Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL Power-X-Change 18 V Originalbetriebsanleitung Seite 30

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Power-X-Change 18 V:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir
Elektrikli cihazları çöpe atmayınız.
Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal
normlara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıştırılmış olarak toplanacak ve çevreye
zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.
Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifi :
Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmelikle-
re uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz,
ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim
alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan ak-
sesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.
Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde
çoğaltılması, yalnızca iSC GmbH fi rmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.
Teknik değişiklikler olabilir
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 30
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 30
TR
- 30 -
03.12.12 14:58
03.12.12 14:58

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.113.4045.113.41

Inhaltsverzeichnis