Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Led Display; Einzelteilebezeichnung - Conrad LAN-922 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Eine Verwendung ist nur in trockenen, geschlossenen Räumen, al-
so nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist zu ver-
meiden.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Be-
schädigung dieses Produkts. Darüber hinaus ist dies mit Ge-
fahren, wie z.B. Kurzschluß, Brand, elektrischer Schlag, etc.
verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geöffnet, geändert,
bzw. umgebaut werden!

Einzelteilebezeichnung

1
RJ11/DEC
CABLE TESTER
2
RJ45/KEY
1
2
3
3
4
STEP
5
6
7
8
4
REMOTE
5
1
1. Linke RJ11/DEC-Buchse
2. Linke RJ45/KEY-Buchse
3. Step-Taste
4. LED-Anzeige Hauptgerät
5. RJ11/DEC-Buchse
4
10
LAN
RJ11/DEC
REMOTE
RJ45/KEY
1
2
ON
M/S
3
4
5
6
A/S
PWR
7
8
2
3
4
5
6 7
8
6. RJ45/KEY-Buchse
7. Scan-Wahlschalter
8. Power-Schalter
9. Rechte RJ45/KEY-Buchse
10. Rechte RJ11/DEC-Buchse
LED-display
Op het rechter gedeelte van het LED-display van het hoofdtoestel
wordt de ader die telkens getest wordt (1 - 8) aangetoond.
Het linker gedeelte van het LED-display van het hoofdtoestel of het
LED-display van de remote-eenheid duiden telkens de toebehoren-
de ader van het aderpaar aan. Voorwaarde: de kabel die gemeten
wordt moet in orde zijn.
Onderaan vindt u een tabel met de stekkertoewijzing van de meest
courante kabeltypes (Bezetting 1:1)
USOC 4 (w/l RJ-11)
USOC 4 (w/l RJ-45)
RJ-11, DEC, USOC 6
9
RJ-45, USOC 8
8
Hantering
7
Om zo lang mogelijk plezier te beleven aan uw kabeltester vindt u
hier enkele tips hoe u het toestel het best kan ontzien:
- Schakel het toestel nooit onmiddellijk in nadat het vanuit een
koude naar een warme ruimte werd overgeplaatst. Het con-
6
densatiewater dat hierbij gevormd wordt kan onder ongunstige
omstandigheden uw toestel vernielen. Schakel het toestel
niet direct in, maar laat het eerst op kamertemperatuur ko-
men.
- Vermijd het gebruik van het toestel buiten een temperatuurbe-
reik van 0°C tot 40°C.
2
3
4
5
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis