Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58381 Benutzerhandbuch Seite 65

Filterpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

A
A
P05426
P6(H1)114ASS16
P6118ASS16
58510/58093
P6719ASS15
P6022ASS16
P6019ASS16
P6124ASS16
P6005ASS16
P61322ASS16
P61318ASS16
1
A
P6019ASS16/
P6022ASS16
3
A
P61318ASS16
Fastsättning av basen
EN60335-2-41 TEST-standarden kräver att filterpumpen är
vertikalt installerad på marken eller på en bas av trä eller betong.
Det ska finnas två hål med en diameter på 9mm på basen och
avståndet mellan hålen ska vara 127mm. Sätt filterpumpen på
basen och sätt ihop dem med fästbultar och muttrar. Alla basens
delar ska väga över 18kg minst för att pumpen inte ska falla ned.
OBS: Det är mycket viktigt att kontrollera att de hydrauliska
kopplingarna inte är blockerade.
P6(H1)114ASS16
P05426
P6118ASS16
58510/58093
B
P6005ASS16
P6719ASS15
B
C
D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
2
2
0
2
0
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
1
1
0
0
B
P6019ASS16/
P6022ASS16
B
P61322ASS16
P6022ASS16
P6019ASS16
A
X2
58381
B
X2
58381FR
C
X2
D
X2
2
A
A
A
B
B
4
A
65
P6124ASS16
P61318ASS16
P61322ASS16
58381
X1
X1
X1
X1 58381FR
B
A
B
B
P6124ASS16
2-M8-muttrar
2-M8-bult

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58381

Diese Anleitung auch für:

5838358386