Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 58381 Benutzerhandbuch Seite 61

Filterpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

Használat
1) Nyissa ki/csavarozza ki a szűrőszivattyú tetején található levegőkifúvó-szelepet – levegő fog távozni, a szűrőszivattyú vízzel való töltődése
közben levegő fog távozni a szelepen keresztül.
2) Ha a levegőkifúvó-szivattyún keresztül víz távozik, forgassa zárt helyzetbe, és törölje le az esetlegesen kifolyt vizet.
3) A szűrőszivattyú elindításához dugja be a csatlakozót egy maradékáram-működtetésű megszakítóba (RCD).
FONTOS: NE JÁRASSA SZÁRAZON A
SZŰRŐSZIVATTYÚT – A szűrőszivattyú bekapcsolása előtt
feltétlenül győződjön meg róla, hogy a medence befolyó és
kifolyó szelepeit a víz teljesen ellepi-e.
A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA
INTÉS: MIELŐTT ELKEZDI A KARBANTARTÁST
BIZONYOSODJON MEG, HOGY A SZŰRŐKOSARAS
SZIVATTYÚ KI VAN HÚZVA A KONNEKTORBÓL,
ELLENKEZŐ ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY
HALÁLESET KÖVETKEZHET BE.
1) Válassza le a szűrőszivattyút.
2) A szárnyas anya órairányban történő forgatásával lazítsa meg a medence bemeneti és kimeneti szelepein található tömlőszorító bilincseket.
3) Távolítsa el a törmelékszűrőket a medence belsejéből.
4) Cserélje ki a medence bemeneti és kimeneti szelepében elhelyezett törmelékszűrőket a záródugókra.
5) A szűrősapkatartó lecsavarásával távolítsa el a szűrősapkát.
6) Kerti slaggal tisztítsa meg a szűrőkazettát. Ha a szűrőkazetta koszos vagy elszíneződött marad, azt egy újra le kell cserélni.
7) Helyezze be a megtisztított (vagy új) szűrőkazettát, és ellenőrizze, hogy az a szűrőszivattyú közepén helyezkedik-e el.
8) Ellenőrizze, hogy a szűrősapka tömítése a helyén van-e.
9) Tegye vissza a szűrősapkát, majd csavarozza a helyére a szűrősapkatartót.
10) Cserélje ki a medence bemeneti és kimeneti szelepében elhelyezett záródugókat a törmelékszűrőkre. Húzza meg a tömlőszorító bilincseket. A
szivattyúba most már vizet lehet engedni.
11) A rendszer használatra való előkészítéséhez kövesse a SZIVATTYÚ TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓBAN foglaltakat.
FONTOS: Egészségügyi okokból azt javasoljuk, hogy
kéthetente cserélje le a szűrőkazettát egy újra. Naponta
öblítse át a szűrőt.
Felkészítés télre és hosszabb idejű tárolásra
1) Válassza le a szűrőszivattyút.
2) A víz szűrőszivattyúba való áramlásának megakadályozása és a szűrőkazetta eltávolítása érdekében a korábban említettek szerint kövesse az
útmutatásokat.
3) Selejtezze le a szűrőkazettát.
4) Válassza le az összes tömlőt.
5) Alaposan szárítsa meg az összes tartozékot.
6) Tárolja a szűrőszivattyút száraz, fedett gyermekektől távol eső helyen. Tárolási hőmérséklet: 4 – 40°C(39,2 – 104 F)
A SZIVATTYÚ GARANCIÁJA
A szivattyú garanciájára vonatkozó információkat illetően látogassa meg weboldalunkat: www.bestwaycorp.com
A SZIVATTYÚ ÁRTALMATLANÍTÁSA
A kiselejtezett elektromos termékek nem képezhetik a háztartási hulladék részét. Éljen az újrahasznosítás lehetőségével, ha elérhetőek a
megfelelő létesítmények. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.
A
A
B
61
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway 58381

Diese Anleitung auch für:

5838358386