Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Sharp HR-MB3 Bedienungsanleitung

Portabel jukebox
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HR-MB3:

Werbung

PORTABLE JUKEBOX
ENREGISTREUR PORTABLE DISQUE DUR
JUKEBOX PORTÁTIL
PORTABEL JUKEBOX
JUKEBOX PORTATILE
DRAAGBARE JUXEBOX
GRAVADOR FONOGRÁFICO PORTÁTIL
PORTABLE JUKEBOX
MODELL
MODELLO
MODÈLE
MODEL
MODELO
MODELO
MODELL
MODEL
HR-MB3
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
MANUAL DE OPERAÇÃO
BRUKSANVISNING
OPERATION MANUAL
HR-MB3 TINSZA173AWZZ
....
Siehe Seiten i bis x und
DEUTSCH
D-1 bis D-40.
....
Se reporter aux pages i à x et
FRANÇAIS
F-1 à F-40.
....
Consulte las páginas i a x y
ESPAÑOL
S-1 a S-40.
....
Hänvisa till sidorna i till x och
SVENSKA
V-1 till V-40.
....
Leggere le pagine i a x e
ITALIANO
I-1 a I-40.
....
Raadpleeg de bladzijden i t/m x en
NEDERLANDS
N-1 t/m N-40.
....
Favor consultar as páginas i a x e
PORTUGUÊS
P-1 a P-40.
....
Please refer to pages i to x and
ENGLISH
E-1 to E-40.
04/5/18
HR-MB3_SEEG_Front.fm

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp HR-MB3

 • Seite 1 MANUAL DE OPERAÇÃO NEDERLANDS N-1 t/m N-40. BRUKSANVISNING OPERATION MANUAL ..Favor consultar as páginas i a x e PORTUGUÊS P-1 a P-40..Please refer to pages i to x and ENGLISH E-1 to E-40. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 04/5/18 HR-MB3_SEEG_Front.fm...
 • Seite 2 Audio-visueel materiaal kan worden beschermd door auteursrechten, in welk geval het niet mag worden opgenomen zonder de toestemming van de auteurs- rechthouder. Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 3 336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. 0103 Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. 0103 0103 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 4 Nestettä sisältäviä astioita kuten esim. kukkamaljakoita ei saa Stel het toestel niet bloot aan druipend of spattend water om asettaa laitteen päälle. brand en elektrische schokken te voorkomen. Met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 5 L’ascolto prolungato ad alto volume di uno stereo personal può Leistung kann das Gehör des Benutzers beschädigen. danneggiare l’udito. Im Falle der Verwendung mit dem SHARP Ohrhörer ll modello è in conformità di legge se usato con gli auricolari (Modellnummer: RPHOHA005AWZZ) entspricht das Modell dem SHARP (numero di modello RPHOHA005AWZZ).
 • Seite 6 Never remove covers unless qualified to do so. It contains dangerous voltages, always remove mains plug from the main outlet socket before any service operation or when not in use for a long period. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 7 The letters in brackets contained in the model number indicate the colour of the product only. Operation and Bokstäver inom parantes i modellnumret anger endast specifications are unaffected. produktfärgen. Handhavande och tekniska data påverkas inte. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 8: Informations Sur La Mise Au Rebut Correcte

  : Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann.
 • Seite 9: Información Sobre La Eliminación

  återlämnas till lokala Por favor póngase en contacto con su distribuidor återvinningsstationer. SHARP, quien le informará sobre la recogida del 2. Länder utanför EU producto. Puede ser que le cobren los costes de recogida y reciclaje. Puede ser que los productos de Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på...
 • Seite 10: Informazioni Per Un Corretto Smaltimento

  1. Nell'Unione europea en als u dit wilt weggooien: Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, Neem contact op met uw SHARP distributeur die u procedere come segue per eliminarlo. inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà...
 • Seite 11: Informação Sobre Eliminação De Produtos

  Contacte o seu revendedor SHARP que irá informá-lo Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged sobre a melhor forma de eliminar o produto. Poderá ter de pagar as despesas resultantes da recolha e reciclagem do for the costs arising from take-back and recycling.
 • Seite 12: Inhaltsverzeichnis

  NEDERLANDS Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor de beste prestaties dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen. Deze vormt uw persoonlijke gids bij de bediening van uw SHARP product. Dit toestel gebruikt Windows Media Player 9 Series of 10 voor het versturen van audiodata van een PC naar het toe- stel.
 • Seite 13: Overzicht Van Het Toestel

  XP Home Edition/Professional ontworpen. Zie de handleiding van Windows Media Player voor de- " Download, indien vereist, eerst Windows Media tails. Player van de Microsoft website en installer op uw PC. " Zie de Microsoft website voor details. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 14: Speciale Opmerkingen

  " Maak af en toe een back-up van de in dit toestel opge- slagen audiodata voor in geval van verlies of andere problemen. " SHARP is niet aansprakelijk voor schade aan of ver- lies van audiodata ten gevolge van defecten van dit USB-kabel x 1 toestel of uw computer.
 • Seite 15: Voorzorgen

  ! Copyright adapter. Wetten m.b.t. auteursrechten beschermen geluid, beelden, " SHARP is niet aansprakelijk voor beschadiging of schade computerprogramma's, databases en andere materialen en veroorzaakt door een onjuist gebruik. Laat alle reparaties auteursrechthouders. Gekopieerd materiaal mag uitsluitend over aan een erkend SHARP onderhoudscentrum.
 • Seite 16: Regelaars En Indicators

  12. Batterijschakelaar ......6 De displaytaal kan worden veranderd (fabrieksinstelling: Engels). Zie bladzijde 10 voor details. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 17: Systeemvereisten

  " Druk de BATTERY schakelaar niet naar OFF tijdens besturingssysteem met dual-boot. gebruik van het toestel, tijdens het opladen of wan- neer de netadapter of USB-kabel is aangesloten. U krijgt anders problemen. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 18: Opladen Van De Ingebouwde Batterij

  100 - 240 V wisselstroom, Opmerking: 50/60 Hz De batterij kan tevens worden opgeladen door het toestel middels een USB-kabel met een PC te verbinden. De oplaadtijd is bijna hetzelfde als bij gebruik van de netadapter. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 19: Vervangen Van De Batterij

  " Sharp is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge " Het vervangen mag uitsluitend door erkend perso- van het verlies of gemodificeerde audiodata vanwege neel worden uitgevoerd. Raadpleeg de plaats van...
 • Seite 20: In- En Uitschakelen Van Het Toestel

  Zie bladzijde 33 voor het veranderen van de verlichtingstijd. Meer over automatisch uitschakelen: In de volgende gevallen wordt het toestel automatisch uitgeschakeld (alleen indien gevoed met batterij). Na ongeveer 3 minuten inactief. Ongeveer 3 minuten na weergave. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 21: Veranderen Van De Displaytaal

  MUSIC PLAYER About Druk op de RETURN toets om naar het voorgaande display terug te keren. Press Enter De instelling is voltooid. Opmerking: De taal voor het display blijft vastgelegd, ook wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. N-10 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 22: Aansluiten Van Het Toestel Op Een Pc

  Opmerking: De bedieningstoetsen op het toestel functioneren niet indien het toestel met een PC is verbonden. Ontkoppel de PC voor bediening van het toestel (zie bladzijde 21). USB-kabel Naar de USB- poort N-11 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 23 " Afhankelijk van de specificaties van uw PC werkt het toestel mogelijk niet juist indien het uitsluitend met een USB-kabel is verbonden. Gebruik in dat geval tegelij- kertijd de netadapter. N-12 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 24: Rippen Van Fragmenten Van Een Audio-Cd Naar Pc

  " Zie de handleiding van Windows Media Player voor details aangaande het gebruik. " Indien de PC met het internet is verbonden, verschijnt de informatie (naam van artiest of album, titel, genre, etc.). Afhankelijk van de audio-CD is er mogelijk geen informatie beschikbaar. N-13 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 25 " Zie de handleiding van Windows Media Player voor details aangaande het gebruik. " Indien de PC met het internet is verbonden, verschijnt de informatie (naam van artiest of album, titel, genre, etc.). Afhankelijk van de audio-CD is er mogelijk geen informatie beschikbaar. N-14 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 26 Informatie kan niet met het toestel zelf worden veran- derd. Zie de handleiding van Windows Media Player voor details. Windows Media Player 9 Series Opmerking: Indien een WMA-bestand wordt veranderd, verschijnt een naam in "Artiest album" als artiestnaam op het toe- stel. N-15 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 27: Versturen Van Audiodata Van Een Pc Naar Het Toestel

  Voor het automatisch maken van submappen met een pend. artiest- of albumnaam, klikt u op om "Eigenschappen" te tonen en kiest u "Maphiërarchie maken op apparaat". Windows Media Player 10 Klik hierop op de display-eigenschappen te tonen. N-16 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 28 Kies van de rollijst van het hier links getoonde starten. "Te kopiëren items" venster de lijst met gewenste audiodata. Let op: Voer beslist "Lijst Verversen" van HR-MB3 uit na het ver- N-17 sturen van audiodata (zie bladzijde 22). HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10...
 • Seite 29 Windows Media Player Let op: Klik op "Synchroniseren" van de taakbalk. " Voer beslist "Lijst Verversen" van HR-MB3 uit na het versturen van audiodata (zie bladzijde 22). Kies van de rollijst van het hier links getoonde " Voor het automatisch maken van submappen met een "Alle muziek"...
 • Seite 30 " Zie de handleiding van Windows Media Player voor WAV (PCM): details aangaande het gebruik. Een veel in Windows gebruikt audioformaat. N-19 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 31: Wissen Van In Het Toestel Opgeslagen Audiodata

  Kies de drive-letter van het toestel uit de rollijst. Kies de audiodata en wis deze. Let op: " Voer beslist "Lijst Verversen" van HR-MB3 uit na het wissen van audiodata van het toestel (zie bladzijde 22). " Een WMPInfo.xml bestand en bestanden met een .TBL en .LMM extensie worden automatisch gemaakt.
 • Seite 32: Ontkoppelen Van Het Toestel

  PC. (*:) Letter van drive Opmerking: Na het bovenvermelde uitvoeren blijft de aanduiding voor de USB-verbinding nog op het display van het toestel getoond (het display verandert zodra u de USB-kabel van het toestel ontkoppelt). N-21 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 33: Verversen Van Audiodata

  Voltooid Indien "MUSIC PLAYER" niet ver- MUSIC PLAYER schijnt, moet u herhaaldelijk op de RETURN toets drukken totdat het wel wordt getoond, of druk 2 se- Press Enter conden of langer op de MENU toets. N-22 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 34: Afspelen Van De Verstuurde Audiodata

  " Zie bladzijde 26 voor het afspelen van audiodata Weergavelijsten van mappen. Artiesten " Zie bladzijden 27, 28 voor het afspelen van audio- Albums data van weergavelijsten. Druk op de RETURN toets om naar het voorgaande display terug te keren. N-23 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 35 " Snel voorwaarts en snel achterwaarts kunnen niet over verschillende audiodata (nummers) worden gebruikt. N-24 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 36: Equalizerinstelling

  Verander de instelling of verlaag het volume in dat geval. Indien het volumeniveau "24" of Druk op de RETURN toets om naar het voorgaande hoger is, wordt het equalizerniveau automatisch aange- N-25 display terug te keren. past. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 37 Herhaal stap 3 indien er submappen in de "MUSIC" informatie beschikbaar is. map zijn. " In geval van een WAV-bestand als bron, verschijnt een bestandsnaam als titel en "Unknown" voor andere N-26 onderdelen. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 38: Afspelen Van Audiodata Van Weergavelijsten

  " Voor het toevoegen van andere audiodata, drukt u lijst worden toegevoegd. op de RETURN toets, speelt u de gewenste data " Weergavelijsten die met een PC zijn gemaakt of N-27 af en herhaalt u stappen 2 - 4. gemonteerd, kunnen niet worden gebruikt. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 39 Gebruik de "OP" of "NEER" Weergavelijst. toets om een weergavelijst te Weergavelijst1 kiezen en druk op de ENTER of Weergavelijst2 "RECHTS" toets. Weergavelijst3 Weergavelijst4 Weergavelijst5 Druk op de RETURN toets om naar het voorgaande display terug te keren. N-28 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 40 "RECHTS" toets. De audiodata worden van de weergavelijst gewist. Muziek wissen Herhaal stappen 1 - 5 om meer te wissen. Let op: De werkelijke audiodata blijven behouden, ook al worden ze uit een weergavelijst gewist. N-29 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 41: Herhaalde Weergave Of Willekeurige Weergave

  "Titels" éénmaal zijn afgespeeld, stopt het toestel automatisch. " Tijdens willekeurige weergave kunt u voorgaande audiodata niet vanaf het begin opnieuw afspelen. " De herhaalde weergave gaat door totdat u de weer- gave zelf stopt. N-30 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 42: A - B Herhaalde Weergave

  ! Begin of eind van audiodata ! Korte audiodata ! Kort interval tussen A en B Weer instellen van de normale weergave Kies na stappen 1 - 3, "Normaal" in stap 4. N-31 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 43: Veranderen Van Het Weergavetijddisplay

  Album Name1 Weerg Func Nor. [3/8] 1:00 [3/8] -3:30 druk op de ENTER of "RECHTS" Flat STOP STOP toets. Toevoegen lijst Display Verstrek. Opmerking: De verstreken/resterende tijd verschilt mogelijk van de tijd van de dag. N-32 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 44: Veranderen Van Standaardinstellingen

  Menulijst toets om een onderdeel te kie- Lijst Verversen Opmerking: zen en druk op de ENTER of Contrast De instellingen blijven ook na het uitschakelen van de "RECHTS" toets. Backlight 10sec. stroom bewaard. Taal Ongeveer N-33 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 45 "Lijst verversen Voltooid" verschijnt na het verversen. een PC indien het toestel met een USB-kabel met de (Afhankelijk van het aantal bestanden duurt het even.) PC is verbonden. Dit kan namelijk een foute werking veroorzaken. Contrast: Stelt het displaypaneelcontrast in. N-34 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 46: Gebruik Als Usb-Opslagapparatuur

  1 Verbind het toestel met een PC (zie bladzijde 11). 2 Open "Mijn computer" en sla de gekozen audio- data op het toestel op (aangeduid als "Verwissel- bare schijf"). USB-kabel Naar de USB- poort N-35 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 47: Foutmeldingen

  (Maak extra ruimte en probeer schakelaar naar OFF en breng opnieuw. Indien de mededeling het toestel naar een erkend nog wordt getoond, moet u een SHARP handelaar of reparatie- back-up van belangrijke audio- centrum.) data maken en de harde schijf vervolgens formatteren.) Uitvoeren Lijst is niet ververst.
 • Seite 48: Oplossen Van Problemen

  NEDERLANDS Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. U kunt De werking is instabiel terwijl de PC en het toestel zijn deze zelf oplossen. Controleer voordat u een erkend SHARP verbonden. handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgen- ! Gebruikt u een afzonderlijk aangeschafte USB-kabel? de lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren.
 • Seite 49: Onderhoud

  ! Gebruik geen chemicaliën voor het reinigen (benzine, verfthinner, etc.). De afwerking zou hierdoor kunnen " Update van firmware worden aangetast. Ga naar de "http://sharp-world.com/worldwide/index.html" ! Olie de binnen- of buitenkant van het toestel niet. Dit website voor mogelijke firmware-upgrades. kan een onjuiste werking veroorzaken.
 • Seite 50: Technische Gegevens

  HR-MB3 NEDERLANDS Als onderdeel van ons streven naar voortdurende verbetering, behoudt SHARP zich het recht voor om ontwerp en technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ter productverbetering. De technische waarden zijn nominale waar- den van de productietoestellen. Er zijn mogelijk kleine verschillen tussen de individuele toestellen.
 • Seite 51: Weggooien Van Het Toestel

  Ontkoppel de netadapter en de USB-kabel. Druk de BATTERY schakelaar naar OFF. Los de 5 schroefjes en open de behuizing. Ontkoppel de stekker van het toestel. Verwijder de batterij. De batterij is met plakband aan het achterpaneel be- vestigd. N-40 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N.fm...
 • Seite 52 SHARP CORPORATION TINSZA173AWZZ 05D R YT 1 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 04/5/18 HR-MB3_SEEG_B.fm...
 • Seite 53 This file has been downloaded from: www.UsersManualGuide.com User Manual and User Guide for many equipments like mobile phones, photo cameras, monther board, monitors, software, tv, dvd, and othes.. Manual users, user manuals, user guide manual, owners manual, instruction manual, manual owner, manual owner's, manual guide, manual operation, operating manual, user's manual, operating instructions, manual operators, manual operator, manual product, documentation manual, user maintenance, brochure, user reference, pdf manual Downloaded from:...

Inhaltsverzeichnis