Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PET 25 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC STAPLER PET 25 C2
ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 290726
ELEKTROTACKER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 25 C2

 • Seite 1 ELECTRIC STAPLER PET 25 C2 ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY ELEKTROTACKER Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 290726...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 PET 25 C2 TYPE 55 TYPE 47 15–25 mm 15,20,25,32 mm...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............9 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......10 PET 25 C2  ...
 • Seite 5: Wstęp

  ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY Zakres dostawy PET 25 C2 1 zszywacz elektryczny PET 25 C2 300 zszywek 25 mm Wstęp 200 zszywek 15 mm Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany 300 gwoździ 32 mm produkt charakteryzuje się wysoką jakością . 200 gwoździ 25 mm Instrukcja obsługi stanowi część...
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  . Należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu pracy (na przykład czas, przez jaki elektronarzędzie pozostaje wyłączone, oraz takie, w których jest ono wprawdzie włączone, ale nie pracuje pod obciążeniem) . PET 25 C2   │  3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Noś odpowiednią odzież. Nie zakładaj luź- nych ubrań ani biżuterii. Włosy, odzież i rę- kawice trzymaj z dala od ruchomych części urządzenia. Ruchome części urządzenia mogą pochwycić luźną, odstającą odzież, biżuterię lub długie włosy . ■ 4  │   PET 25 C2...
 • Seite 8: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  . ■ Podczas usuwania zaklinowanej zszywki nale- ży zachować szczególną ostrożność . System może być napięty, a podczas próby odbloko- wania zszywka może zostać wystrzelona z dużą siłą . PET 25 C2   │  5 ■...
 • Seite 9: Przed Uruchomieniem

  Jeśli chcesz wbijać gwoździe lub zszywki w tej ► Na podstawie wskaźnika stanu napełnienia samej odległości od krawędzi, postępuj w następu- można rozpoznać, czy w magazynku jący sposób: znajdują sie jeszcze zszywki lub gwoździe . ■ 6  │   PET 25 C2...
 • Seite 10: Usuwanie Usterek

  Do czyszczenia obudowy używaj ściereczki . masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt . Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie ani środków myjących, niszczących tworzywo rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji . sztuczne . PET 25 C2   │  7 ■...
 • Seite 11 . WSKAZÓWKA Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest produkt został uszkodzony, nie używano go pra- prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony widłowo lub nie serwisowano należycie . W celu produkt bez akcesoriów (np .
 • Seite 12: Serwis

  IAN 290726 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PET 25 C2   │  9 ■...
 • Seite 13: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: Zszywacz elektryczny PET 25 C2 Rok produkcji: 11 - 2017 Numer seryjny: IAN 290726 Bochum, dnia 09 .11 .2017 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urzą-...
 • Seite 14 Original­Konformitätserklärung ........19 PET 25 C2 DE │...
 • Seite 15: Einleitung

  Unsicherheit: = 3 dB pA/WA Stirnplatte Gehörschutz tragen! Lieferumfang Schwingungsgesamtwerte ermittelt entsprechend 1 Elektrotacker PET 25 C2 EN 60745: 300 Klammern 25 mm Schwingungsemissionswert a = 2,510 m/s 200 Klammern 15 mm Unsicherheit K = 1,5 m/s 300 Nägel 32 mm 200 Nägel 25 mm...
 • Seite 16: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PET 25 C2 DE │ AT │ CH   │  13...
 • Seite 17: Sicherheit Von Personen

  Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden . ■ 14  │   DE │ AT │ CH PET 25 C2...
 • Seite 18: Service

  Sie sein und die Klammer kräftig ausgestoßen wer- erkennen, ob das Magazin noch Klammern den, während Sie versuchen die Verklemmung oder Nägel enthält . zu beseitigen . PET 25 C2 DE │ AT │ CH   │  15 ■...
 • Seite 19: Schlagkraft Einstellen

  Falls Sie Nägel oder Klammern mit dem immer Tuch . Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungs- selben Abstand zu einer Kante eintreiben wollen, mittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen . gehen Sie wie folgt vor: ■ 16  │   DE │ AT │ CH PET 25 C2...
 • Seite 20: Entsorgung

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück . Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum . PET 25 C2 DE │ AT │ CH   │  17...
 • Seite 21: Service

  Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . E-Mail: kompernass@lidl .de HINWEIS Service Österreich ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) senden Sie bitte ausschließlich den defekten E-Mail: kompernass@lidl .at Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- Service Schweiz rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 22: Original­konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Elektrotacker PET 25 C2 Herstellungsjahr: 11 - 2017 Seriennummer: IAN 290726 Bochum, 09 .11 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten .
 • Seite 23 ■ 20  │   DE │ AT │ CH PET 25 C2...
 • Seite 24 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 11 / 2017 · Ident.-No.: PET25C2-112017-1 IAN 290726...