Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL GE-CL 18 Li E Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für GE-CL 18 Li E:

Werbung

D
Originalbetriebsanleitung
Akku-Laubbläser
CZ
Originální návod k obsluze
Akumulátorový foukač listí
SK
Originálny návod na obsluhu
Akumulátorový fúkač lístia
SLO
Originalna navodila za uporabo
Akumulatorski puhalnik za listje
H
Eredeti használati utasítás
Akkus-lombfúvó
7
Art.-Nr.: 34.105.09
Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 1
Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 1
GE-CL 18 Li E
I.-Nr.: 21011
10.02.2021 12:15:33
10.02.2021 12:15:33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL GE-CL 18 Li E

 • Seite 1 GE-CL 18 Li E Originalbetriebsanleitung Akku-Laubbläser Originální návod k obsluze Akumulátorový foukač listí Originálny návod na obsluhu Akumulátorový fúkač lístia Originalna navodila za uporabo Akumulatorski puhalnik za listje Eredeti használati utasítás Akkus-lombfúvó Art.-Nr.: 34.105.09 I.-Nr.: 21011 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 1 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 1 10.02.2021 12:15:33...
 • Seite 2 - 2 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 2 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 2 10.02.2021 12:15:35 10.02.2021 12:15:35...
 • Seite 3 - 3 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 3 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 3 10.02.2021 12:15:38 10.02.2021 12:15:38...
 • Seite 4 - 4 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 4 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 4 10.02.2021 12:15:42 10.02.2021 12:15:42...
 • Seite 5: Sicherheitshinweise

  2. Gerätebeschreibung und Gefahr! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si- Lieferumfang cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2) Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin- 1. Blasrohr weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die- 2.
 • Seite 6: Bestimmungsgemäße Verwendung

  3. Bestimmungsgemäße Das Geräusch der Maschine kann 85 dB(A) über- schreiten. In diesem Fall sind Schallschutzmaß- Verwendung nahmen für den Bedienenden erforderlich. Der Akku-Laubbläser ist nur für Laub und Garten- Der angegebene Schwingungsemissionswert ist abfälle wie Gras und kleine Zweige zugelassen. nach einem genormten Prüfverfahren gemessen Anderweitige Anwendung ist nicht erlaubt.
 • Seite 7: Bedienung

  5.3 Laden des Akkus (Abb. 5) Alle 3 LEDs leuchten: 1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Der Akku ist voll aufgeladen. seitliche Rasttaste drücken. 2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild 2 oder 1 LED(‘s) leuchten angegebene Netzspannung mit der vorhan- Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.
 • Seite 8: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Origi- Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter nalverpackung auf. www.Einhell-Service.com 8. Störungen Gerät läuft nicht: Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert. Falls das Gerät trotz...
 • Seite 9: Anzeige Ladegerät

  11. Anzeige Ladegerät Anzeigestatus Bedeutung und Maßnahme Rote LED Grüne LED Blinkt Betriebsbereitschaft Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät Laden Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten fi nden Sie direkt am Ladegerät. Hinweis! Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.
 • Seite 10 Abfallgesetze durchführt. Nicht betroff en sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile. Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig. Technische Änderungen vorbehalten Diese Sendung enthält Lithium-Ionen-Batterien.
 • Seite 11: Serviceinformationen

  Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Fehlteile * nicht zwingend im Lieferumfang enthalten! Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu- melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen: •...
 • Seite 12 Services. 5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlos- sen.
 • Seite 13 LIEBE MÖGLICHMACHER, wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen...
 • Seite 14: Bezpečnostní Pokyny

  Nebezpečí! 2.2 Rozsah dodávky Při používání přístrojů musí být dodržována určitá Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním popsaného rozsahu dodávky. V případě a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději k obsluze / bezpečnostní...
 • Seite 15: Technická Data

  4. Technická data 5. Před uvedením do provozu Volnoběžné otáčky n ....... 12 000 min 5.1 Montáž foukací trubky (obrázek 3) Foukací trubku (pol. 1) nasuňte na motorovou Rychlost vzduchu ........210 km/h jednotku (pol. 3). Max. doba chodu ......cca 240 min Třída ochrany .............III 5.2 Montáž...
 • Seite 16: Likvidace A Recyklace

  Regulátor otáček (obr. 1/pol. 6) otočte Číslo požadovaného náhradního dílu do požadované polohy. Provozujte přístroj pouze Aktuální ceny a informace naleznete na s potřebným počtem otáček a nenechávejte ho www.Einhell-Service.com zbytečně běžet při příliš vysokých otáčkách. 8. Poruchy 6. Obsluha Přístroj nefunguje: •...
 • Seite 17 10. Uložení Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah dětí. Optimální skladovací teplota se pohybuje mezi 5 a 30 °C. Elektrický přístroj uchovávejte v originálním balení. 11. Indikace nabíječky Stav indikace Význam a opatření Červená...
 • Seite 18 Tyto předpisy se nevztahují na díly příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí přidané ke starým přístrojům. Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem fi rmy Einhell Germany AG. Technické změny vyhrazeny - 18 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 18...
 • Seite 19: Servisní Informace

  Chybějící díly * není nutně obsaženo v rozsahu dodávky! V případě nedostatků nebo chyb Vás žádame, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce www.Einhell-Service.com. Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky: •...
 • Seite 20: Záruční List

  5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahlaste prosím váš defektní přístroj na: www.Einhell-Service.com. Mějte připravenu nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění...
 • Seite 21: Bezpečnostné Pokyny

  Nebezpečenstvo! 4. Nabíjačka Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať 5. Akumulátor príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo 6. Regulátor otáčok možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná- 2.2 Objem dodávky vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne Prosím, skontrolujte kompletnosť...
 • Seite 22: Technické Údaje

  • Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa Prispôsobte spôsob práce prístroju. • prístroj bude používať v profesionálnych, reme- Prístroj nepreťažujte. • selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako V prípade potreby nechajte prístroj aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím. skontrolovať. • Prístroj vypnite, pokiaľ...
 • Seite 23: Čistenie, Údržba A Objednanie Náhradných Dielov

  Číslo potrebného náhradného dielu otáčok. Za účelom nastavenia otočte reguláciu Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke otáčok (obr. 1/pol. 6) do požadovanej polohy. www.Einhell-Service.com Prístroj prevádzkujte len s potrebnými otáčkami a nenechajte ho bežať zbytočne na príliš vysoké otáčky.
 • Seite 24: Likvidácia A Recyklácia

  9. Likvidácia a recyklácia Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne- nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro- bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú...
 • Seite 25 11. Signalizácia nabíjačky Stav signalizácie Význam a opatrenie Červená Zelená Bliká Pripravená k prevádzke Nabíjačka je zapojená na sieť a pripravená k prevádzke, akumulátor nie je v nabíjačke. Nabíjanie Nabíjačka nabíja akumulátor v rýchlo nabíjacom režime. Príslušné doby nabíjania nájdete priamo na nabíjačke. Upozornenie! Podľa prítomného stavu nabitia akumulátora sa môžu skutočné...
 • Seite 26 Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a po- mocných prostriedkov bez elektronických komponentov. Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG. Technické zmeny vyhradené - 26 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 26...
 • Seite 27: Servisné Informácie

  Chýbajúce diely * nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky! V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese www.Einhell-Service.com. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky: •...
 • Seite 28: Záručný List

  5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: www.Einhell-Service.com. Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Prístroje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifi kácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné...
 • Seite 29: Varnostni Napotki

  Nevarnost! 2.2 Obseg dobave Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, morate in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta to najkasneje v 5 delovnih dneh po nakupu navodila za uporabo/varnostne napotke.
 • Seite 30: Tehnični Podatki

  4. Tehnični podatki 5. Pred prvim zagonom Število vrtljajev v prostem teku n ..12 000 min 5.1 Montaža pihalne cevi (slika 3) Motorno enoto (pol. 3) in pihalno cev (pol. 1) se- Maks. hitrost zraka ........210 km/h stavite. Maks. čas teka ....... pribl. 240 min Zaščitni razred: ..........III 5.2 Montaža akumulatorja (slika 4a/4b) Nivo zvočne moči L...
 • Seite 31: Čiščenje, Vzdrževanje In Naročanje Nadomestnih Delov

  Številka potrebnega nadomestnega dela števila vrtljajev. Zato obrnite regulator števila Aktualne cene in informacije najdete na spletni vrtljajev (slika 1/poz. 6) v želeni položaj. Napravo strani www.Einhell-Service.com uporabljajte samo s potrebnim številom vrtljajev in po nepotrebnem ne uporabljajte previsokega števila vrtljajev.
 • Seite 32: Prikaz Polnilnika

  10. Skladiščenje Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperature je med 5 in 30 ˚C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži. 11. Prikaz polnilnika Prikaz stanja Rdeča Zelena Pomen in ukrepi...
 • Seite 33 To se ne nanaša na starim napravam priložene dele pribora in opreme brez električnih kom- ponent. Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG. Pridržana pravica do tehničnih sprememb - 33 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 33...
 • Seite 34: Servisne Informacije

  Obrabni material/ obrabni deli* Manjkajoči deli * ni nujno, da je v obsegu dobave! Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na www.Einhell-Service.com. Napako kar najbolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja: Odgovorite na naslednja vprašanja: •...
 • Seite 35: Garancijska Listina

  5. Za uveljavljanje vašega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na: www.Einhell-Service.com. Pripravite račun ali drugo dokazilo o vašem nakupu nove naprave. Nap- rave, poslane brez ustreznega dokazila ali tipske tablice, so izključene iz garancijskih storitev, saj jih ni možno uvrstiti.
 • Seite 36: Biztonsági Utasítások

  2. A készülék leírása és a szállítás Veszély! A készülékek használatánál, a sérülések és a terjedelme károk megakadályozásának az érdekébe be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 2.1 A készülék leírása (képek 1/2) a használati utasítást / biztonsági utasításokat 1.
 • Seite 37: Rendeltetésszerűi Használat

  3. Rendeltetésszerűi használat A megadott rezgésemisszióértéket a befolyásolás bevezető felbecsülésére is fel lehet használni. Az akkus lombszívó csak lombokra és kerti hul- Veszély! ladékokra, mint például fűre és kis ágakra van Az elektromos szerszám rezgésértéke a bevetési engedélyezve. Másfajta használat nem engedé- résztől függően meg fog változni és kivételes ese- lyezett.
 • Seite 38: Tisztítás, Karbantartás És Pótalkatrészmegrendelés

  zültség 5.5 Fordulatszám szabályozás (1-es ábra) • hogy a töltőkontaktusokon kifogástalan e a A készülék egy elektronikus fordulatszám szabá- kontaktus. lyozóval van felszerelve. Fordítsa ehhez a kívánt pozícióba el a fordulatszám szabályozót (1-es Ha az akku-csomag töltése még mindig nem le- ábra/ poz.
 • Seite 39: Megsemmisítés És Újrahasznosítás

  A készülék ident- számát • A szükséges pótalkatrész pótalkatrész számát Aktuális árak és inforációk a www.Einhell-Service.com alatt találhatóak. 8. Zavarok Nem fut a készülék: Ellenőrizze le, hogy fel van e töltve az akku és hogy működik e a töltőkészülék. Ha a készülék fennálló...
 • Seite 40: A Töltőkészülék Kijelzése

  11. A töltőkészülék kijelzése Kijelzési státusz Jelentés és teendők Piros LED Zöld LED Pislog Üzemkészenlét Rá van kapcsolva a töltőkészülék a hálózatra és üzemkész, az akku nincs a töltőkészülékben Töltés A töltőkészülék a gyorstöltési üzemben tölti az akkut A megfelelő töltési idők direkt a töltőkészüléken találhatóak.
 • Seite 41 Ez nem érrinti az öreg készülékek mellékelt elektromos alkotórészek nélküli tarto- zékait és segítőeszközeit A termékek dokumentációjának és a kisérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett. Technikai változtatások jogát fenntartva - 41 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 41...
 • Seite 42 Fogyóeszköz/ fogyórészek* Hiányzó részek * nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében! Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a www.Einhell-Service.com alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket: • Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt? •...
 • Seite 43 5. A garanciajogának az érvénysítéséhez kérjük jelentse be a defektes készüléket a következő cím alatt: www.Einhell-Service.com. Kérjük tartsa készenlétben az új készülék ön általi vásárlásának a bizonylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékeket, amelyek megfelelő igazolás vagy típustábla nélkül kerülnek beküldésre, azok hiányzó hozzárendelési lehetőség miatt ki vannak zárva a garnci- ateljesítmény alol.
 • Seite 44 Samræmisyfi rlýsing: Við útskurðum samræmi við EU-reglugerð og Οδηγία Εε και πρότυπα για τα προϊόντα stöðlum fyrir vörutegund Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo Akku-Laubbläser* GE-CL 18 Li E (Einhell) 2014/29/EU 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 45 - 45 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 45 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 45 10.02.2021 12:16:07 10.02.2021 12:16:07...
 • Seite 46 - 46 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 46 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 46 10.02.2021 12:16:07 10.02.2021 12:16:07...
 • Seite 47 - 47 - Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 47 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 47 10.02.2021 12:16:07 10.02.2021 12:16:07...
 • Seite 48 EH 02/2021 (01) Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 48 Anl_GE_CL_18_Li_E_SPK7.indb 48 10.02.2021 12:16:07 10.02.2021 12:16:07...

Diese Anleitung auch für:

34.105.09

Inhaltsverzeichnis