Herunterladen Diese Seite drucken

Gree GPC09AK-K6NNA1A Bedienungsanleitung Seite 77

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Repareer of demonteer de airconditi-
oner niet zelf.
• Het is niet toegestaan om voorwer-
pen in de airconditioner te steken.
• Zorg dat de stekker van het apparaat
altijd eenvoudig bereikbaar is.
• Kantel of zet de airconditioner nooit
op zijn kop.
• Gebruik het apparaat altijd op een
stabiel en vlak oppervlak.
• Stel het apparaat niet bloot aan
direct zonlicht.
• Gebruik de airconditioner alleen
binnen een temperatuurbereik tussen
16° en 35° C.
• Sluit deuren en vensters tijdens de
werking van het apparaat voor een
betere koeling.
• Gebruik het apparaat niet in een
natte of vochtige omgeving.
• Zorg dat er geen enkel obstakel tus-
sen het apparaat en de afstandsbe-
diening staat. Laat de afstandsbedie-
ning niet vallen en gooi er niet mee.
Dompel de afstandsbediening niet
onder in een vloeistof en stel het niet
bloot aan warmte of direct zonlicht.
Het gebruik van batterijen:
• VOORZICHTIG! Er is explosiegevaar
als de batterijen niet juist worden
geplaatst. Vervang de batterijen
alleen door batterijen van hetzelfde
type. Houd rekening met de juiste
polariteit.
• Stel de batterijen (accu of geplaatste
batterijen) niet bloot aan overma-
tige hitte zoals zonlicht, vuur, etc.
Bescherm ze tegen mechanische
schokken. Droog en schoon hou-
den. Buiten het bereik van kinderen
houden.
• De batterijenniet openen, demon-
teren, open snijden of kortsluiten.
Meng geen oude met nieuwe batte-
rijen.
• Gooi batterijen op een juiste manier
weg. Houd tijdens het weggooien
van de batterijen rekening met het
milieu. Niet met het huisvuil weg-
gooien.
• Volg alle veiligheidsmededelingen en
andere mededelingen op de batterij
en de verpakking strikt op.
• Verwijder lekkende batterijen en rei-
nig het batterijvak grondig. Vermijd
contact met de ogen en huid.
77
NL |

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Gree GPC09AK-K6NNA1A

Diese Anleitung auch für:

Gpc09ak-k6nna1a ch