Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Verantwoord Gebruiken; Veiligheidsvoorschriften; Leveringsomvang; Symbolen En Hun Betekenis - Märklin 72752 Bedienungsanleitung

Stellpult

Werbung

Inhaltsverzeichnis

1. Verantwoord gebruiken

Deze wisselregeltafel is bedoeld voor het besturen van de
Märklin my world wisselmotor 74492.

2. Veiligheidsvoorschriften

Lees zeker de volgende veiligheidsvoorschriften voordat
u een Märklinproduct voor het eerst gebruikt.
• OPGELET! unctionele scherpe kanten en punten. Gevaar
op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of
worden ingeslikt.
• Het product mag uitsluitend in gesloten ruimtes worden
gebruikt.
• Bewaar het product niet op een plaats met rechtstreeks
zonlicht, sterke temperatuurschommelingen of hoge
luchtvochtigheid.
• Controleer de schakelvoeding en zijn aansluitsnoer op
regelmatige momenten en ten minste 1 x per week visueel
op beschadigingen, in een toestand waarin ze losgekop-
peld zijn van het huishoudelijke stroomcircuit. Bij de min-
ste verdenking op beschadiging mag de schakelvoeding
pas na reparatie door de Märklin- reparatiedienst verder
worden gebruikt.
2.1 Belangrijke aanwijzing
• De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en
moet daarom bewaard worden en bij doorgave van het
product worden meegegeven.
• Het product mag ook uitsluitend in combinatie met
schakel voeding 66361 en het basisstation 194548 worden
16
gebruikt.
• Gelieve u voor reparaties of vervangonderdelen tot uw
Märklin-vakhandelaar te wenden.

3. Leveringsomvang

1 x schakeltafel
1 x verbindingskabel
2 x zelfklevend etiket
1 x gebruiksaanwijzing
1 x garantiebewijs

4. Symbolen en hun betekenis

geeft aan dat het produkt aan alle veiligheid- en
gezondheidsvoorschiften voldoet.
Transformator voor speelgoed
max.
Effectieve spanning
22 V ~

5. Montage en aansluiting

De montage mag uitsluitend gebeuren onder toezicht van
een volwassene. Om beschadigingen tijdens de montage te
vermijden moet u de schakelvoeding loskoppelen van het
huishoudelijk circuit. Steek pas nadat alle kabels in orde zijn
de schakelvoeding opnieuw in het stopcontact.
• Steek bijgevoegde kabel in de 4-polige contactdoos
(links of rechts) in (zie volgende afb.1).

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Inhalte für Märklin 72752

Inhaltsverzeichnis