Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Biztonsági Utasítások; Karbantartási Utasítások - HANSGROHE AXOR Bouroullec 19955000 Gebrauchsanleitung / Montageanleitun

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Szerelési utasítások / Kezelési utasítás
A kádat nem szabad kültéren felállítani.
Figyelembe kell venni a felállítási hely ajtajának szélességét. A
méretek a műszaki adatoknál találhatók.
A kádat egy nedves helyiségeknek megfelelő padlózatra kell
felszerelni.
A padlónak legalább 550 kg/m² minimális terheléssel kell
rendelkezni. A padlónak megfelelően kiegyenlítettnek kell lenni,
ez azt jelenti, hogy a padlónak vízszintesnek és simának kell
lenni.
A kádat az E IEC 60364-7-701 / DIN VDE
0100 T 701 szerinti biztonsági területek
betartása mellett kell felállítani.
A lefolyó-csatlakozást a jelenleg érvényes DIN
1986/EN12056-nek, és a helyi előírásoknak megfelelően kell
elvégezni.
A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e
szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi
sérüléseket nem ismerik el.
Kizárólag erre a célra való rögzítő anyagokat
szabad felhasználni! A mellékelt csavarok és tiplik
csak betonhoz használhatók! Más padlózatok
esetén a tiplik gyártójának utasításait kell
figyelembe venni.
A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése
érdekében kesztyűt kell viselni.
A kád felállítása után a szerelőnek ellenőrizni kell a kád
tömítettségét.
A szerelőnek a felszerelt kád szabályszerű átadását a szerelési
útmutató erre kijelölt oldalán igazolni kell.
Karbantartási utasítások
Nem szabad ecetsav tartalmú szilikont használni. Ecetsav
tartalmú szilikon használata által a termék alkotóelemei
megrongálódnak.
Az elemek közötti fúgázáshoz a gombagátló szaniter szilikont
ajánljuk. Bizonyos körülmények között egy idő után a szilikon
tömítőanyag elszíneződhet. A szilikon fúgák karbantartási
fúgák, és nem tartoznak bele a jótállásba.
Az ajánlott tisztításhoz lásd a mellékelt brosúrát.
Magyar
Biztonsági utasítások
Figyelmeztetés csúszásveszélyre
Ha a kádat nyilvános helyen használják, akkor fel
kell szerelni az opcionálisan kapható csúszásgátló
ragasztókat. (#95434000)
Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és /
vagy érzékelésben korlátozott személyek nem
használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és
kábítószer befolyása alatt álló személyek nem
használhatják a terméket.
A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és
egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
A fürdővíz hőmérséklete nem haladhatja meg a 40ºC-ot.
A kád közelében vagy a kádban nem szabad elektromos
fogyasztókat használni pl. hajszárítót, rádiót.
A kádat minden fürdés után ki kell üríteni és a tartókkal
együtt szárazra kell törölni.
A termék felépítését nem szabad megváltoztatni. Csak
eredeti alkatrészeket szabad használni.
A kádat rendeltetésszerűen a Hansgrohe AG vállalat szerelési
utasítása alapján, valamint a vonatkozó DIN / EN szabványok
szerint szerelték fel, és ezek alapján ellenőrizték a kád
tömítettségét, és felszerelését.
Dátum
Vállalat / Pecsét / Aláírás
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis