Herunterladen Diese Seite drucken

Maxi-Cosi Pebble Plus Bedienungsanleitung Seite 51

45cm-75 cm / max. 12 kg
Vorschau ausblenden

Werbung

A Калъфка (от плат)
B Подпорна възглавничка за новородени
C Бутон за освобождаване на Pebble Plus от
детската количка
D Ергономична дръжка
E Кука за раменната част на колана на
автомобила
F Приспособление за регулиране на височината на
раменните колани
G Упътване за употреба
H Отделение за съхранение
I Малка кукичка за закрепване на сенника
J Сенник (вграден)
K Дръжка за носене
L Отделение за прибиране на сенника
M Бутон за регулиране на дръжката за носене
N Раменни колани със сменяеми меки подложки
O Водач за поясната част на колана на автомобила
P Закопчалка за колана
Q Долна каишка с мека подложка
R Елементи за монтиране на основата
S Каишка за затягане на колана
БЕЗОПАСНОСТ
Общи указания
• Не използвайте Pebble Plus в продължение на
повече от 10 години.
Pebble Plus и Вашето бебе
1. Уверете се, че между обезопасителния колан и
бебето има най-много един пръст разстояние
(1 см). Ако разстоянието е по-голямо от 1 см,
затегнете допълнително обезопасителния колан.
2. Използвайте редуктора на седалката на Pebble Plus
само когато раменните колани са в най-ниска позиция.
ВНИМАНИЕ:
• Никога не поставяйте Pebble Plus върху повдигната
повърхност (напр. стол или маса).
• Винаги монтирайте столчето Pebble Plus обърнато
назад в автомобила.
Използване на Pebble Plus в автомобил
1. Винаги използвайте седалка, обърната напред, която
е снабдена с 3-точков
обезопасителен колан, който отговаря на
стандарт ECE R16.
2. Уверете се, че закопчалката на обезопасителния
колан на автомобила е в права линия и се намира
под водача за колана на автомобила.
3. Обезопасителният колан на автомобила трябва да
бъде опънат по всички сини маркировки. За правилно
монтиране проверете указанията в това упътване и на
стикера отстрани на Pebble Plus.
Pebble Plus в самолети
• Монтирането на Pebble Plus с 2-точков
обезопасителен колан е позволено само при
използване в самолет.
• В самолет Pebble Plus може да се използва само в
обърнати напред пътнически седалки.
• За да монтирате Pebble Plus, поставете столчето
за детето с лице назад на седалката за пътници.
Прокарайте лентата на 2-точковия предпазен колан
през водачите на колана. (1,2)
Заключете катарамата на 2-точковия предпазен колан.
(3)
И затегнете 2-точковия предпазен колан като
издърпате затягащата каишка. (4)
• Дръжката на Pebble Plus трябва да е в изправено
положение.
• Закопчалката на колана не трябва да бъде поставена
във водачите за колана на автомобила на Pebble Plus.
В противен случай няма да се осъществи безопасно
прикрепване.
• За да демонтирате Pebble Plus, отворете катарамата
на 2-точковия предпазен колан, като повдигнете лоста
на катарамата. (5)
И отстранете лентата на 2-точковия предпазен колан
от водачите. Внимавайте Pebble Plus да не падне от
седалката за пътници, когато отваряте катарамата.
• Pebble Plus трябва да остане пристегнато с
обезопасителния колан на самолетната седалка дори
когато не се използва.
• Pebble Plus може да се използва само в самолетни
седалки, разрешени за монтиране на детско столче от
самолетната компания.
• Не монтирайте Pebble Plus в зоната на разгръщане на
въздушна възглавница.
• Трябва да се следват указанията на стюарда.
• Безопасността на Вашето дете не е гарантирана, ако
не се спазват указанията за монтаж и употреба.
Поддържане
Калъфката, възглавничките и подложките на коланите
на столчето за кола могат да се свалят, за да бъдат
почистени. Те могат да се перат в пералня.
BG
I
I
Maxi-Cosi
Pebble Plus
53

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Maxi-Cosi Pebble Plus