Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad LAN-922 Bedienungsanleitung Seite 13

Inhaltsverzeichnis

Werbung

len Restmüll. Sie sind als Sondermüll zu betrachten
und müssen daher umweltgerecht entsorgt werden.
Batterien gehören nicht in Kinderhände. Werfen Sie
keine Batterien ins Feuer. Es besteht Explosionsge-
fahr.
Testvorgang
1. Stellen Sie den Power-Schalter (8) in Position „ON".
2. Schließen Sie das eine Ende des zu messenden Kabels an eine
der rechten Buchsen (9 oder10 je nach Steckertyp) des Haupt-
gerätes an.
Hinweis!
Damit eine Messung vom Gerät durchgeführt werden kann, muß
in jedem Falle eine der rechen Buchsen (9 oder 10) mit einem
Kabel verbunden werden.
3. Handelt es sich um ein Verbindungskabel, müssen Sie das ande-
re Ende des Kabels an einer der linken Buchsen (1 oder 2) des
Hauptgerätes anschließen. Handelt es sich um ein bereits instal-
liertes Kabel, müssen Sie eine Buchse (5 oder 6) der Remote-
Einheit verwenden.
4. Wählen Sie mit dem Scan-Wahlschalter (7) die gewünschte
Prüfreihenfolge.
Stellung AS (AutoScan)
In dieser Stellung werden die Adernpaare des zu messenden Ka-
bels automatisch der Reihe nach durch getestet.
Stellung MS (ManualScan)
In dieser Stellung kann die Messung durch Drücken der Step-Ta-
ste (3) bestimmt werden. Bei jedem Tastendruck wird das Adern-
paar gewechselt.
8
Veiligheidswenken
Bij beschadigingen ten gevolge van niet-naleving
van de gebruiksaanwijzing vervalt uw garantie! Voor
verder schade die uit een schadegeval voorvloeit
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
Bij materiële schade of persoonlijke ongelukken die
door onoordeelkundig gebruik of niet-naleving van
de veiligheidswenken werden veroorzaakt, aanvaar-
den wij geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke
gevallen vervalt de garantie.
Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig
ombouwen en/of veranderen van de kabeltester niet toegestaan!
Als voeding mag u enkel een 9V-blokbatterij gebruiken.
U mag het toestel niet blootstellen aan hoge temperaturen, voch-
tigheid, sterke schokken en mechanische belastingen van welke
aard ook.
In bedrijven dient men rekening te houden met de voorschriften ter
voorkoming van ongevallen opgesteld door de nationale bonden
van de ongevallenverzekering voor elektrische installaties en pro-
ductiemiddelen.
In scholen, opleidingsinstituties, hobbyruimtes en do-it-yourself
werkplaatsen dient de omgang met meetinstrumenten door vak-
kundig personeel te worden gecontroleerd.
U mag met de kabeltester enkel kabels controleren indien deze
kabels zonder spanning zijn. U dient dit voor elke meting te
controleren (levensgevaar).
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis