Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux F78002IM0P Benutzerinformation

Kapazitat: 12 platze
Vorschau ausblenden

Werbung

FAVORIT 78002 I
NL AFWASMACHINE
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
25
48

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für AEG Electrolux F78002IM0P

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux F78002IM0P

 • Seite 1 FAVORIT 78002 I NL AFWASMACHINE GEBRUIKSAANWIJZING FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION...
 • Seite 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 8 Beschrijving van het product 9 Bedieningspaneel 11 Bediening van het apparaat 12 De waterontharder instellen 13 Gebruik van zout voor de vaatwasser 14 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 15 De Multitabfunctie 15 De vaatwasser inruimen 16 Wasprogramma's 17 Een afwasprogramma selecteren en starten...
 • Seite 4: Veiligheidsinformatie

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: • Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. • Om het milieu te helpen. • voor de correcte werking van het apparaat. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het appa- raat aan iemand anders geeft.
 • Seite 5 Veiligheidsinformatie • Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel). • Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de water- ontharder. • Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het appa- raat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het appa- raat maken.
 • Seite 6 Veiligheidsinformatie Voorzorgsmaatregelen bij vorst • Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing. Wateraansluiting • Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik geen gebruikte slangen.
 • Seite 7 Veiligheidsinformatie • Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum. • Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat. • Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. •...
 • Seite 8: Beschrijving Van Het Product

  Beschrijving van het product BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenrek Aanpassen van de instelling van de waterhardheid Zoutreservoir Afwasmiddeldoseerbakje Glansmiddeldoseerbakje Typeplaatje Filters Onderste sproeiarm Bovenste sproeiarm Top sproeiarm...
 • Seite 9: Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel BEDIENINGSPANEEL Aan-/uit-toets Programmagids Program-toets Programma-indicatielampjes Display Delay-toets Start-toets Indicatielampjes Option-toets Indicatielampjes Multitab-indicatielampje. Gaat aan als u de functie ingeschakeld heeft. Extra hygiëne-indicatielampje. Gaat aan als u de functie ingeschakeld heeft. Wasfase-indicatielampje. Gaat aan wanneer de wasfase loopt. Spoelfase-indicatielampje. Gaat aan wanneer de spoelfase loopt. Droogfase-indicatielampje.
 • Seite 10 Bedieningspaneel Indicatielampjes Delay-indicatielampje. Gaat aan als u de uitgestelde start ingeschakeld heeft. Deur-indicatielampje. Gaat aan als de deur niet goed is geopend of gesloten. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. Aan-/uit-toets Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
 • Seite 11: Bediening Van Het Apparaat

  Bediening van het apparaat Option-toets Multitabfunctie Extra hygiëne Twee keer drukken GEDEACTIVEERD GEACTIVEERD Drie keer drukken GEACTIVEERD GEACTIVEERD Vier keer drukken GEDEACTIVEERD GEDEACTIVEERD Functies Multitabfunctie Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ge- bruikt u de multitab-functie.
 • Seite 12: De Waterontharder Instellen

  De waterontharder instellen Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' enz.), ge- bruikt u de multitabfunctie (zie 'De Multitabfunctie'). DE WATERONTHARDER INSTELLEN De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
 • Seite 13: Gebruik Van Zout Voor De Vaatwasser

  Gebruik van zout voor de vaatwasser Elektronische instelling 1. Schakel het apparaat in. 2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. 3. Houd de toetsen Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de programma-indicatie- lampjes AUTO, PRO en SILENT knipperen. 4.
 • Seite 14: Gebruik Van Afwasmiddel En Glansmiddel

  Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking. Het afwasmiddeldoseerbakje vullen: 1. Druk op de vrijgaveknop om het deksel te openen van het afwasmiddelbakje.
 • Seite 15: De Multitabfunctie

  De Multitabfunctie 4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt. Stel de glansmiddeldosering in Fabrieksinstelling: stand 3. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Draai de glansmiddelknop om de dosering te vergroten of te verkleinen.
 • Seite 16: Wasprogramma's

  Wasprogramma's • Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen. • Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen. • Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken. • Leg kleine voorwerpen in de bestekmand. •...
 • Seite 17: Een Afwasprogramma Selecteren En Starten

  Een afwasprogramma selecteren en starten Programma Soort vuil Type lading Programmabe- Extra hygië- schrijving ne-functie Normaal of licht Teer serviesgoed en Wassen 45 °C Ja, zonder ef- bevuild glaswerk Spoelgangen fect. Drogen 1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de mandjes. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
 • Seite 18 Een afwasprogramma selecteren en starten 6. Druk op de Start-toets. Het afwasprogramma start automatisch. • De fase-indicatielampjes gaan uit, maar het indicatielampje van de fase die op dit moment in werking is, blijft aan. Het afwasprogramma starten met uitgestelde start 1.
 • Seite 19: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Als u de selectie wilt veranderen terwijl een afwasprogramma in werking is, moet u het programma annuleren. • Druk tegelijkertijd op de toetsen Delay en Start en houdt deze toetsen ingedrukt totdat: – Alle programmalampjes aan gaan. –...
 • Seite 20: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen 2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee delen uit elkaar om het filter te demonte- ren. 3. Maak de onderdelen schoon onder stro- mend water. 4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd.
 • Seite 21 Problemen oplossen WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit voordat u de controles uitvoert. Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Het apparaat wordt niet ge- De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon. vuld met water. aangezet met kalkaanslag. De waterdruk is te laag. Neem contact op met de wa- terleidingsmaatschappij.
 • Seite 22 Problemen oplossen Leg deze informatie vast: – Model (MOD.) ............– Productnummer (PNC) .......... – Serienummer (S.N.) ..........De afwas- en droogresultaten zijn niet bevredigend Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De borden zijn niet schoon. Het afwasprogramma is niet Zorg ervoor dat het afwaspro- geschikt voor het type lading gramma geschikt is voor het ty- en de mate van vervuiling.
 • Seite 23: Technische Gegevens

  Technische gegevens Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing De multitabfunctie is inge- Schakel het glansmiddeldo- schakeld (deze functie scha- seerbakje in. kelt het glansmiddeldoseer- bakje automatisch uit). Het glansmiddeldoseerbakje inschakelen 1. Schakel het apparaat in. 2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. 3.
 • Seite 24: Milieubescherming

  Milieubescherming MILIEUBESCHERMING Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
 • Seite 25 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
 • Seite 26 Sommaire SOMMAIRE 27 Consignes de sécurité 31 Description de l'appareil 32 Bandeau de commande 34 Utilisation de l'appareil 35 Réglage de l'adoucisseur d'eau 36 Utilisation du sel régénérant 37 Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage 38 Fonction "Tout en 1" 38 Rangement des couverts et de la vaisselle 39 Programmes de lavage...
 • Seite 27: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil : • Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil. • Pour protéger l'environnement. • Pour le bon fonctionnement de l’appareil. Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est cédé...
 • Seite 28 Consignes de sécurité panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un panier à couteaux). • N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour lave-vaisselle. • Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
 • Seite 29 Consignes de sécurité Précautions contre le gel • N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C. • Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel. Tuyau d’arrivée d’eau •...
 • Seite 30 Consignes de sécurité • Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. • Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs. • L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple. Risque d'incendie.
 • Seite 31: Description De L'appareil

  Description de l'appareil DESCRIPTION DE L'APPAREIL Panier supérieur Sélecteur de dureté de l'eau Réservoir de sel régénérant Distributeur de produit de lavage Distributeur de liquide de rinçage Plaque signalétique Filtres Bras d'aspersion inférieur Bras d'aspersion supérieur Bras d'aspersion supérieur...
 • Seite 32: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande BANDEAU DE COMMANDE Touche Marche/Arrêt Guide des programmes Touche Program Voyants de programme Écran Touche Delay Touche Start Voyants Touche Option Voyants Voyant « Tout en 1 ». Il s'allume lorsque la fonction est activée. Voyant Extra-hygiène. Il s'allume lorsque la fonction est activée. Voyant de déroulement du lavage.
 • Seite 33 Bandeau de commande Voyants Voyant du réservoir à sel. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plu- sieurs heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonc- tionnement de l'appareil.
 • Seite 34: Utilisation De L'appareil

  Utilisation de l'appareil Touche Option Appuyez sur cette touche pour régler les fonctions. Si la fonction est activée, le voyant correspondant s'allume. Touche Option Tout en 1 Extra-hygiène Appuyez une fois ACTIVÉ DÉSACTIVÉ Appuyez deux fois DÉSACTIVÉ ACTIVÉ Appuyez trois fois ACTIVÉ...
 • Seite 35: Réglage De L'adoucisseur D'eau

  Réglage de l'adoucisseur d'eau 5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure. 6. Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage. 7. Démarrez le programme de lavage. Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions (« 3 en 1 », « 4 en 1 » « 5 en 1 », etc.), utilisez la fonction «...
 • Seite 36: Utilisation Du Sel Régénérant

  Utilisation du sel régénérant Réglage manuel Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2 (reportez-vous au tableau). Réglage électronique 1. Mettez en fonctionnement l'appareil. 2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation. 3. Appuyez simultanément sur les touches Delay et Start, jusqu'à ce que les voyants des programmes AUTO, PRO et SILENT commencent à...
 • Seite 37: Utilisation Du Produit De Lavage Et Du Liquide De Rinçage

  Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel. UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE Utilisation du produit de lavage Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité...
 • Seite 38: Fonction "Tout En

  Fonction "Tout en 1" 1. Appuyez sur la touche de déverrouillage afin d'ouvrir le couvercle du distribu- teur de liquide de rinçage. 2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage de liquide de rinçage. Le repère 'max.' indique le niveau maximum. 3.
 • Seite 39: Programmes De Lavage

  Programmes de lavage Conseils et astuces • Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. • Enlevez tous les restes d'aliments. • Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
 • Seite 40: Sélection Et Départ D'un Programme De Lavage

  Sélection et départ d'un programme de lavage Programme Niveau de salis- Type de vaisselle Description du Fonction Ex- sure programme tra hygiène Légèrement sale Vaisselle et couverts Lavage à 55 °C Oui, avec effet Rinçages Normalement ou Vaisselle délicate et Lavage à...
 • Seite 41 Sélection et départ d'un programme de lavage 5. Si nécessaire, réglez la fonction Extra-hygiène. • La sélection de ces fonctions ne s'effectuera qu'après avoir réglé le programme de lavage. 6. Appuyez sur la touche Start, le programme de lavage sélectionné démarre automati- quement.
 • Seite 42: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage Annulation du programme de lavage Si le programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez changer la sélection. Pour modifier la sélection lorsque le programme a démarré, vous devez annuler le pro- gramme.
 • Seite 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement 2. Le filtre (A) est constitué de 2 pièces. Pour démonter le filtre, séparez-les. 3. Nettoyez soigneusement les filtres avec de l’eau. 4. Rassemblez les 2 pièces du filtre (A) et poussez. Vérifiez qu'elles s'emboîtent cor- rectement.
 • Seite 44 En cas d'anomalie de fonctionnement • - Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché. AVERTISSEMENT Mettez à l'arrêt l'appareil avant d'effectuer les contrôles. Anomalie de fonctionnement Cause possible Solution possible L'appareil n'est pas approvi- Le robinet d'arrivée d'eau est Nettoyez le robinet d'arrivée sionné...
 • Seite 45 En cas d'anomalie de fonctionnement Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente. Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente. Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. Inscrivez les éléments suivants : – Modèle (MOD.) ............–...
 • Seite 46: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Problème Cause possible Solution possible La vaisselle est mouillée. Le programme de lavage choi- Pour de meilleurs résultats de si n'avait pas de phase de sé- séchage, entrouvrez la porte chage ou avait une phase de pendant quelques minutes. séchage courte.
 • Seite 47: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueu- ses de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolien- ne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité...
 • Seite 48 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Seite 49 Inhalt INHALT 50 Sicherheitshinweise 54 Gerätebeschreibung 55 Bedienblende 57 Gebrauch des Gerätes 58 Einstellen des Wasserenthärters 59 Gebrauch von Salz für Geschirrspüler 60 Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler 61 Funktion "Multitab" 61 Laden von Besteck und Geschirr 62 Spülprogramme 63 Auswählen und Starten eines Spülprogramms 65 Reinigung und Pflege 67 Was tun, wenn …...
 • Seite 50: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch: • Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums. • Zum Schutz der Umwelt. • Zur korrekten Bedienung des Geräts. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie die- ses an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
 • Seite 51 Sicherheitshinweise • Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reini- gungsmittel, Salz, Klarspülmittel). • Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur Beschädigung des Wasserenthärters führen. • Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Salzrückstände im Gerät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Geräts verursachen.
 • Seite 52 Sicherheitshinweise • Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist. Frostschutzmaßnahmen • Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absin- ken kann. • Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden. Wasseranschluss •...
 • Seite 53 Sicherheitshinweise Elektrischer Anschluss • Das Gerät muss geerdet sein. • Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. • Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. • Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brand- gefahr.
 • Seite 54: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung GERÄTEBESCHREIBUNG Oberkorb Wasserhärtestufen-Wähler Salzbehälter Reinigungsmittelbehälter Klarspülmittel-Dosierer Typenschild Filter Unterer Sprüharm Mittlerer Sprüharm Oberer Sprüharm...
 • Seite 55: Bedienblende

  Bedienblende BEDIENBLENDE Ein-/Aus-Taste Programmkurzübersicht Taste Program Programm-Kontrolllampen Display Taste Delay Taste Start Kontrolllampen Taste Option Kontrolllampen Kontrolllampe Multitab. Leuchtet beim Einschalten der Funktion auf. Kontrolllampe Extra-Hygiene. Leuchtet beim Einschalten der Funktion auf. Kontrolllampe Reinigungsphase. Leuchtet während der Reinigungsphase auf. Kontrolllampe Klarspülphase. Leuchtet während der Klarspülphase auf. Kontrolllampe Trocknungsphase.
 • Seite 56 Bedienblende Kontrolllampen Kontrolllampe Gerätetür Leuchtet auf, wenn die Tür des Geschirrspülers offen oder nicht richtig geschlossen ist. 1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Anzeigen für Salz und Klarspülmittel nie auf, auch wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind. Ein-/Aus-Taste Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
 • Seite 57: Gebrauch Des Gerätes

  Gebrauch des Gerätes Taste Option Multitab Extra-Hygiene Dreimal drücken AKTIVIERT AKTIVIERT Viermal drücken DEAKTIVIERT DEAKTIVIERT Funktionen Multitab Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwen- den Sie die Funktion Multitab. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“. Extra-Hygiene Diese Funktion sorgt für hygienischere Ergebnisse.
 • Seite 58: Einstellen Des Wasserenthärters

  Einstellen des Wasserenthärters Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwen- den Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“). EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Mi- nerale und Salze können das Gerät beschädigen.
 • Seite 59: Gebrauch Von Salz Für Geschirrspüler

  Gebrauch von Salz für Geschirrspüler Elektronische Einstellung 1. Schalten Sie das Gerät ein. 2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. 3. Drücken und halten Sie die Taste Delay und Start gleichzeitig solange, bis die Pro- gramm-Kontrolllampen AUTO, PRO und SILENT blinken. 4.
 • Seite 60: Verwendung Von Reinigungsmittel Und Klarspüler

  Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER Gebrauch von Reinigungsmitteln Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge. Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpa- ckung. So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter: 1.
 • Seite 61: Funktion "Multitab

  Funktion "Multitab" 2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel. Die Markierung „max“ zeigt den maximalen Pegel an. 3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu gro- ße Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden. 4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er einrastet.
 • Seite 62: Spülprogramme

  Spülprogramme Hinweise und Tipps • Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwäm- me, Geschirrtücher usw.). • Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr. • Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein. • Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein. •...
 • Seite 63: Auswählen Und Starten Eines Spülprogramms

  Auswählen und Starten eines Spülprogramms Programm Verschmut- Spülgut Programmbe- Funktion Ext- zungsgrad schreibung ra-Hygiene Normal ver- Geschirr und Besteck Vorwaschen Ja, mit Aus- schmutzt Hauptspülgang 50 wirkung °C Spülen Trocknen Leicht ver- Geschirr und Besteck Hauptspülgang 55 Ja, mit Aus- schmutzt °C wirkung...
 • Seite 64 Auswählen und Starten eines Spülprogramms 3. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. 4. Wählen Sie ein Spülprogramm. • Die zugehörige Kontrolllampe leuchtet auf. • Die Programmdauer blinkt im Display. • Die Phasen-Kontrolllampen des eingestellten Spülprogramms leuchten. 5.
 • Seite 65: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Unterbrechung eines Spülprogramms • Öffnen Sie die Tür des Gerätes. – Das Spülprogramm stoppt. • Schließen Sie die Gerätetür. – Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde. Abbrechen des Spülprogramms Wenn das Spülprogramm noch nicht gestartet ist, können Sie die Auswahl ändern. Um die Programmauswahl zu ändern, während das Spülprogramm bereits läuft, muss die- ses abgebrochen werden.
 • Seite 66 Reinigung und Pflege 1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhr- zeigersinn, um ihn zu entfernen und zie- hen Sie ihn aus dem Filter (B). 2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen. 3.
 • Seite 67: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … WAS TUN, WENN … Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs. Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst. Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das Display einen Alarmcode an: •...
 • Seite 68 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker richtig in der Steckdose. richtig in die Steckdose. Die Sicherung im Sicherungs- Wechseln Sie die Sicherung kasten ist durchgebrannt. aus. Die Zeitvorwahl ist eingestellt. •...
 • Seite 69 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe Inkorrekte Härtegradeinstel- Stellen Sie den Wasserenthär- lung des Wasserenthärters. ter auf den korrekten Härte- grad ein. Die Verschlusskappe des Salz- Stellen Sie sicher, dass der Salz- behälters ist nicht richtig ge- behälter richtig geschlossen ist.
 • Seite 70: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Abmessungen Breite 596 mm Höhe 818 - 898 mm Tiefe 575 mm Wasserdruck Min. 0,5 bar (0,05 MPa) Max. 8 bar (0,8 MPa) Kalt- oder Warmwasser maximal 60 °C Wasserversorgung Fassungsvermögen Gedecke 1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen. Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
 • Seite 72 www.aeg-electrolux.com/shop 117940020-A-282010...