Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHET 15 A1 Originalbetriebsanleitung

Stapler
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC NAILER/STAPLER PHET 15 A1
ELECTRIC NAILER/STAPLER
Translation of the original instructions
ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL
Översättning av bruksanvisning i original
IAN 280248
SÄHKÖKÄYTTÖINEN
VIIMEISTELYNAULAIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ELEKTROTACKER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHET 15 A1

 • Seite 1 ELECTRIC NAILER/STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER/STAPLER SÄHKÖKÄYTTÖINEN Translation of the original instructions VIIMEISTELYNAULAIN Alkuperäisen käyttöohjeen käännös ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL ELEKTROTACKER Översättning av bruksanvisning i original Originalbetriebsanleitung IAN 280248...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............7 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 8 PHET 15 A1 GB│ ...
 • Seite 5: Introduction

  = 4.678 m/s Magazine shaft Uncertainty K = 1.5 m/s Fill level indicator (wire staples) Fill level indicator (nails) Package contents 1 electric nailer/stapler PHET 15 A1 400 staples 10 mm 100 nails 14 mm 1 set of operating instructions ■  │ GB...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces The term "power tool" in the warnings refers to your the risk of electric shock. mains-operated (corded) power tool or battery- operated (cordless) power tool. PHET 15 A1 GB│  ■...
 • Seite 7: Personal Safety

  Use of dust collection can reduce dust-related and the work to be performed. Use of the hazards. power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation. ■  │ GB PHET 15 A1...
 • Seite 8: Service

  After filling, push the release into the maga- zine as far as the stop until it clicks into place. NOTE ► Use the fill level indicators to see whether the magazine contains staples or nails. PHET 15 A1 GB│  ■...
 • Seite 9: Use

  NOTE ► Replacement parts not listed (such as switch- es) can be ordered via our service hotline. ■  │ GB PHET 15 A1...
 • Seite 10: Service

  Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. PHET 15 A1 GB│  ■...
 • Seite 11: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Electric nailer/stapler PHET 15 A1 Year of manufacture: 09 - 2016 Serial number: IAN 280248 Bochum, 25/08/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context...
 • Seite 12 Hävittäminen ........... 15 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös ..... . 16 PHET 15 A1  ...
 • Seite 13: Johdanto

  SÄHKÖKÄYTTÖINEN VIIMEIS- Tekniset tiedot Nimellisjännite: 230–240 V ∼ 50 Hz TELYNAULAIN PHET 15 A1 Ottoteho: 45 W Johdanto Suojaluokka: II / Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut Ohutlankaniitit: laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotet- ta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 14: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  Vaurioitunut tai kietoutunut virtajohto lisää tettu virtajohdolla) että akkukäyttöisiä sähkötyöka- sähköiskun vaaraa. luja (ilman virtajohtoa). e) Jos työskentelet sähkötyökalulla ulkona, käytä ainoastaan jatkojohtoja, joiden käyttö on sallittu myös ulkona. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. PHET 15 A1   ■ │...
 • Seite 15: Henkilöiden Turvallisuus

  Löysä vaatetus, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin. g) Jos käytät pölynpoisto- ja pölynkeruulaitteita, varmista, että ne on liitetty laitteeseen ja että niitä käytetään oikein. Pölynpoistolaitteen käyttäminen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. ■ PHET 15 A1 │...
 • Seite 16: Huolto

  ► Naulat voidaan täyttää vain vasemmalle makasiinilokeroon, kuten esitetty kuvassa. ♦ Työnnä täyttämisen jälkeen avausmekanismi vasteeseen asti makasiiniin , kunnes se lukittuu paikoilleen. OHJE ► Täyttönäytöistä näet, onko makasiinissa vielä niittejä tai nauloja. PHET 15 A1   ■ │...
 • Seite 17: Käyttö

  öljy- ja voitelurasvajäämiä. ■ Käytä kuivaa liinaa rungon puhdistamiseen. VAROITUS! ■ Turvallisuuden takaamiseksi virtajohdon saa vaihtaa uuteen vain valmistaja tai valmistajan edustaja. OHJE ► Varaosat (esim. akku, kytkimet), joita ei ole mainittu luettelossa, ovat tilattavissa asiakas- palvelustamme. ■ PHET 15 A1 │...
 • Seite 18: Huolto

  Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdessä ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen. Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt. Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia. PHET 15 A1   ■ │...
 • Seite 19: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Koneen tyyppinimike: Sähkökäyttöinen viimeistelynaulain PHET 15 A1 Valmistusvuosi: 9 - 2016 Sarjanumero: IAN 280248 Bochum, 25.08.2016 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin.
 • Seite 20 Kassering ............23 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . 24 PHET 15 A1  ...
 • Seite 21: Inledning

  Öppning till magasin Vibrationsemissionsvärde a = 4,678 m/s Nivåvisare (metallklamrar) Osäkerhetsfaktor K = 1,5 m/s Nivåvisare (spikar) Leveransens innehåll 1 elektrisk häft- och spikpistol PHET 15 A1 400 klamrar, 10 mm 100 spikar, 14 mm 1 bruksanvisning ■ 18   ...
 • Seite 22: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  är godkänd för utomhusbruk. f) Om du måste arbeta med elverktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Risken för elchocker minskar när man använder jordfelsbrytare. PHET 15 A1    19 ■ │...
 • Seite 23: Personsäkerhet

  än de föreskrivna kan det uppstå farliga situa- dammuppsamlingsanordningar ska du för- tioner. säkra dig om att de är anslutna och används på rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan risker orsakade av damm minskas. ■ 20    PHET 15 A1 │...
 • Seite 24: Service

  När du fyllt på skjuter du in upplåsningsanord- ningen fram till anslaget i magasinet tills den låser fast. OBSERVERA ► Du kan se om det fortfarande finns spikar eller klamrar kvar i magasinet med hjälp av nivåvisarna PHET 15 A1    21 ■ │...
 • Seite 25: Användning

  Om en anslutningskabel behöver bytas ut ska det göras av tillverkaren eller dennes repre- sentant för att undvika risken för olyckor. OBSERVERA ► Reservdelar som inte listats (t ex brytare) kan beställas via vårt callcenter. ■ 22    PHET 15 A1 │...
 • Seite 26: Service

  (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com. PHET 15 A1    23 ■ │...
 • Seite 27: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Maskinens typbeteckning: Elektrisk häft- och spikpistol PHET 15 A1 Tillverkningsår: 09 - 2016 Serienummer: IAN 280248 Bochum, 25.08.2016 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på...
 • Seite 28 Original-Konformitätserklärung ........32 DE │ AT │ CH │ PHET 15 A1    25...
 • Seite 29: Einleitung

  Entriegelung Schwingungsemissionswert a = 4,678 m/s Magazinschacht Unsicherheit K = 1,5 m/s Füllstandsanzeige (Feindrahtklammern) Füllstandsanzeige (Nägel) Lieferumfang 1 Elektrotacker PHET 15 A1 400 Klammern 10 mm 100 Nägel 14 mm 1 Bedienungsanleitung │ DE │ AT │ CH ■ 26 ...
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PHET 15 A1    27 ■...
 • Seite 31: Sicherheit Von Personen

  Teilen. Lockere Kleidung, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Schmuck oder lange Haare können von sich Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen bewegenden Teilen erfasst werden. Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die │ DE │ AT │ CH ■ 28    PHET 15 A1...
 • Seite 32: Service

  Isolierung von Elektrokabeln beschädigen und so elektrischen Schlag und ► Mit den Füllstandsanzeigen können Feuergefahren verursachen. Sie erkennen, ob das Magazin noch Klam- mern bzw. Nägel enthält. DE │ AT │ CH │ PHET 15 A1    29 ■...
 • Seite 33: Bedienung

  Garantiezeit anfallende Reparaturen sind seinem Vertreter auszuführen, um Sicherheits- kostenpflichtig. gefährdungen zu vermeiden. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PHET 15 A1...
 • Seite 34: Service

  Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 280248 DE │ AT │ CH │ PHET 15 A1    31 ■...
 • Seite 35: Importeur

  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten EN 61000-3-2:2014 Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrotacker PHET 15 A1 Herstellungsjahr: 09 - 2016 Seriennummer: IAN 280248 Bochum, 25.08.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stand der Informationen: 08 / 2016 · Ident.-No.: PHET15A1-082016-1 IAN 280248...