Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Οδηγίες Συντήρησης - HANSGROHE AXOR Bouroullec 19955000 Gebrauchsanleitung / Montageanleitun

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Οδηγίες συναρ ολόγησης / Οδηγίες
χρήσης
Η πανιέρα δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο.
Πρέπει να προσεχθεί το πλάτος της πόρτας στο ση είο
τοποθέτησης. Οι διαστάσεις πορούν να βρεθούν στα τεχνικά
στοιχεία.
Η πανιέρα πρέπει να εγκατασταθεί σε δάπεδο που ενδείκνυται
για υγρούς χώρους.
Το δάπεδο πρέπει να έχει ελάχιστη φέρουσα ικανότητα 550
kg/m². Το δάπεδο πρέπει να χωροσταθ ιστεί επαρκώς, δηλαδή
πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.
Η πανιέρα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι, ώστε να
τηρούνται οι διατάξεις ασφαλείας σύ φωνα ε το E
IEC 60364-7-701 / DIN VDE 0100 T 701.
Η σύνδεση των απόνερων πρέπει να εκτελείται σύ φωνα ε τα
εκάστοτε έγκυρα πρότυπα DIN 1986/EN12056 και τις τοπικές
προδιαγραφές.
Πριν τη συναρ ολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζη ιές
εταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζη ιές
από τη εταφορά ή επιφανειακές ζη ιές.
Επιτρέπεται η χρήση όνο κατάλληλων υλικών
σταθεροποίησης! Οι συνη ένες βίδες και
στυλίσκοι είναι κατάλληλοι όνο για σκυροκονία α
( πετόν). Τα υπόλοιπα τε άχια επί του δαπέδου
πρέπει να στερεώνονται σύ φωνα ε τις οδηγίες του
κατασκευαστή των βυσ άτων στερέωσης.
Για να αποφύγετε τραυ ατισ ούς κατά τη συναρ ολόγηση πρέπει
να φοράτε γάντια.
Μετά την τοποθέτηση της πανιέρας θα πρέπει ο υδραυλικός να
ελέγξει την στεγανότητά της.
Ο υδραυλικός πρέπει να πιστοποιήσει τη σωστή τοποθέτηση της
πανιέρας στη θέση που περιγράφεται στις οδηγίες
συναρ ολόγησης.
Οδηγίες συντήρησης
εν επιτρέπεται η χρήση σιλικόνης που περιέχει οξικό οξύ. Με τη
χρήση σιλικόνης που περιέχει οξικό οξύ παθαίνουν ζη ιά τα
εξαρτή ατα του προϊόντος.
Για την αρ ολόγηση εταξύ των στοιχείων συνιστού ε σιλικόνη
υγιεινής ε ιδιότητες που αναστέλλουν τη υκητίαση. Υπό
ορισ ένες συνθήκες πορεί να προκύψουν αλλοιώσεις χρώ ατος
του στεγανοποιητικού υλικού σιλικόνης. Οι αρ οί σιλικόνης είναι
αρ οί που χρήζουν συντήρησης και δεν υπόκεινται στην
εγγύηση.
Για οδηγίες καθαρισ ού βλέπε συνη ένο ενη ερωτικό φυλλάδιο.
24
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Προειδοποίηση κινδύνου ολίσθησης
Εάν η πανιέρα χρησι οποιηθεί στον δη όσιο το έα,
πρέπει να συναρ ολογηθούν τα προαιρετικά
παραδιδό ενα αντιολισθητικά αυτοκόλλητα.
(#95434000)
Παιδιά ή ενήλικες ε ειω ένες σω ατικές, διανοητικές και/ή
αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησι οποιούν
το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτο α υπό την επήρεια
οινοπνεύ ατος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να
χρησι οποιούν σε κα ία περίπτωση το προϊόν
Το προϊόν επιτρέπεται να χρησι οποιείται όνο σαν έσο
λουτρού, υγιεινής και καθαρισ ού του σώ ατος.
Η θερ οκρασία του νερού του λουτρού δεν επιτρέπεται να
ξεπερνά τους 40ºC.
εν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρικών καταναλωτών π.χ.
πιστολάκι, ραδιόφωνο κτλ. κοντά ή έσα στην πανιέρα.
Μετά από κάθε πάνιο πρέπει να αδειάζετε την πανιέρα και
να την στεγνώνετε καλά ε ένα πανί αζί ε όλα της τα
εξαρτή ατα.
Το προϊόν δεν επιτρέπεται να τροποποιείται ως προς την
κατασκευή του. Επιτρέπεται όνο η χρήση γνήσιων
ανταλλακτικών.
Η πανιέρα εγκαταστάθηκε σύ φωνα ε τις οδηγίες
συναρ ολόγησης της εταιρείας Hansgrohe AG και τα σχετικά
πρότυπα DIN / EN. Επίσης ελέγχθηκε η στεγανότητα της
πανιέρας και της εγκατάστασης.
Η ερο ηνία
Εταιρεία / Σφραγίδα / Υπογραφή

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis