Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL Power-X-Change 18 V Originalbetriebsanleitung Seite 22

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Power-X-Change 18 V:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Само за страни от ЕС
Не изхвърляйте електроинструментите при битовите отпадъциl!
Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕО за електрически и електронни стари уреди и
прилагането в националното право употребените електроинструменти трябва да се събират
отделно и да се доставят за екологична повторна употреба.
Алтернатива за рециклиране по отношение на призива за връщане:
Собственикът на електроуреда вместо връщане алтернативно с цел съдействие е задължен
по отношение на целесъобразното оползотворяване в случай на отказ от собственост.
Старият уред за целта също така може да се предостави в пункт за обратно вземане, където
се извършва отстраняване по смисъла на националните закони за събирането, извозването,
складирането и рециклирането на отпадъци. Това не засяга приложените към старите уреди
отделни части от принадлежностите и помощни средства без електрически компоненти.
Препечатването или друг вид размножаване на документация и съпроводителни документи
на продуктите, също така на части е допустимо само с изричното съгласие на iSC GmbH /ИСК
ГмбХ/.
Запазено е правото за извършване на технически промени
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 22
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 22
BG
- 22 -
03.12.12 14:58
03.12.12 14:58

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.113.4045.113.41

Inhaltsverzeichnis