Herunterladen  Diese Seite drucken

Powerfix Z28421B Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden
   

Werbung

Ø 6 mm
1
XL
L
Max.
Max.
5 kg
5 kg
2 x
1
2 x
2
ca./approx.
ca./approx.
30 x 24.5 cm
21 x 19.5 cm
A
6
89387 GB_IE_SE.indd 1
M
S
(29 mm)
Max.
Max.
5a
7 x
5 kg
5 kg
(35 mm)
1x
3
1x
4
7 x
5b
14 x
6
ca./approx.
ca./approx.
22 x 15 cm
14.5 x 11 cm
5a
1 2 3 4
5b
GB
IE
Intended use
This product is intended as a support for hanging bicycle
wheels, ladders, garden equipment or similar objects. It
may only be installed in domestic indoor environments
such as basements, garages, hobby rooms or similar
rooms.
This product is not intended for commercial use.
Safety information
PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY
INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!
CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
Before starting to drill, make sure that there are no
cables in the place where you wish to drill.
CAUTION! WATER DAMAGE! Before starting
to drill, make sure there are no pipes in the
place where you wish to drill.
FI
Käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu polkupyörien, tikkaiden,
puutarhavälineiden tai tämän tapaisten välineiden
ripustukseen. Se saadaan sijoittaa vain yksityisiin
sisätiloihin (kuten esim. kellari, autotalli, askartelutila tai
vastaaviin tiloihin).
Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
Turvaohjeet
LUE ASENNUSOHJE LÄPI ENNEN TÖIHIN
RYHTYMISTÄ! SÄILYTÄ ASENNUSOHJE HUOLELLISESTI
VASTAISUUDEN VARALTA!
VARO! SÄHKÖISKUVAARA! Varmistaudu ennen
porausta, ettei porauskohdassa kulje mitään johtoja.
VARO! VESIVAHINKOVAARA! Varmistaudu ennen
porausta, ettei porauskohdassa kulje mitään putkia.
SE
Ändamålsenlig användning
Denna produkt är avsedd för upphängning av cyklar,
stegar, trädgårdsverktyg eller liknande föremål. Den får
endast användas för privat bruk inomhus (t.ex. källare,
garage, hobbyrum eller liknande utrymmen).
Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig
användning.
Säkerhetsinformation
LÄS MONTERINGSANVISNINGEN
FÖRE ANVÄNDNING! FÖRVARA
MONTERINGSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK!
OBSERVERA! RISK FÖR ELSTÖTAR! Kontrollera att
inga dolda ledningar ligger bakom borrhålen innan
hålen borras upp.
OBSERVERA! VATTENSKADOR! Kontrollera att inga
dolda rör ligger bakom borrhålen innan hålen borras
upp.
DK
Formålsbestemt anvendelse
Produktet er beregnet til ophængning af cykler,
stiger, haveredskaber eller lignende objekter. Det må
udelukkende anbringes i private rum indendørs (som f.
eks. kælder, garage, hobbyrum eller lignende rum).
Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.
Sikkerhedsregler
FØR BERUGEN SKAL MONTAGEVEJLEDNINGEN
LÆSES IGENNEM! MONTAGEVEJLEDNINGEN SKAL
OPBEVARES OMHYGGELIGT!
OBS! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Forvis Dem,
inden De borer, om, at der ikke befinder sig ledninger på
borestedet.
OBS! VANDSKADE! Forvis Dem, inden De borer, om,
at der ikke befinder sig rør på borestedet.
1/7/2013 2:30:23 PM

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix Z28421B

  Verwandte Anleitungen für Powerfix Z28421B

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix Z28421B

  • Seite 1 Intended use Ändamålsenlig användning This product is intended as a support for hanging bicycle Denna produkt är avsedd för upphängning av cyklar, wheels, ladders, garden equipment or similar objects. It stegar, trädgårdsverktyg eller liknande föremål. Den får Ø 6 mm may only be installed in domestic indoor environments endast användas för privat bruk inomhus (t.ex.
  • Seite 2 Leitungen an der Bohrstelle befinden. VORSICHT! WASSERSCHADEN! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden. IAN 89387 OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model No.: Z28421B Version: 04/2013 89387 GB_IE_SE.indd 2 1/7/2013 2:30:23 PM...