Herunterladen Diese Seite drucken

Canon 716-M Gebrauchsanweisung Seite 24

Tonerrobot

Werbung

GB CONDITIONS OF GUARENTEE
This product is provided with the material defects and manufacturing
defects guarantee.
The warranty claim cannot be applied in these cases:
- The refilled toner cartridge was damaged or worn out.
- The toner cartridge was refilled with the TONER ROBOT which is not
intended for that type.
- The product was used at variance with the enclosed Instruction Manual.
DE DIE GARANTIEBEDINGUNGEN
Auf dieses Produkt leistet man ein Gewähr für Materialschäden und
Schäden, die bei der Erzeugung entstanden waren.
Die Garantie bezieht sich grundsätzlich auf folgende Fälle nicht:
- Verwendung
verschlissennen Toner Cartridge.
- Verwendung der Toner Cartridge für welche das Produkt nicht geeignet
war
- Das Produkt wurde nicht gemäß der vorliegenden Gebrauchsanleitung
verwendet.
CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na tento produkt se poskytuje záruka na vady materiálu a na vady vzniklé
při výrobě.
Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:
- Byla doplněna poškozená, nebo opotřebovaná tonerová kazeta.
- Byla doplněna tonerová kazeta pro kterou nebyl výrobek určen.
- Výrobek byl použit v rozporu s přiloženým návodem k použití.
SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na tento produkt se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé pri
výrobe.
Reklamáciu nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:
- Bola doplnená poškodená, alebo opotrebovaná tonerová kazeta.
- Bola doplnená tonerová kazeta pre ktorú nebol výrobok určený.
- Výrobok bol použitý v rozpore s priloženým návodom k použitiu.
Produced by:
Distributor:
Made in EU
des
TONER
Smart Print, 1650 Ridgeview Circle, Auburn, CA 95603,
California, USA
Smart Print s.r.o., Třída Eduarda Beneše 1544
50012, Hradec Králové, CZECH REPUBLIC
tel: +420 495 270 030
E-mail: obchod@smart-print.cz
www.smart-print.cz
ROBOTS
in
der
beschädigten
oder
CMYK: 60/50/50/100
CMYK: 30/20/19/60
CMYK: 30/20/17/22
CMYK: 0/100/100/0

Werbung

loading