Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDM 300 C2 Bedienungsanleitung Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PDM 300 C2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDM 300 C2

 • Seite 3 Magyar ......................2 Slovenščina ...................... 18 Čeština ......................33 Slovensky ......................48 Deutsch ......................63 V 1.6...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  PARKSIDE PDM 300 C2 Tartalomjegyzék 1. Tervezett használat ................... 3 2. A csomag tartalma .................... 3 3. Műszaki jellemzők..................... 4 4. Biztonsági utasítások ..................6 5. Szerzői jog ......................8 6. Mielőtt használatba venné ................8 6.1 Az elem betétele és cseréje......................8 7.
 • Seite 5: Tervezett Használat

  PARKSIDE PDM 300 C2 Gratulálunk! A PARKSIDE PDM 300 C2 digitális multiméter, melyre multiméterként történik a továbbiakban hivatkozás, egy kiváló minőségű terméket választott. A használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg a multiméter működésével és ehhez figyelmesen olvassa el ezen kezelési útmutatásokat. Ügyeljen a biztonsági utasítások betartására és kizárólag kezelési útmutatásoknak megfelelően, illetve a megjelölt alkalmazási területeken használja a multimétert.
 • Seite 6: Műszaki Jellemzők

  PARKSIDE PDM 300 C2 3. Műszaki jellemzők Képernyő 3 ½ számjegyű kijelző, maximálisan kijelezhető: 1999 Mérési sebesség körülbelül 2 - 3 mérés/mp Mérőkábel hossza egyenként kb. 80 cm Elem típusa 9 V hasáb elem Túlfeszültségi kategória III. kategória 300 V (digitális multiméter és mérőkábelek)
 • Seite 7 PARKSIDE PDM 300 C2 Váltakozó áram Terület Felbontás Pontosság 0,001 V 20 V 0,01 V ± (1,0 % + 5) 200 V 0,1 V 300 V Bementi impedancia: 10 MΩ Frekvenciatartomány: 40 Hz - 400 Hz Túlterhelés elleni védelem: 300 V AC négyzetes középérték Kijelző: Négyzetes középérték (szinusz hullám négyzetes középértéke)
 • Seite 8: Biztonsági Utasítások

  PARKSIDE PDM 300 C2 Ellenállás Mérési tartomány Felbontás Pontosság 200 Ω 0,1 Ω 2 kΩ 0,001 kΩ ± (1,0 % + 5) 20 kΩ 0,01 kΩ 200 kΩ 0,1 kΩ 2 MΩ 0,001 MΩ ± (1,2 % + 5) 20 MΩ...
 • Seite 9 PARKSIDE PDM 300 C2 II-es érintésvédelmi osztály FIGYELMEZTETÉS! Az elektromos készülékeket gyerekek nem használhatják. Fogyatékkal élők csak a képességeik határain belül használhatják az elektromos készülékeket. Ne engedje, hogy a gyermekek és fogyatékkal élők felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Ezek az emberek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. Az elemek és kisebb alkatrészek fulladásveszélyt idézhetnek elő.
 • Seite 10: Szerzői Jog

  PARKSIDE PDM 300 C2 FIGYELEM! Ne lépje túl a III. kategóriára megadott túlfeszültséget. Ellenkező esetben károsodhat a multiméter. III. kategória: Épületgépészeti szerelvényeken végzett mérések (pl. elosztódobozok, kábelek, csatlakozóaljzatok és kapcsolók). A következő két kategóriát foglalja magában e csoport: II. kategória: Egy hálózati csatlakozódugón keresztül hálózati feszültséggel ellátott elektromos és elektronikus eszközökön végzett mérések.
 • Seite 11: Az Első Lépések

  PARKSIDE PDM 300 C2 FIGYELMEZTETÉS! A burkolat megbontása előtt kapcsolja ki a multimétert és bontsa az összes kábel csatlakozását! FIGYELEM! Ha lemerült az elem, akkor szimbólum jelenik meg a kijelzőn [1]. A megfelelő működés biztosítása érdekében, amint lehet ki kell cserélni az elemet.
 • Seite 12: Mérési Tartományon Kívül Kijelzés

  PARKSIDE PDM 300 C2 • A következőképpen járjon el az Automatikus kikapcsolás funkció működésének a letiltására: A multiméter bekapcsolásakor nyomja meg és tartja megnyomva a SELECT (VÁLASZTÁS) gombot [8]. Eltűnik az Automatikus kikapcsolás funkció kijelzőn [1] látható szimbóluma. • Legközelebb, amikor bekapcsolja a multimétert ismét működik az Automatikus kikapcsolás funkció...
 • Seite 13: Függvénygenerátor

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Nyomja meg a SELECT (VÁLASZTÁS) gombot [8] az egyen- és váltakozó áram közötti választáshoz. Megjelenik a megfelelő szimbólum a kijelzőn [1]. • Csatlakoztassa sorosan a mérőfejeket [6] a mérendő eszközhöz. • Most megjelenik a kijelzőn [1] a mért érték. Ha negatív a mért érték, akkor az egyenáram mért értéke előtt egy mínusz jel jelenik meg.
 • Seite 14: Szakadásvizsgálat

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.7 Szakadásvizsgálat FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy bontva legyen és ki legyen sütve az összes mérendő kapcsolóelem, kapcsoló és alkatrész. Ellenkező esetben károsodhat a multiméter. • A fekete kábel csatlakozódugóját a COM (KÖZÖS) csatlakozóhüvelyhez [4], míg a piros kábel csatlakozódugóját a...
 • Seite 15: A Multiméter Kitámasztása

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.10 A multiméter kitámasztása Kitámaszthatja multimétert. multiméter kitámasztásához hajtsa ki hátlapján található támaszt. 8. Karbantartás/tisztítás 8.1 Karbantartás FIGYELMEZTETÉS! Karbantartás szükséges, ha megsérül a multiméter, például ha folyadék jutott a termékbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve a multiméter, ha nem működik megfelelően a multiméter vagy leejtették azt.
 • Seite 16: Tisztítás

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Csavarja ki a multiméter hátlapján található négy csavart és vegye le a hátlapot. • Cserélje ki ugyanolyan típusú új biztosítékra a tönkrement F1 (F 250 mA / 300V) vagy F2 (F 10 A / 300 V) biztosítékot.
 • Seite 17: Környezetvédelmi Előírások És Hulladékkénti Elhelyezés

  PARKSIDE PDM 300 C2 9. Környezetvédelmi előírások és hulladékkénti elhelyezés A 2012/19/EU irányelv hatálya alá esnek a szimbólummal jelzett eszközök. Minden elektromos és elektronikai eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni illetve megsemmisíteni a hivatalos feldolgozó központokban. Az elöregedett eszközök megfelelő...
 • Seite 18: Garanciális És Szervizinformációk

  PARKSIDE PDM 300 C2 11. Garanciális és szervizinformációk A TARGA GmbH által nyújtott garancia Kedves vásárló! E készülék garanciája 3 év a vásárlás időpontjától számítva. A termék hibái esetén a vásárlóval szemben törvényes jogokkal rendelkezik. E törvényes jogokat a következőkben leírt garancia nem korlátozza.
 • Seite 19 PARKSIDE PDM 300 C2 Szerviz Telefon: 0640 102785 E-Mail: targa@lidl.hu IAN: 315848_1904 Gyártó Figyelem, a következő cím nem szervizcím! Először a fent megadott szervizzel vegye fel a kapcsolatot. TARGA GmbH Coesterweg 45 59494 Soest NÉMETORSZÁG Magyar - 17...
 • Seite 20 PARKSIDE PDM 300 C2 Vsebina 1. Namenska uporaba ..................19 2. Vsebina paketa ....................19 3. Tehnični podatki ....................20 4. Varnostna navodila ..................22 5. Avtorske pravice ..................... 24 6. Pred začetkom uporabe .................. 24 6.1 Vstavljanje/zamenjava baterije ..................... 24 7.
 • Seite 21: Namenska Uporaba

  PARKSIDE PDM 300 C2 Čestitamo! Z nakupom digitalnega multimetra PARKSIDE PDM 300 C2, v nadaljevanju imenovanega multimeter, ste izbrali kakovosten izdelek. Pred prvo uporabo multimetra se dobro seznanite z načinom delovanja in natančno preberite ta navodila za uporabo. Dosledno upoštevajte varnostna navodila in multimeter uporabljajte samo, kot je opisano v navodilih za uporabo in za navedene aplikacije.
 • Seite 22: Tehnični Podatki

  PARKSIDE PDM 300 C2 3. Tehnični podatki Zaslon 3 ½ mestni zaslon na tekoče kristale, največji prikaz: 1999 Hitrost merjenja približno 2 do 3 meritve/sekundo Dolžina merilnega kabla približno 80 cm vsak Tip baterije 9 V blok baterija Prenapetostna kategorija CAT III 300 V (digitalni multimeter in merilna kabla) Funkcija zadržanja...
 • Seite 23 PARKSIDE PDM 300 C2 Enosmerna napetost Območje Ločljivost Natančnost 200 μA 0,1 μA ± (1,0 % + 5) 2000 μA 1 μA 20 mA 0,01 mA ± (1,2 % + 5) 200 mA 0,1 mA 0,001 A ± (2,0 % + 5)
 • Seite 24: Varnostna Navodila

  PARKSIDE PDM 300 C2 Funkcijski generator Signal Napetost Izhodna impedanca 1 kHz pravokotni signal približno 3 V približno 10 kOhm medtemenska vrednost Navedena natančnost v ± (% prikaza + število števk) velja za 5 % do 100 % ustreznega merilnega območja in je zagotovljena za obdobje enega leta pri temperaturi okolja 18°C do 28 °C in največji...
 • Seite 25 PARKSIDE PDM 300 C2 servisni center. Nikoli ne vdihavajte dima, ki nastane pri morebitnem gorenju naprave. Če pride do nehotenega vdihavanja dima, poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje dima je lahko škodljivo za vaše zdravje. OPOZORILO! Merilni sondi vedno primite v območju ročajev (glejte shemo). Območja z opozorilnim znakom se ni dovoljeno dotikati, kajti v tem primeru obstaja nevarnost električnega...
 • Seite 26: Avtorske Pravice

  PARKSIDE PDM 300 C2 PREVIDNOST! Napetostnega vira nikoli ne priključite na merilni sondi, če je multimeter nastavljen na preverjanje prevodnosti, merjenje upornosti, testiranje diod, funkcijski generator ali merjenje toka. V nasprotnem primeru se multimeter lahko poškoduje. PREVIDNOST! Multimetra ne izpostavljajte direktnim toplotnim virom (npr. grelcem), neposrednemu sončnemu obsevanju ali močni umetni razsvetljavi.
 • Seite 27: Začetek Uporabe

  PARKSIDE PDM 300 C2 • 9 V blok baterijo priključite s pravilno polariteto (upoštevajte + in -) na priključka za baterijo in jo vstavite v predel za baterijo. • Ponovno namestite pokrov predela za baterije in privijte vijak, ki ste ga pred tem odvili.
 • Seite 28: Meritev Izmenične Napetosti

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Na zaslonu [1] je prikazana izmerjena vrednost. Če je izmerjena vrednost negativna, se spredaj prikaže znak minus. Če na zaslonu [1] utripa “OL”, se meri izmenična napetost. Stikalo za izbiro načina [3] nastavite v položaj V 7.3 Meritev izmenične napetosti...
 • Seite 29: Merjenje Upornosti

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.6 Merjenje upornosti PREVIDNOST! Zagotovite, da so vse preklopne komponente, stikala in deli, ki jih boste merili, odklopljeni in izpraznjeni. V nasprotnem primeru se multimeter lahko poškoduje. • Črn merilni kabel priključite na priključek COM [4], rdeč merilni kabel pa na priključek OUT...
 • Seite 30: Funkcija Zadržanja

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.9 Funkcija zadržanja S pritiskom na gumb HOLD [2] omogočite, da se izmerjena vrednost shrani na zaslonu [1]. S ponovnim pritiskom na gumb HOLD [2] se povrnete v način za merjenje. Ko je funkcija zadržanja omogočena, se na zaslonu prikaže ikona 7.10 Dvignjena postavitev multimetra...
 • Seite 31: Čiščenje

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Odvijte štiri vijake na zadnji strani multimetra in odstranite zadnjo ploščo. • Pregorelo varovalko F1 (F 250 mA/300 V) oz. F2 (F 10 A/300 V) zamenjajte z novo varovalko istega tipa. • Ponovno namestite zadnjo ploščo in privijte predhodno odvite štiri vijake. Nato z vijakom ponovno pritrdite pokrov predela za baterijo.
 • Seite 32: Okoljski Predpisi In Informacije Glede Odstranjevanja

  PARKSIDE PDM 300 C2 9. Okoljski predpisi in informacije glede odstranjevanja Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve Evropske direktive 2012/19/EU. Vse električne in elektronske naprave je treba odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na uradnih odlagališčih. Z ustreznim odlaganjem rabljenih izdelkov preprečite škodo v okolju in ogrožanje zdravja.
 • Seite 33: Garancija In Servisne Informacije

  PARKSIDE PDM 300 C2 11. Garancija in servisne informacije 36 mesecev garancije od dneva nakupa 1. S tem garancijskim listom jamčimo TARGA GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 34 PARKSIDE PDM 300 C2 Proizvajalec TARGA GmbH Coesterweg 45 59494 Soest NEMČIJA Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda 32 - Slovenščina...
 • Seite 35 PARKSIDE PDM 300 C2 Obsah 1. Určené použití ....................34 2. Obsah balení ....................34 3. Technické údaje ....................35 4. Bezpečnostní pokyny ..................37 5. Ochrana autorských práv ................39 6. Dříve než začnete .................... 39 6.1 Vkládání / výměna baterií ......................39 7.
 • Seite 36: Určené Použití

  PARKSIDE PDM 300 C2 Blahopřejeme! Zakoupením digitálního multimetru PARKSIDE PDM 300 C2 (dále v textu označovaný jako multimetr) jste si vybrali jakostní výrobek. Před prvním použitím se seznamte s principem, na němž multimetr funguje, a pozorně si přečtěte tyto provozní pokyny. Dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů a multimetr používejte v souladu s provozními pokyny a podle doporučovaného využití.
 • Seite 37: Technické Údaje

  PARKSIDE PDM 300 C2 3. Technické údaje Displej 3 ½místný LCD, max. hodnota: 1999 Obnovovací kmitočet měření cca 2 až 3 měření/sekundu Délka měřicího kabelu cca 80 cm každý Typ baterie 9V baterie Kategorie přepětí CAT III 300 V (digitální multimetr a měřicí kabely) Funkce HOLD (paměť)
 • Seite 38 PARKSIDE PDM 300 C2 Stejnosměrný proud Rozsah Rozlišení Přesnost 200 μA 0,1 μA ± (1,0 % + 5) 2000 μA 1 μA 20 mA 0,01 mA ± (1,2 % + 5) 200 mA 0,1 mA 0,001 A ± (2,0 % + 5)
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny

  PARKSIDE PDM 300 C2 Kmitočtový generátor Signál Napětí Výstupní impedance 1 kHz obdélníkový signál cca 3 V mezi špičkami cca 10 kOhmů Přesnost vyjádřená jako ± (% zobrazení + počet číslic) platí pro 5 % až 100 % příslušného měřicího rozsahu a je zaručena po dobu jednoho roku při teplotě...
 • Seite 40 PARKSIDE PDM 300 C2 prověřen pracovníkem autorizovaného servisu. Nikdy nevdechujte kouř z možného hořícího zařízení. Pokud se však neúmyslně nadýcháte kouře, vyhledejte lékařskou pomoc. Vdechnutí kouře může ohrozit vaše zdraví. VAROVÁNÍ! Měřicí hroty vždy přidržujte za plastovou část (viz vyobrazení). Na část označenou vykřičníkem se nesmí...
 • Seite 41: Ochrana Autorských Práv

  PARKSIDE PDM 300 C2 VÝSTRAHA! Měřicí hroty nikdy nepřipojujte ke zdroji napětí, pokud je přístroj nastaven na měření průchodnosti, měření odporu, testování diod, kmitočtový generátor nebo aktuální měření. Jinak by mohlo dojít k poškození multimetru. VÝSTRAHA! Multimetr nevystavujte přímým zdrojům tepla (např. topným tělesům), přímému slunečnímu záření...
 • Seite 42: Začínáme

  PARKSIDE PDM 300 C2 • 9V baterii zapojte do klipu se správnou polaritou (všimněte si symbolů + a -) a zasuňte ji do prostoru pro baterii. • Nasaďte nazpět víčko prostoru a utáhněte šroub, který jste předtím povolili. 7. Začínáme VÝSTRAHA! Nikdy nepřekračujte maximální...
 • Seite 43: Měření Střídavého Napětí

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Naměřená hodnota se nyní zobrazí na displeji [1]. Pokud bude naměřená hodnota záporná, bude před ní znaménko minus. Pokud na displeji [1] bliká „OL“, měří se střídavé napětí. Přepínač rozsahu [3] přepněte do polohy V 7.3 Měření...
 • Seite 44: Měření Odporu

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.6 Měření odporu VÝSTRAHA! Ověřte si, zda jsou všechny spínané komponenty, přepínače a součásti, které se mají měřit, odpojeny a vybity. Jinak by mohlo dojít k poškození multimetru. • Černý měřicí kabel zapojte do zdířky COM [4] a červený kabel do zdířky OUT INPUT [5].
 • Seite 45: Funkce Hold (Paměť)

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.9 Funkce HOLD (paměť) Při stisku tlačítka HOLD [2] se naměřená hodnota uloží na displeji[1]. Dalším stiskem tlačítka HOLD [2] se vrátíte nazpět do režimu měření. Po aktivaci funkce Hold (paměť) se na displeji zobrazí ikona 7.10 Vztyčení...
 • Seite 46: Čištění

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Dále povolte čtyři šrouby na zadní straně multimetru a sundejte zadní panel. • Spálenou pojistku F1 (F 250 mA / 300 V) nebo F2 (F 10 A / 300 V) vyměňte za novou pojistku stejného typu.
 • Seite 47: Předpisy Na Ochranu Životního Prostředí A Informace O Likvidaci

  PARKSIDE PDM 300 C2 9. Předpisy na ochranu životního prostředí a informace o likvidaci Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2012/19/EU. Veškeré elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v oficiálních likvidačních střediscích. Správná likvidace starých zařízení předchází...
 • Seite 48: Informace O Záruce A Servisu

  PARKSIDE PDM 300 C2 11. Informace o záruce a servisu Záruka TARGA GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Na přístroj obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto produktu můžete vůči prodávajícímu uplatnit svá zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.
 • Seite 49 PARKSIDE PDM 300 C2 Servis Telefon: 800 143 873 E-mailový: targa@lidl.cz IAN: 315848_1904 Výrobce Uvědomte si, prosím, že následující adresa není adresou servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené servisní místo. TARGA GmbH Coesterweg 45 59494 Soest NĚMECKO Čeština - 47...
 • Seite 50 PARKSIDE PDM 300 C2 Obsah 1. Určené použitie ....................49 2. Obsah balenia ....................49 3. Technické parametre ..................50 4. Bezpečnostné pokyny ..................52 5. Autorské práva ....................54 6. Než začnete ..................... 54 6.1 Vloženie alebo výmena batérie ..................... 54 7.
 • Seite 51: Určené Použitie

  PARKSIDE PDM 300 C2 Gratulujeme! Kúpou digitálneho multimetra PARKSIDE PDM 300 C2, ďalej len multimeter, ste si vybrali kvalitný produkt. Pred jeho prvým použitím sa oboznámte s používaním multimetra a pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Dodržujte bezpečnostné pokyny a používajte multimeter len tak, ako je uvedené v návode na obsluhu a pre dané...
 • Seite 52: Technické Parametre

  PARKSIDE PDM 300 C2 3. Technické parametre Displej 3 ½ digitálny LCD displej, max. zobrazenie: 1999 Rýchlosť merania pribl. 2 až 3 merania/sekunda Dĺžka meracieho kábla pribl. 80 cm každý Typ batérie 9 V batéria Kategória prepätia CAT III 300 V (digitálny multimeter a meracie káble) Funkcia Hold áno...
 • Seite 53 PARKSIDE PDM 300 C2 Jednosmerný prúd Oblasť Rozlíšenie Presnosť 200 μA 0,1 μA ± (1,0 % + 5) 2000 μA 1 μA 20 mA 0,01 mA ± (1,2 % + 5) 200 mA 0,1 mA 0,001 A ± (2,0 % + 5)
 • Seite 54: Bezpečnostné Pokyny

  PARKSIDE PDM 300 C2 Generátor funkcií Signál Napätie Výstupná impedancia 1 kHz signál pravouhlých kmitov pribl. 3 V špička-špička pribl. 10 kOhmov Presnosť stanovená ± (% zobrazenia + počet číslic) platí pre 5% až 100% príslušného meracieho rozsahu a je zaručená na obdobie jedného roka pri teplote okolia 18°C až 28 °C a max. vlhkosti vzduchu 75%.
 • Seite 55 PARKSIDE PDM 300 C2 dymu. Ak sa neúmyselne nadýchnete dymu, vyhľadajte lekársku pomoc. Vdýchnutie dymu môže poškodiť vaše zdravie. VAROVANIE! Meracie sondy držte vždy v oblasti držania (pozrite si obrázok). Oblasti s výstražným symbolom sa nesmiete dotýkať, inak môže dôjsť pri meraní k úrazu elektrickým prúdom!
 • Seite 56: Autorské Práva

  PARKSIDE PDM 300 C2 testovanie diódy, generátor funkcií alebo meranie prúdu, nikdy nepripájajte zdroj napätia k meracím sondám. V opačnom prípade sa môže multimeter poškodiť. UPOZORNENIE! Nevystavujte multimeter žiadnemu zdroju priameho tepla (napr. ohrievačom), priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému umelému osvetleniu. Zariadenie nesmie byť...
 • Seite 57: Začíname

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Pripojte 9 V batériu k svorke batérie správnou polaritou (+ a -) a vložte ju do priestoru na batériu. • Znova založte kryt priestoru na batériu a dotiahnite skrutku, ktorú ste predtým odskrutkovali. 7. Začíname UPOZORNENIE! Nikdy neprekračujte uvedené...
 • Seite 58: Meranie Striedavého Napätia

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Na displeji [1] sa teraz zobrazí odmeraný údaj. Ak je odmeraný údaj záporný, zobrazí sa pred ním znamienko mínus. Ak na displeji [1] bliká „OL“, meria sa striedavé napätie. Otočte spínačom výberu rozsahu [3] do polohy V 7.3 Meranie striedavého napätia...
 • Seite 59: Meranie Odporu

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.6 Meranie odporu UPOZORNENIE! Všetky spínacie súčasti, spínače a diely, ktoré sa majú merať musia byť odpojené a vybité. V opačnom prípade sa môže multimeter poškodiť. • Pripojte čierny merací kábel k pripojeniu COM [4] a červený merací kábel k pripojeniu INPUT [5].
 • Seite 60: Funkcia Hold

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.9 Funkcia HOLD Stlačením tlačidla HOLD [2] môžete odmeraný údaj uložiť na displeji [1]. Opätovným stlačením tlačidla HOLD [2] sa vrátite späť do režimu merania. Keď je funkcia Hold zapnutá, na displeji svieti ikona 7.10 Postavenie multimetra Multimeter môžete postaviť.
 • Seite 61: Čistenie

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Odskrutkujte štyri skrutky v zadnej časti multimetra a odoberte zadný panel. • Vymeňte vypálenú poistku F1 (F 250 mA / 300V) alebo F2 (F 10 A / 300 V) za rovnakú novú poistku toho istého typu.
 • Seite 62: Informácie O Environmentálnych Nariadeniach A Likvidácii

  PARKSIDE PDM 300 C2 9. Informácie o environmentálnych nariadeniach a likvidácii Zariadenia označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2012/19/EU. Všetky elektrické a elektronické zariadenia je potrebné likvidovať oddelene od domáceho odpadu, na oficiálnych zberných miestach. Správna likvidácia starých zariadení zabraňuje znečisteniu životného prostredia alebo zdravotným problémom.
 • Seite 63: Informácie O Záruke A Servise

  PARKSIDE PDM 300 C2 11. Informácie o záruke a servise Záruka spoločnosti TARGA GmbH Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte voči jeho predajcovi zákonné práva. Tieto zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou, ktorá je uvedená...
 • Seite 64 PARKSIDE PDM 300 C2 Servis Telefón: 0850 232001 E-mailový: targa@lidl.sk IAN: 315848_1904 Výrobca Majte na pamäti, že táto adresa nie je adresou servisu. Najprv sa obráťte na vyššie uvedenú opravovňu. TARGA GmbH Coesterweg 45 59494 Soest NEMECKO 62 - Slovensky...
 • Seite 65 PARKSIDE PDM 300 C2 Inhalt 1. Bestimmungsgemäße Verwendung ..............64 2. Lieferumfang ....................64 3. Technische Daten ..................... 65 4. Sicherheitshinweise ..................67 5. Urheberrecht ....................69 6. Vor der Inbetriebnahme .................. 69 6.1 Batterie einlegen/wechseln ......................69 7. Inbetriebnahme ....................70 7.1 Überlaufanzeige ..........................
 • Seite 66: Bestimmungsgemäße Verwendung

  PARKSIDE PDM 300 C2 Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Kauf des Digital-Multimeters PARKSIDE PDM 300 C2, nachfolgend als Multimeter bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Multimeter vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
 • Seite 67: Technische Daten

  PARKSIDE PDM 300 C2 3. Technische Daten Display 3 ½-stelliges LC-Display, max. Anzeige: 1999 Messrate ca. 2 bis 3 Messungen/Sekunde Messleitungslänge je ca. 80 cm Batterietyp 9 V-Blockbatterie Überspannungskategorie CAT III 300 V (Digital-Multimeter und Messleitungen) Hold-Funktion automatische Polaritätsanzeige Low-Bat.-Anzeige...
 • Seite 68 PARKSIDE PDM 300 C2 Gleichstrom Bereich Auflösung Genauigkeit 200 μA 0,1 μA ± (1,0 % + 5) 2000 μA 1 μA 20 mA 0,01 mA ± (1,2 % + 5) 200 mA 0,1 mA 0,001 A ± (2,0 % + 5)
 • Seite 69: Sicherheitshinweise

  PARKSIDE PDM 300 C2 Funktionsgenerator Signal Spannung Ausgangsimpedanz 1 kHz-Rechtecksignal ca. 3 V Spitze-Spitze ca. 10 kOhm Die angegebene Genauigkeit in ± (% der Anzeige + Anzahl der Stellen) gilt für 5 % bis 100 % des jeweiligen Messbereichs und wird für einen Zeitraum von einem Jahr bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C bis 28 °C und einer max.
 • Seite 70 PARKSIDE PDM 300 C2 WARNUNG! Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, brechen Sie die Messung sofort ab. In diesen Fällen darf das Multimeter nicht weiterverwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Atmen Sie keinesfalls Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, suchen Sie einen Arzt auf.
 • Seite 71: Urheberrecht

  PARKSIDE PDM 300 C2 ACHTUNG! Vor Wechsel des Messbereichs ist das Multimeter vom Messobjekt zu trennen, sonst könnte das Multimeter beschädigt werden. ACHTUNG! Schließen Sie beim Arbeiten mit den Messspitzen zuerst die schwarze Messleitung an den COM-Anschluss an, bevor Sie die rote Messleitung anschließen. Wenn die Messspitzen abgeklemmt werden, entfernen Sie zuerst die rote Messspitze.
 • Seite 72: Inbetriebnahme

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Lösen Sie die obere Schraube an der Rückseite des Multimeters mit dem mitgelieferten Schraubendreher und entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie diese nach oben schieben. • Verbinden Sie die 9 V-Blockbatterie polrichtig (+ und – beachten) mit dem Batterieclip und legen Sie die 9 V-Blockbatterie in das Batteriefach.
 • Seite 73: Überlaufanzeige

  PARKSIDE PDM 300 C2 • und i Beim nächsten Einschalten des Multimeters ist die Auto-Power-OFF Funktion wieder aktiv Display [1] ist das Symbol wieder sichtbar. Sie können das Multimeter auch direkt durch Drehen des Bereichswahlschalters [3] auf die Position „OFF“ ausschalten.
 • Seite 74: Funktionsgenerator

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Drücken Sie die SELECT-Taste [8], um zwischen Gleich- und Wechselstrom umzuschalten. Das entsprechende Symbol wird Ihnen auf dem Display [1] angezeigt. • Verbinden Sie die Messspitzen [6] in Reihe mit dem Messobjekt. • Das Messergebnis wird nun im Display [1] angezeigt. Bei negativem Messergebnis erscheint ein negatives Vorzeichen vor dem Messwert bei Gleichstrommessungen.
 • Seite 75: Durchgangsprüfung

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.7 Durchgangsprüfung ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass alle zu messenden Schaltungsteile, Schaltungen und Bauelemente sowie andere Messobjekte unbedingt spannungslos und entladen sind. Andernfalls könnte das Multimeter beschädigt werden. • Verbinden Sie die schwarze Messleitung mit dem COM-Anschluss [4] und die rote Messleitung mit OUT INPUT-Anschluss [5].
 • Seite 76: Multimeter Aufstellen

  PARKSIDE PDM 300 C2 7.10 Multimeter aufstellen Sie können das Multimeter aufstellen. Klappen Aufstellen Multimeters den Aufsteller auf der Rückseite des Multimeters aus. 8. Wartung / Reinigung 8.1 Wartung WARNUNG! Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Multimeter beschädigt wurde, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gehäuses gelangt sind, das Multimeter Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn das Multimeter nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.
 • Seite 77: Reinigung

  PARKSIDE PDM 300 C2 • Lösen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des Multimeters und entfernen Sie die Rückwand. • Tauschen Sie die defekte Sicherung F1 (F 250 mA / 300 V) oder F2 (F 10 A / 300 V) gegen eine neue gleichen Typs aus.
 • Seite 78: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  PARKSIDE PDM 300 C2 9. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
 • Seite 79: Konformitätsvermerke

  PARKSIDE PDM 300 C2 10. Konformitätsvermerke Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/315848_1904.pdf 11. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung...
 • Seite 80 PARKSIDE PDM 300 C2 Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.