Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix PMA25A1 Bedienungsanleitung

Rechargeable torch
Vorschau ausblenden

Werbung

RECHARGEABLE TORCH
User manual and
GB
IE
service information
CY
Bruksanvisning och
SE
serviceinformation
Εγχειρίδιο χρήση και πληροφορίε
GR
για την τεχνική εξυπηρέτηση
CY
Käyttöopas ja
FI
huolto-ohjeet
Brugervejledning og
DK
serviceinformation
Bedienungsanleitung
und Serviceinformationen
CH
PMA25A1

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix PMA25A1

  Verwandte Anleitungen für Powerfix PMA25A1

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix PMA25A1

 • Seite 1 RECHARGEABLE TORCH User manual and Käyttöopas ja service information huolto-ohjeet Bruksanvisning och Brugervejledning og serviceinformation serviceinformation Εγχειρίδιο χρήση και πληροφορίε Bedienungsanleitung για την τεχνική εξυπηρέτηση und Serviceinformationen PMA25A1...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Multipower Light Battery LED PMA25A1..2 Operating and Safety Instructions Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 ...15 Käyttö- ja turvaohjeet LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1........28 Användnings- och säkerhetsinstruktioner Multipower batteri LED-lygte PMA25A1..41 Brugs- og sikkerhedsanvisninger Φακός τριπλής λειτουργίας µε...
 • Seite 3: Multipower Light Battery Led Pma25A1

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Table of Contents Package Contents ..........3 Safety Instructions ..........4 Intended Use ............6 Description .............7 Technical Specifications........7 Multipower Light Battery LED PMA25A1..7 Approx. lighting endurance with full battery..8 Battery charger AK00G-1200030VW .....8 Car adapter.............8 Getting Started............9 Charging via the Charger ........9...
 • Seite 4: Package Contents

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Package Contents [A] Multipower Light Battery LED PMA25A1 [B] Battery charger AK00G-1200030VW [C] Car adapter (for 12V car battery) [D] Strap English - 3...
 • Seite 5: Safety Instructions

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Safety Instructions Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference.
 • Seite 6 Multipower Light Battery LED PMA25A1 the charger AK00G-1200030VW and of the car adapter do not become damaged as there is danger of electric shock. Stop using the flashlight immediately if you find any cables damaged. The supplied devices do not contain any parts that require user maintenance.
 • Seite 7: Intended Use

  It must especially never be immersed. the device is not subject to excessive shocks and vibrations; Intended Use The Multipower Light Battery LED PMA25A1, hereafter called “flashlight” can be used as a mobile light beamer for hobbies, leisure or camping. supplied...
 • Seite 8: Description

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 changes by the manufacturer may result in these directives no longer being met. Description The items in the figure have the following meaning: [1] Cold cathode lamp [2] Charging indicator [3] On/Off button for cold cathode lamp...
 • Seite 9: Approx. Lighting Endurance With Full Battery

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Dimensions: 19.2 x 19.3 cm (H x W) Head diameter: 11.5 cm Weight: 807 g Approx. lighting endurance with full battery Halogen light mode: max. 15 min. Cold cathode light mode: approx. 5 hours LED light mode: approx.
 • Seite 10: Getting Started

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Getting Started The Multipower Light Battery LED PMA25A1, henceforward named “flashlight”, features a built-in rechargeable battery. Optionally you can recharge the built-in battery with the supplied charger AK00G-1200030VW or the supplied car adapter. Batteries are subject to discharge when stored for a long period of time.
 • Seite 11: Charging Via The Car Adapter

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Charging via the Car Adapter Make sure that your vehicle has a 12V battery. Never connect the car adapter to a 24V battery. Remove the protective cover from the jack [4] of the flashlight. Insert the small connector from the car charging adapter [C] into the jack [4] on the flashlight.
 • Seite 12: The Leds

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 The LEDs Slide the mode selector switch [7] to the “LED” position. Press the trigger button [6] to power the flashlight Release the trigger button [6] to power the flashlight off. The Cold Cathode Lamp Press the On/Off button [3] for the cold cathode lamp [1] to power the flashlight on.
 • Seite 13: Appendix

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Appendix Cleaning To clean the flashlight use a dry cloth. Never use any solvents or cleaners that may damage the plastic housing. Make sure that no liquid gets into the housing. When very dirty, use a slightly dampened cloth.
 • Seite 14: Disposal Of Old Devices

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Disposal of Old Devices Devices marked with this symbol are subject European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly.
 • Seite 15: Warranty Information

  Multipower Light Battery LED PMA25A1 Warranty Information 36 month warranty from date of purchase We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.
 • Seite 16 Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö ..........16 Turvaohjeet............17 Käyttötarkoitus ..........19 Kuvaus..............20 Tekniset tiedot..........20 Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 ..20 Keskimääräinen valaistuksen kesto täydellä akulla ............21 Akun latauslaite AK00G-1200030VW ..21 Savukkeensytytinsovitin ....... 21 Ennen käyttöönottoa..........22 Lataaminen latauslaitteella ......
 • Seite 17: Pakkauksen Sisältö

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Pakkauksen sisältö [A] Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 [B] Akun latauslaite AK00G-1200030VW [C] Savukkeensytytinsovitin (auton 12V akkuun) [D] Hihna 16 - Suomi...
 • Seite 18: Monitehovalo Ja Akku Led Pma25A1

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Turvaohjeet Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat huomautukset tästä käyttöohjeesta ja noudata kaikkia varoituksia, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, on tärkeää,...
 • Seite 19 Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 tapauksissa laitetta ei saa enää käyttää, ja valtuutetun huollon on tarkastettava se. Varmista, etteivät taskulampun kotelo, latauslaite AK00G-1200030VW savukkeensytytinsovitin vaurioidu, koska se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Lopeta valaisimen käyttö, jos jokin johdoista on vahingoittunut. Mikään pakkaukseen kuuluvista laitteista ei sisällä...
 • Seite 20: Käyttötarkoitus

  Älä käytä valaisinta aivan veden läheisyydessä. ettet upota valaisinta nesteeseen. että suojaat laitteen kovilta kolhuilta ja tärinältä. Käyttötarkoitus Monitehovaloa ja akkua LED PMA25A1, tästä eteenpäin taskulamppu, voi käyttää siirrettävänä valonsäteenä harrastuksissa, vapaa-aikana tai retkeillessä. Valaisimen mukana...
 • Seite 21: Kuvaus

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 esitettyjen määräysten vaatimukset eivät ehkä enää täyty. Kuvaus Kuvassa on eritelty seuraavat kohteet: [1] Kylmäkatodilamppu [2] Latauksen merkkivalo [3] Kylmäkatodilampun päälle/pois-painike [4] Latauslaitteen AK00G-1200030VW tai savukkeensytytinsovittimen liitäntä [5] Liukulukkokytkin jatkuvalle valaistustilalle [6] Virtapainike [7] Toimintatilakytkin...
 • Seite 22: Keskimääräinen Valaistuksen Kesto Täydellä Akulla

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Keskimääräinen valaistuksen kesto täydellä akulla Halogeenivalo: maks. 15 min. Kylmäkatodivalo: noin 5 tuntia LED-valo: noin 12 tuntia Akun latauslaite AK00G-1200030VW Syöttöjännite: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A Lähtöjännite: 12 V 300 mA Turvaluokka: Paino: 75 g Savukkeensytytinsovitin Käyttöjännite:...
 • Seite 23: Ennen Käyttöönottoa

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Ennen käyttöönottoa Monitehovalo ja akku LED PMA25A1, tästä eteenpäin taskulamppu, sisältää kiinteän ladattavan akun. Vaihtoehtoisesti akun voi ladata valaisimen omalla latauslaitteella AK00G- 1200030VW mukana toimitetulla savukkeensytytinsovittimella. Akut tyhjenevät, kun niitä säilytetään pitkään. Jos taskulamppua ei käytetä pitkään aikaan, akku on ladattava 3 kuukauden välein.
 • Seite 24: Lataaminen Savukkeensytytinsovittimella

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Lataaminen savukkeensytytinsovittimella Varmista, että ajoneuvossa on 12 V akku. Älä koskaan liitä sovitinta 24 V akkuun. Irrota taskulampun liittimen [4] suojus. Liitä savukkeensytytinsovittimen [C] pieni liitin taskulampun liitäntään [4]. Kytke sitten savukkeensytytinsovitin [C] auton savukkeensytytinliitäntään.
 • Seite 25: Led-Valot

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 LED-valot Siirrä toimintatilan valintakytkin ”LED”- asentoon. Kytke virta taskulamppuun painamalla virtapainiketta [6]. Sammuta taskulamppu vapauttamalla virtapainike [6]. Kylmäkatodilamppu Kytke virta taskulamppuun painamalla kylmäkatodilampun [1] päälle/pois-painiketta [3]. Sammuta taskulamppu painamalla uudelleen kylmäkatodilampun [1] päälle/pois-painiketta [3]. Jatkuva valaistustila Halogeeni- tai LED-valoa on mahdollista käyttää...
 • Seite 26: Liite

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Liite Puhdistaminen Valaisin puhdistetaan kuivalla kangasliinalla. Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita. Ne saattavat vahingoittaa muovikoteloa. Pidä huoli, ettei valaisimen sisään pääse mitään nestettä. Jos valaisin on hyvin likainen, käytä puhdistamiseen hieman kostutettua liinaa. Huolto Kiinteän H3-halogeenilampun saa vaihtaa vain valtuutettu huolto.
 • Seite 27: Vanhojen Laitteiden Hävittäminen

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Vanhojen laitteiden hävittäminen Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat Eurooppa-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitettävä erillään talousjätteistä julkisissa käsittelylaitoksissa. Hävittämällä laitteen oikein et vaaranna ympäristön puhtautta tai omaa terveyttäsi. Lisätietoja oikeasta hävitystavasta saat viranomaisilta ja jätteenkäsittelylaitoksista.
 • Seite 28: Takuutiedot

  Monitehovalo ja akku LED PMA25A1 Takuutiedot 36 kuukauden takuu ostopäivämäärästä alkaen Lukekaa tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. laitteen käytössä ilmenee häiriöitä joita ette itse pysty poistamaan, pyydämme ottamaan yhteyttä tuotetukeemme. Jos laitteessa ilmennyttä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan puhelimitse, tuotetukemme päättää...
 • Seite 29: Led-Lampa Med Batteri Och Flera Strömkällor Pma25A1

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll........29 Säkerhetsinstruktioner .........30 Avsedd användning..........32 Beskrivning ............33 Tekniska specifikationer........33 LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 .............33 Ungefärlig lystid med fulladdat batteri ..34 Batteriladdare AK00G-1200030VW .....34 Biladapter .............34 Komma igång............35 Ladda med laddaren ........35 Ladda med biladaptern ........36...
 • Seite 30: Förpackningens Innehåll

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Förpackningens innehåll [A] LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 [B] Batteriladdare AK00G-1200030VW [C] Biladapter (för 12 V bilbatteri) [D] Rem Svenska - 29...
 • Seite 31: Säkerhetsinstruktioner

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Säkerhetsinstruktioner Innan du använder denna enhet för första gången ska följande noteringar i denna handbok läsas, även om du är van vid att hantera elektronisk apparatur. Behåll denna handbok som en framtida referens. Om du säljer enheten eller ger bort den, måste du också...
 • Seite 32 LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 har skadats, eftersom det finns en risk för elektriska stötar då. Sluta använda ficklampan omedelbart om någon kabel är skadad. Medföljande enheter innehåller inga delar som kräver underhåll av användaren. Öppna aldrig enheternas höljen.
 • Seite 33: Avsedd Användning

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Kontrollera alltid att: inga direkta värmekällor (t.ex. element) påverkar enheten. direkt solljus eller stark belysning inte når enheten. kontakt med vatten eller frätande vätskor undviks och att enheten inte används i närheten av vatten.
 • Seite 34: Beskrivning

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Beskrivning Föremålen på bilden har följande betydelse: [1] Kall katodlampa [2] Laddningsindikator [3] Strömbrytare för kallkatodlampa [4] Uttag för laddare AK00G-1200030VW eller biladapter [5] Glidreglage för kontinuerlig belysning [6] Avtryckare [7] Lägesomkopplare [8] Reflektor Tekniska specifikationer LED-lampa med batteri och flera strömkällor...
 • Seite 35: Ungefärlig Lystid Med Fulladdat Batteri

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Ungefärlig lystid med fulladdat batteri Halogenlampa: max. 15 min Kallkatodlampa: ungefär 5 timmar LED-lampa: ungefär 12 timmar Batteriladdare AK00G-1200030VW Inspänning: 100 – 240 V växelström, 50/60 Hz, 0,2 A Utspänning: 12 V 300 mA Säkerhetsklass:...
 • Seite 36: Komma Igång

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Komma igång LED-lampan med batteri och flera strömkällor PMA25A1, härefter kallad ”ficklampa”, har ett inbyggt laddningsbart batteri. Du kan också ladda det inbyggda batteriet med den medföljande laddaren AK00G-1200030VW eller biladaptern. Batterier laddas ur när de förvaras en längre tid.
 • Seite 37: Ladda Med Biladaptern

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Ladda med biladaptern Kontrollera att ditt fordon har ett 12 V batteri. Anslut aldrig din biladapter till ett 24 V batteri. Ta bort skyddslocket från ficklampans uttag [4]. Sätt in den lilla kontakten från billaddarens adapter [C] i ficklampans uttag [4].
 • Seite 38: Kallkatodlampan

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Kallkatodlampan Tryck på kallkatodlampans [1] strömbrytare [3] för att tända ficklampan. Tryck en gång till på kallkatodlampans [1] strömbrytare [3] för att släcka ficklampan. Lampan kontinuerligt tänd När du använder halogen- eller LED-lampa kan du välja att låta lampan lysa kontinuerligt.
 • Seite 39: Bilaga

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Bilaga Rengöring Använd en torr trasa för att rengöra ficklampan. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada plasthöljet. Se till att ingen vätska hamnar i enheten. Använd en lätt fuktad trasa vid svår smuts.
 • Seite 40: Kassering Av Gamla Enheter

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Kassering av gamla enheter Enheter märkta med denna symbol lyder under EU-direktivet 2002/96/EC. Alla elektriska och elektroniska enheter måste avyttras separat från hushållsavfallet vid offentligt anordnade insamlingsställen. Undvik miljömässiga risker och fara för din personliga hälsa genom att kassera enheten på...
 • Seite 41: Garantiinformation

  LED-lampa med batteri och flera strömkällor PMA25A1 Garantiinformation 36 månaders garanti fr.o.m. köpdatum Var god läs igenom bifogad dokumentation resp. online-hjälp noga innan Du börjar använda Din produkt. Om det skulle uppstå problem, som inte kan lösas på detta sätt, var god vänd Dig då till vår hotline.
 • Seite 42 Indhold i pakken........... 42 Sikkerhedsanvisninger ........43 Beregnet brug ..........45 Beskrivelse ............46 Tekniske specifikationer........46 Multipower batteri LED-lygte PMA25A1..46 Omtrentlig lystid med fuldt batteri....47 Batterioplader AK00G-1200030VW ..... 47 Biladapter ............. 47 Komme i gang............48 Opladning med opladeren........ 48 Opladning med biladapteren......
 • Seite 43: Indhold I Pakken

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Indhold i pakken [A] Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 [B] Batterioplader AK00G-1200030VW [C] Biladapter (til 12 V bilbatteri) [D] Strop 42 - Dansk...
 • Seite 44: Multipower Batteri Led-Lygte Pma25A1

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Sikkerhedsanvisninger Før du tager dette apparat i brug første gang, bedes du læse nedenstående anvisninger og overholde alle advarsler, også selvom du i forvejen er fortrolig med at håndtere elektroniske apparater. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug.
 • Seite 45 Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Sørg for, at indkapslingen på lygten, oplader AK00G-1200030VW og bilopladeren ikke bliver beskadiget, da der så kan opstå fare for elektrisk stød. Hold straks op med at bruge lygten, hvis en ledning er blevet beskadiget. De vedlagte enheder indeholder ikke dele, der kræver...
 • Seite 46: Beregnet Brug

  Beregnet brug Multipower batter LED-lygte PMA25A1, herefter kaldet ”lygten”, kan bruges som en mobil lygte til hobby-, fritids- eller campingbrug. Den vedlagte oplader AK00G-1200030VW giver dig mulighed for at oplade det indbyggede batteri, hvis du har adgang til en stikkontakt.
 • Seite 47: Beskrivelse

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 medføre, at apparatet ikke længere overholder disse standarder. Beskrivelse Punkterne på figuren har følgende betydning: [1] Kold katodepære [2] Opladerindikator [3] Tænd/sluk-knap for kold katodepære [4] Indgangsstik til oplader AK00G-1200030VW eller biloplader [5] Glidekontakt til fortsat lys ved kildeskift [6] Udløserknap...
 • Seite 48: Omtrentlig Lystid Med Fuldt Batteri

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Dimensioner: 19,2 x 19,3 cm (HxB) Hoveddiameter: 11,5 cm Vægt: 807 g Omtrentlig lystid med fuldt batteri Halogenlys-modus: max. 15 min. Kold katodepære- modus: Omtrent 5 timer LED-lys-modus: omtrent 12 timer Batterioplader AK00G-1200030VW Indgangsspænding: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A Udgangsspænding:...
 • Seite 49: Komme I Gang

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Komme i gang Multipower batteri LED-lygten PMA25A1, herefter kaldet ”lygte”, har et indbygget genopladeligt batteri. Alternativt genoplade indbyggede batteri ved hjælp af den vedlagte oplader, AK00G-1200030VW, eller den vedlagte biladapter. Batterierne aflades ved længere tids opbevaring.
 • Seite 50: Opladning Med Biladapteren

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Opladning med biladapteren Sørg for, at dit køretøj har et 12 V-batteri Tilslut aldrig biladapteren til et 24 V-batteri. Fjern beskyttelsesdækslet på stikket [4] på lygten. Sæt det lille stik fra biladapteren [C] ind i indgangen [4] på lygten.
 • Seite 51: Led-Pærerne

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 LED-pærerne Skub tilstandsvælgeren [7] over på ”LED”- position. Tryk på udløserknappen [6] for at tænde for lygten. Tryk på udløserknappen [6] for at slukke for lygten. Den kolde katode-pære Tryk på tænd/sluk-knappen [3] for kolde katode- pære [1] for at tænde for lygten.
 • Seite 52: Tillæg

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Tillæg Rengøring Brug en tør klud til at rengøre din lygte med. Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler, da de kan beskadige plastikindkapslingen. Sørg for, at der ikke kommer væsker i enheden. Hvis lygten er meget beskidt, kan man bruge en let fugtet klud.
 • Seite 53: Bortskaffelse Af Gamle Apparater

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Bortskaffelse af gamle apparater Apparater mærket med dette symbol er underlagt europæiske Direktiv 2002/96/EC. Alle elektriske elektroniske apparater skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på dertil indrettede steder. Skån miljøet, og undgå farer for dit eget helbred ved at bortskaffe apparatet på korrekt vis.
 • Seite 54: Garantioplysninger

  Multipower batteri LED-lygte PMA25A1 Garantioplysninger 36 måneders garanti fra købsdatoen Før du tager dit produkt i brug, skal du læse den vedlagte dokumentation og/eller online-hjælpen grundigt. Skulle du støde på problemer, som ikke kan løses ved at læse dokumentationen, skal du kontakte vores Hotline.
 • Seite 55: Φακός Τριπλής Λειτουργίας Με Led Pma25A1

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα συσκευασίας ........55 Οδηγίες ασφάλειας ..........56 Ενδεδειγµένη χρήση.........58 Περιγραφή............59 Τεχνικές προδιαγραφές........60 Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 ..............60 ∆ιάρκεια λειτουργίας µε πλήρως φορτισµένη µπαταρία κατά προσέγγιση ......60 Φορτιστής µπαταρίας AK00G-1200030VW .60 Μετασχηµατιστής αυτοκινήτου .....61 Έναρξη...
 • Seite 56: Περιεχόµενα Συσκευασίας

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Περιεχόµενα συσκευασίας [A] Φακός τριπλής λειτουργίας µε Α PMA25A1 [B] Φορτιστής µπαταρίας AK00G-1200030VW [C] Μετασχηµατιστής αυτοκινήτου (για µπαταρία αυτοκινήτου 12V) [D] Ιµάντας Ελληνικά - 55...
 • Seite 57: Οδηγίες Ασφάλειας

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Οδηγίες ασφάλειας Πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις, ακόµη και αν είστε εξοικειωµένοι µε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Φυλάξτε το...
 • Seite 58 Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 ασυνήθιστη οσµή ή εκπέµπει περίεργους θορύβους, απενεργοποιήστε την αµέσως. Σε περίπτωση πυρκαγιάς/έκρηξης της συσκευής, µην αναπνέετε τον καπνό για να αποφύγετε ερεθισµό της αναπνευστικής σας οδού. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να συνεχίσετε...
 • Seite 59: Ενδεδειγµένη Χρήση

  να αποφεύγονται τα χτυπήµατα και οι κραδασµοί γιατί µπορεί να προκληθεί ζηµιά στη συσκευή. Ενδεδειγµένη χρήση Ο φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται “φακός”, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φορητή πηγή φωτός για τα χόµπι, τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ή στο...
 • Seite 60: Περιγραφή

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 ενσωµατωµένης µπαταρίας όποτε υπάρχει διαθέσιµη πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Ο µετασχηµατιστής αυτοκινήτου επιτρέπει τη φόρτιση της µπαταρίας στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατή η αλλαγή λειτουργίας του φακού µεταξύ λαµπτήρων αλογόνου και LED µε τη χρήση ενός συρόµενου...
 • Seite 61: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Τεχνικές προδιαγραφές Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Κατασκευαστής: Powerfix Πηγή φωτός: 8 x LED (Κλάση φωτός LED 1) 1 x H3 6 V/25 W λαµπτήρας αλογόνου 1 x λαµπτήρας ψυχρής καθόδου Μπαταρία µολύβδου-οξέος...
 • Seite 62: Μετασχηµατιστής Αυτοκινήτου

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Μετασχηµατιστής αυτοκινήτου Τάση λειτουργίας: 12 V Βάρος: 24 γρ. Έναρξη λειτουργίας Ο φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1, ή “φακός”, λειτουργεί µε µια ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Προαιρετικά, µπορείτε να φορτίσετε την ενσωµατωµένη µπαταρία µε τον παρεχόµενο φορτιστή AK00G- 1200030VW ή...
 • Seite 63: Φόρτιση Με Το Μετασχηµατιστή Αυτοκινήτου

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 AK00G-1200030VW [B] από την ηλεκτρική πρίζα. Φόρτιση µε το µετασχηµατιστή αυτοκινήτου Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας έχει µπαταρία 12V. Μην συνδέετε ποτέ το µετασχηµατιστή αυτοκινήτου σε µπαταρία 24V. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από την...
 • Seite 64: Λαµπτήρας Αλογόνου

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Λαµπτήρας αλογόνου Τοποθετήστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας [7] στη θέση “HALOGEN”. Πιέστε το κουµπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το φακό. Αφήστε το κουµπί λειτουργίας [6] για να απενεργοποιήσετε το φακό. Λαµπτήρες LED Τοποθετήστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας...
 • Seite 65: Παράρτηµα

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Για διακοπή της συνεχούς λειτουργίας, πιέστε το κουµπί λειτουργίας [6] και σύρετε το διακόπτη κλειδώµατος της συνεχούς λειτουργίας [5] προς τα πάνω. Παράρτηµα Καθαρισµός Χρησιµοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισµό του φακού. Μην...
 • Seite 66: Απόρριψη Παλαιών Συσκευών

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Απόρριψη παλαιών συσκευών Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύµβολο υπόκεινται στους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/ΕC. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα σε ειδικούς χώρους και...
 • Seite 67: Πληροφορίες Για Την Εγγύηση

  Φακός τριπλής λειτουργίας µε LED PMA25A1 Πληροφορίες για την εγγύηση 00800 - 44 14 04 66 TARGA GmbH Postfach 22 44 D-59482 Soest www.targa.de 66 - Ελληνικά...
 • Seite 68 Inhalt Lieferumfang............68 Sicherheitshinweise ..........69 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ....71 Beschreibung............72 Technische Daten ..........72 Akku-Handstrahler PMA25A1 ...... 72 Ungefähre Leuchtdauer bei vollem Akku ..73 Ladegerät AK00G-1200030VW....73 Kfz-Ladeadapter........... 73 Inbetriebnahme............ 74 Mit dem Ladegerät aufladen ......74 Mit dem Kfz-Ladeadapter aufladen....
 • Seite 69: Lieferumfang

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Lieferumfang [A] Akku-Handstrahler PMA25A1 [B] Ladegerät AK00G-1200030VW [C] Kfz-Ladeadapter (12V-Bordnetz) [D] Trageriemen 68 - Deutsch...
 • Seite 70: Sicherheitshinweise

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Sicherheitshinweise Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen...
 • Seite 71 Akku-Handstrahler PMA25A1 Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein, um Verletzungen Ihrer Atemwege zu ver- meiden. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, bevor eine Über- prüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Das Gehäuse der Lampe, das Ladegerät AK00G-1200030VW und der Kfz-Ladeadapter dürfen nicht beschädigt werden.
 • Seite 72: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Flüssigkeiten vermieden wird und das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird. Insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden; das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird; Bestimmungsgemäßer Gebrauch Der Akku-Handstrahler PMA25A1, nachfolgend als Handstrahler bezeichnet, kann mobiler Handscheinwerfer für...
 • Seite 73: Beschreibung

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Zusammenhang CE-Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Gerätes ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Beschreibung Die dargestellten Teile in der Abbildung haben folgende Bedeutung: [1] Kaltkathodenlampe [2] Ladekontrollleuchte [3] Ein- /Ausschalter für Kaltkathodenlampe...
 • Seite 74: Ungefähre Leuchtdauer Bei Vollem Akku

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Abmessungen: 19,2 x 19,3 cm (L x H) Kopfdurchmesser: 11,5 cm Gewicht: 807 g Ungefähre Leuchtdauer bei vollem Akku Im Betrieb als max. 15 Minuten Halogenscheinwerfer: Im Kathodenlampen- betrieb: ca. 5 Stunden Im LED-Lampen- betrieb: ca. 12 Stunden Ladegerät AK00G-1200030VW...
 • Seite 75: Inbetriebnahme

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Inbetriebnahme Der Akku-Handstrahler PMA25A1, nachfolgend als Handstrahler bezeichnet, einem eingebauten Akku ausgerüstet. Diesen können Sie mitgelieferten Ladegerät AK00G- 1200030VW oder mit dem mitgelieferten Kfz- Ladeadapter aufladen. Akkus entladen sich bei längerer Lagerung. Wenn die Lampe für längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie sie alle 3 Monate wieder auf.
 • Seite 76: Mit Dem Kfz-Ladeadapter Aufladen

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Mit dem Kfz-Ladeadapter aufladen Stellen unbedingt sicher, dass Fahrzeug über ein 12 V-Bordnetz verfügt. An einem 24 V-Bordnetz darf der Kfz-Ladeadapter nicht verwendet werden. Ziehen Sie die Abdeckkappe von der Anschluss- buchse [4] des Handstrahlers. Stecken Sie den kleinen Stecker des Kfz-Lade- adapters [C] in die Anschlussbuchse [4] des Handstrahlers.
 • Seite 77: Die Led-Lampen

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Lassen Sie den Ein- /Austaster [6] los, um die Lampe auszuschalten. Die LED-Lampen Schieben Sie den Betriebsartenumschalter [7] in Stellung „LED“. Drücken Sie den Ein- /Austaster [6], um die Lampe einzuschalten. Lassen Sie den Ein- /Austaster [6] los, um die Lampe auszuschalten.
 • Seite 78: Anhang

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Anhang Reinigung Verwenden Sie zur Reinigung des Handstrahlers ein trockenes Tuch und keinesfalls Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen können. Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung nur ein leicht angefeuchtetes Tuch.
 • Seite 79: Entsorgung Von Altgeräten

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Entsorgung von Altgeräten Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden eine Gefährdung Ihrer persönlichen Gesundheit.
 • Seite 80: Garantiehinweise

  Akku-Handstrahler PMA25A1 Garantiehinweise 36 Monate Garantie ab Kaufdatum Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
 • Seite 81 Akku-Handstrahler PMA25A1 80 - Deutsch...
 • Seite 82 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest www.service.targa.de www.service.targa.co.uk...