Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFMR 1400 D3 Originalbetriebsanleitung

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT AND MORTAR MIXER PFMR 1400 D3
FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ
Az originál használati utasítás fordítása
MÍCHAČ BAREV A MALTY
Překlad originálního provozního návodu
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Originalbetriebsanleitung
IAN 295714
MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO
Prevod originalnega navodila za uporabo
MIEŠAČ FARIEB A MALTY
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFMR 1400 D3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1400 D3

 • Seite 1 PAINT AND MORTAR MIXER PFMR 1400 D3 FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo MÍCHAČ BAREV A MALTY MIEŠAČ FARIEB A MALTY Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu FARB- UND MÖRTELRÜHRER...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 5: Bevezető

  FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ A csomag tartalma PFMR 1400 D3 1 festék- és habarcskeverő PFMR 1400 D3 1 univerzális keverőszár Bevezető 2 szerelőkulcs Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Vá- 1 támasztó- / akasztókengyel sárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött . 4 kereszthornyos csavar A használati útmutató...
 • Seite 6: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  Ha a szabadban dolgozik az elektromos ké­ és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra ziszerszámmal, akkor csak olyan hosszabbító (hálózati kábel nélkül) vonatkozik . kábelt használjon, ami kültéren is használha­ tó. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az áramütés veszélyét . PFMR 1400 D3   │  3 ■...
 • Seite 7: Személyi Biztonság

  A gondosan karbantartott éles vágóesz- ruháját és kesztyűjét a mozgó részektől. közök kisebb valószínűséggel szorulnak be és A laza ruházat, az ékszer vagy a hosszú haj könnyebben irányíthatók . beleakadhat a mozgó részekbe . ■ 4  │   PFMR 1400 D3...
 • Seite 8: Szerviz

  (lásd a C ábrát) . Támasztó- / akasztókengyel haszná- lata ♦ A támasztó- / akasztókengyel a készülék felakasztására és a talajon történő letámasz- tására használható . Ily módon megóvható a szennyeződéstől . PFMR 1400 D3   │  5 ■...
 • Seite 9: Használat

  Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási lehe- ♦ A keverési folyamat közben vezesse végig az tőségeiről tájékozódjon települése vagy városa univerzális keverőszárat a keverőedényben önkormányzatánál . és addig folytassa a keverést, amíg teljesen át nem dolgozta a keveréket . ■ 6  │   PFMR 1400 D3...
 • Seite 10: Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Festék- és habarcskeverő 295714 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek PFMR 1400 D3 meghatározása: A gyártó cégneve és címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd .
 • Seite 11 A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: TUDNIVALÓ ► Kérjük, hogy Parkside és Florabest készülékek esetén kizárólag a hibás terméket, tarto- zékok nélkül (például akkumulátor, tárolótáska, szerelő szerszámok, stb .) küldje be . FIGYELMEZTETÉS! ■...
 • Seite 12: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN ISO 12100: 2010 EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 A gép típusmegjelölése: Festék- és habarcskeverő PFMR 1400 D3 Gyártási év: 2017.09. Sorozatszám: IAN 295714 Bochum, 2017 .09 .26 . Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk .
 • Seite 13 ■ 10  │   PFMR 1400 D3...
 • Seite 14 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 15: Uvod

  MEŠALNIK ZA BARVO IN Vsebina kompleta MALTO PFMR 1400 D3 1 mešalnik za barvo in malto PFMR 1400 D3 1 univerzalno mešalo Uvod 2 vgradna ključa Čestitamo vam ob nakupu nove naprave . 1 lok za odlaganje/obešanje Odločili ste se za kakovosten izdelek . Navodila 4 križni vijaki...
 • Seite 16: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  . napajanjem iz električnega omrežja (z električnim kablom) in na električna orodja z akumulatorskim napajanjem (brez električnega kabla) . PFMR 1400 D3    13 ■ │...
 • Seite 17: Varnost Oseb

  . g) Če lahko vgradite priprave za sesanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, da so te priključene in se pravilno uporabljajo. Uporaba naprave za sesanje prahu lahko zmanjša nevarnost zaradi prahu . ■ 14    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 18: Preostala Tveganja

  . Tako jo zavarujete pred umazanijo . osebam z medicinskimi vsadki svetujemo, da se pred uporabo tega stroja posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem medicin- skega vsadka . PFMR 1400 D3    15 ■ │...
 • Seite 19: Uporaba

  . no v maso, lahko hitrost zvišate . ♦ Univerzalno mešalo med mešanjem premi- kajte po mešalni posodi in ga mešajte, dokler ni zmes v celoti zmešana . ■ 16    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 20: Proizvajalec

  NAPOTEK napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji ► Pri orodjih Parkside in Florabest nam pošljite presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino . samo pokvarjeni izdelek brez opreme (npr . 2 . Garancija je veljavna na ozemlju Republike akumulator, kovček za shranjevanje, vgradno...
 • Seite 21: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Oznaka tipa stroja: Mešalnik za barvo in malto PFMR 1400 D3 Leto izdelave: 09 - 2017 Serijska številka: IAN 295714 Bochum, 26 . 09 . 2017 Semi Uguzlu –...
 • Seite 22 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 23: Úvod

  MÍCHAČ BAREV A MALTY Rozsah dodávky PFMR 1400 D3 1 míchač barev a malty PFMR 1400 D3 1 univerzální míchadlo Úvod 2 montážní klíče Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového 1 odkládací / zavěšovací rameno přístroje . Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- 4 šrouby s křížovou drážkou...
 • Seite 24: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  (síťovým kabelem) a elektrická ly, jež jsou schváleny i pro venkovní použití. nářadí provozovaná akumulátorem (bez síťového Používáním prodlužovacího kabelu vhodného kabelu) . pro venkovní použití se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem . PFMR 1400 D3    21 ■ │...
 • Seite 25: Bezpečnost Osob

  částí. vykonávanou činnost. Použití elektrického Volný a nepřiléhavý oděv, šperky nebo dlouhé nářadí k jiným než určeným účelům může vést vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny . ke vzniku nebezpečných situací . ■ 22    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 26: Servis

  . Tak jej ochráníte před znečištěním . pasivní lékařské implantáty . Ke snížení rizika vážných či smrtelných poranění doporučuje- me osobám s lékařskými implantáty poradit se svým lékařem a výrobcem lékařských implantátů ještě před obsluhou stroje . PFMR 1400 D3    23 ■ │...
 • Seite 27: Obsluha

  Informace o možnostech likvidace vysloužilého můžete rychlost zvyšovat . přístroje Vám poskytne obecní nebo městský úřad . ♦ Během míchání pohybujte univerzálním mí- chadlem v nádobě a míchejte tak dlouho, dokud nebude míchaný materiál kompletně promíchán . ■ 24    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 28: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  . Po UPOZORNĚNÍ uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, prosím, zpoplatnění . výlučně vadnou část bez příslušenství (např . akumulátor, úložný kufřík, montážní nářadí, Rozsah záruky atd .) .
 • Seite 29: Servis

  EN 55014-2: 2015 NĚMECKO EN 61000-3-2: 2014 www .kompernass .com EN 61000-3-3: 2013 Typové označení stroje: Míchač barev a malty PFMR 1400 D3 Rok výroby: 09 - 2017 Sériové číslo: IAN 295714 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 30 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 31: Úvod

  MIEŠAČ FARIEB A MALTY Rozsah dodávky PFMR 1400 D3 1 miešač farieb a malty PFMR 1400 D3 1 univerzálna miešacia metla Úvod 2 montážne kľúče Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového 1 odkladací/závesný strmeň prístroja . Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok 4 skrutky s krížovou drážkou...
 • Seite 32: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  (so sieťovým káblom) je vhodný aj do vonkajšieho prostredia. Pou- a elektrického náradia prevádzkovaného s akumu- žitie predlžovacieho kábla vhodného do vonkaj- látorom (bez sieťového kábla) . šieho prostredia zníži riziko zásahu elektrickým prúdom . PFMR 1400 D3    29 ■ │...
 • Seite 33: Bezpečnosť Osôb

  Voľný odev, šperky alebo podmienky a činnosť, ktorú budete vykoná­ dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa vať. Použitie elektrického náradia na iný, ako časťami prístroja . určený účel použitia, môže mať za následok nebezpečné situácie . ■ 30    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 34: Servis

  . Aby sa znížilo riziko vážnych alebo smrteľných poranení, odporúčame osobám s lekárskymi implantátmi, aby sa poradili so svojim lekárom alebo výrobcom lekárskeho implantátu, skôr než budú obsluhovať stroj . PFMR 1400 D3    31 ■ │...
 • Seite 35: Obsluha

  Počas miešania veďte univerzálnu miešaciu Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého metlu prostredníctvom nádoby na miešanie prístroja dostanete na miestnej alebo mestskej a miešajte dovtedy, kým materiál nebude cel- správe . kom spracovaný . ■ 32    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 36: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  . UPOZORNENIE Rozsah záruky ► Pri nástrojoch Parkside a Florabest zašlite, Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi prosím, výlučne chybný diel bez príslušenstva smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito (napr . akumulátor, úložný kufrík, montážne preskúšaný...
 • Seite 37: Servis

  DE - 44867 BOCHUM EN 61000-3-3: 2013 NEMECKO Typové označenie stroja: www .kompernass .com Miešač farieb a malty PFMR 1400 D3 Rok výroby: 09 – 2017 Sériové číslo: IAN 295714 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu – Manažér kvality –...
 • Seite 38 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PFMR 1400 D3 DE │...
 • Seite 39: Einleitung

  FARB- UND MÖRTELRÜHRER Lieferumfang PFMR 1400 D3 1 Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 D3 1 Universal-Rührquirl Einleitung 2 Montageschlüssel Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Abstell- / Aufhängebügel Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 4 Kreuzschlitzschrauben Produkt entschieden .
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PFMR 1400 D3 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Sicherheit Von Personen

  Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei- dung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PFMR 1400 D3...
 • Seite 42: Service

  Schlag führen . ♦ Verwenden Sie den Abstell- / Aufhängebügel , um das Gerät aufzuhängen oder um es auf dem Boden abzustellen . So schützen Sie es vor Verschmutzung . PFMR 1400 D3 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Bedienung

  Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder des Mischvorgangs durch das Mischgefäß und Stadtverwaltung . mischen Sie so lange, bis das Mischgut vollstän- dig durchgearbeitet ist . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PFMR 1400 D3...
 • Seite 44: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . HINWEIS Garantieumfang ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien senden Sie bitte ausschließlich den defekten sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- senhaft geprüft .
 • Seite 45: Service

  EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Importeur Typbezeichnung der Maschine: Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 D3 keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . Herstellungsjahr: 09 - 2017 KOMPERNASS HANDELS GMBH...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2017 Ident.-No.: PFMR1400D3-092017-1 IAN 295714...

Diese Anleitung auch für:

Ian 295714