Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux ECM 26131 W Gebrauchsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ECM 26131 W:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Příručka Uživatele
CS
Bruger Manual
DA
Gebrauchsanleitung
DE
Käyttöopas
FI
ECM 26131 W

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux ECM 26131 W

 • Seite 1 Příručka Uživatele Bruger Manual Gebrauchsanleitung Käyttöopas ECM 26131 W...
 • Seite 2 We were thinking of you when we made this product...
 • Seite 3 3 Vítejte ve světě Electroluxu! Děkujeme vám za to, že jste si vybrali prvotřídní výrobek firmy Electrolux, který - jak doufáme - vám v budoucnosti poskytne spoustu radosti. Snahou firmy Electrolux je nabízet širokou škálu kvalitních výrobků, které vám usnadňují život. Na deskách této příručky naleznete některé...
 • Seite 4 4 electrolux V této Příručce uživatele jsou používány následující symboly: Důležité informace týkající se vaší osobní bezpečnosti, a informace o tom, jak se vyvarovat poškození spotřebiče Všeobecné informace a tipy Ekologické informace Likvidace Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku napomůžete zabránit případným důsledkům představovaným poškozením životního...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  5 Obsah Bezpečnostní informace ......... . .6 Popis výrobku .
 • Seite 6: Bezpečnostní Informace

  6 electrolux cirkuluje chladící prostředek, je Bezpečnostní informace nepoškozené. Je velmi důležité, abyste si tuto příručku Před nainstalováním zahájením uložili do blízkosti spotřebiče tak, abyste používání tohoto spotřebiče si pečlivě ji mohli v budoucnosti kdykoliv najít a přečtěte tuto příručku uživatele.
 • Seite 7: Instalace

  7 C: Žlutá kontrolka: Rozsvítí se, když je personál. aktivována funkce Super Freeze Překontrolujte, že vidlice síťové šňůry D: Tlačítko Super Freeze: není smáčknuta nebo jinak poškozena Aktivuje/deaktivuje funkci Super zadní stranou mrazničky. Freeze ("Super mražení") pro mražení Okolo spotřebiče musí existovat velkých množství...
 • Seite 8: Vypnutí Mrazničky

  (Service mrazničku předem vychladit. Force Centre), nebo prostřednictvím Přinejmenším 24 hodin před vložením webové stránky Electrolux (záleží na čerstvých potravin do mrazničky zemi). Obrázky na této stránce ukazují, stiskněte tlačítko (D). kolik košů je možné vložit do různých Rozsvítí...
 • Seite 9: Otevírání A Zavírání Víka

  9 Otevírání a zavírání víka Očistěte volné příslušenství před jeho vrácením zpět do mrazničky. S ohledem na to, že víko je opatřeno Důležité! Nikdy k čištění mrazničky dokonale těsnícím těsněním, nelze je nepoužívejte silné čistící prostředky, otevírat snadno ihned po zavření.
 • Seite 10: Skladování Potravin

  10 electrolux Probíhá-li mražení příliš pomalu, zhoršuje rozmrazené potraviny rychle se tím kvalita mražených potravin. spotřebovány nebo okamžitě uvařeny a Množství mražených potravin (vyjádřené v poté (po uvaření) znovu zmraženy. kg), které lze zmrazit během 24 hodin, je Co udělat, když …...
 • Seite 11: Údržba Nebo Oprava

  V případě závad nebo poruch musí být Je regulátor teploty nastaven správně vaše pračka svěřena autorizovanému tak, aby to odpovídalo podmínkám v servisnímu středisku firmy Electrolux. okolním prostředí? Důležité! Za žádných okolností byste se neměli pokoušet provádět opravu vašeho Vytvořilo se příliš mnoho ledu spotřebiče sami.
 • Seite 12: Technické Údaje

  12 electrolux Technické údaje Model BMI265 ECM26131W Objem (hrubý) Litry Objem (čistý) Litry Výška 87,6 Šířka Hloubka 66,5 Hmotnost Spotřeba energie / 24h kWh/24h 0,649 Mrazící kapacita kg/24h Doba udržení teploty Hodiny Jmenovitý příkon Watt Napětí Volt Klimatická třída SN/N/ST...
 • Seite 13 13 Velkommen til Electrolux' univers! Tak fordi du har valgt et forste klasses produkt fra Electrolux. Vi haber det vil bringe dig masser af glade. Ambitionen hos Electrolux er at tilbyde en bred vifte af kvalitetsprodukter, som kan gore dit liv mere komfortabelt. Se eksempler pa vores produkter pa manualens omslag.
 • Seite 14 14 electrolux Folgende symboler bruges i denne manual: Vigtig sikkerhedsinformation vedrorende din personlige sikkerhed og hvordan man undgar at beskadige apparatet Generel information og gode rad Miljorelateret information Afskaffelse Ved at sorge for at afskaffe apparatet pa korrekt vis er du med til at forebygge miljomassige og sundhedsmassiger farer.
 • Seite 15 15 I I n n n n h h o o l l d d Sikkerhedsinformation ..........16 Produktbeskrivelse .
 • Seite 16: Sikkerhedsinformation

  16 electrolux S S i i k k k k e e r r h h e e d d s s i i n n f f o o r r m m a a t t i i o o n n...
 • Seite 17: Kontrol Panel

  17 Kontrol panel Fare! Sorg for at fryseren ikke star pa stromledningen. Trak ikke stikket ud ved at hive i ledningen, var sarligt opmarksom A. Rod lampe: Lyser nar fryseren flyttes fra sin plads. frysertemperaturen ikke er tilstrakkelig lav.
 • Seite 18: Tand/Sluk

  18 electrolux Tand/sluk manuelt ved at trykke pa knap (D) igen Tand fryseren Alarm Drej termostatknappen Hvis temperaturen i fryseren ikke er indstilling mellem tilstrakkelig lav, bipper alarmen og den rode lampe tandes. Tryk pa knap (D) for at slukke for lyden.
 • Seite 19: Sikkerhedslas

  19 Tovandet kan opsamles i en bakke som vist pa tegningen. Brug rumopdeleren hvis det er muligt. Optoningen sker hurtigere hvis den vedlagte skraber bruges til at frigore is fra apparatets sider. indersiden apparatet grundigt af. Sikkerhedslas Husk satte proppen vandaflobet i igen.
 • Seite 20: Gade Red Og Tips

  20 electrolux hurtigt sa muligt. Vi anbefaler Gade rad og tips anvendelse af en thermopose nar varerne transporteres. Indfrysning af madvarer For madvarer indfryses skal de pakkes i lufttat og fugtbevarende emballage for at forhindre udtorring. Brug kun friske madvarer af hojeste kvalitet.
 • Seite 21: Service Eller Reparation

  Service eller reparation Det virker som om motoren korer for I tilfalde af funktionsfejl skal din fryser meget repareres af et autoriseret Electrolux Er laget helt lukket? Se underneden. service center. Er lokalet varmere end normalt? Vigtigt! under...
 • Seite 22: Tekniske Data

  22 electrolux Tekniske Data Model BMI265 ECM26131W Volumen (gross) Liter Volumen (net) Liter Højde 87,6 Bredde Dybde 66,5 Vekt Energiforbrug/24 timer kWh/24h 0,649 Frysekapacitet kg/24h Indeholdelsestid Hours Strømstyrke Watt Volt Volts Klimaklassifikation SN/N/ST Klimaklassifikation Temperaturgrænser for omgivelserne fra +10°C til +32°C fra +16°C til +32°C...
 • Seite 23 Herzlich willkommen in der Welt von Electrolux! Wir danken Ihnen, dass Sie sich entschlossen haben, ein erstklassiges Produkt von Electrolux zu erwerben, das Ihnen in der Zukunft hoffentlich viel Freude bereiten wird. Die Firma Electrolux bietet eine breite Palette von Qualitätsprodukten an, die dazu bestimmt sind, Ihr Leben angenehmer zu gestalten.
 • Seite 24 24 electrolux Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet: Wichtige Informationen über Ihre persönliche Sicherheit sowie über die Vermeidung von Schäden am Gerät Allgemeine Informationen und Tipps Umweltbezogene Informationen Entsorgung Sie tragen mit der Sicherstellung der korrekten Entsorgung des Produkts dazu bei, potentielle Schäden für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden.
 • Seite 25 25 Inhalt Sicherheitshinweise ..........26 Produktbeschreibung .
 • Seite 26: Sicherheitshinweise

  26 electrolux In Ihrem Gefriergerät kommt ein Sicherheitshinweise umweltfreundliches Gas - Isobutan - R600a) - zur Anwendung. Allerdings Bevor Sie aber das Gerät aufstellen und ist Vorsicht geboten, weil Isobutan benutzen, sollten diese entzündlich ist. Daher ist es wichtig, Gebrauchsanweisung aufmerksam dafür zu sorgen, dass die Rohrleitung...
 • Seite 27: Schalttafel

  27 Schalttafel Abstand von jeweils 5 cm von den angrenzenden Wandflächen freigelassen werden. Bevor Sie das Gefriergerät an die Stromversorgung anschließen, prüfen Sie, ob die Netzspannung und die Spannungsangabe Kapitel "Technische Daten" unter "Spannung" A. Rotes Licht: Leuchtet, wenn die übereinstimmen.
 • Seite 28: Ein-/Ausschalten

  28 electrolux rote Kontrolllicht leuchtet Super Freeze Funktion ebenfalls auf und die Alarmglocke Wenn mehr als 3-4 kg frisches Fleisch ertönt, weil die Temperatur im Inneren eingefroren werden soll, muss das des Kühlgeräts für die Einlagerung Gefriergerät vorgekühlt werden. von Lebensmitteln nicht tief genug ist.
 • Seite 29: Sicherheitsschloss

  Gefriergerät abgetaut werden. Wir Zusätzliche Körbe sind bei Ihrem empfehlen Ihnen, das Abtauen dann örtlichen Vertragshändler erhältlich oder vorzunehmen, wenn im Gefriergerät können auf der Website von Electrolux wenig oder keine Lebensmittel gelagert bestellt werden nach Land werden.
 • Seite 30: Reinigung

  30 electrolux Reinigung diese erst auf Zimmertemperatur abgekühlt werden. Am günstigsten ist es, die Reinigung des Teilen Sie die Lebensmittel vor dem Gefriergeräts nach Abtauen Einfrieren in kleinere Portionen auf. vorzunehmen. Damit wird erreicht, dass Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz Gefriervorgang schneller abläuft und...
 • Seite 31: Bei Stromsperre Oder Ausfall Des Gefriergeräts

  31 verletzte Verpackung aufweist. Der Alarmton ertönt weiter und/oder Verstauen gekaufte das rote Licht/Symbol ( ) leuchtet Tiefkühlware so schnell wie möglich in Deckel nicht ganz Ihrem Gefriergerät. Wir empfehlen geschlossen? Siehe weiter unten. Ihnen, eine Isolierkühltasche für den...
 • Seite 32: Kundendienst Und Reparaturen

  Im Falle eines Ausfalls oder Fehlbetriebs geschlossen? Siehe weiter unten. muss Ihr Gefriergerät durch eine Wurde Electrolux Vertragswerkstatt repariert Schmelzwasserabflussstopfen richtig werden. eingesteckt? Wichtig! Unter keinen Umständen Der Deckel schließt nicht ganz sollten Sie versuchen, das Gerät selbst Gibt es zu viel Eis oder eine zu reparieren.
 • Seite 33: Technische Daten

  33 Technische Daten Modell BMI265 ECM26131W Volumen (brutto) Volumen (netto) Höhe ohne/mit Rädern 87,6 Breite Tiefe 66,5 Gewicht Energieverbrauch in 24 Stunden kWh/24 h 0,649 Gefrierkapazität kg/24 h Gefrierhaltezeit Stunden Nennleistung Spannung Klimaklasse SN/N/ST Klimaklassen Umgebungstemperaturgrenzen von +10°C bis +32°C von +16°C bis +32°C...
 • Seite 34 34 electrolux Tervetuloa Electrolux: in maailmaan! Kiitos kun valitsit Electrolux:in ensiluokkaisen tuotteen, joka toivottavasti tuo paljon iloa sinulle tulevaisuudessa. Electrolux:in päämäärä on tarjota sinulle laajan valikoiman sellaisia laatutuotteita, jotka tekevät elämäsi mukavammaksi. Löydät muutaman esimerkin tämän käsikirjan kannessa. Vietä muutama minuutti tämän käsikirjan lukemiseen, jotta voisit käyttää...
 • Seite 35 35 Seuraavia symboleja käytetään tässä käyttöoppaassa: Tärkeää tietoa henkilökohtaisesta turvallisuudestasi ja tietoa siitä, miten vältät kojeen vahingoittamisen Yleistä tietoa ja vihjeitä Ympäristötietoa Hävittäminen Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle turmeltavien seurausten välttämisessä. Tuotteessa oleva symboli osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä...
 • Seite 36 36 electrolux Sisältö Turvallisuustietoa ..........37 Tuotteen kuvaus .
 • Seite 37: Turvallisuustietoa

  37 Tuotteen kuvaus Turvallisuustietoa Ennen asentamista ja koneen käyttöä lue tämä käyttöohje tarkasti. Se sisältää turvallisuusvarotoimia, vihjeitä, tietoja ja ideoita. pakastinta käytetään kirjoitettujen ohjeiden mukaisesti, se toimii asianmukaisesti ja tarjoaa sinulle suuren tyytyväisyyden. Näitä varoituksia tarjotaan turvallisuuden vuoksi. Sinun on luettava ne huolella ennen koneen asentamista ja käyttöä.
 • Seite 38: Asennus

  38 electrolux D. Super-pakastin-näppäin: Aktivoi/tekee On varmistettava sopiva tuuletus tehottomaksi Super-pakastintoiminnon koneen ympäristössä. suurelle tuoreen ruoan määrälle ja Kaikki tämän koneen asentamiseen kytkee piippaushälytyksen pois päältä. tarvittavat sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla. Asennus Varoitus! Tämä kone Odota ainakin tuntia ennen maadoitettava.
 • Seite 39: Päivittäinen Käyttö

  Super-pakastin toiminto Varakorit voit hankkia paikallisesta Jos haluat pakastaa yli 3-4 kg tuoretta Huoltopalvelukeskuskesta elintarviketta, pakastin täytyy ensin Electrolux:in verkostosivulta (riippuen esijäähdyttää. maastasi). Tällä sivulla olevat esimerkit Ainakin 24 tunnin ajan ennen tuoreen näyttävät kuinka monta koria voit sijoittaa ruoan sijoittamista pakastimeen, paina eri pakastinmalleihin.
 • Seite 40: Huolto Ja Puhdistaminen

  40 electrolux Odota muutama minuutti ennen Puhdista irtonaiset varaosat ennen kannen uudelleen avaamista. Voit kuin panet ne takaisin paikoilleen. uudelleen avata kannen venttiilin avulla Tärkeää! Älä koskaan käytä voimakkaita helposti. Älä koskaan vedä kahvasta puhdistusaineita, hankausjauhetta tai rajusti. tuoksuvia puhdistusaineita pakastimesi puhdistamiseen.
 • Seite 41: Ruoan Varastointi

  41 osoitettua lastausrajaa enempää. pakastettava uudelleen (jäähdyttämisen jälkeen). Jos pakastaminen on liian hidasta, pakastetun ruoan laatu huononee. Tuore Mitä teen, jos... ruokamäärä (kg.:ssa ilmaistuna) joka voidaan pakastaa 24 tunnissa, on Koeta ensin täällä suositeltua ratkaisua ilmastuna kappaleessa "Tekniset tiedot"...
 • Seite 42: Huolto Tai Korjaus

  42 electrolux Onko Super-jäähdytystoiminto vahingossa aktivoitu? Lämpötila on liian lämmin Onko pakastimeen sijoitettu juuri suuri määrä tuoretta ruokaa? Avataanko kansi usein? Onko lämpötilan ohjaus asetettu oikein ympäristön lämpöolosuhteisiin verrattuna? Kansi ei sulkeudu täysin Estääkö liiallinen jäätyminen kannen sulkeutumista? Estävätkö ruokapakkaukset kannen...
 • Seite 43: Tekniset Tiedot

  43 Tekniske data Malli BMI265 ECM26131W Määrä (brutto) Litraa Määrä (netto) Litraa Korkeus 87,6 Leveys Syvyys 66,5 Paino Energiankulutus/24t kWh/24t 0,649 Jäätymiskapasiteetti kg/24t Jäänneaika Tuntia Tehosuhde Wattia Jännite Volttia Ilmastoluokka SN/N/ST Ilmastollinen luokittelu Ympäristön lämpötilarajat +10°C asteesta +32°C asteeseen +16°C asteesta +32°C asteeseen...
 • Seite 44 44 electrolux...
 • Seite 45 45...
 • Seite 46 46 electrolux...
 • Seite 48 820 418 542 - 16042007...

Inhaltsverzeichnis