Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies; Onderhoudsinstructies - HANSGROHE AXOR Bouroullec 19955000 Gebrauchsanleitung / Montageanleitun

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Montage-instructies /
Bedieningsinstructies
Het bad mag niet buiten geïnstalleerd worden.
Er moet rekening gehouden worden met de breedte van de
deuropening van de opstelplaats. De afmetingen vindt u in de
technische gegevens.
Het bad moet worden gemonteerd op een bodem die geschikt
is voor natte kamers.
De vloer moet tenminste 550 kg/m² belastbaar zijn. De bodem
moet voldoende genivelleerd zijn, d. b. dat hij waterpas en
effen moet zijn.
Bij de installatie van het dab moet ervoor
gezorgd worden dat de veiligheidszones conform
E IEC 60364-7-701 / DIN VDE 0100 T 701 in
acht genomen worden.
De afvoeraansluiting moet uitgevoerd worden conform de
actueel geldige norm DIN 1986/EN12056 en de plaatselijke
voorschriften.
Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op
transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of
oppervlakteschade meer aanvaard.
Er mag alleen geschikt bevestigingsmateriaal
worden gebruikt! De bijgevoegde schroeven en
pluggen. Bij andere bodemopbouwen moet de
informatie van de pluggenfabrikant in acht
genomen worden.
Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden
handschoenen worden gedragen.
Na de opstelling van het bad moet de installateur de dichtheid
van het bad controleren.
De installateur moet de reglementaire oplevering van het
gemonteerde bad bevestigen op de daartoe voorziene pagina
van de montagehandleiding.

Onderhoudsinstructies

Er mag geen azijnhoudende silicone gebruikt worden. Door het
gebruik van azijnhoudende silicone worden de onderdelen van
het product beschadigd.
Om de openingen tussen de elementen op te voegen, bevelen
wij schimmelwerende sanitaire silicone aan. De silicone kan na
enige tijd gaan verkleuren. Siliconevoegen moeten na verloop
van tijd vervangen worden, wat niet onder de garantie valt.
Reinigingsadvies zie bijgevoegde brochure.
Nederlands

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing voor slipgevaar
Wanneer het bad wordt gebruikt in een publieke
zone, moeten de optioneel verkrijgbare
antislipstickers aangebracht worden.
(#95434000)
Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke
en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem
niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed
van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet
gebruiken.
Het douchesysteem mag alleen voor het wassen,
hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging
worden gebruikt.
De temperatuur van het badwater mag niet hoger zijn dan
40ºC.
Er mogen geen elektrische toestellen, bv. haardroger,
radio, e.d. gebruikt worden in het bad of in de buurt
ervan.
Na ieder bad moet het bad worden geleegd en inclusief
de aflegvlakken droog worden gewreven.
De bouwwijze van het product mag niet veranderd
worden. Er mogen alleen originele onderdelen gebruikt
worden.
Het bad werd reglementair geïnstalleerd volgens de gegevens
in de montagehandleiding van de firma Hansgrohe AG en de
desbetreffende DIN / EN normen en de dichtheid van het bad
en de installatie werden gecontroleerd.
Datum
Firma / Stempel / Handtekening
9

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis