Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Aansluiten Van De Camera's; Onderhouden En Schoonmaken - Conrad H.264 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Inbouwen van een SATA-harddisk
• Verwijder eerst het deksel van de behuizing van de digitale recorder door de borgschroeven
eruit te draaien (links en rechts elk twee schroeven en één schroef aan de achterkant).
Voor de inbouw is slechts een 8,89 cm-/3,5"-SATA-harddisk geschikt (max. 2TB).
Voor bewakingsdoeleinden moet een harddisk worden gebruikt die continu kan wor-
den gebruikt. Deze zijn in de regel duurder dan „normale" harddisks.
Plaats geen desktop-harddisks in de digitale recorder, deze kunnen bij continube-
drijf sneller slijten resp of er kunnen schrijf-/leesfouten optreden.
Let er bovendien op, dat de gebruikte harddisk niet veel warmte ontwikkelt.
• Bevestig de harddisk met 4 schroeven op de daarvoor bestemde houders in de digitale recorder.
• Sluit de stroomkabel en de SATA-kabel tussen harddisk en printplaat van de digitale recorder
aan.
• Plaats het deksel van de behuizing van de digitale recorder erop en bevestig het met de
aanvankelijk verwijderde schroeven.
Montage van de camera's
Wij raden aan, bij gebruik van de camera's buitenshuis een voor neerslag be-
schermde plek te kiezen (bijv. onder een afdakje). De vorming van druppels op de
lens van de camera's leidt namelijk tot een vertekend en onbruikbaar beeld.
De camera's beschikken over een voorgemonteerde wandhouder. Deze moet via drie schroe-
ven op een geschikte plek worden vastgeschroefd. Gebruik, afhankelijk van de ondergrond,
geschikte schroeven en pluggen.
Let er bij het vastschroeven resp. het boren van gaten op, dat u geen kabels of
leidingen beschadigt.
Als de aansluitkabel verdekt moet worden aangelegd, moet onder de wandhouder een vol-
doende groot gat worden geboord, om de stekker doorheen te kunnen steken. De wandhouder
bedekt dan dit gat en beschermt de kabel tegen moedwillige beschadiging.
Alternatief kan de kabel ook naar buiten worden geleid, hiervoor vindt u aan de zijkant van
de wandhouder een kleine opening. Bescherm de kabel met een passende kabelgoot of iets
soortgelijks.
De aansluitstekkers zijn niet waterdicht en moet daarom binnen worden gebruikt,
anders ontstaat er corrosie.
Plaats de camera's in de gewenste positie en maak deze dan vast.
De camera's moeten niet direct op felle lichtbronnen of in de richting van de zon worden ge-
richt, daardoor raakt het beeld overbelast.

Aansluiten van de camera's

Elk van de 4 camera's heeft een aansluitkabel met twee connectors aan het uiteinde:
• BNC-connector: Via deze connector staat het videosignaal (PAL) ter beschikking.
• Ronde connector: Sluit op deze ronde connector de externe stroomtoevoer aan.
Wanneer de camera buiten wordt gemonteerd en gebruikt, mogen de twee stek-
kerverbindingen uitsluitend op een tegen vocht beschermde plek worden geplaatst
(in een droge ruimte binnenshuis). Door vocht kunnen de stekkerverbindingen gecor-
rodeerd raken.
De IR-led's worden automatisch geactiveerd in een donkere omgeving. Deze led's
zijn onzichtbaar voor het menselijke oog. Houd er rekening mee, dat het beeld 's
nachts niet in kleur, maar principieel in zwart-wit wordt opgenomen.
Bij de levering inbegrepen zijn vier camera-aansluitkabels (lengte ca. 18 m). Sluit deze aan
op de camera's.
De BNC-connector aan het andere einde van de aansluitkabel moet worden aangesloten op
een van de BNC-video-ingangen van de digitale recorder.
Voor de voeding van camera's en digitale recorder is een speciale Y-kabel meegeleverd. De
vier dunne kabels zijn voor de vier camera's bedoeld, de enkele dikkere kabel voor de aanslui-
ting op de digitale recorder.
Ingebruikname
Opstelling van de digitale recorder
• Kies een geschikte plaats voor de opstelling. Deze dient zo te liggen, dat de digitale recorder
beschermd is tegen onbevoegde toegang.
• Bescherm de digitale recorder tegen direct zonlicht en warmte. De koeling van de digitale re-
corder en de ingebouwde harddisk geschiedt door middel van luchtconvectie; dek de digitale
recorder nooit af, plaats er geen andere apparaten op voorwerpen op.
• Als de digitale recorder bijvoorbeeld in een kast wordt ingebouwd, moet er voldoende kunnen
worden gekoeld, zodat zich geen warmte ontwikkelt.
• Houd er rekening mee dat de digitale recorder niet aan trillingen of schokken mag blootstaan,
omdat anders de harddisk beschadigd kan raken. Hierdoor gaan alle voorgaande instellingen
verloren.
Aansluiten
• Een bewakingsmonitor kunt u op de BNC-video-uitgang of op de VGA-uitgang aansluiten.
• Verbind de meegeleverde USB-muis met een van de USB-poorten.
• Plaats batterijen in de IR-afstandsbediening.
• Verbind de digitale recorder met de ronde laagspanningsconnector van de meegeleverde
Y-kabel (de enkele dikkere kabel van de Y-kabel is voor de digitale recorder bedoeld, de vier
dunne kabels voor de vier camera's).
Vervolgens verbindt u de netvoedingadapter via het meegeleverde Euro-netsnoer met een
reglementaire contactdoos. Daarna voert de digitale recorder een zelftest (ca. 10 seconden)
door en is vervolgens bedrijfsklaar.
Verplaats de digitale recorder met de ingebouwde harddisk niet wanneer deze in
gebruik is. Door bewegingen bij gebruik kan de schrijf-/leeskop in de harddisk op de
magneetschijf drukken. Daardoor is niet alleen gegevensverlies mogelijk, ook wordt
de harddisk beschadigd!
Datzelfde geldt voor de ongeveer 30 seconden na het loskoppelen van de digitale
recorder van de bedrijfsspanning, totdat de magneetschijven van de harddisk tot
stilstand zijn gekomen.
Toegang tot het OSD-menu, wachtwoord invoeren
Er zijn 2 verschillende mogelijkheden om in het OSD-menu te komen:
1. Klik op de rechtermuistoets en kies het onderste menupunt „Main Menu".
2. Druk op de toets „Menu/Enter" van de IR-afstandsbediening.
Vervolgens verschijnt het invoervenster voor de gebruikersnaam („User Name") en het wacht-
woord („Password").
Drie verschillende combinaties uit gebruikersnaam en wachtwoord zijn voorgeprogrammeerd:
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Functie
admin
admin
Volledige toegang tot alle instelfuncties
88888888
88888888
Volledige toegang tot alle instelfuncties
66666666
66666666
Toegang slechts tot bewakings-, weergave- en backup-
functies
Om alle functies van het OSD-menu te kunnen bereiken kiest u als gebruikersnaam
„admin" of „88888888".
De keuze kan via USB-muis of via de pijltoetsen „S" resp. „F" op de IR-afstandsbe-
diening worden gemaakt.
Klik dan met de USB-muis in het invoerveld rechts naast „Password", of druk kort op de toets
„D" op de IR-afstandsbediening.
Voer nu met de IR-afstandsbediening het wachtwoord in. Optioneel klikt u met de USB-muis
in het invoerveld voor het wachtwoord. Daarop verschijnt een numeriek toetsenbord onder het
invoervenster, waarmee het wachtwoord eveneens gemakkelijk kan worden ingevoerd.
Na de bevestiging van de invoer van het wachtwoord (toets „Menu/Enter" op de IR-afstandsbe-
diening 2x indrukken of schakelveld „OK" met de muis indrukken) wordt het OSD-menu gestart.
Harddisk formatteren
Bij de eerste ingebruikname moet in het instelmenu van de digitale recorder de ingebouwde
harddisk worden geformatteerd. Daarbij gaan alle op de harddisk aanwezige bestanden ver-
loren.
Zonder het formatteren van de harddisk kunnen geen video's van de aangesloten bewakings-
camera's worden vastgelegd.
Raadpleeg de bijgevoegde Engelstalige gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

Onderhouden en schoonmaken

Het product is voor u onderhoudsvrij.
Koppel de digitale recorder, voordat u deze schoonmaakt, los van de netspanning (trek de
stekker eruit). Wacht dan ten minste 30 seconden, totdat de magneetschijven van de harde
schijf volledig tot stilstand zijn gekomen. Om het te reinigen is een droge zachte, schone doek
voldoende. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, hierdoor kan het product verkleu-
ren. Druk tijdens het schoonmaken niet te hard op de oppervlakken om krassen te voorkomen.
U kunt stof zeer gemakkelijk verwijderen met een schone, langharige kwast en een stofzuiger.
Voor het schoonmaken van de camera's kunt u een met water vochtig gemaakte zachte doek
gebruiken. Maak in het bijzonder de afdekking voor het objectief en de IR-led's zeer zorgvuldig
schoon.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

75 45 41

Inhaltsverzeichnis