Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Symboler Og Betydning; Bortskafning; Garanti - Märklin 40503 Handbuch

Ic steuerwagen

Werbung

Inhaltsverzeichnis

6. Symboler og betydning

iviser overholdelsen af alle grundlæggende
sikkerheds og sundhedskrav.
Transformator legetøj
max.
Tilladt spænding
22 V ~

7. Bortskafning

Anvisninger til miljøbeskyttelse: Produkter,
der er mærket med en overstreget
affaldsspand, må ved afslutningen af deres
levetid ikke bortskaffes sammen med det
normale husholdningsaffa, men skal afleveres
ved et indsamlingssted for genbrug af
elektriske og elektroniske apparater.
Symbolet på produktet, brugsanvisningen eller emballagen
gør opmærksom herpå. Materialerne kan genbruges jævnfør
deres mærkning. Med genbrug af materialet og andre
former for genbrug af brugte apparater yder du et vigtigt
bidrag til beskyttelsen af vort miljø. Spørg hos din kommune,
hvor du finder det rigtige indsamlingssted.
www.maerklin.com/en/imprint.html

8. Garanti

Udover de nationale lovmæssige garantirettigheder, som
De som aftalepartner har overfor Deres Märklin-forhandler,
yder firmaet Gebr. Märklin & Cie. GmbH Dem ved køb af et
Märklin produkt tillige en Fabriksgaranti på 24 måneder
fra købsdatoen i henhold til de i det følgende angivne
betingelser. Dermed har De uafhængig af købsstedet tillige
mulighed for reklamere over opståede mangler eller fejl di-
rekte til firmaet Märklin som producent af produktet. Märklin
fabriksgaranti gælder kun for modellens teknik. Visuelle
mangler eller ufuldstændige produkter kan reklameres hos
for handleren i henhold til garantiforpligtelsen.
Garantibetingelser
Denne garanti gælder for Märklin sortimentprodukter og
enkeltdele, der er købt hos en Märklin-forhandler overalt
i verden. Søm købsbevis gælder enten det af Märklin-for-
handleren komplet udfyldte Garantidokument eller købskvit-
teringen. Derfor anbefaler vi ubetinget, at De opbevarer
dette garantidokument sammen med købskvitteringen.
Indholdet af garantien / udelukkelser
Garantien omfatter efter producentens valg en gratis afh-
jælpning af eventuelle fejl eller en gratis udskiftning af de-
fekte dele, for hvilke det kan eftervises, at defekten skyldes
konstruktions-, produktions- eller materialefejl, inklusive de
dermed forbundne serviceydelser. Yderligere
garantikrav er udelukket.
Garantikravene bortfalder
• Ved fejl opstået på grund af slitage hhv. ved normal
slitage af sliddele.
• Hvis montering af bestemte elektronikdele imod produ-
centens angivelser er udført af personer uden autorisati-
on dertil.
• Ved anvendelse til et andet formål end det, der er bestemt
af producenten.
29

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis