Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Alvorens Het Apparaat Te Gebruiken; Invriezen Van Levensmiddelen - Bauknecht GTA 135 OPTIMA Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

Het product dat u heeft aangeschaft is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor de conservering van
diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en
voor het maken van ijsblokjes.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan
voorwerpen die veroorzaakt is door het niet in acht
nemen van deze voorschriften.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet
beschadigd is, of de deur perfect sluit en of de afdichting niet
vervormd is. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de
levering van het product van eventuele schade op de hoogte
te worden gesteld.

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

Klaarmaken van verse levensmiddelen om in te
vriezen
• Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen
in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic zakjes
of diepvriesbakken met deksel.
• De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer
goede kwaliteit zijn.
• Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst
invriezen, om de voedingsstoffen, de consistentie, de
kleur en de smaak te behouden.
• Laat warme levensmiddelen altijd afkoelen voordat u ze
in de vriezer zet.
Invriezen van verse levensmiddelen
• Plaats de in te vriezen levensmiddelen direct tegen de
verticale wanden van de vriezer:
A) - in te vriezen levensmiddelen,
B) - reeds ingevroren levensmiddelen.
CONSERVERING VAN LEVENSMIDDELEN
Raadpleeg de tabel op het apparaat (indien aanwezig)
Indeling van de
ingevroren
levensmiddelen
Zet de ingevroren
levensmiddelen in de
vriezer en deel ze in; het is
raadzaam om de
invriesdatum op de
verpakking aan te geven,
om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd wordt.
Tips voor het bewaren van diepvriesproducten
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende
punten letten:
• de verpakking moet intact zijn, omdat voedsel in beschadigde
verpakkingen in kwaliteit achteruitgegaan kan zijn. Als een
pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet
onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al
gedeeltelijk zijn ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en
GEBRUIKSAANWIJZING
MAANDEN
VOEDSEL
2. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in werking
te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting
door een gekwalificeerd technicus worden verricht
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de
plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik
te nemen.
• Controleer voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet
aansluit, of de spanning overeenkomt met de gegevens op
het serienummerplaatje op de achterkant van het apparaat.
• Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de
elektrische aansluiting.
• Plaats de in te vriezen
levensmiddelen niet direct
tegen de al ingevroren
levensmiddelen aan.
• Voor beter en sneller invriezen
raden wij aan de
levensmiddelen in kleine pakjes
te verdelen; dit zal ook van pas
komen bij het gebruiken van
het ingevroren voedsel
1. Druk ten minste 24 uur
voordat u verse
levensmiddelen in het apparaat
gaat leggen op de
snelvriestoets.
2. Leg het in te vriezen voedsel in de vriezer en houd de
klep 24 uur gesloten. De snelvriesfunctie schakelt
automatisch uit na ongeveer 50 uur.
in isolerende tassen worden vervoerd.
• Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de
vriezer.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot
een minimum worden beperkt. De uiterste
houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden
gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van
diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.
Opmerking: ontdooide of gedeeltelijk ontdooide
levensmiddelen moeten onmiddellijk worden
geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het
ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding
van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide
levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden
ingevroren. Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt:
• Open de deur van de vriezer niet, behalve om de
vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het
ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van
de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de
snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis