Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften - Märklin Ce 6/8 II Bedienungsanleitung

Modell des "krokodils" der sbb
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Ce 6/8 II:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Werking
Deze loc met ingebouwde digitaalelektronica biedt u:
• Naar keuze conventioneel bedrijf (wisselstroom met de
Transformer 32 VA of gelijkstroom [max +/– 18 Volt=] ),
bedrijf met Märklin Delta (alleen het Delta Station 6607),
Märklin Digital (Control Unit) of het Märklin Systems (Mo-
bile Station of Central Station). Het bedrijf met rijregelaars
van andere systemen (bijv. impulsbreedte sturing, gebruik
van de Central-Control 1 (6030) of een dergelijk systeem)
is niet mogelijk.
• Het bedrijfssysteem wordt automatisch herkend.
• 80 meertreinen-adressen instelbaar. Ingesteld adres vanaf
de fabriek: 68
• Mfx-technologie voor het Mobile Station / Central Station.
Naam af de fabriek: Ce 6/8 II
• Instelbare optrekvertraging/afremvertraging.
• Instelbare maximumsnelheid.
• Het model is ontwikkeld voor het gebruik op het Märklin
Spoor 1 railsysteem. Het gebruik op een ander railsy-
steem geschied op eigen risico.
• Berijdbare minimumradius: 1020 mm.
• Voor en achter, Märklin klauwkoppelingen. Bij het gebruik
van koppelingssystemen van andere fabrikanten zijn sto-
ringen niet uit te sluiten.
De in het normale bedrijf voorkomende onderhouds-
werkzaamheden zijn verderop beschreven. Voor
reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Märklin
winkelier wenden.
Elke aanspraak op garantie en schadevergoeding is uitgesloten, wanneer in
Märklin-producten niet door Märklin vrijgegeven vreemde onderdelen inge-
bouwd en / of Märklin-producten omgebouwd worden en de ingebouwde
vreemde onderdelen resp. de ombouw oorzaak van nadien opgetreden
defecten en / of schade was. De aantoonplicht en de bewijslijst daaromtrent,
dat de inbouw van vreemde onderdelen in Märklin-producten of de ombouw
van Märklin-producten niet de oorzaak van opgetreden defecten en / of
schade is geweest, berust bij de voor de inbouw en/of ombouw verantwoor-
delijke persoon en / of firma danwel bij de klant.

Veiligheidsvoorschriften

• De loc mag alleen met een daarvoor bestemd bedrjfssy-
steem (Märklin wisselstroom transformator 6647,
Märklin Delta, Märklin digitaal of Märklin Systems)
gebruikt worden.
• De loc mag niet vanuit meer dan één stroomvoorziening-
gelijktijdig gevoed worden.
• Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.
• De locomotief mag, voor onderhoudswerkzaamheden
of het wijzigen van de decoderinstellingen, alleen door
volwassenen geopend worden.
• In geen geval transformatoren met een ingangsspanning
van 220 V - voor USA 110 V - gebruiken.
• Voorzichtig:
ongeacht of het model stilstaat of rijdt. Nooit met de
vingers aan de aandrijfstangen komen. Er bestaat
gevaar voor kneuzingen of verwondingen!
20
Betrieb • Operation • Fonctionnement • Exploitatie

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

55562

Inhaltsverzeichnis