Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 98 67 50 Bedienungsanleitung Seite 4

2-port usb3.0 pci-expresscontroller

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
2-poort USB3.0 PCI-Express-
controller
Bestelnr. 98 67 50
Beoogd gebruik
Het product is bestemd voor de inbouw in een PCI-Express-slot van een computer en stelt daar
twee externe USB3.0-poorten ter beschikking.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Insteekkaart
• Kort slotplaatje
• CD met stuurprogramma
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• Bestemd voor de inbouw in PCI-Ex-
press-slot
• Twee externe USB3.0-poorten (1),
neerwaarts compatibel tot USB2.0/1.1
• Stroomaansluiting (2)
• LED (3) voor aanduiding van de juiste
stroomvoorziening via de stroomaans-
luiting (2)
Inbouwen
Indien u geen vakkennis bezit voor de inbouw, laat deze dan over aan een
VAKMAN of een gekwalifi ceerde service-werkplaats.
Door een onjuiste inbouw worden zowel de insteekkaart als uw computer en
alle aangesloten apparatuur beschadigd.
Voorzichtig, levensgevaar!
Schakel de computer waarin u de insteekkaart wilt inbouwen uit, evenals alle
daarop aangesloten apparatuur, en koppel deze los van de netspanning, haal
de stekker uit de contactdoos! Uitschakelen via de aan-/uitschakelaar is niet
voldoende!
• Open de behuizing van uw computer en neem het deksel van de behuizing er voorzichtig af.
• Zoek een vrij PCI-Express-slot, verwijder het bijbehorende slotplaatje en steek de kaart in het
slot. Schroef de insteekkaart vast en controleer of deze juist in het PCI-Express-slot steekt.
Om de insteekkaart in een platte computerbehuizing te kunnen installeren is een
kort slotplaatje meegeleverd. Verwijder het lange slotplaatje van de insteekkaart en
monteer vervolgens het korte slotplaatje.
• Sluit een passende stroomaansluiting van uw pc-netvoedingadapter aan op de betreffende
aansluiting van de insteekkaart. Let op de juiste oriëntering van de steker en gebruik geen
geweld bij het insteken.
Als de insteekkaart niet met de pc-netvoedingadapter wordt verbonden, werkt aan-
gesloten USB-apparatuur niet!
• Fixeer zo nodig alle kabels met behulp van kabelbinders, zodat deze niet in een ventilator
van uw computer terechtkomen.
• Sluit uw computerbehuizing.
• Sluit uw computer en de monitor aan op de netspanning en schakel alle apparaten in.
• Zet uw computer direct uit als deze niet goed opstart en controleer alle instellingen en kabel-
verbindingen.
Als u de computer opnieuw wilt openen, moet u hem opnieuw van de netspan-
ning loskoppelen, zie boven!
www.conrad.com
Versie 08/12
3
1
Installeren van het stuurprogramma
• Na het opstarten van Windows, herkent deze de insteekkaart automatisch als nieuw hard-
ware. Breek deze automatische hardware-herkenning af.
• Plaats de meegeleverde cd in het betreffende station van uw computer.
• Start de installatie van de stuurprogrammasoftware (bijvoorbeeld „Setup.exe" o.i.d.).
Wellicht moet u daarna Windows opnieuw starten, voordat de USB3.0-poorten van
de insteekkaarten correct werken.
USB-apparatuur op de insteekkaart aansluiten
Belangrijk:
Sluit beslist de stroomaansluiting van de insteekkaart aan op de desbetreffende
aansluiting van de voeding van uw pc.
Anders worden de op de insteekkaart aangesloten USB-apparaten niet correct her-
kend!
• USB2.0/1.1-apparatuur
Op een USB3.0-poort kunt u natuurlijk ook alle „oude" USB2.0/1.1-apparatuur gebruiken.
Sluit het USB-apparaat gewoon aan op één van de vier USB-poorten van de insteekkaart.
Gebruik voor het aansluiten conventionele USB2.0/1.1-verbindingskabels.
USB2.0/1.1-apparaten worden normaal gesproken niet of slechts minimaal sneller, als ze op
een USB3.0-poort worden gebruikt.
Als de USB2.0-controller op het moederbord echter relatief langzaam functioneert, dan nog
is het mogelijk dat bijv. USB2.0-harde schijven op een USB3.0-poort van de insteekkaart
gegevens sneller kunnen overdragen.
• USB3.0-apparatuur
Als er een USB3.0-apparaat op de controller wordt aangesloten is een USB3.0-kabel
nodig. De USB-A-steker ziet er op het eerste gezicht net zo uit als een USB2.0/1.1-steker,
maar heeft echter extra inwendige aansluitcontacten.
De USB-B-steker van een USB3.0-kabel heeft daarentegen een andere vorm.
2
Een USB3.0-harde schijfbehuizing is ook via een conventionele USB2.0/1.1-kabel op een
USB3.0/2.0/1.1-poort te gebruiken, er is zo echter geen snellere gegevensoverdracht
mogelijk.
Om de snelle gegevensoverdracht van USB3.0 te kunnen gebruiken, is niet alleen een
USB3.0-controller vereist, maar ook een USB3.0-eindapparaat en een geschikte USB3.0-
kabel.
USB3.0 biedt een theoretische transmissiesnelheid van 5 Gb/s (omgerekend ongeveer 600
MB/s). De in de praktijk haalbare waarden zijn echter afhankelijk van de apparatuur, waar-
tussen de gegevens worden overgedragen (interne en externe harde schijven), de soort
gegevens (veel kleine bestanden of een paar grote bestanden) en vele andere factoren.
Verwijdering
Verwijder elektrische en elektronische producten niet met het huishoudelijke afval!
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_0812_01/AB

Werbung

loading