Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Storingen; Afdanken; Garantie - Märklin 72752 Bedienungsanleitung

Stellpult

Werbung

Inhaltsverzeichnis
worden beschreven.
De regeltafel kan bij een stationaire montage bevestigd
worden met de schroeven E786130 (zit niet bij de levering).

8. Storingen

Als de wissel niet schakelt, controleer dan:
• Is de voeding ingestoken in het stopcontact en in het
basisstation? Indien nodig insteken.
• Zijn alle verbindingskabels correct ingestoken?
Indien nodig de stekkers steviger aandrukken.
• Is er een verbindingskabel beschadigd?
Beschadigde kabel vervangen.

9. Afdanken

Aanwijzing voor de bescherming van het milieu:
Producten die voorzien zijn van een merkteken
met een doorgekruiste afvalcontainer, mogen
aan het eind van hun levensduur niet met het
normale huisafval afgevoerd worden. Deze
moeten op een inzamelpunt voor het recyclen
van elektrische- en elektronische apparaten
ingeleverd worden. Het symbool op het
product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing wijst
daarop. De grondstoffen zijn vanwege hun kwaliteiten
opnieuw te gebruiken. Met het hergebruik, recyclen van
grondstoffen of andere vormen voor het benutten van oude
apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Vraag bij uw gemeente naar de
daarvoor bestemde inzamelplaats.
www.maerklin.com/en/imprint.html

10. Garantie

Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde
garantiebewijs.
Neem voor reparaties contact op met uw Märklin dealer of
stuur het op aan het Märklin service centrum.
• Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 -57
73033 Göppingen
Deutschland
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de
19

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis