Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Sharp HR-MB3 Bedienungsanleitung
Sharp HR-MB3 Bedienungsanleitung

Sharp HR-MB3 Bedienungsanleitung

Portable jukebox
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HR-MB3:

Werbung

PORTABLE JUKEBOX
ENREGISTREUR PORTABLE DISQUE DUR
JUKEBOX PORTÁTIL
PORTABEL JUKEBOX
JUKEBOX PORTATILE
DRAAGBARE JUXEBOX
GRAVADOR FONOGRÁFICO PORTÁTIL
PORTABLE JUKEBOX
MODELL
MODELLO
MODÈLE
MODEL
MODELO
MODELO
MODELL
MODEL
HR-MB3
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE MANEJO
MANUAL DE OPERAÇÃO
BRUKSANVISNING
OPERATION MANUAL
HR-MB3 TINSZA173AWZZ
....
Siehe Seiten i bis x und
DEUTSCH
D-1 bis D-40.
....
Se reporter aux pages i à x et
FRANÇAIS
F-1 à F-40.
....
Consulte las páginas i a x y
ESPAÑOL
S-1 a S-40.
....
Hänvisa till sidorna i till x och
SVENSKA
V-1 till V-40.
....
Leggere le pagine i a x e
ITALIANO
I-1 a I-40.
....
Raadpleeg de bladzijden i t/m x en
NEDERLANDS
N-1 t/m N-40.
....
Favor consultar as páginas i a x e
PORTUGUÊS
P-1 a P-40.
....
Please refer to pages i to x and
ENGLISH
E-1 to E-40.
04/5/18
HR-MB3_SEEG_Front.fm

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp HR-MB3

 • Seite 1 MANUAL DE OPERAÇÃO NEDERLANDS N-1 t/m N-40. BRUKSANVISNING OPERATION MANUAL ..Favor consultar as páginas i a x e PORTUGUÊS P-1 a P-40..Please refer to pages i to x and ENGLISH E-1 to E-40. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 04/5/18 HR-MB3_SEEG_Front.fm...
 • Seite 2 Audio-visueel materiaal kan worden beschermd door auteursrechten, in welk geval het niet mag worden opgenomen zonder de toestemming van de auteurs- rechthouder. Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 3 336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. 0103 Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. 0103 0103 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 4 Nestettä sisältäviä astioita kuten esim. kukkamaljakoita ei saa Stel het toestel niet bloot aan druipend of spattend water om asettaa laitteen päälle. brand en elektrische schokken te voorkomen. Met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 5 L’ascolto prolungato ad alto volume di uno stereo personal può Leistung kann das Gehör des Benutzers beschädigen. danneggiare l’udito. Im Falle der Verwendung mit dem SHARP Ohrhörer ll modello è in conformità di legge se usato con gli auricolari (Modellnummer: RPHOHA005AWZZ) entspricht das Modell dem SHARP (numero di modello RPHOHA005AWZZ).
 • Seite 6 Never remove covers unless qualified to do so. It contains dangerous voltages, always remove mains plug from the main outlet socket before any service operation or when not in use for a long period. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 7 The letters in brackets contained in the model number indicate the colour of the product only. Operation and Bokstäver inom parantes i modellnumret anger endast specifications are unaffected. produktfärgen. Handhavande och tekniska data påverkas inte. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/11 HR-MB3_SEEG_common.fm...
 • Seite 8: Informations Sur La Mise Au Rebut Correcte

  : Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann.
 • Seite 9: Información Sobre La Eliminación

  återlämnas till lokala Por favor póngase en contacto con su distribuidor återvinningsstationer. SHARP, quien le informará sobre la recogida del 2. Länder utanför EU producto. Puede ser que le cobren los costes de recogida y reciclaje. Puede ser que los productos de Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på...
 • Seite 10: Informazioni Per Un Corretto Smaltimento

  1. Nell'Unione europea en als u dit wilt weggooien: Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, Neem contact op met uw SHARP distributeur die u procedere come segue per eliminarlo. inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà...
 • Seite 11: Informação Sobre Eliminação De Produtos

  Contacte o seu revendedor SHARP que irá informá-lo Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged sobre a melhor forma de eliminar o produto. Poderá ter de pagar as despesas resultantes da recolha e reciclagem do for the costs arising from take-back and recycling.
 • Seite 12: Inhaltsverzeichnis

  SVENSKA Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för få bästa nytta av enheten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Denna produkt använder Windows Media Player 9 Series eller 10 för överföra audiodata från persondator till enheten.
 • Seite 13: Enhetens Grunddrag

  Hänvisa till bruksanvisningen för Windows Media Player " Om nödvändigt, ladda ner Windows Media Player från för mer detaljer. Microsofts hemsida och installera den på din person- dator före. " Hänvisa till Microsofts hemsida för detaljer. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 14: Särskilda Anmärkningar

  " Backa regelbundet upp dina audiodata memorerade på denna produkt för undvika oavsiktlig förlust eller förändring. " SHARP är inte ansvarig för skador eller förlust av audiodata som resultat av defekter i denna produkt USB kabel x 1 eller din dator.
 • Seite 15: Försiktighetsåtgärder

  " Spill inte vätska på enheten. från dessa. " Använd aldrig nätströmsadapter annan än den angivna för undvika skador på enheten. " SHARP är inte ansvarig för skador som orsakats av felak- tig användning. Överlåt alla serviceåtgärder till SHARP auktoriserad verkstad. ! Upphovsrätt Upphovsrättslagar skyddar ljud, bilder, datorprogram, data-...
 • Seite 16: Reglage Och Indikatorer

  12. Batteriknapp ......6 Displayspråket kan ändras (standard: Engelska). Se si- dan 10 för detaljer. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 17: Systemkrav

  *2 Användning garanteras inte på datorer med uppgrade- användas under längre tid. rat OS eller flera OS med dual-boot. " Sätt inte BATTERY till OFF medan enheten används, under laddning eller när nätströmsadaptern eller USB kabeln är ansluten. Felfunktion kan insträffa. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 18: Ladda Inbyggda Batteriet

  Batteriet laddas fullständigt på cirka 4 timmar. Anmärkning: Växelström 100 - 240 V, Batteriet är också omladdningsbart genom anslutning av 50/60 Hz enheten till persondator med USB kabeln. Laddningstiden är nästan densamma som när nätström- sadaptern används. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 19: Inbyggt Batteri

  " Batteriet är förbrukningsbart. Om det inte laddar eller " Kontinuerlig speltid blir kortare vid låga temperaturer. användningstiden är avsevärt kortare än normalt, byt " Sharp är inte ansvarig för skador som resultat av för- till nytt batteri. lust eller förändring av audiodata orsakade av felfunk- "...
 • Seite 20: Slå Enheten På/Av

  Displayen slås av efter cirka 10 sekunder utan åtgärd som standard. Se sidan 33 för ändra belysningstiden. Angående automatisk avstängning: I följande fall slås enheten automatiskt av (endast vid batteridrift). Efter cirka 3 minuter utan åtgärd. Cirka 3 minuter går efter uppspelning. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 21: Ändra Displayspråket

  Menu List Refresh List Tryck ENTER eller "HÖGER". Contrast Backlight 10sec. Language MUSIC PLAYER About Tryck RETURN för återgå till föregående display. Press Enter Sättningen är färdig. Anmärkning: Displayspråksättningen nehålls även efter att enheten slås av. V-10 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 22: Ansluta Enheten Till Dator

  Koppla inte från USB kabeln medan audiodata överförs från persondator. Audiodata i enheten kan fördärvas. Anmärkning: Manöverknapparna på enheten fungerar inte om den är ansluten till en persondator (se sidan 21). USB kabel Till USB port V-11 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 23 " Använd medföljande USB kabel. Användning med andra kablar (tvåvägskablar, förlängningskablar, etc.) försämrar anslutningskvaliteten och kan orsaka fel- funktion. " Enheten fungerar inte riktigt om ansluten endast med USB kabel pga. tekniska data för PC. Använd nät- strömsadapter samtidigt. V-12 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 24: Kopiera Spår Från Audio Cd Till Persondator

  Klicka "Kopiera musik" för starta kopiering. Anmärkningar: " Hänvisa till bruksanvisningen för detaljer om Windows Media Player. " Information (artist eller albumnamn, rubrik, musiktyp, etc.) syns om persondatorn är ansluten till Internet. Information är inte tillgänglig beroende på audio CD. V-13 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 25 Klicka "Kopiera musik" för starta kopiering. Anmärkningar: " Hänvisa till bruksanvisningen för detaljer om Windows Media Player. " Information (artist eller albumnamn, rubrik, musiktyp, etc.) syns om persondatorn är ansluten till Internet. Information är inte tillgänglig beroende på audio CD. V-14 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 26 ändringar reflekteras inte på enhetsdisplayen.) Information kan inte ändrs med enheten. Hänvisa till bruksanvisningen för Windows Media Player för detaljer. Windows Media Player 9 Series Anmärkning: Ett namn i "Albumartist" syns som artistnamn på enheten när WMA arkiv ändras. V-15 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 27: Överföra Audiodata Från Persondator Till Enheten

  Spår överförda till undermappar på djupare nivå spelas Klicka för visa egenskaper och välj "Skapa mappstruk- eller öppnas inte. tur på enheten" för automatiskt skapa undermappar med ett artist eller albumnamn. Windows Media Player 10 Klicka denna för visa egenskaper. V-16 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 28 Klicka "Kopiera" för starta överföring. Välj lista med önskade audiodata från rullgardin- slistan i "Objekt som ..." fönstret som visas till Varning: vänster. Var noga med göra "Förnya listan" på HR-MB3 efter V-17 överföring av audiodata (se sidan 22). HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10...
 • Seite 29 Alla program Windows Media Player Varning: Klicka "Synkronisera" i aktivitetsfältet. " Var noga med göra "Förnya listan" på HR-MB3 efter överföring av audiodata (se sidan 22). Välj lista med önskade audiodata från rullgardin- " Klicka för visa egenskaper och välj "Skapa mapp- slistan i "All musik"...
 • Seite 30 WMA är ett ljudkomprimeringsformat utvecklat av Micro- diskutrymme på enheten om du överför WMA arkiv soft Corporation. utan konvertering. " Hänvisa till bruksanvisningen för detaljer om Windows Media Player. WAV (PCM): Ett audioformat som används allmänt i Windows. V-19 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 31: Radera Audiodata Memorerade I Enheten

  Välj drivenhetsbokstav för enheten från rullgar- dinslistan. Välj audiodata och radera. Varning: " Var noga med göra "Förnya listan" på HR-MB3 efter radering av audiodata på enheten (se sidan 22). " WMPInfor.xml arkiv och arkiv med extensioner av .TBL och .LMM skapas automatiskt. Editera aldrig, flytta eller radera dessa arkiv som de är nödvändiga...
 • Seite 32: Koppla Från Enheten

  "Säkert att ta bort maskinvara" syns. Klicka på med- delandet och koppla USB kabeln från persondatorn. (*:) Drivenhetsbokstav Anmärkning: USB anslutningsdisplayen kvarstår på enheten efter ovan stegen (displayen ändras när du kopplar från USB V-21 kabeln). HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 33: Förnya Audiodata

  Slå till enheten (hänvisa till si- dan 9). Förnya listan Om "MUSIC PLAYER" inte syns, Färdig MUSIC PLAYER tryck RETURN flera gånger tills den syns eller tryck MENU i 2 sek- under eller mer. Press Enter V-22 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 34: Spela Överförda Audiodata

  Slå till enheten (hänvisa till sidan 9). " Se sidan 26 för spela audiodata från mappar. Tryck ENTER. Music Player " Se sidorna 27, 28 för spela audiodata från spellis- Spellistor tor. Artister Album Tryck RETURN för återgå till föregående display. V-23 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 35 Uppspelning av audiodata den igen startar uppspelning från början av audiodata börjar när början nåtts under snabbt omslag. som spelades. " Snabb framspolning och snabbt omslag är inte möjligt tvärsöver olika audiodata. V-24 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 36 Spelmod Nor. Jämn Anmärkning: Lägg till spellista Förvrängning kan inträffa pga. ekvalisatorsättningen. Visa Gången Ändra typen eller minska nivån. Ekvalisatornivån justeras automatiskt om ljudnivån är "24" eller högre. Tryck RETURN för återgå till föregående display. V-25 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 37 "Unknown" syns för andra objekt om ingen information är tillgänglig. " Arkivnamn syns som rubrik och "Unknown" syns för andra objekt om WAV arkiv är källan. Repetera steg 3 när undermappar finns i "MUSIC" mappen. V-26 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 38: Spela Audiodata Från Spellistor

  " Tryck RETURN, spela önskade audiodata och re- Varning: petera stegen 2 - 4 för lägga till audiodata. " Audiodata i mappar kan inte läggas till spellistan. " Spellistor skapade eller editerade med persondator kan inte användas. V-27 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 39 TER eller "HÖGER". Artister Album Musiktyper Rubriker Använd "UPP" eller "NER" för Spellistor välja spellista och tryck ENTER Spellistor1 eller "HÖGER". Spellistor2 Spellistor3 Spellistor4 Spellistor5 Tryck RETURN för återgå till föregående display. V-28 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 40 Tryck RETURN för återgå till föregående display. Färdig Tryck ENTER eller "HÖGER". Makul. musik. Audiodata raderas från spellistan. Makulera musikstycken Repetera stegen 1 - 5 för radera mer. Varning: Faktiska audiodata kvarstår även efter radering från spel- listan. V-29 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 41: Repeterad Spelning Eller Slumpmässig Spelning

  Enheten stannar auto- matiskt efter spelning av alla audiodata i "Rubriker" en gång. " Du kan inte spela början av föregående audiodata under slumpmässig spelning. " Repeterad spelning fortsätter tills avspelning stannar. V-30 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 42: A - B Repeterad Spelning

  ! Början eller slut av audiodata ! Kort audiodata ! Kort intervall mellan A och B För återgå till normal avspelning Efter stegen 1 - 3, välj "Normal" i steg 4. V-31 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 43: Ändra Displayen För Uppspelningstiden

  "Visa" och tryck ENTER el- Artist Name1 Artist Name1 Spelmod Nor. ler "HÖGER". Album Name1 Album Name1 Jämn [3/8] 1:00 [3/8] -3:30 Lägg till spellista STOP STOP Visa Gången Anmärkning: Gången/återstående tid varierar från dagstid. V-32 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 44: Ändring Av Grundinställningar

  Repetera stegen 2 - 5 för ändra andra sättningar. Använd "UPP" eller "NER" för Menylista välja objekt och tryck ENTER el- Förnya listan Anmärkning: ler "HÖGER". Kontrast Sättningar behålls även efter att strömmen slås av. Backlight 10sek. Språk Angående V-33 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 45 Artister/Album/Musiktyper/Rubriker (se sidan 22) efter när enheten är ansluten till en persondator med USB "Förnya listan" har gjorts. kabel. Felfunktion kan inträffa. "Förnya listan Färdig" syns efter förnyande. (Det kan ta tid beroende på antalet arkiv.) Kontrast: Justera skärmpanelkontrasten. V-34 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 46: För Använda Som Usb Minneskomponent

  Du kan använda enheten som USB minneskomponent enligt följande: 1 Anslut enheten till en persondator (se sidan 11). 2 Öppna "Den här datorn" och spara valda audio- data till enheten (angivna som "Flyttbar disk"). USB kabel Till USB port V-35 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 47: Felmeddelanden

  Var god kat. och USB kabeln, sätt BATTERY formatera till OFF och ta enheten till din ! Arkivet är fördärvat. auktoriserade SHARP handlare eller servisverkstad.) (Öka diskutrymmet och försök igen. Backa upp viktiga audio- data och formatera hårddisken om meddelandet fortfarande syns.)
 • Seite 48: Problemlösning

  Användningen är opålitlig medan PC och enheten är an- tekniker. Om någoting tycks vara fel med enheten, kontrollera slutna. följande innan auktoriserad SHARP återförsäljare eller servi- ! Använder du USB kabel som köptes separat? cecenter kontaktas. ! Är enheten korrekt ansluten till persondatorn? (Se si- dorna 11, 12.)
 • Seite 49: Underhåll

  ! Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, Du kan ladda ner arkiv för fast programvara till din dator etc.). Det kan skada höljets yta. för uppgradera denna produkt. ! Använd inte olja på insidan av enheten. Det kan föror- saka felfunktion. V-38 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 50: Tekniska Data

  HR-MB3 SVENSKA Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller sig SHARP rätten att göra ändringar i design och tekniska data för produktförbättring utan tidigare anmälan. Angivna tekniska data för prestanda är nominella värden för serietillverkade enheter. Det kan finnas vissa avvikelser från dessa värden för individuella enheter.
 • Seite 51: Avyttring Av Enheten

  Slå av enheten. Koppla bort nätströmsadaptern och USB kabeln. Sätt BATTERY till OFF. Ta bort de 5 skruvarna och öppna enhetshöljet. Koppla bort kopplingsdetaljen från enheten. Ta bort batteriet. Batteriet är fastsatt på höljets baksida med klisterrem- V-40 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_V.fm...
 • Seite 52 SHARP CORPORATION TINSZA173AWZZ 05D R YT 1 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 04/5/18 HR-MB3_SEEG_B.fm...
 • Seite 53 This file has been downloaded from: www.UsersManualGuide.com User Manual and User Guide for many equipments like mobile phones, photo cameras, monther board, monitors, software, tv, dvd, and othes.. Manual users, user manuals, user guide manual, owners manual, instruction manual, manual owner, manual owner's, manual guide, manual operation, operating manual, user's manual, operating instructions, manual operators, manual operator, manual product, documentation manual, user maintenance, brochure, user reference, pdf manual Downloaded from:...

Inhaltsverzeichnis