Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Wskazówki Bezpieczeństwa - HANSGROHE AXOR Bouroullec 19955000 Gebrauchsanleitung / Montageanleitun

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Wskazówki montażowe / Wskazówki
dot. obsługi
Wanny nie można zainstalować na wolnym powietrzu
Należy przestrzegać właściwej szerokości drzwi miejsca
montażu. Wymiary znajdują się w danych technicznych.
Wannę należy zamontować na podłodze właściwej dla
mokrych pomieszczeń.
Podłoga musi mieć min. wytrzymałość 550 kg/m². Podłoga
musi być w wystarczający sposób wyrównana, tzn. podłoga
musi być pozioma i równa.
Wanna musi być zainstalowana w taki sposób,
by zachować odstępy bezpieczeństwa zgodnie z
E IEC 60364-7-701 / DIN VDE 0100 T 701.
Odpływ ścieków musi być wykonany według normy DIN
1986/EN12056 i obowiązujących miejscowych przepisów.
Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem
szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód
transportowych ani szkód na powierzchni.
Dopuszczalne jest wykorzystanie tylko
odpowiedniego materiału mocującego.
Umieszczone w dostawie śruby i kołki rozporowe
są przeznaczone tylko do betonu. Przy innych
rodzajach montażu podłogowego należy
przestrzegać danych producenta kołków
rozporowych.
Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia czy przecięcia,
podczas montażu należy nosić rękawice.
Po ustawieniu wanny instalator musi przeprowadzić kontrolę
szczelności wanny.
Instalator musi potwierdzić na przewidzianej do tego stronie
instrukcji montażu właściwe przekazanie zamontowanej
wanny.
Wskazówki dot. konserwacji
Nie stosować żadnych silikonów zawierających kwas octowy.
Użycie silikonu zawierającego kwas octowy powoduje
uszkodzenie podzespołów produktu.
Do spoinowania elementów zaleca się użycie silikonu
sanitarnego powstrzymującego powstawanie grzyba. W
określonych warunkach po pewnym czasie może dojść do
przebarwienia silikonowego materiału uszczelniającego.
Spoiny silikonowe wymagają konserwacji i nie są objęte
gwarancją.
Zalecenie dotyczące pielęgnacji, patrz dołączona broszura.
12
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
poślizgu
Jeżeli wanna używana jest w miejscu publicznym,
wówczas należy zamontować opcjonalnie
dostępne naklejki przeciwpoślizgowe.
(#95434000)
Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi
i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z
prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem
alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny i
czyszczenia ciała.
Temperatura kąpieli nie może przekraczać 40ºC.
W wannie ani w jej pobliżu nie można używać
przyrządów elektrycznych jak suszarka do włosów, radio.
Po każdej kąpieli należy opróżnić wannę i wytrzeć wraz z
półkami.
Nie można zmieniać konstrukcji produktu. Używać można
jedynie oryginalnych części zamiennych.
Wanna musi być zainstalowana zgodnie z instrukcją montażu
firmy Hansgrohe AG oraz z właściwymi normami DIN / EN, a
szczelność i instalacja muszą zostać skontrolowane.
Data
Firma / Pieczątka / Podpis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis