Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 18 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Akkuschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Toy cordless screwdriver PP 18 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen
a high quality product. The operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and disposal. Before using
the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions. If
you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all
the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
TOY CORDLESS SCREWDRIVER PP 18 A1
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
TOY CORDLESS SCREWDRIVER
JÁTÉK AKKUS CSAVAROZÓ
Operation and Safety Notes
Kezelési és biztonsági útmutatások
Notes for parents
Tudnivalók szülők részére
Scope of delivery
AKUMULATORSKI VIJAČNIK
AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
1 Toy including 4 bits
Napotki za starše
Upozornění pro rodiče
1 Set of operating
instructions
AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ
AKKUSCHRAUBER
Ovládacie a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny pre rodičov
Hinweise für die Eltern
IAN 90996
Technical Data
8
Toy cordless screwdriver: PP 18 A1
For batteries
3 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
We recommend using only batteries and not accumulators.
9
1
Features and fittings / play function
7
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
1–2 gear switch: changes the rotation speed
1
Battery compartment
2
Battery compartment release
3
6
ON / Off switch switches the device on
4
L / R
Anticlockwise / clockwise: changes the direction of rotation
5
LED: lights up
6
5
Bit: creates drilling noises
7
ON / OFF
Bits
8
Torque ring: creates rattling noises
9
4
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
klick
may no longer be used.
3
2
General safety notes concerning batteries
Játék akkus csavarozó PP 18 A1
Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re-
charged.
Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a haszná-
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
latára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék
Empty batteries must be removed from the toy.
használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A
Do not allow the connection terminals to short circuit.
termék harmadik fél számára történő továbbadása esetén mellékelje a teljes
dokumentációt is.
Removing and inserting the batteries
ATTENTION! An adult must replace the batteries.
Press the battery compartment release
3
and remove the battery com-
partment
2
.
Loosen the screw using a screwdriver.
Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover screwed on.
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
1 db játék 4 fejjel
Hello! My
name is Peter
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
1 db használati utasítás
Parkside!
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of clean-
ing agent.
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
GB
GB
Disposal
Játék akkus csavarozó: PP 18 A1
Return the packaging to a local recycling facility.
Az elemekhez
3 db 1,5 V
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
at the end of product life.
Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfe-
lelő funkciókkal.
Disposal of the batteries!
1
2
3
Never dispose of batteries in your household waste.
4
Return batteries to the recycling facilities offered.
5
6
7
8
9
GB
GB
Az elemekkel kapcsolatos általános biztonsági
utasítások
Bevezető
A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
A tölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
Különböző típusú, vagy új és használt elemek egyszerre nem használhatók.
Az elemeket a helyes polaritással kell behelyezni.
Az üres elemeket ki kell venni a játékból.
A csatlakozó- kampókat nem szabad rövidre zárni.
Elemek kivétele és behelyezése
Rendeltetésszerű használat
FIGYELEM! Az elem cseréjét felnőtt személynek kell végeznie.
FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM
Nyomja be az elemtartó rekesz reteszét
ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK!
rekeszt
.
2
FULLADÁSVESZÉLY!
Egy csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarját.
FIGYELEM! A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kam-
Vegye le az elemtartó rekesz fedelét és tegye be az új elemeket.
pók / medálok, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve,
Ezalatt ügyeljen a helyes polaritásra. Ez meg van jelölve az elemrekeszben.
nem részei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyer-
Csavarozza vissza az elemtartó rekesz fedelét.
meknek átadnánk.
FIGYELEM! Csak becsavarozott elemrekesz- fedéllel használja a készüléket.
A csomagolás tartalma
Tisztítás
Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
Helló! A
nevem Peter
Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
Parkside!
Tisztítsa a készüléket egy enyhén megnedvesített kendővel. Ne használjon
tisztítószert.
Z elemtartó rekesz belsejét csak száraz porkendővel tisztítsa.
HU
Műszaki adatok
Megsemmisítés
A csomagolást adja le egy gyűjtőállomáson.
, R6, AA (Mignon) (nem tartozék)
Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.
A készüléket adja le egy
gyűjtőállomáson.
Felszereltség / játékfunkciók
A kiszolgált termék megsemmisítésének lehetőségeiről tájékozódjon lakóhelye
önkormányzatnál.
1–2-menetes kapcsoló: változtatja a forgás sebességét
Az elemek megsemmisítése!
Elemtartó rekesz
Elemtartó rekesz retesze
BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
Az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.
Bal- / jobbmenet: a fordulat irányát változtatja
Az elemeket adja le egy gyűjtőállomáson.
LED: világít
Fej: fúró hangot ad
Fejek
Fordulatszám- gyűrű: racsni-hangokat ad
Általános biztonsági utasítások
Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében
(mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Ameny-
nyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.
HU
Akumulatorski vijačnik PP 18 A1
Uvod
Čestitamo vam za nakup vaše nove naprave. Odločili ste se za kakovosten iz-
delek. Ta navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna
navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati,
se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. V primeru iz-
ročitve izdelka drugim osebam, jim predajte tudi vso dokumentacijo.
Predvidena uporaba
POZOR! NI PRIMERNO ZA OTROKE, MLAJŠE OD
és vegye le az elemtartó
3 LET, SAJ LAHKO POGOLTNEJO MAJHNE DELE!
3
NEVARNOST ZADUŠITVE!
POZOR! Vrvice / žice / deli stiropora / folije / trakovi / sponke / obešala /
zanke, s katerimi je igrača pritrjena zaradi varnosti med transportom, niso
del igrače in jih je treba pred predajo igrače otrokom odstraniti.
Obseg dobave
1 igrača s 4 nastavki
1 navodilo za uporabo
Živijo! Moje
ime je Peter
Parkside!
HU
Tehnični podatki
Akumulatorski vijačnik: PP 18 A1
Za baterije
3 x 1,5 V
, R6, AA (mignon) (niso priložene)
Ne priporočamo uporabe akumulatorskih baterij, ampak običajnih baterij.
Oprema / funkcije igrače
Ta izdelek je imitacija orodja s funkcijami, primernimi za otroka.
1–2 stopenjsko stikalo: spremeni hitrost vrtenja
1
Predalček za baterije
2
Zapah predalčka za baterije
3
Vklopno-izklopno stikalo: vklopi napravo
4
Vrtenje v levo / desno: zamenja smer vrtenja
5
LED: sveti
6
Nastavek: povzroča zvoke vrtanja
7
Nastavki
8
Obroč za vrtilni moment: povzroča zvoke drdranja
9
Splošna varnostna opozorila
Redno preverjajte igračo, ali je poškodovana (poškodbe kontaktov ali ohi-
šja, iztekle baterije itn.). Če ugotovite poškodbe, igrače ni več dovoljeno
uporabljati.
HU
Splošni varnostni napotki za baterije
Baterij, ki se ne polnijo, ni dovoljeno polniti.
Baterije, ki se polnijo, je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odrasle osebe.
Baterije, ki se polnijo, je treba pred polnjenjem odstraniti iz igrače.
Baterij, ki niso iste vrste, ter novih in rabljenih baterij ni dovoljeno uporab-
ljati hkrati.
Baterije je treba pravilno vstaviti.
Prazne baterije je treba odstraniti iz igrače.
Priključnih sponk ni dovoljeno kratko zvezati.
Odstranjevanje in vstavljanje baterij
POZOR! Baterije naj zamenja odrasla oseba.
Pritisnite zapah predalčka za baterije
3
in snemite predalček za baterije
2
.
Z izvijačem odvijte vijak.
Snemite pokrov predalčka za baterije in vstavite nove baterije.
Pri tem pazite na pravilno polarnost. Ta je prikazana v predalčku za baterije.
Privijte pokrov predalčka za baterije.
POZOR! Napravo uporabljajte le s privitim pokrovom predalčka za baterije.
Čiščenje
Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
Pred čiščenjem odstranite baterije iz naprave.
Napravo čistite z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Notranjost predalčka za baterije čistite le s suho krpo za prah.
SI
SI
SI

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 18 A1

  • Seite 1 Toy cordless screwdriver PP 18 A1 General safety notes concerning batteries Játék akkus csavarozó PP 18 A1 Az elemekkel kapcsolatos általános biztonsági Akumulatorski vijačnik PP 18 A1 Splošni varnostni napotki za baterije utasítások Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
  • Seite 2 Odstranjevanje Akumulátorový šroubovák PP 18 A1 Bezpečnostní pokyny k bateriím Akumulátorový skrutkovač PP 18 A1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia Akkuschrauber PP 18 A1 Allgemeine Sicherheitshinweise für Batterien pre batérie Embalažo oddajte na enem od ponujenih Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet. Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.