Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HOT GLUE GUN PHP 500 A1
HOT GLUE GUN
Operation and Safety Notes
RAGASZTÓPISZTOLY
Kezelési és biztonsági utalások
TAVICÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
HEISSKLEBEPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
TEPELNÁ LEPIACA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHP 500 A1

 • Seite 1 HOT GLUE GUN PHP 500 A1 HOT GLUE GUN PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa RAGASZTÓPISZTOLY PIŠTOLA ZA VROČE LEPLJENJE Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila TAVICÍ PISTOLE TEPELNÁ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features .........................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical details ......................Page 7 Safety notes 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 7 4. Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Operation Before first use .......................Page 8 Preparing the tool for use .....................Page 8...
 • Seite 5: Introduction

  Cordless working Observe caution and safety notes! Wear protective gloves. Keep children away from electrical Dispose packaging and appliance in devices! an environmentally-friendly way! Hot glue gun PHP 500 A1 © Features Feed channel © Introduction Check indicator Charger connection...
 • Seite 6: Technical Details

  Introduction / Safety notes © Technical details 2. Electrical safety Nominal voltage: 230 V ~ 50 Hz a) The mains plug on the device must Nominal power: approx. 40 W (500 W) match the mains socket. The plug must Heating up time: approx. 4 min. not be modified in any way.
 • Seite 7: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Safety notes / Operation © Operation To avoid the danger of injury, burning and damage to he- © Before first use alth: DANGER OF BURNS! The glue and the nozzle can reach tempera- Preparing the glue site: ½ tures of 200 °C. Do not touch the Do not use inflammable solvents to clean the nozzle or the glue.
 • Seite 8: Maintenance And Cleaning

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty parts only. This will ensure that your device Gluing: Press the feed clamp to regulate the flow of remains safe to use. ½ glue as required for your work. WARNING! If the plug or mains lead needs to be replaced, always 1.
 • Seite 9: Disposal

  EN55014, from your local or city council. EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Description of the device: Hot glue gun PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Serial number: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modificati- ons in the course of further development.
 • Seite 10 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 12 Wyposażenie ........................Strona 12 Zakres dostawy ......................Strona 12 Dane techniczne ......................Strona 13 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 13 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 13 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 14 4. Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych .......Strona 14 Obsługa Przed uruchomieniem....................Strona 14 Uruchomienie ........................Strona 14...
 • Seite 11: Wstęp

  Klejony materiał musi być czysty, suchy i odtłuszczony. Każde inne użycie lub zmiana dokonana w urządzeniu uważane są za 1 Pistolet do klejenia na gorąco PHP 500 A1 niezgodne z przeznaczeniem i mogą pociągać za 1 Ładowarka z uchwytem urządzenia...
 • Seite 12: Dane Techniczne

  Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Kabel zasilający sieciowy dotyczą ograniczenia pod względem 1 Podstawka do odstawiania ich możliwości fizycznych, sensorycz- 1 Dysza zapasowa (krótka) nych czy umysłowych nie wolno użyt- 1 Dysza zapasowa (długa) kować urządzenia bez nadzoru lub 6 Wkłady klejowe instruktażu ze strony osoby odpowie- 1 Walizka...
 • Seite 13: Bezpieczeństwo Osób

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Obsługa pieczne, gdy są używane przez osoby niedo- nie przedłużaczy, które są dopuszczone również do pracy na dworze. Użycie świadczone. Przed przechowywaniem urzą- przedłużacza przystosowanego do stosowania dzenie należy całkowicie ostudzić. Gorąca na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem dysza może spowodować...
 • Seite 14: Serwis I Czyszczenie

  Obsługa / Serwis i czyszczenie / Serwis / Gwarancja ½ 3. Włożyć wkład klejowy do kanału posuwu NIEBEZPIECZEŃSTWO OPA- 4. Nagrzać urządzenie przez okres ok. 4 minut. RZENIA! Dysze chwytać tylko Urządzenie jest gotowe do pracy. za płaszcz osłony termicznej Końcówka dyszy jest gorąca! Praca bez kabla zasilającego: ©...
 • Seite 15: Usuwanie

  EN61000-3-3 Kompernass Service Polska Tel.: 022 / 3972212 e-mail: support.pl@kompernass.com Nazwa maszyny: Pistolet do klejenia na gorąco PHP 500 A1 © Usuwanie Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Numer seryjny: IAN 54325 Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla środowiska, które można usuwać...
 • Seite 16 Sicherheit / Bedienung Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 18 Felszerelés ........................Oldal 18 Szállítmány ........................Oldal 18 Műszaki adatok ......................Oldal 19 Biztonsági utalások 1. A munkahely biztonsága ..................Oldal 19 2. Elektromos biztonság ....................Oldal 19 3. Személyek biztonsága .....................Oldal 19 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata .......................Oldal 20 Kezelés Üzembevétel előtt ......................Oldal 20...
 • Seite 17: Bevezetés

  Szállítmány A készülék fák, kartonok, csomagolások, PVC-k, szőnyegek, tömítések, műanyagok, bőrök, kerámi- ák, üvegek és szövetek megolvasztott ragasztóval 1 Ragasztópisztoly PHP 500 A1 történő ragasztására való. A ragasztandó anyagnak 1 Feltöltőállomás készülékállvánnyal tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. 1 Hálózati kábel A készülék minden más irányú...
 • Seite 18: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Biztonsági utalások © Műszaki adatok 2. Elektromos biztonság Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz a) A készülék csatlakozó dugójának Névleges teljesítményfelvétel: kb. 40 W (500 W) találni kell a dugaljzatba. A dugót Felhevülési idő: kb. 4 perc. semmilyen módon sem szabad Védelmi osztály: II /...
 • Seite 19: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Biztonsági utalások / Kezelés © Kezelés Kerülje el a sérülés- és tőzveszélyeket, valamint az © Üzembevétel előtt egészség veszélyeztetését: ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE! A ragasztó és a fúvóka 200 °C - ra A ragasztási hely előkészítése: ½ hevülhet fel. Ne fogja meg a fúvókát A ragasztási helyek tisztításához ne alkalmazzon vagy a ragasztót.
 • Seite 20: Karbantartás És Tisztítás

  Kezelés / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia © Szerviz Ragasztás: Nyomja le az előtoló kengyel , hogy ½ ezáltal a ragasztó folyását a szükségletnek FIGYELMEZTETÉS! A készülékét megfelelően szabályozza. csak szakképzett szakemberrel és originál cserealkatrészekkel javíttas- 1. Hordja fel a ragasztót pontok formájában. sa.
 • Seite 21: Mentesítés

  ösz- EN61000-3-3 szegyűjteni és egy környezetbarát újraértékesítés- hez eljuttatni. A gép megnevezése: Ragasztópisztoly PHP 500 A1 A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 meg.
 • Seite 22 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 24 Oprema .........................Stran 24 Obseg dobave ......................Stran 24 Tehnični podatki ......................Stran 25 Varnostna opozorila 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 25 2. Električna varnost ......................Stran 25 3. Varnost oseb ......................Stran 25 4. Skrbno ravnanje in uporaba električnih orodi ............Stran 26 Upravljanje Pred začetkom obratovanja ..................Stran 26 Začetek obratovanja.....................Stran 26...
 • Seite 23: Uvod

  Uporaba v skladu z določili Obseg dobave Naprava je namenjena za lepljenje lesa, kartona, 1 Pištola za vroče lepljenje PHP 500 A1 embalaž, PVC-ja, preprog, tesnil, plastike, usnja, 1 Polnilna postaja z držalom naprave keramike, stekla in tkanin s talilnim lepilom. Materi- 1 Kabel za priključitev na omrežje...
 • Seite 24: Tehnični Podatki

  Uvod / Varnostna opozorila © Tehnični podatki 2. Električna varnost Omrežna napetost: 230 V ~ 50 Hz a) Priključni vtič mora ustrezati električni Nazivna moč: ca. 40 W (500 W) vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne Čas segrevanja: ca. 4 min. smete spreminjati.
 • Seite 25: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnih Orodi

  Varnostna opozorila / Upravljanje ½ NEVARNOST OPEKLIN! Lepilo Lepilne površine morajo biti čiste, suhe in in šoba se segrejeta do 200 °C. nemastne. Šobe ali lepila se ne dotikajte. Ne Gladke površine pred lepljenjem obdelajte z dovolite, da bi vroče lepilo prišlo v stik z osebami brusnim papirjem, da bodo bolj grobe.
 • Seite 26: Vzdrževanje In Čiščenje

  Upravljanje / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje © Garancija 3. Med prekinitvami dela lepilno pištolo postavite na stojalo za postavitev ali jo odložite v postajo za polnjenje Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma 4. Morebitne ostanke lepila z ostrim nožem nakupa.
 • Seite 27: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  (2004 / 108 / EC): EN55014, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Tip / oznaka naprave: Pištola za vroče lepljenje PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Serijska številka: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - direktor - Pridržujemo si pravico do tehničnih s prememb.
 • Seite 28 Sicherheit / Bedienung Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu..................Strana 30 Vybavení ........................Strana 30 Rozsah dodávky ......................Strana 30 Technické údaje ......................Strana 31 Bezpečnostní pokyny 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 31 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 31 3. Bezpečnost osob ......................Strana 31 4.
 • Seite 29: Úvod

  Dodržujte bezpečnostní pokyny Noste ochranné rukavice! a řiďte se upozorněními! Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Chraňte elektrické zařízení před dětmi! souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! Tavicí pistole PHP 500 A1 © Vybavení Posuvový kanál © Úvod Kontrolka Síťová...
 • Seite 30: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnostní pokyny © Technické údaje ným způsobem změnit. Nepoužívejte zástrčky s adaptérem společně a se Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz zařízeními s ochranným uzemněním. Jmenovitý příkon: cca. 40 W (500 W) Nezměněné zástrčky a lícující zásuvky snižují Zahřívací...
 • Seite 31: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Bezpečnostní pokyny / Obsluha © Uvedení do provozu kou okamžitě držte toto místo pod studeným proudem vody. Nepokoušejte se odstranit lepi- dlo z pokožky. Práce se zapojeným kabelem: 1. Spojte síťový kabel se síťovou přípojkou pistole k lepení (viz obr. F) 4.
 • Seite 32: Údržba A Čistění

  Obsluha / Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Výměna trysek: bu. Pouze tak může být zajištěno bezplatné ½ Noste ochranné rukavice. zaslání Vašeho zboží. Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo Nechejte zařízení po dobu cca. 4 minut rozehřát. výrobní...
 • Seite 33: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  (2004 / 108 / EC): EN55014, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Název stroje: Tavicí pistole PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Sériové číslo: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 34 Sicherheit / Bedienung Zoznam obsahu Úvod Používanie v zhode s ustanovením ................Strana 36 Príslušenstvo ........................Strana 36 Obsah dodávky ......................Strana 36 Technické údaje ......................Strana 37 Bezpečnostné pokyny 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 37 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 37 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 37 4.
 • Seite 35: Úvod

  Obsah dodávky Prístroj je vhodný na lepenie dreva, kartónu, obalov, 1 tepelná lepiaca pištoľ PHP 500 A1 PVC, kobercov, tesnení, plastov, kože, keramiky, skla a 1 nabíjačka s držiakom na prístroj textílií pomocou tavného lepidla. Lepený materiál musí...
 • Seite 36: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnostné pokyny © Technické údaje 2. Elektrická bezpečnosť Sieťové napätie: 230 V ~ 50 Hz a) Sieťová zástrčka prístroja musí byť Menovitý príkon: cca 40 W (500 W) zladená so zásuvkou. Sieťová zástrčka Doba nažeravenia: cca. 4 min. sa nesmie nijako upravovať.
 • Seite 37: Starostlivé Zaobchádzanie A Používanie Elektrického Náradia

  Bezpečnostné pokyny / Obsluha ½ Teplota okolia a lepené materiály nesmú byť NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Lepidlo a tryska budú horúce až do chladnejšie ako + 5 °C teplejšie ako + 50 °C. ½ 200 °C. Nedotýkajte sa trysky alebo Lepené miesta musia byť čisté, suché a bez mastnôt. lepidla.
 • Seite 38: Údržba A Čistenie

  Obsluha / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota ½ Približne po 5 minútach je možné lepené VAROVANIE! Výmenu zástrčky miesto zaťažiť. alebo sieťového vedenia nechajte 3. Pištoľ na lepenie odstavte medzi pracovné vždy vykonať výrobcom prístroja ale- otvory na motážnom strmeni alebo ju vložte bo jeho zákazníckej službe.
 • Seite 39: Likvidácia

  EN55014, úrade. EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Označenie stroja: Tepelná lepiaca pištoľ PHP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Sériové číslo: IAN 54325 Bochum, 30.06.2010 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú...
 • Seite 40 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 42 Ausstattung ........................Seite 42 Lieferumfang ........................Seite 42 Technische Daten ......................Seite 43 Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 43 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 43 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 43 4. Sorgfältiger Umgang und Gebrauch ..............Seite 44 Bedienung Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 44 Inbetriebnahme ......................Seite 44 Wartung und Reinigung...
 • Seite 41: Einleitung

  Das Gerät ist zum Verkleben von Holz, Karton, Ver- packungen, PVC, Teppich, Dichtungen, Kunststoff, Leder, Keramik, Glas und Gewebe, mit Schmelzkleber 1 Heißklebepistole PHP 500 A1 geeignet. Das zu klebende Material muss sauber, 1 Ladestation mit Gerätehalter trocken und fettfrei sein. Jede andere Verwendung 1 Netzkabel oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim-...
 • Seite 42: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise © Technische Daten 2. Elektrische Sicherheit Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz a) Der Anschlussstecker des Gerätes muss Nennaufnahme: ca. 40 W (500 W) in die Steckdose passen. Der Stecker Aufheizzeit: ca. 4 Min. darf in keiner Weise verändert werden. Schutzklasse: II / Verwenden Sie keine Adapterstecker...
 • Seite 43: Sorgfältiger Umgang Und Gebrauch

  Sicherheitshinweise / Bedienung © Bedienung Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen. © Vor der Inbetriebnahme Vermeiden Sie Verletzungs- und Brandgefahr sowie Gesundheitsgefährdungen: Klebestellen vorbereiten: ½ Verwenden Sie keine brennbaren Lösungsmittel VERBRENNUNGSGEFAHR! Der Kleber und die Düse werden zum Reinigen der Klebestellen.
 • Seite 44: Wartung Und Reinigung

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunst- Kleben: Drücken Sie den Vorschubbügel , um den stoff angreifen. Fluss des Klebers den Anforderungen entspre- chend zu regulieren. © Service 1. Tragen Sie den Kleber punktförmig auf. Tragen ½...
 • Seite 45: Entsorgung

  EN55014-2, EN61000-3-2, Kompernaß Service Österreich EN61000-3-3 Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.) e-mail: support.at@kompernass.com Typ / Gerätebezeichnung: Heißklebepistole PHP 500 A1 Kompernaß Service Switzerland Tel.: 0848 000 525 Herstellungsjahr: 06 - 2010 (max. 0,0807 CHF/Min.) Seriennummer: IAN 54325 e-mail: support.ch@kompernass.com Bochum, 30.06.2010...
 • Seite 46 IAN 54325 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2010 Ident.-No.: PHP 500 A1062010-4...