Herunterladen Diese Seite drucken

Употреба По Предназначение; Технически Данни; Обем На Доставката; Указания За Безопасност - Powerfix IAN 73015 Bedienungsanleitung

Fahrrad-wandhalterung
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Поздравления!
С покупката си Вие избрахте един
висококачествен продукт. Преди първата
употреба се запознайте с продукта.
За целта прочетете внимателно следващото
ръководство за употреба. Използвайте
продукта само съобразно описанието и
за посочените области на приложение.
Съхранявайте грижливо ръководството.
При предоставяне на продукта на трето лице
му предайте също и цялата документация.
Употреба по
предназначение
Този артикул е предназначен за стойка
за стена на максимум два велосипеда с
напречна щанга за лично ползване. Той не
е подходящ за велосипеди с три колела и
велосипеди със защитни колела както и за
дамски велосипеди и велосипеди за градски
условия.
технически данни
Макс. натоварване: 50 кг
Размери (разтворена):
ок. 33,5 x 43 x 65 см (Ш x В x Д)
Тегло: 2800 г
обем на доставката
1 бр. стойка за велосипед
1 бр. материал за закрепване
1 бр. упътване за употреба
Указания за безопасност
опасност от нараняване!
• Не извършвайте работи по поддръжка и
ремонти на окачен велосипед.
• уверете се, че стената е достатъчно
стабилна за монтаж на велосипедната
стойка за стена!
• При разпробиване на отворите за
закрепване внимавайте за кабелите на
захранването, които могат да се намират в
стената!
8
BG
• При окачване на велосипедите внимавайте
за това, велосипедите да застават сигурно
в профилните нарези.
• Използвайте приложения монтажен
материал само при монтаж върху масивни
бетонни стени.
• При монтаж върху стени с леки
конструкции моля използвайте съответните
подходящи материали за закрепване.
• Максималното натоварване от 50 кг може
да се постигне само при технически
коректeн монтаж в стената.
• Не надвишавайте максимално
допустимото натоварване от 50 кг!
• Редовно проверявайте всички части на
велосипедната стойка за стена.
Разхлабените винтови съединения трябва
да се натягат допълнително, дефектните
части трябва да се сменят.
• Не се поема отговорност за персонални
щети, които се дължат на неправилна
употреба.
• Максималното натоварване от 50 кг може
да се достигне само, когато велосипедите
бъдат окачвани на двете скоби на стойката
за стена!
Монтажна инструкция
Указание: препоръчваме, монтажът
на стойката за стена да се извършва от
2 души.
Отстранете кабелните връзки от скобата (1)
и монтирайте скобата в каналчетата (2)
(фиг. A).
A
1
2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Powerfix IAN 73015