Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFMR 1400 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

PAINT AND MORTAR MIXER PFMR 1400 D3
MIJEŠALICA ZA BOJU I ŽBUKU
Prijevod originalnih uputa za uporabu
МИКСЕР ЗА БОИ И РАЗТВОРИ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Originalbetriebsanleitung
IAN 295714
MIXER PENTRU VOPSEA ŞI MORTAR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFMR 1400 D3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1400 D3

 • Seite 1 PAINT AND MORTAR MIXER PFMR 1400 D3 MIJEŠALICA ZA BOJU I ŽBUKU MIXER PENTRU VOPSEA ŞI MORTAR Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare original МИКСЕР ЗА БОИ И РАЗТВОРИ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 5: Uvod

  MIJEŠALICA ZA BOJU I ŽBUKU Opseg isporuke PFMR 1400 D3 1 Miješalica za boju i žbuku PFMR 1400 D3 1 Univerzalna metlica za miješanje Uvod 2 Montažna ključa Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time 1 Luk za odlaganje/vješanje ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod .
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  (s mrežnim kabelom) i na električni f) Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela) . alata u vlažnom okruženju, koristite fido sklopku. Korištenje fido sklopke smanjuje rizik od strujnog udara . PFMR 1400 D3    3 ■ │...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  Ne otvarati kućište proizvoda ! može smanjiti ugroženost prašinom . 5 . Servis a) Popravak električnog alata prepustite isključi- vo kvalificiranim stručnjacima i koristite samo originalne rezervne dijelove. Na taj način osiguravate trajnu sigurnost električnog alata . ■ 4    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 8: Preostali Rizici

  šanje uređaja ili odlaganje na pod . Na taj ćete preporučujemo da se prije korištenja stroja ga način zaštititi od prljanja . posavjetuju sa svojim liječnikom i proizvođa- čem medicinskih implantata . PFMR 1400 D3    5 ■ │...
 • Seite 9: Rukovanje

  Nakon što je univerzalna metlica za miješanje potpuno uronjena možete povećati brzinu . ♦ Univerzalnu metlicu za miješanje tijekom postupka miješanja pomičite kroz materijal koji miješate i miješajte sve dok se materijal potpuno ne promiješa . ■ 6    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 10: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  . ■ Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa . PFMR 1400 D3    7 ■ │...
 • Seite 11: Servis

  EN 61000-3-3: 2013 Uvoznik Oznaka tipa stroja: Molimo obratite pozornost na to, da adresa Miješalica za boju i žbuku PFMR 1400 D3 navedena u nastavku nije adresa servisa . Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa . Godina proizvodnje: 09 - 2017 Serijski broj: IAN 295714 Lidl Hrvatska d .o .o .
 • Seite 12 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 13: Introducere

  MIXER PENTRU VOPSEA ŞI Furnitura MORTAR PFMR 1400 D3 1 Mixer pentru vopsea și mortar PFMR 1400 D3 1 Agitator malaxor universal Introducere 2 Chei de montaj Felicitări pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi 1 Etrier de așezare/suspendare decis să...
 • Seite 14: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  între- sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de rupător de protecţie contra curenţilor vaga- alimentare) . bonzi. Utilizarea unui întrerupător de protecţie contra curenţilor vagabonzi reduce riscul de electrocutare . PFMR 1400 D3   │  11 ■...
 • Seite 15: Siguranţa Persoanelor

  Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare și de captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate și că sunt utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce expunerea la pericole provocate de praf . ■ 12  │   PFMR 1400 D3...
 • Seite 16: Service

  încrucișat livrate (vedeţi fig . C) . Utilizarea etrierului de așezare/ suspendare ♦ Utilizaţi etrierul de așezare/suspendare pentru a suspenda aparatul sau pentru a-l depune pe sol . Astfel îl protejaţi de murdărire . PFMR 1400 D3   │  13 ■...
 • Seite 17: Operarea

  . ♦ În timpul procesul de amestecare conduceţi agi- tatorul malaxor universal prin recipientul de amestecare și amestecaţi până când materialul de amestecat este prelucrat complet . ■ 14  │   PFMR 1400 D3...
 • Seite 18: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta . PFMR 1400 D3   │  15 ■...
 • Seite 19: Service-Ul

  INDICAŢIE Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea ► În cazul sculelor Parkside și Florabest trimiteţi adresă nu reprezintă o adresă pentru service . numai articolul defect, fără accesorii (de Contactaţi mai întâi centrul de service indicat .
 • Seite 20: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Denumirea tipului mașinii: Mixer pentru vopsea și mortar PFMR 1400 D3 Anul de fabricaţie: 09 - 2017 Număr de serie: IAN 295714 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 21 ■ 18  │   PFMR 1400 D3...
 • Seite 22 Превод на оригиналната декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 23: Въведение

  МИКСЕР ЗА БОИ И Окомплектовка на доставката РАЗТВОРИ PFMR 1400 D3 1 миксер за бои и разтвори PFMR 1400 D3 Въведение 1 универсален смесител Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 2 монтажни ключа уред . Избрали сте висококачествен продукт .
 • Seite 24: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  кта. Щепселът не трябва да се променя по никакъв начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със защитно заземените електрически инструменти. Щепсели, по които не са пра- вени промени, и подходящи електрически контакти намаляват риска от токов удар . PFMR 1400 D3    21 ■ │...
 • Seite 25: Безопасност На Хората

  изключва, е опасен и трябва да се ремонти- защитни обувки, каска или антифони – в за- ра . висимост от вида и приложението на елек- трическия инструмент – намалява риска от наранявания . ■ 22    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 26: Сервиз

  на медицинския имплант, преди да работят ремонтира само от квалифицирани спе- с машината . циалисти и само с оригинални резервни части. С това се гарантира, че безопасност- та на електрическия инструмент ще бъде запазена . PFMR 1400 D3    23 ■ │...
 • Seite 27: Преди Пускане В Експлоатация

  ♦ След цялостно потапяне на универсалния смесител можете да увеличите скоростта . ♦ По време на смесването движете универ- салния смесител в съда за смесване и смесвайте, докато сместа е размесена изцяло . ■ 24    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 28: Техническо Обслужване И Почистване

  на излезлия от употреба уред можете да полу- да се съобщи веднага след разопаковането . чите от вашата общинска или градска управа . Евентуалните ремонти след изтичане на гаран- ционния срок са срещу заплащане . PFMR 1400 D3    25 ■ │...
 • Seite 29 ■ При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел . След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация . ■ 26    PFMR 1400 D3 │...
 • Seite 30: Сервизно Обслужване

  УКАЗАНИЕ в съответствие с договора за продажба . В този случай потребителят може да избира ► При инструментите Parkside и Florabest между извършване на ремонт на стоката моля изпращайте единствено дефектния или замяната й с нова, освен ако това е...
 • Seite 31: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 61000-3-3: 2013 несъответствието на потребителската стока Типово обозначение на машината: с договора е незначително . Миксер за бои и разтвори PFMR 1400 D3 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си Година на производство: 09 - 2017 по този раздел в срок до две години, считано...
 • Seite 32 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 PFMR 1400 D3  ...
 • Seite 33: Εισαγωγή

  ΑΝΑΔΕΥΤΉΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Παραδοτέος εξοπλισμός ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 1 αναδευτήρας χρωμάτων και κονιάματος PFMR 1400 D3 PFMR 1400 D3 1 χτυπητήρι γενικής χρήσης Εισαγωγή 2 κλειδιά εγκατάστασης Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας 1 στήριγμα απόθεσης / ανάρτησης συσκευής . Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα...
 • Seite 34: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  χεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά γ) Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από ή/και σοβαροί τραυματισμοί . βροχή ή υγρασία. Η διείσδυση νερού σε μια ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλε- κτροπληξίας . PFMR 1400 D3    31 ■ GR│CY │...
 • Seite 35: Ασφάλεια Ατόμων

  αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού φέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο εργαλείου . και έχετε το δάχτυλο στον διακόπτη ή εάν έχετε συνδέσει την ήδη ενεργοποιημένη συσκευή στην παροχή ρεύματος, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα . ■ 32    PFMR 1400 D3 │ GR│CY...
 • Seite 36: Σέρβις

  ρων τραυματισμών, συστήνουμε τα άτομα με Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλεύονται τον του ηλεκτρικού εργαλείου . γιατρό και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, προτού χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα . PFMR 1400 D3    33 ■ GR│CY │...
 • Seite 37: Πριν Από Την Έναρξη Λειτουργίας

  την ακουμπήσετε στο έδαφος . Έτσι, η συσκευή ♦ Περάστε το χτυπητήρι γενικής χρήσης κατά προστατεύεται από τυχόν ακαθαρσίες . τη διαδικασία ανάμιξης από το δοχείο ανάμι- ξης και αναμίξτε, μέχρι να αναδευτεί πλήρως το υλικό ανάμιξης . ■ 34    PFMR 1400 D3 │ GR│CY...
 • Seite 38: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές νται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο . χρεώνονται . Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης της χρησιμοποιημένης συσκευής από την αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας . PFMR 1400 D3    35 ■ GR│CY │...
 • Seite 39: Σέρβις

  Εύρος εγγύησης ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές ► Σε ότι αφορά τα εργαλεία Parkside και οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν Florabest πρέπει να αποστέλλετε αποκλειστι- από την αποστολή . κά το ελαττωματικό προϊόν χωρίς αξεσουάρ Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού...
 • Seite 40: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1: 2006/A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Αναδευτήρας χρωμάτων και κονιάματος PFMR 1400 D3 Έτος κατασκευής: 09 - 2017 Σειριακός αριθμός: IAN 295714 Bochum, 26 .09 .2017 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 41 ■ 38    PFMR 1400 D3 │ GR│CY...
 • Seite 42 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 PFMR 1400 D3 DE │...
 • Seite 43: Einleitung

  FARB- UND MÖRTELRÜHRER Lieferumfang PFMR 1400 D3 1 Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 D3 1 Universal-Rührquirl Einleitung 2 Montageschlüssel Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Abstell- / Aufhängebügel Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 4 Kreuzschlitzschrauben Produkt entschieden .
 • Seite 44: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PFMR 1400 D3 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Sicherheit Von Personen

  Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei- dung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PFMR 1400 D3...
 • Seite 46: Service

  Schlag führen . ♦ Verwenden Sie den Abstell- / Aufhängebügel , um das Gerät aufzuhängen oder um es auf dem Boden abzustellen . So schützen Sie es vor Verschmutzung . PFMR 1400 D3 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Bedienung

  Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder des Mischvorgangs durch das Mischgefäß und Stadtverwaltung . mischen Sie so lange, bis das Mischgut vollstän- dig durchgearbeitet ist . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PFMR 1400 D3...
 • Seite 48: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . HINWEIS Garantieumfang ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien senden Sie bitte ausschließlich den defekten sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- senhaft geprüft .
 • Seite 49: Service

  EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Importeur Typbezeichnung der Maschine: Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 D3 keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . Herstellungsjahr: 09 - 2017 KOMPERNASS HANDELS GMBH...
 • Seite 50 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 09 / 2017 Ident.-No.: PFMR1400D3-092017-1 IAN 295714...