Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für W 6V4:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 8
Screw Driver
Schrauber
∫·ÙÛ·‚›‰È
Wkrętarka
Csavarozó
Šroubovák
Elektrikli tornavida
OÚÇepÚÍa
W 6VM • W 6V4 • W 6VA4 • W 6VB3 • W 8VB2
W6VM • W6V4 • W6VA4
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË
W6VB3 • W8VB2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Hitachi W 6V4

 • Seite 1 Csavarozó Šroubovák Elektrikli tornavida OÚÇepÚÍa W 6VM • W 6V4 • W 6VA4 • W 6VB3 • W 8VB2 W6VM • W6V4 • W6VA4 W6VB3 • W8VB2 Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
 • Seite 2 1 - 1.5 mm 1.5 - 2 mm 1 - 1.5 mm...
 • Seite 3 English Deutsch Ελληνικά Polski Lever Hebel Μοχλ ς Dźwignia R side R Seite Strona prawa Πλευρά R Sub-Stopper (B) Unteranschlag (B) Υπο-αναστολέας (B) Podkładka ogranicznika (B) Locator Aufnehmer Εντοπιστής Element ustalający Gear cover Getriebedeckel Κάλυµµα γραναζιών Pokrywa przekładni Hex. head screw Sechskantschraube Βίδα...
 • Seite 4: General Safety Rules

  English d) Remove any adjusting key or wrench before turning GENERAL SAFETY RULES the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of WARNING! the power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.
 • Seite 5: Specifications

  English SPECIFICATIONS Model W6VM W6V4 W6VA4 W6VB3 W8VB2 Voltage (by areas)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Power input 620 W No-load speed 0 – 6000 min 0 – 4500 min 0 – 3000 min 0 – 2600 min 0 –...
 • Seite 6: Prior To Operation

  English PRIOR TO OPERATION HOW TO USE THE SCREW DRIVER 1. Power source 1. Switch operation and rotational speed adjustment Ensure that the power source to be utilized conforms Bit rotational speed can be adjusted between 0 – to the power requirements specified on the product 6000 min (W6VM) or 0 –...
 • Seite 7 4. Inspecting the carbon brushes For your continued safety and electrical shock protection, carbon brush inspection and replacement on this tool should ONLY be performed by a Hitachi Authorized Service Center. 5. Service and repairs All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from normal use.
 • Seite 8: Allgemeine Sicherheitsmassnahmen

  Deutsch Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. WARNUNG! Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen können Lesen Sie sämtliche Hinweise durch bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu Wenn nicht sämtliche nachstehenden Anweisungen schweren Verletzungen führen.
 • Seite 9: Technische Daten

  Deutsch d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen Werkzeugspitzen Ähnliches Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug Übereinstimmung mit diesen Anweisungen und bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst auf die für das jeweilige Elektrowerkzeug und/oder diesen Anweisungen vertraut sind.
 • Seite 10 Deutsch 2. Für andere Schrauben Schrauben- Schraubenziehertyp Schraubenzieherhalter Unteranschlag kopf Nr.1 Nr.2 Nr.3 Magnetischer Schraubenzieherhalter Nr.1 Unteranschlag (G) (Kurzer Typ) Nr.2 Nr.1 Nr.2 Nr.3 Magnetischer Schraubenzieherhalter Nr.1 Nr.2 B Größe 4 mm Unteranschlag (F) Nichtmagnetischer 5 mm Schraubenzieherhalter 3. Plastikgehäuse (1) Für Sechskantschrauben: Eine Sechskantschraube auf die Sechskantmuffe montieren und die Entfernung zwischen dem Ende...
 • Seite 11: Wartung And Inspektion

  (W6VA4), 0 bis 2600 Min (W6VB3) oder 0 bis elektrischen Schlag sollten Inspektion und Auswechseln 1700 Min (W8VB2) eingestellt werden. Die der Kohlebürsten NUR durch ein Autorisiertes Hitachi- Drehgeschwindigkeit erhöht sich beim Betätigen des Wartungszentrum durchgeführt werden. Drückerschalters erreicht eine 5.
 • Seite 12 ∂ÏÏËÓÈο 3) ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· °∂¡π∫Õ ª∂∆ƒ∞ ∞™º∞§∂π∞™ a) ¡· ›ÛÙ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Ó· ‚ϤÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÙÂ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ fiÙ·Ó ¶ƒ√™√Ã∏! ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ¢È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· fiÙ·Ó Â›ÛÙ Αν δεν τηρηθούν λες...
 • Seite 13 ∂ÏÏËÓÈο Αυτά τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας µειώνουν g) ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· τον κίνδυνο να ξεκινήσει το ηλεκτρικ εργαλείο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ κατά λάθος. ÎÏ.,Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ì ÙÚfiÔ d) ∞ÔıË·ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ô˘...
 • Seite 14 ∂ÏÏËÓÈο 2. Για άλλες βίδες Βίδα Τύπος λεπίδας Στήριγµα λεπίδας Υπο-αναστολέας κεφαλή No.1 No.2 No.3 No.1 Μαγνητικ στήριγµα λεπίδας Υπο-αναστολέας (G) No.2 (Βραχύς τύπος) No.1 No.2 No.3 No.1 Μαγνητικ στήριγµα λεπίδας No.2 Μέγεθος B 4 mm Υπο-αναστολέας (F) 5 mm Μη...
 • Seite 15 Η εξαγωνική υποδοχή περιστρέφεται προς τα δεξιά Η επισκευή, η τροποποίηση και ο έλεγχος των (καθώς βλέπεται απ την πίσω πλευρά) ταν ο µοχλ ς Ηλεκτρικών Εργαλείων Hitachi πρέπει να γίνεται απ του διακ πτη αναστροφής τοποθετείται στη θέση ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβις της Hitachi.
 • Seite 16 ∂ÏÏËÓÈο ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙË ‰fiÓËÛË Oι τιµές µετρήθηκαν σύµφωνα µε το EN60745 και βρέθηκαν σύµφωνες µε το ISO 4871. Ένα τυπικ επίπεδο πίεσης ήχου Α : 85 dB (Α). Αβεβαι τητα KpA: 3 dB (A) Φοράτε...
 • Seite 17: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski 3) Bezpieczeństwo osobiste OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA a) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym należy zachowywać koncentrację i planować OSTRZEŻENIE! wykonywane zadania, kierując się zdrowym Należy przeczytać wszystkie instrukcje rozsądkiem. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżej Urządzenia elektrycznego powinny zaleceń może być przyczyną porażenia prądem obsługiwać...
 • Seite 18: Środki Ostrożności

  Polski d) Urządzenia elektryczne powinny być g) Urządzenie elektryczne, akcesoria, wiertła itd. przechowywane poza zasięgiem dzieci oraz powinny być używane zgodnie z niniejszymi wszelkich osób znających zasad zaleceniami oraz w sposób odpowiadający funkcjonowania i obsługi tego typu urządzeń. wykonywanej pracy, przy uwzględnieniu Obsługa urządzeń...
 • Seite 19: Przed Użyciem

  Polski 2. Do innych śrub Łeb Typ wkrętaka Uchwyt wkrętaka Podkładka ogranicznika śruby Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 1 Uchwyt magnetyczny wkrętaka Podkładka ogranicznika (G) Nr 2 (krótki) Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 1 Uchwyt magnetyczny wkrętaka Nr 2 Rozmiar B 4 mm...
 • Seite 20: Konserwacja I Kontrola

  Przed zmianą kierunku obrotu gniazda (lub uchwytu wkrętaka) należy WSKAZÓWKA: WYŁĄCZYĆ urządzenie. W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badań i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili KONSERWACJA I KONTROLA bez uprzedzenia. 1. Kontrola stanu gniazda sześciokątnego (lub wkrętaka)
 • Seite 21: Általános Biztonságtechnikai Előírások

  Magyar 3) A testi épség védelme ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK a) Mindig figyeljen oda a végzett munkára. Az elektromos szerszámgéppel végzett munka teljes FIGYELEM! figyelmet igényel. Olvassa végig az utasításokat Ne használja a készüléket, ha nem érzi Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és kipihentnek magát, ha kábítószer, alkohol vagy súlyos sérülést okozhat.
 • Seite 22: M Szaki Adatok

  Magyar d) A használaton kívüli szerszámokat tárolja g) Használja a szerszámgépet és a fúrófejeket stb. gyermekek által nem hozzáférhető helyen, és ne az utasításoknak és az adott szerszámgép engedje, hogy a készüléket az üzemetetéshez rendeltetésének megfelelően, mindig figyelembe nem értő személyek használják. véve a munkakörülményeket és az elvégzendő...
 • Seite 23 Magyar 2. Egyéb csavarokhoz Csavar Fúrófej típusa Fúrófej rögzítő Közbülső rögzítőelem feje 1.számú 2.számú 3.számú 1.számú Mágneses fúrófej rögzítő Közbülső rögzítőelem (G) 2.számú (Rövid típusú) 1.számú 2.számú 3.számú 1.számú Mágneses fúrófej rögzítő 2.számú B mérete 4 mm Közbülső rögzítőelem (F) 5 mm Nem mágneses fúrófej rögzítő...
 • Seite 24 FIGYELEM MEGJEGYZÉS: Soha ne változtassa meg a hatszögletű befogópatron A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja (vagy a fúrófej rögzítő) forgásirányát, ha a motor jár. következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes Ez a motor súlyos megrongálódását okozza. A bejelentés nélkül változhatnak.
 • Seite 25: Všeobecné Bezpečnostní Předpisy

  Čeština 3) Bezpečnost osob VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY a) Bu te při práci vždy pozorní, sledujte prováděnou práci a během práce s elektrickým nářadím UPOZORNĚNÍ! postupujte rozumně. Prostudujte si všechny pokyny Nepoužívejte elektrické nářadí v případě únavy Nedodržování všech níže uvedených pokynů může způsobit nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
 • Seite 26: Standardní Příslušenství

  Čeština e) Provádějte údržbu elektrického nářadí. Použití elektrického nářadí pro práce odlišné od Zkontrolujte elektrické nářadí, zda je správně stanoveného účelu použití může způsobit seřízené nebo nedochází k váznutí chodu nebezpečné situace. pohybujících se částí, zda nejsou nějaké části poškozené a zda nevznikly jakékoli jiné poruchy, 5) Servis které...
 • Seite 27: Před Použitím

  Čeština 2. Pro jiné šrouby Hlava Typ nástavce Držák nástavce Aretační pojistka šroubu č.1 č.2 č.3 č.1 Magnetický držák nástavce Aretační pojistka (G) č.2 (Krátký typ) č.1 č.2 č.3 č.1 Magnetický držák nástavce č.2 Velikost B 4 mm Aretační pojistka (F) 5 mm Nemagnetický...
 • Seite 28 šroubovák proti šroubu. Šestihranná nástrčná hlavice Poznámky se potom otáčí a dotahuje šroub. POZOR UPOZORNĚNÍ Opravy, modifikace a kontroly zařízení Hitachi musí Zajistěte, abyste šroubovák držely opravdu kolmo vůči provádět Autorizované Servisní Středisko Hitachi. hlavě šroubu. Tento seznam servisních položek bude užitečný, Pokud je přidržíte šikmo, utahovací...
 • Seite 29: Genel Güvenlik Kurallari

  Türkçe c) Aletin istem dıßı çalıßmasına karßın önlem alın. GENEL GÜVENLIK KURALLARI Prize takmadan önce ßalter düåmesinin kapalı konumda olduåundan emin olun. DÓKKAT! Elektrikli aleti parmaåınız ßalter üzerinde olduåu Bütün talimatları okuyun halde taßımak veya prize takmak kazanın Aßaåıda belirtilen talimatların tümünün uygulamaması, davetçisidir.
 • Seite 30: Standart Aksesuarlar

  Türkçe 5) Servis ÖNLEM a) Elektrikli aleti vasıflı bir kißi tarafından sadece Çocukları ve diåer yeterli güce sahip olmayan kißileri uzak özdeß yedek parçalar kullanarak tamir edilmesini tutun. saålayın. Kullanılmadıåı zamanlarda aleti çocuk ve yeterli güce Böylece elektrikli aletin güvenli kullanımı sahip olmayan kißilerin ulaßamayacaåı...
 • Seite 31 Türkçe 3. Plastik mahfaza ALTI KÖÍE SOKETÓN VEYA UCUN TAKILMASI VE SÖKÜLMESÓ 1. Altı köße soketin sökülmesi (Íekil 6) (1) Alt durdurucuyu döndürürken mesnedin içersinden çıkartın. (2) Altı köße soketi çıkartın ve eliniz veya mengene ile ucun ters tarafından tutup ucu pense ile çekin. 2.
 • Seite 32 DÓKKAT Hitachi Güç Takımlarının onarımı, modifikasyonu ve gözden geçirilmesi Hitachi yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Hitachi yetkili Servis Merkezine tamir ya da bakım amacıyla baßvurulduåunda Parça Listesinin takım ile birlikte verilmesi faydalı olacaktır. Güç takımlarının çalıßtırılması ve bakımlarının yapılması esnasında her ülke için belirtilen güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uyulması...
 • Seite 33 PyccÍËÈ ÚeÔÎa, ÌeÙÚeÔpoÀyÍÚoÇ, ÔpeÀÏeÚoÇ c ocÚpêÏË OÅôàE èPABàãA èO TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà ÍpoÏÍaÏË Ë ÀÇËÊyçËxcÓ ÀeÚaÎeÈ. èoÇpeÊÀeÌÌêe ËÎË ÁaÔyÚaÌÌêe åÌypê èPEÑìèPEÜÑEHàE! yÇeÎËäËÇaïÚ oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ èpoäÚËÚe pyÍoÇoÀcÚÇo Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. HeÇêÔoÎÌeÌËe Çcex ÔpËÇeÀeÌÌêx ÌËÊe ÔoÎoÊeÌËÈ e) èpË íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÇÌe ÀaÌÌoÖo pyÍoÇoÀcÚÇa ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔopaÊeÌËï ÔoÏeçeÌËÈ, ËcÔoÎëÁyÈÚe yÀÎËÌËÚeÎëÌêÈ...
 • Seite 34 PyccÍËÈ g) EcÎË ÔpeÀycÏoÚpeÌê ycÚpoÈcÚÇa ÀÎÓ e) CoÀepÊËÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê Ç ÔpËcoeÀËÌeÌËÓ ÔpËcÔocoÄÎeÌËÈ ÀÎÓ oÚÇoÀa Ë ËcÔpaÇÌocÚË. èpoÇepëÚe, ÌeÚ ÎË ÌecoocÌocÚË cÄopa ÔêÎË, yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo oÌË ËÎË ÁaeÀaÌËÓ ÀÇËÊyçËxcÓ äacÚeÈ, ÔpËcoeÀËÌeÌê Ë ËcÔoÎëÁyïÚcÓ ÌaÀÎeÊaçËÏ ÔoÇpeÊÀeÌËÓ ÀeÚaÎeÈ ËÎË ÍaÍoÖo-ÎËÄo oÄpaÁoÏ. ÀpyÖoÖo oÄcÚoÓÚeÎëcÚÇa, ÍoÚopoe ÏoÊeÚ...
 • Seite 35 PyccÍËÈ ÑOèOãHàTEãúHõE AKCECCìAPõ (ÔpoÀaïÚcÓ oÚÀeÎëÌo) 1. ÑÎÓ ÇËÌÚoÇ c åecÚËÖpaÌÌoÈ ÖoÎoÇÍoÈ òecÚËÖpaÌÌoe ÖÌeÁÀo BcÔoÏoÖaÚeÎëÌêÈ cÚoÔop (B) MaÖÌËÚÌêÈ ÚËÔ He ÏaÖÌËÚÌêÈ ÚËÔ H = 6,35 mm H = 6,35 mm H 1/4 H = 7,94 mm H = 7,94 mm H 5/16 H = 9,53 mm H = 9,53 mm H 3/8...
 • Seite 36 PyccÍËÈ ÔepeÍÎïäaÚeÎë Ë oÔycÚËÚe cÚoÔop ÇêÍÎïäaÚeÎÓ. 5. PeÖyÎËpoÇaÌËe ÖÎyÄËÌê ÁaÚÓÊÍË (PËc. 2) BêÍÎïäaÚeÎë, ÚaÍËÏ oÄpaÁoÏ, ocÚaÌeÚcÓ Ç ÉÎyÄËÌy ÁaÚÓÊÍË ÏoÊÌo oÚpeÖyÎËpoÇaÚë ÔoÇopoÚoÏ ÔoÎoÊeÌËË ON (BKã) ÀaÊe ecÎË ÔaÎeá ÄyÀeÚ ÙËÍcaÚopa ÇÔpaÇo Ë ÇÎeÇo Ào çeÎäÍa. oÚÔyçeÌ. èpË ÌaÊaÚËË Ìa ÔycÍoÇoÈ ÔepeÍÎïäaÚeÎë (1) ÑÎÓ...
 • Seite 37 óÚoÄê oÄecÔeäËÚë Baåy ÄeÁoÔacÌocÚë Ë ÁaçËÚËÚë Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë oÚ ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ, ocÏoÚp Ë paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa ÁaÏeÌy yÖoÎëÌêx çeÚoÍ íÚoÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa cÎeÀyeÚ ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ ÔpoÇoÀËÚë TOãúKO Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ...
 • Seite 44 English Magyar GARANCIA BIZONYLAT GUARANTEE CERTIFICATE pusszám 1 Model No. í 2 Sorozatszám 2 Serial No. 3 A vásárlás dátuma 3 Date of Purchase 4 A Vásárló neve és c 4 Customer Name and Address í 5 A Kereskedő neve és c 5 Dealer Name and Address í...
 • Seite 49 ÑaÌÌaÓ ÀeÍÎapaáËÓ oÚÌocËÚcÓ Í ËÁÀeÎËÓÏ, Ìa ÍoÚopêx oznaczeniami CE. ËÏeeÚcÓ ÏapÍËpoÇÍa CE. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 30. 7. 2004 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Diese Anleitung auch für:

W 6va4W 6vmW 6vb3W 8vb2

Inhaltsverzeichnis