Herunterladen Diese Seite drucken

Години Гаранция - Powerfix IAN 73015 Bedienungsanleitung

Fahrrad-wandhalterung
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
За монтажа на стойката за стена са Ви
необходими следните инструменти, които
не са в обема на доставката:
1 бр. бормашина
1 бр. 8 мм свредло
1 бр. кръстата отвертка
B
Придържайте стойката за стена на
подходящо място на стената и маркирайте
с молив 6 отвора за закрепване. Пробийте
отвори за закрепване на маркираните места
и поставете 6 дюбела плътно в край на
отворите за закрепване. Сега монтирайте
стойката за стена с 6-те винта към стената.
обърнете внимание на здравото
фиксиране на скобата (1) (фиг. B).
използване на артикула
Окачвайте велосипедите н профилния нарез
на стойката за стена. На стойката за стена
можете да окачите максимум 2 велосипеда.
Когато не използвате велосипедната стойка за
стена, можете да освободите фиксирането (3)
(фиг. B) и да приберете стойката.
почистване и грижи
Почиствайте велосипедната стойка за
стена редовно с топла вода и ph-неутрален
сапун. Винаги я избърсвайте със суха кърпа!
Избягвайте агресивните химически препарати
(напр. разтворители)!
Указание за отстраняване
като отпадък
Моля отстранявайте опаковката и
артикула като отпадък без да замърсявате
околната среда, като разделяте по видове!
Отстранявайте артикула като отпадък като
използвате услугите на фирма за отстраняване
на отпадъци със съответното разрешително
или на Вашата общинска управа. Спазвайте
валидните в момента разпоредби.
3 години гаранция
Продуктът е произведен с голямо старание и
под постоянен контрол. За настоящия продукт
3
Вие получавате 3 години гаранция от датата
на закупуване. Моля, съхранявайте касовия
бон.
Гаранцията важи само дефекти на
материала и производствени дефекти и
отпада при злоупотреба или неправилно
използване. Законовите Ви права, най-вече
гаранционните Ви права остават незасегнати
от тази гаранция.
При евентуални рекламации се обадете на
посочената по-долу гореща сервизна линия,
моля или се свържете с нас по електронната
поща. Нашите сервизни сътрудници ще
съгласуват с Вас възможно най-бързо по-
нататъшния начин на действие. При всички
случаи ще Ви консултираме лично.
Гаранционният срок не се удължава при
евентуални ремонти в резултат на гаранцията,
законовите гаранционни права или
възстановяване. Това важи и за подменените
и ремонтирани части.
След изтичане на гаранционния срок всички
ремонти се заплащат.
IAN: 73015
Сервизно обслужване България
Тел.:
Е-мейл: deltasport@lidl.bg
00800 111 4920
BG
9

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Powerfix IAN 73015