Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Vink Om Sikkerhed; Funktion - Märklin Reihe T44 Gebrauchsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Vink om sikkerhed

• Lokomotivet må kun bruges med et driftssystem
(Märklin vekselstrøm-transformator 6647, Märklin Delta,
Märklin Digital eller Märklin Systems), der er beregnet dertil.
Anvend kun transformatorer, der passer til den lokale
!
netspænding.
Anvend aldrig transformatorer der er beregnet til en
netspænding på 220 V eller 110.
• Lokomotivet må ikke forsynes fra mere end én strømkilde ad
gangen.
• Vær under alle omstændigheder opmærksom på de vink om
sikkerhed, som findes i brugsanvisningen for Deres driftssys-
tem.
• Ved konventionel drift af lokomotivet skal tilslutningssporet
støjdæmpes. Dertil skal anvendes støjdæmpningssættet 74046.
Støjdæmpningssættet er ikke egnet til digital drift.
ADVARSEL! Dette produkt indeholder magneter. Det kan i visse
tilfælde have dødelige følger at sluge mere end en magnet. I
givet fald skal der straks søges læge.
Ethvert garanti-, mangelsansvars- og skadeserstatningskrav er udelukket,
hvis der indbygges fremmeddele i Märklinprodukter, der ikke er frigivet der-
til af Märklin og / eller hvis Märklinprodukter bygges om og de indbyggede
fremmeddele hhv. ombygningen var årsag til sådanne opståede mangler
og / eller skader. Det påhviler kunden hhv. den person og / eller det firma,
der er ansvarlig for ind- og / eller ombygningen, at påvise hhv. bevise, at
indbygningen af fremmeddele i, eller ombygningen af Märklinprodukter ikke
var årsag til opståede mangler og / eller skader.

Funktion

• Mulige driftssystemer:
Märklin Transformer 6647, Märklin Delta,
Märklin Digital, Märklin Systems.
• Registrering af driftsarten: automatisk.
• Indstillelig adresse (Control Unit): 01 – 80
Adresse ab fabrik: 44
• Mfx-teknologi til Mobile Station / Central Station.
Navn ab fabrik: T44 364 SJ
• Indstillelig opstartforsinkelse (ABV).
• Indstillelig bremseforsinkelse (ABV).
• Indstillelig maksimalhastighed.
• Elektronisk indstilling af lokomotivparametrene via
Control Unit, Mobile Station eller Central Station.
Vedligeholdelsesarbejder ved normal drift er beskrevet i det ef-
terfølgende. For reparation eller reservedele bedes De henvende
Dem til Deres Märklinforhandler.
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

H0 37941

Inhaltsverzeichnis