Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Verantwoord Gebruiken; Veiligheidsvoorschriften; Belangrijke Aanwijzing; Leveringsomvang - Märklin Containerlogistik Bedienungsanleitung

Themen-ergänzungspackung

Werbung

Inhaltsverzeichnis

1. Verantwoord gebruiken

De railstukken en wissels kunnen in het H0 C-rail systeem
van Märklin gebruikt worden.

2. Veiligheidsvoorschriften

Lees zeker de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u
een Märklinproduct voor het eerst gebruikt.
• OPGELET! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3
jaar. Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op
verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of
worden ingeslikt.
• Het product mag uitsluitend in gesloten ruimtes worden
gebruikt.
• Bewaar het product niet op een plaats met rechtstreeks
zonlicht, sterke temperatuurschommelingen of hoge
luchtvochtigheid.

2.1 Belangrijke aanwijzing

• De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en
moet daarom bewaard worden en bij doorgave van het
product worden meegegeven.
• Onderhoud, herstellingen en reparaties mogen alleen
door volwassenen uitgevoerd worden.
• Neem voor reparaties contact op met uw Märklin dealer
of stuur het op aan het Märklin service centrum.
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

3. Leveringsomvang

4 x rechte C-rails 172 mm 24172
5 x rechte C-rails 188 mm 24188
1 x wissel rechts 24612
1 x gebogen C-rails 24224
1 x raileinde met stootblok 24977
1 x Containerwagen
3 x Container
1 x Vrachtwagen
1 x Heftruck
1 x Gebruiksaanwijzing

4. Symbolen en hun betekenis

geeft aan dat het produkt aan alle veiligheids- en
gezondheidsvoorschiften voldoet.

5. Montage en aansluiting

De montage mag uitsluitend gebeuren onder toezicht van
een volwassene. Om beschadigingen tijdens de montage
te vermijden moet u de schakelvoeding loskoppelen van het
huishoudelijk circuit. Steek pas nadat alle werkzaamheden
in orde zijn de schakelvoeding opnieuw in het stopcontact.
De wissel 24612 kan uitgebreid worden met de elektrische
aandrijving 74492.
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Baustelle

Inhaltsverzeichnis