Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux F78002VI0P Benutzerinformation

Kapazitat: 12 platze
Vorschau ausblenden

Werbung

FAVORIT 78002 VI
NL AFWASMACHINE
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
25
49

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für AEG Electrolux F78002VI0P

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux F78002VI0P

 • Seite 1 NL AFWASMACHINE FAVORIT 78002 VI GEBRUIKSAANWIJZING FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION...
 • Seite 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 8 Beschrijving van het product 9 Bedieningspaneel 11 Bediening van het apparaat 11 De waterontharder instellen 13 Gebruik van zout voor de vaatwasser 13 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 14 De Multitabfunctie 15 De vaatwasser inruimen 16 Wasprogramma's 17 Een afwasprogramma selecteren en starten...
 • Seite 4: Veiligheidsinformatie

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: • Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. • Om het milieu te helpen. • voor de correcte werking van het apparaat. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft.
 • Seite 5 Veiligheidsinformatie • Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glans- spoelmiddel). • Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de water- ontharder. • Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het appa- raat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het appa- raat maken.
 • Seite 6 Veiligheidsinformatie Voorzorgsmaatregelen bij vorst • Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing. Wateraansluiting • Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik geen gebruikte slangen.
 • Seite 7 Veiligheidsinformatie • Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum. • Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat. • Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. •...
 • Seite 8: Beschrijving Van Het Product

  Beschrijving van het product BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenrek Aanpassen van de instelling van de waterhardheid Zoutreservoir Afwasmiddeldoseerbakje Glansmiddeldoseerbakje Typeplaatje Filters Onderste sproeiarm Bovenste sproeiarm Top sproeiarm Visueel signaal • Als het afwasprogramma is gestart, schijnt er een rood visueel signaal op de vloer, onder de deur van het apparaat.
 • Seite 9: Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel BEDIENINGSPANEEL De knoppen bevinden zich op de bovenkant van het bedieningspaneel. Als u de afwasma- chine met de knoppen wilt bedienen, moet u de deur van het apparaat een klein beetje ope- nen. Aan-/uit-toets Display Uitgestelde start-toets Programmatoets (omlaag) Programmatoets (omhoog) Extra hygiëne-toets Multitabtoets...
 • Seite 10 Bedieningspaneel • Het einde van een afwasprogramma (op de display verschijnt een nul) • Het aftellen van de uitgestelde start • De alarmcodes • Het in- of uitschakelen van de geluidssignalen Uitgestelde start-toets Druk herhaaldelijk op deze toets om de start van het afwasprogramma 1 tot 24 uur uit te stellen.
 • Seite 11: Bediening Van Het Apparaat

  Bediening van het apparaat • Het afwasprogramma is voltooid. • Het niveau van de waterontharder is elektronisch gewijzigd. • Het apparaat ondervindt een storing. Fabrieksinstelling: aan. De geluidssignalen uitschakelen 1. Schakel het apparaat in. 2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. 3.
 • Seite 12 De waterontharder instellen Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hard- heid van het water in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Instelling waterhard- Waterhardheid heid...
 • Seite 13: Gebruik Van Zout Voor De Vaatwasser

  Gebruik van zout voor de vaatwasser • Gaan de indicatielampjes van toets (4) en (5) uit. • Blijft het indicatielampje (3) knipperen. • Klinken er geluidssignalen. • Wordt de instelling van de waterontharder op de display weergegeven (bijvoorbeeld: en hoort u vijf geluidssignalen = niveau 5). 6.
 • Seite 14: De Multitabfunctie

  De Multitabfunctie Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking. Het afwasmiddeldoseerbakje vullen: 1. Druk op de vrijgaveknop om het deksel te openen van het afwasmiddelbakje.
 • Seite 15: De Vaatwasser Inruimen

  De vaatwasser inruimen De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes voor zout en glansmiddel uit. De programmaduur kan toenemen als u de multitabfunctie gebruikt. Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de func- tie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is. De multitabfunctie inschakelen •...
 • Seite 16: Wasprogramma's

  Wasprogramma's WASPROGRAMMA'S Programma Soort vuil Type lading Programmabeschrij- Extra hygië- ving ne-functie Alles Serviesgoed, bestek Voorspoelen Ja, met ef- en pannen Wassen 45°C of 70°C fect. Spoelgangen Drogen Sterk vervuild Serviesgoed, bestek Voorspoelen Ja, zonder ef- en pannen Wassen 70 °C fect.
 • Seite 17: Een Afwasprogramma Selecteren En Starten

  Een afwasprogramma selecteren en starten 4) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens. Verbruikswaarden Programma Programmatijd (mi- Energie (kWh) Water (liter) nuut)
 • Seite 18 Een afwasprogramma selecteren en starten 5. Sluit de deur van de afwasmachine, het aftellen start automatisch. Het afwasprogramma starten met uitgestelde start 1. Schakel het apparaat in. 2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. 3. Stel het afwasprogramma in, en stel zo nodig de functie voor extra hygiëne in. 4.
 • Seite 19: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Einde van het afwasprogramma Wanneer het afwasprogramma is voltooid, hoort u met tussenpozen een geluidssignaal. 1. Open de deur van het apparaat. • Het eindindicatielampje staat aan. • Op de display verschijnt een nul. 2. Schakel het apparaat uit. 3.
 • Seite 20: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen 2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee delen uit elkaar om het filter te demonte- ren. 3. Maak de onderdelen schoon onder stro- mend water. 4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd.
 • Seite 21 Problemen oplossen WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit voordat u de controles uitvoert. Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Het apparaat wordt niet gevuld De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon. met water. aangezet met kalkaanslag. De waterdruk is te laag. Neem contact op met de wa- terleidingsmaatschappij.
 • Seite 22 Problemen oplossen – Productnummer (PNC) .......... – Serienummer (S.N.) ..........De afwas- en droogresultaten zijn niet bevredigend Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De borden zijn niet schoon. Het afwasprogramma is niet Zorg ervoor dat het afwaspro- geschikt voor het type lading gramma geschikt is voor het en de mate van vervuiling.
 • Seite 23: Technische Gegevens

  Technische gegevens Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De multitabfunctie is ingescha- Schakel het glansmiddeldoseer- keld (deze functie schakelt het bakje in. glansmiddeldoseerbakje auto- matisch uit). Het glansmiddeldoseerbakje inschakelen 1. Schakel het apparaat in. 2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. 3.
 • Seite 24: Milieubescherming

  Milieubescherming MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
 • Seite 25 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
 • Seite 26 Sommaire SOMMAIRE 27 Consignes de sécurité 31 Description de l'appareil 32 Bandeau de commande 34 Utilisation de l'appareil 35 Réglage de l'adoucisseur d'eau 36 Utilisation du sel régénérant 37 Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage 38 Fonction "Tout en 1" 39 Rangement des couverts et de la vaisselle 39 Programmes de lavage...
 • Seite 27: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil : • Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil. • Pour protéger l'environnement. • Pour le bon fonctionnement de l’appareil. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est cédé...
 • Seite 28 Consignes de sécurité panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un panier à couteaux). • N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour lave-vaisselle. • Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
 • Seite 29 Consignes de sécurité Précautions contre le gel • N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C. • Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel. Tuyau d’arrivée d’eau •...
 • Seite 30 Consignes de sécurité • Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs. • L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple. Risque d'incendie. • Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service après-vente.
 • Seite 31: Description De L'appareil

  Description de l'appareil DESCRIPTION DE L'APPAREIL Panier supérieur Sélecteur de dureté de l'eau Réservoir de sel régénérant Distributeur de produit de lavage Distributeur de liquide de rinçage Plaque signalétique Filtres Bras d'aspersion inférieur Bras d'aspersion supérieur Bras d'aspersion supérieur Signal optique •...
 • Seite 32: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande BANDEAU DE COMMANDE Les commandes s'affichent en haut du bandeau de commande. Laissez la porte de l'appareil entrouverte, pour faire fonctionner avec les commandes. Touche Marche/Arrêt Écran Touche Départ différé Touche Programme (en bas) Touche Programme (en haut) Touche Extra-hygiène Touche «...
 • Seite 33 Bandeau de commande • La fin d'un programme de lavage (l'écran affiche un zéro) • Le décompte du départ différé • Les codes d'alarme • L'activation/la désactivation des signaux sonores. Touche Départ différé Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour retarder le départ du programme de la- vage de 1 à...
 • Seite 34: Utilisation De L'appareil

  Utilisation de l'appareil Signaux sonores Un signal sonore retentit lorsque : • le programme de lavage est terminé. • Le niveau de l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement. • L'appareil présente une anomalie de fonctionnement. Réglage d'usine : activé. Désactivation des signaux sonores 1.
 • Seite 35: Réglage De L'adoucisseur D'eau

  Réglage de l'adoucisseur d'eau RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil. Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre région.
 • Seite 36: Utilisation Du Sel Régénérant

  Utilisation du sel régénérant 3. Appuyez simultanément sur les touches (4) et (5), jusqu'à ce que les voyants des tou- ches (3), (4) et (5) commencent à clignoter. 4. Relâchez les touches (4) et (5). 5. Appuyez sur la touche (3), •...
 • Seite 37: Utilisation Du Produit De Lavage Et Du Liquide De Rinçage

  Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE Utilisation du produit de lavage Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lava- Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent sur l'emballage du produit.
 • Seite 38: Fonction "Tout En

  Fonction "Tout en 1" 2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage de liquide de rinçage. Le repère 'max.' indique le niveau maximum. 3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'évi- ter une formation excessive de mousse lors du lavage. 4.
 • Seite 39: Rangement Des Couverts Et De La Vaisselle

  Rangement des couverts et de la vaisselle RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE Reportez-vous à la brochure « Exemples de charges ProClean ». Conseils et astuces • Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
 • Seite 40 Programmes de lavage Programme Niveau de salis- Type de charge Description du pro- Fonction Ex- sure gramme tra-hygiène Salissures récen- Vaisselle et couverts Lavage 60 °C Oui, avec im- Rinçage pact Normalement Vaisselle et couverts Prélavage Oui, avec im- sale Lavage 50 °C pact Rinçages...
 • Seite 41: Sélection Et Départ D'un Programme De Lavage

  Sélection et départ d'un programme de lavage Programme Durée du programme Énergie (kWh) Eau (litres) (minutes) 160 - 170 0,9 - 1,0 9 - 11 50 - 60 1,0 - 1,2 10 - 11 65 - 75 0,8 - 0,9 11 - 12 Ces valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la tempéra- ture de l'eau, des variations d'alimentation électrique et de la quantité...
 • Seite 42 Sélection et départ d'un programme de lavage L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la por- te, le décompte reprend là où il a été interrompu. Annulation du départ différé Si la porte de l'appareil est ouverte et que le décompte n'a pas démarré. 1.
 • Seite 43: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. • Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapide- ment que la vaisselle. ENTRETIEN ET NETTOYAGE Pour retirer et nettoyer les filtres Avec des filtres sales les résultats du lavage sont inférieurs.
 • Seite 44: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement 7. Replacez le filtre (B) dans sa position ini- tiale. Vérifiez qu'il est correctement placé dans les deux guides (C). 8. Mettez les filtres (A) en place dans le (B). Bloquez le filtre (A) en tournant la poi- gnée dans le sens des aiguilles d'une mon- tre jusqu'à...
 • Seite 45 En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie de fonctionnement Cause possible Solution possible Le filtre situé dans le tuyau Nettoyez le filtre. d'arrivée d'eau est bouché. Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas Vérifiez que le tuyau est bien été installé correctement. raccordé.
 • Seite 46 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause possible Solution possible Vous n'avez pas placé les arti- Placez les articles correctement cles dans les paniers de façon à dans les paniers. ce que l'eau puisse accéder à toutes les surfaces. Les bras d’aspersion ne pou- Vérifiez qu'une disposition in- vaient pas tourner librement.
 • Seite 47: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques 3. Appuyez simultanément sur les touches (4) et (5), jusqu'à ce que les voyants des tou- ches (3), (4) et (5) commencent à clignoter. 4. Relâchez les touches (4) et (5). 5. Appuyez sur la touche (4). • Les voyants des touches (3) et (5) s'éteignent. •...
 • Seite 48 En matière de protection de l'environnement Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les bacs de re- cyclage prévus à cet effet.
 • Seite 49 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Seite 50 Inhalt INHALT 51 Sicherheitshinweise 55 Gerätebeschreibung 55 Bedienblende 58 Gebrauch des Gerätes 58 Einstellen des Wasserenthärters 60 Gebrauch von Salz für Geschirrspüler 60 Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler 61 Funktion "Multitab" 62 Laden von Besteck und Geschirr 63 Spülprogramme 65 Auswählen und Starten eines Spülprogramms 66 Reinigung und Pflege 68 Was tun, wenn …...
 • Seite 51: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch: • Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums. • Zum Schutz der Umwelt. • Zur korrekten Bedienung des Geräts. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
 • Seite 52 Sicherheitshinweise • Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reini- gungsmittel, Salz, Klarspülmittel). • Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur Beschädigung des Wasserenthärters führen. • Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Salzrückstände im Ge- rät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Geräts verursachen.
 • Seite 53 Sicherheitshinweise • Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist. Frostschutzmaßnahmen • Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann. • Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden. Wasseranschluss •...
 • Seite 54 Sicherheitshinweise Elektrischer Anschluss • Das Gerät muss geerdet sein. • Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. • Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. • Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandge- fahr.
 • Seite 55: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung GERÄTEBESCHREIBUNG Oberkorb Wasserhärtestufen-Wähler Salzbehälter Reinigungsmittelbehälter Klarspülmittel-Dosierer Typenschild Filter Unterer Sprüharm Mittlerer Sprüharm Oberer Sprüharm Optisches Signal • Nach dem Start des Spülprogramms leuchtet auf dem Boden unter der Gerätetür ein ro- tes Signal. Dieses rote Signal bleibt bis zum Ende des Spülprogramms eingeschaltet. •...
 • Seite 56 Bedienblende Ein-/Aus-Taste Display Taste Zeitvorwahl Taste Programm (nach unten) Taste Programm (nach oben) Taste Extra-Hygiene Taste Multitab Taste RESET Anzeigen Anzeigen Salzanzeige Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Die Salzanzeige kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden leuch- ten.
 • Seite 57 Bedienblende Taste Zeitvorwahl Drücken Sie mehrmals diese Taste, um den Start des Spülprogramms um 1 bis 24 Stunden zu verzögern. Programmwahltasten Drücken Sie eine dieser Tasten wiederholt, um ein Spülprogramm einzustellen. Mit jedem Tastendruck zeigt das Display die Zahl an, die dem Spülprogramm entspricht. Siehe hierzu „Spülprogramme“.
 • Seite 58: Gebrauch Des Gerätes

  Gebrauch des Gerätes • Im Fall einer Fehlfunktion des Geräts. Werkseitige Einstellung: Eingeschaltet. Deaktivieren der Signaltöne 1. Schalten Sie das Gerät ein. 2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. 3. Halten Sie die Tasten (4) und (5) gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten (3), (4) und (5) blinken.
 • Seite 59 Einstellen des Wasserenthärters Wasserhärteeinstel- Wasserhärte lung Deutscher Was- Französischer mmol/l Clarke-Werte manuell elekt- serhärtegrad (dH°) Wasserhärtegrad ronisch (°TH) 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5...
 • Seite 60: Gebrauch Von Salz Für Geschirrspüler

  Gebrauch von Salz für Geschirrspüler • Das Display zeigt die Einstellung des Wasserenthärters an (zum Beispiel: und es ertönen fünf Signaltöne = Stufe 5). 6. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste (3). 7. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus. Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzkontroll- lampe bei leerem Salzbehälter nicht auf.
 • Seite 61: Funktion "Multitab

  Funktion "Multitab" Gebrauch von Reinigungsmitteln Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge. Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpa- ckung. So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter: 1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels die Freigabetaste des Reinigungsmittelbe- hälters.
 • Seite 62: Laden Von Besteck Und Geschirr

  Laden von Besteck und Geschirr Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten. Stellen Sie sicher, dass diese Tabletten für die Wasserhärte in Ihrem Bereich geeignet sind (beachten Sie die Anleitungen auf der Verpackung des Produkts). Die Funktion Multitab deaktiviert die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
 • Seite 63: Spülprogramme

  Spülprogramme • Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller Geschirrteile erreicht. • Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht verrutschen können. • Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oft- mals Wassertropfen.
 • Seite 64 Spülprogramme Programm Verschmut- Spülgut Programmbeschrei- Funktion Ext- zungsgrad bung ra-Hygiene Verwenden Sie dieses Programm zum Spülgang Ja, ohne Aus- schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wirkung wird vermieden, dass Essensreste sich am Geschirr festsetzen und schlechte Gerü- che aus dem Gerät entweichen. Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
 • Seite 65: Auswählen Und Starten Eines Spülprogramms

  Auswählen und Starten eines Spülprogramms Programm Programmdauer (Mi- Energie (kWh) Wasser (in Litern) nuten) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die Ge- schirrmenge können diese Werte verändern. AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS Starten des Spülprogramms ohne Zeitvorwahl 1.
 • Seite 66: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege 2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl wiederholt, bis das Display die Zahl des gewünschten Spülprogramms anzeigt. • Die Zahl blinkt einige Sekunden und dann zeigt das Display die Dauer des Spülpro- gramms an. 3. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das Spülprogramm startet automatisch. Unterbrechung eines Spülprogramms •...
 • Seite 67 Reinigung und Pflege 1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhr- zeigersinn, um ihn zu entfernen und zie- hen Sie ihn aus dem Filter (B). 2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen. 3.
 • Seite 68: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … WAS TUN, WENN … Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs. Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst. Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das Display einen Alarmcode an: •...
 • Seite 69 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursachen Mögliche Abhilfe Die Sicherung im Sicherungs- Wechseln Sie die Sicherung kasten ist durchgebrannt. aus. Die Zeitvorwahl ist eingestellt. • Brechen Sie die Zeitvorwahl • Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch. Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
 • Seite 70: Technische Daten

  Technische Daten Problem Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe Die Verschlusskappe des Salz- Stellen Sie sicher, dass der Salz- behälters ist nicht richtig ge- behälter richtig geschlossen ist. schlossen. Schlieren, Streifen, weißliche Die Klarspülmitteldosierung ist Klarspülmitteldosierung verrin- Flecken oder blauschimmernder zu hoch. gern.
 • Seite 71: Umwelttipps

  Umwelttipps Tiefe 550 mm Wasserdruck Min. 0,5 bar (0,05 MPa) Max. 8 bar (0,8 MPa) Kalt- oder Warmwasser maximal 60 °C Wasserversorgung Fassungsvermögen Gedecke 1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen. Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten. Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z.
 • Seite 72 www.aeg-electrolux.com/shop 117941671-B-362010...