Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Verwijdering
a) Algemeen
Elektrische en elektronische producten mogen niet samen met het normale huisvuil
verwijderd worden!
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wet-
telijke voorschriften.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen
en accu's in te leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Batterijen/accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast af-
gebeelde pictogram, dat op het verbod van verwijdering via gewoon huishoudelijk
afval duidt. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium,
Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding staat op de batterij/accu bijv. onder de links afge-
beelde containersymbolen).
Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij
al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht.
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het
milieu.

Technische gegevens

a) Digitale recorder
TV-systeem ...........................................PAL
Afmetingen (b x h x d) ..........................220 x 49 x 226 mm
Gewicht .................................................755 g
Passende harddisk (intern) ...................SATA, 8,89 cm/3,5", max. 2 TB
Passende harddisk (extern) ..................USB2.0, max. 1 TB
Video-uitgang .......................................BNC en VGA
Netwerkaansluiting ...............................10/100MBit
USB-poorten .........................................2 (USB2.0, compatibel met USB1.1)
Video-ingangen ....................................4 (BNC)
b) Netvoedingadapter
Ingang...................................................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgang .................................................12 V/DC, 4 A
c) IR-afstandsbediening
Voeding.................................................2 batterijen van het type AAA/Micro
d) Camera's
Beeldsensor ..........................................8,5 mm (1/3"), CCD
TV-systeem ...........................................PAL
TV-lijnen ................................................420
Effectieve resolutie ..............................512 x 582 pixels
Video-uitgangssignaal ..........................1,0 Vpp, 75 Ω
Video-uitgang .......................................BNC-connector
Lichtgevoeligheid ..................................0 Lux (IR-led's geactiveerd)
Brandbreedte ........................................3,6 mm
Witbalans ..............................................automatisch (AWB)
Ruisverhouding (S/N-ratio) ...................> 48 dB
Sluitertijd ...............................................1/50 - 1/100000 s
Bedrijfsspanning ...................................12 V/DC
Stroomverbruik .....................................max. ca. 190 mA (IR aan)
Laagspanningsbus ...............................polariteit van de ronde bus (5,5/2,1 mm):
IR-led's .................................................24 (golfl engte 850 nm)
IR-bereik ...............................................maximaal 20 m
IP-beschermklasse ...............................IP65
Montage ................................................via plafond-/wandhouder
Omgevingstemperatuur ........................-20 °C tot +50 °C
Gewicht .................................................ca. 350 g (incl. wandhouder/kabels)
Afmetingen (b x h x d) ..........................ca. 69 x 65 x 185 mm (incl. wandhouder)
e) Aansluitkabel
Lengte...................................................ca. 18 m
binnencontact = plus/+
buitencontact = minus/-
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.
V2_1113_01/HD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

75 45 41

Inhaltsverzeichnis