Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Asus DSL-AC68U Schnellstartanleitung

Dual-band 802.11ac vdsl/adsl
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DSL-AC68U:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL
Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL
DSL-AC68U
DSL-AC68U
Modem Router
Modem Router
Quick Start Guide
U15295a / Second Edition / January 2021

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus DSL-AC68U

 • Seite 1 DSL-AC68U DSL-AC68U Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL Modem Router Modem Router Quick Start Guide U15295a / Second Edition / January 2021...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Table of contents Package contents ............... 3 A quick look at your router ............. 3 Setting up ..................5 Powering up ................. 5 Getting started ................6 Networks Global Hotline Information ......144 This QSG contains these languages: English Deutsch Русский...
 • Seite 3: Package Contents

  Package contents Package contents VDSL/ADSL Wireless Modem Router Power adapter Network cable (RJ-45 cable) Quick Start Guide Splitter (varies with region) DSL/phone cable (RJ-11 cable) Warranty card Support CD (User Manual/ Utilities) NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your router A quick look at your router LAN 1~4 LED...
 • Seite 4 Reset button Power button DC-IN jack RJ-11 port USB 3.0 port LAN 1~4 ports...
 • Seite 5: Setting Up

  2. When DSL LED stops flashing and lights constantly, you can start the DSL setup process via the QIS Wizard (Quick Internet Setup Wizard). NOTE: For more details on QIS, refer to the online user manual on ASUS support site: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/...
 • Seite 6: Getting Started

  NOTE: Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. For more details, please refer to the ASUS Support site: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/ 3. Your xDSL modem router automatically configures the DSL Annex mode, Internet connection type, and VPI/VCI value and encapsulation modes.
 • Seite 7 • By default, the QIS Wizard is for DSL setup. If you want to configure DSL-AC68U as a wireless router, refer to the section Internet Connection in the online user manual on ASUS support site: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/ 4.
 • Seite 8 Бърз преглед Бърз преглед Безжичен VDSL/ADSL модем-рутер Адаптер Мрежов кабел (RJ-45 кабел) Ръководство за бърз старт Сплитер (варира за различните DSL/телефонен кабел (RJ-11 региони) кабел) Гаранционна карта Помощен CD диск (ръководство, помощен софтуер) ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете...
 • Seite 9 Бутон за нулиране Бутон за включване и изключване Порт захранване (DC-IN) RJ-11 порт USB 3.0 порт LAN1~4 порта...
 • Seite 10 2. Когато DSL LED спре да мига и започне да свети непрекъснато, можете да стартирате процеса на инсталиране на DSL чрез QIS Wizard (Съветник за бързо конфигуриране на интернет). ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно QIS, вижте ръководството на потребителя на уеб сайта за поддръжка на ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 11: Първи Стъпки

  ЗАБЕЛЕЖКА: Деактивирайте настройките на прокси сървъра и комутируемата връзка, след което конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес. За повече информация, вижте раздел уеб сайта за поддръжка на ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 3. Вашият xDSL модем-рутер автоматично конфигурира режим DSL Annex, типа...
 • Seite 12 интернет) е за DSL инсталиране. Ако искате да конфигурирате DSL- AC68U като безжичен рутер, вижте раздел Интернет връзка в онлайн ръководството на потребителя на уеб сайта за поддръжка на ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 4. Ако QIS (Бързо конфигуриране на интернет)не успее да открие вида на...
 • Seite 13: Sadržaj Pakiranja

  Sadržaj pakiranja Sadržaj pakiranja VDSL/ADSL bežični modem s Adapter napajanja usmjerivačem Mrežni kabel (RJ-45 kabel) Vodič za brzi početak rada Razdjelnik (razlikuje se po regijama) DSL/telefonski kabel (RJ-11 kabel) Jamstvena kartica CD podrške (Priručnik, uslužni programi) NAPOMENE: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
 • Seite 14 Gumb za resetiranje Gumb za uključivanje/ isključivanje Priključak napajanja (DC-IN) Priključak RJ-11 USB 3.0 priključci Priključci za LAN 1~4...
 • Seite 15: Tehnički Podaci

  2. Kada DSL LED prestane treptati i počne svijetliti stalno, možete pokrenuti postupak DSL podešavanja preko QIS Čarobnjaka (Čarobnjak za brzo podešavanje za internet). NAPOMENE: Više pojedinosti o QIS potražite u internetskom korisničkom priručniku na ASUS stranici za podršku: https://www.asus.com/Networking/ DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 16: Početak Rada

  NAPOMENE: Deaktivirajte proxy postavke, telefonsku vezu i postavite postavke za TCP/IP tako da se automatski dohvaća IP adresa. Više pojedinosti potražite na ASUS stranici za podršku: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 3. Vaš xDSL modem s usmjerivačem automatski će konfigurirati DSL dodatni način rada, vrstu internetske veze i VPI/VCI vrijednost i načine inkapsulacije.
 • Seite 17 • Po zadanim postavkama QIS čarobnjak je za DSL postavu. Ako želite konfigurirati DSL-AC68U kao bežični usmjerivač, pogledajte poglavlje Internetska veza u internetskom korisničkom priručniku na ASUS stranici za podršku: https://www. asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/. 4. Ako QIS nije prepoznao vrstu vaše Internet Connection (Internetska veza), ručno konfigurirajte postavke veze.
 • Seite 18: Obsah Krabice

  Obsah krabice Obsah krabice VDSL/ADSL bezdrátový modem- Napájecí adaptér směrovač Síťový kabel (kabel RJ-45) Stručná příručka Rozdělovač (liší se podle regionu) DSL/telefonní kabel (kabel RJ-11) Záruční karta Podpůrný disk CD (Příručka, software nástroje) POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.
 • Seite 19 Resetovací tlačítkon Vypínač Napájecí port (DC-IN) Port RJ-11 Porty USB 3.0 LAN porty 1~4...
 • Seite 20: Instalace

  1. Zapněte xDSL modem-směrovač a několik minut počkejte na připojení k Internetu. 2. Když indikátor DSL LED přestane blikat a začne svítit, můžete zahájit nastavení DSL pomocí Průvodce QIS (Průvodce rychlým nastavením Internetu). POZNÁMKA: Další podrobnosti o QIS najdete v online uživatelské příručce na webu podpory ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 21 2. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. POZNÁMKA: Deaktivujte nastavení proxy, telefonické připojení a nastavte TCP/IP na automatické získání adresy IP. Další podrobnosti viz web technické podpory ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 2. Tento xDSL modem-směrovač automaticky nakonfiguruje režim DSL Annex, typ připojení...
 • Seite 22 • Ve výchozí konfiguraci slouží pro nastavení DSL Průvodce QIS. Chcete- li nakonfigurovat DSL-AC68U jako bezdrátový směrovač, viz část Internet Connection (Připojení k Internetu) v online uživatelské příručce na webu podpory ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 4. Pokud funkce QIS nerozpozná váš typ připojení k Internetu, ručně nakonfiguru- jte nastavení...
 • Seite 23: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold Pakkens indhold VDSL/ADSL trådløs modemrouter Strømadapter Netværkskabel (RJ- 45-kabel) Kvikstartguide Fordeler (varierer efter region) DSL/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantibevis Support-cd (brugsanvisning, softwareprogram) BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af dele- ne mangler eller er beskadiget. Et hurtigt kik på din router Et hurtigt kik på...
 • Seite 24 Nulstillingsknap Tænd/sluk-knap Strøm (DC-IN) porte RJ-11-port USB 3.0 porte LAN1~4 porte...
 • Seite 25 1. Tænd din xDSL-modemrouter, og vent indtil internetforbindelsen er blevet oprettet. 2. Når DSL-lampen holder op med at blinke og lyser konstant, kan du begynde at konfigurere DSL via QIS-guiden (hurtig internetopsætning). BEMÆRK: For yderligere oplysninger vedrørende QIS, henvises der til online-brugervejledningen på ASUS’s support-webside: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 26: Kom Godt I Gang

  Kom godt i gang 1. Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. 2. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. BEMÆRK: Deaktiver proxy-indstillingeren, opkaldsforbindelsen og angiv TCP/IP-indstillingerne, for at hente en IP-adresse automatisk.
 • Seite 27 • Som standard er QIS-guiden beregnet til indstilling af DSL. Hvis du vil konfigurere DSL-AC68U som en trådløs router, der henvises til afsnittet Internetforbindelse i online-brugervejledning på ASUS's support-webside: https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/. 4. Hvis QIS-guiden ikke kunne registrere din internetforbindelsestype, skal du konfigurere forbindelsesindstillingerne manuelt.
 • Seite 28: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking Inhoud verpakking Draadloze VDSL-/ADSL-modemrouter Voedingsadapter Netwerkkabel (RJ-45 cable) Beknopte handleiding Splitter (afhankelijk van de DSL-/telefoonkabel (RJ-11-kabel) woonplaats) Voetstuk Ondersteuningscd (Handleiding, hulpprogramma) OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snelle blik op uw router Een snelle blik op uw router LED LAN1~4...
 • Seite 29 Reset button Power button Voedingsaansluiting (DC-IN) RJ-11 poort USB 3.0-poorten Poorten LAN1~4...
 • Seite 30 2. Wanneer de DSL-LED stopt met knipperen en constant oplicht, kunt u het DSL- installatieproces starten via de QIS-wizard (Wizard Snelle internetinstelling). OPMERKING: Voor meer details over QIS, kunt u de online handleiding raadplegen op de ASUS-ondersteuningssite: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 31 Schakel uw kabel/DSL-modem in. OPMERKING: Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP-instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen. Raadpleeg de ASUS-ondersteuningswebsite voor meer informatie: https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Uw xDSL-modemrouter configureert automatisch de DSL Annex-modus, het internetverbindingstype en de VPI/VCI-waarde en inkapselingsmodi.
 • Seite 32 • De QIS-wizard is standaard voorzien voor de DSL-instelling. Als u DSL-AC68U wilt configureren als draadloze router, raadpleeg het hoofdstuk Internetverbinding in de online handleiding op de ASUS-ondersteuningssite: https://www.asus.
 • Seite 33: Pakendi Sisu

  Pakendi sisu Pakendi sisu VDSL/ADSL traadita modem-ruuter Toiteadapter Võrgukaabel (RJ-45 kaabel) Lühijuhend Jagur (varieerub regiooniti) DSL-/telefonikaabel (RJ-11 kaabel) Garantiikaart Tugijuhendi CD (Juhend, tarkvarautiliit) MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga. Kiire pilguheit ruuterile Kiire pilguheit ruuterile LAN1~4 LED indikaatorid 5GHz LED indikaator DSL LED indikaator...
 • Seite 34 Lähtestusnupp Toitenupp Toiteport (DC-IN) RJ-11 port USB 3.0 port LAN1~4 pordid...
 • Seite 35: Tehnilised Andmed

  1. Lülitage xDSL modem-ruuter sisse ja oodake mõni minut, kuni luuakse Interneti- ühendus. 2. Kui DSL LED indikaator lõpetab vilkumise ja jääb püsivalt helendama, saate alustada DSL-i häälestusprotsessi viisardi QIS (Quick Internet Setup) kaudu. MÄRKUS: Lisateavet QIS-i kohta vaadake ASUS-e veebijuhendist: https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 36 Ruuteri häälestamine Ruuteri häälestamine 2. Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage http://router.asus.com. 3. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu. MÄRKUS: Keelake puhversätted ja sissehelistusühendus ning seadistage TCP/IP sätted nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. Täiendavat teavet leiate ASUS’e toeetenuste saidilt: https://www.asus.com/Networking/...
 • Seite 37 • Vaikimisi on viisard QIS ette nähtud DSL-i häälestuseks. Kui soovite konfigureerida seadme DSL-AC68U traadita ruuterina, juhinduge jaotisest Internetiühendus veebijuhendist ASUS-e tugiteenuste saidil: https://www. asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 4. Kui viisard QIS ei suuda automaatselt Interneti-ühenduse tüüpi tuvastada, konfigureerige ühenduse sätted käsitsi.
 • Seite 38: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte Contenu de la boîte Modem-routeur Wi-Fi VDSL/ADSL Adaptateur secteur Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide Séparateur (varie en fonction du pays d'achat) Câble téléphonique (RJ-11) Carte de garantie CD de support (Manuel + utilitaires) REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.
 • Seite 39 Bouton de réinitialisation Bouton d'alimentation Connecteur d'alimentation (CC) Port RJ-11 Port USB 3.0 Ports réseau local (LAN) 1 à 4...
 • Seite 40: Configuration

  DSL via l'assistant de configuration internet. REMARQUE : Pour plus de détails sur l'assistant de configuration internet, consultez le manuel de l'utilisateur en ligne sur le site de support ASUS à l'adresse suivante : https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/...
 • Seite 41: Prise En Main

  Prise en main 1. L'interface de gestion du modem-routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez http://router.asus.com dans la barre d'adresse. 2. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au modem-routeur.
 • Seite 42 Par défaut, l'assistant de configuration internet permet de configurer une ligne DSL. Si vous souhaitez configurer votre modem-routeur DSL-AC68U en tant que simple routeur Wi- Fi, consultez la section Connexion internet du manuel de l'utilisateur en ligne sur le site de support ASUS à...
 • Seite 43: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö Langaton VDSL/ADSL-modeemireititin Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45-kaapeli) Pikaopas Jakaja (tyyppi vaihtelee eri alueilla) DSL/puhelinkaapeli (RJ-11-kaapeli) Takuukortti Tuki-CD (Käyttöopas, apuohjelmaohjelmisto) HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Katsaus sovellukseen Katsaus sovellukseen LAN 1~4 LED 5 GHz LED DSL-LED -valo Virran LED-valo Internet-LED...
 • Seite 44 Nollauspainike Virtapainike Virtakaapelin liitäntä (DC-IN) RJ-11 –portti USB 3,0 -portit LAN1~4-portit...
 • Seite 45 50~90% Tallennustila 20~90% Käynnistys Käynnistys 1. Käynnistä xDSL-modeemireititin ja odota muutama minuutti internet-yhteyttä. 2. Kun DSL LED lakkaa vilkkumista ja palaa tasaisesti, voit käynnistää DSL- asetusprosessin ohjatulla QIS-asetuksella (Ohjattu pika-internet-asetus). HUOMAA: Katso lisätietoja Internet-pika-asetuksesta (QIS) online-kyttöop- paasta ASUS-tukisivustolla: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 46 DSL-AC68U :n asettaminen DSL-AC68U :n asettaminen 1. Graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web-selai- men. Jollei se käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen http://router.asus.com. 2. Aseta reitittimen salasana estääksesi valtuuttamattoman käytön. HUOMAA: Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja ASUS-tukisivustolta:...
 • Seite 47 ISP-yhteystyypin automaattinen tunnistaminen suoritetaan, kun määrität xDSL-modeemireitittimen ensimmäistä kertaa, tai kun laite nollataan oletusasetuksiinsa. • Ohjattu QIS-asetus on oletuksena DSL-asetus. Jos haluat määrittää DSL-AC68U:n langattomaksi reitittimeksi, katso lisätietoja kohteesta Internet Connection (Internet-yhteys) online-käyttoppaasta ASUS-tukisivustolla: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 4. Jos QIS ei pysty tunnistamaan internet-yhteystyyppiä, määritä yhteysasetukset manuaalisesti.
 • Seite 48: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt Verpackungsinhalt VDSL/ADSL-WLAN-Modem-Router Netzteil Netzwerkkabel (RJ-45-Kabel) Schnellstartanleitung Splitter (variiert je nach Region) DSL-/Telefonkabel (RJ-11-Kabel) Garantiekarte Support-CD (Benutzerhandbuch/ Dienstprogramme) HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Ihr Router auf einen Blick Ihr Router auf einen Blick LAN-LEDs 1~4 5 GHz LED DSL-LED...
 • Seite 49 Reset-Taste Ein-/Austaste Netzanschluss (DC-IN) RJ-11 Anschluss USB 3.0-Anschluss LAN-Anschlüsse 1~4...
 • Seite 50: Einrichtung

  2. Wenn die DSL-LED aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet, können Sie mit der DSL-Einrichtung über den QIS-Assistenten (Quick Internet Setup) beginnen. HINWEIS: Weitere Einzelheiten zu Quick Internet Setup (QIS) entnehmen Sie bitte dem Online-Benutzerhandbuch auf der ASUS Support-Webseite: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/...
 • Seite 51: Erste Schritte

  HINWEIS: Deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen, die Einwahlverbindung und richten Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen zum automatischen Beziehen einer IP-Adresse ein. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der ASUS Support-Webseite: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 3. Ihr xDSL-Modem-Router konfiguriert DSL-Annex-Modus, Internetverbindungstyp, VPI/VCI-Wert und Verkapselungsmodi automatisch. Geben Sie die von Ihrem Internetanbieter bezogenen Internetkonto- Informationen ein.
 • Seite 52 Standardeinstellungen. • Standardmäßig dient der QIS-Assistent der DSL-Einrichtung. Falls Sie den DSL-AC68U als WLAN-Router konfigurieren möchten, beachten Sie bitte den Abschnitt Internetverbindung im Online-Benutzerhandbuch auf der ASUS Support-Webseite: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 4. Falls QIS Ihren Internetverbindungstyp nicht erkennen kann, konfigurieren Sie Ihre Verbindungseinstellungen bitte manuell.
 • Seite 53: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής Μετασχηματιστής ισχύος VDSL/ADSL Καλωδιακού δικτύου (καλώδιο Οδηγός Γρήγορης Έναρξης RJ-45) Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την Καλώδιο DSL/τηλεφώνου περιοχή) (καλώδιο RJ-11) κάρτα εγγύησης CD Υποστήριξης (Εγχειρίδιο, βοηθητικό λογισμικό) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε...
 • Seite 54 Κουμπί επαναφοράς Κουμπί επαναφοράς Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN) Θύρα RJ-11 USB 3,0 Θύρες Θύρες LAN1~4...
 • Seite 55: Εγκατάσταση

  2. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED DSL σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά, μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης DSL μέσω του οδηγού QIS (Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης Internet). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το QIS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 56 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/ IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Το μόντεμ δρομολογητής xDSL διαμορφώνει αυτόματα τη λειτουργία...
 • Seite 57 διαμορφώνετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση DSL-AC68U. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-AC68U ως ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Internet Connection (Σύνδεση στο διαδίκτυο) στο...
 • Seite 58: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete Contenido del paquete VDSL/ADSL vezeték nélküli modem Hálózati adapter router Hálózati kábel (RJ-45 kábel) Gyors üzembe helyezési útmutató Elosztó (típusa térségenként eltérő) DSL/telefonkábel (RJ-11 kábel) Garanciajegy Támogató CD (kézikönyv, segédprogram) MEGJEGYZÉS: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 • Seite 59 Alaphelyzet gomb Főkapcsoló gomb Hálózati (DC bemeneti) port RJ-11-port Portok USB 3.0 LAN1~4 portok...
 • Seite 60 2. Amikor a DSL LED-fénye abbahagyja a villogást és folyamatosan világítani kezd, akkor megkezdheti a DSL beállítását a QIS varázsló (Gyors internet-beállítási varázsló) segítségével. MEGJEGYZÉS: A QIS-re vonatkozó bővebb tudnivalókért tekintse meg az online elérhető felhasználói útmutatót az ASUS támogatási webhelyén: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 61 érdekében. MEGJEGYZÉS: Tiltsa le a proxybeállításokat és a betárcsázós kapcsolatot, és adja meg úgy a TCP/IP-beállításokat, hogy az IP-cím lekérése automatikusan történjen. További részletekért látogasson el az ASUS támogatási webhelyére: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 3. Az xDSL modem router automatikusan konfigurálja a DSL csatolt módját, az internetkapcsolat típusát, továbbá...
 • Seite 62 • A gyors internet-beállítási varázsló alapértelmezés szerint a DSL beállítására szolgál. Ha a DSL-AC68U készükéket vezeték nélküli routerként szeretné konfigurálni, tekintse meg az Internetkapcsolat című részt az online felhasználói útmutatóban az ASUS támogatási webhelyén: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 63: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Contenuto della confezione Modem Router VDSL/ADSL Wireless Adattatore di alimentazione Cavo di rete (RJ-45) Guida rapida Filtro splitter (varia a seconda della regione) Cavo telefonico/DSL (RJ-11) Certificato di garanzia CD di supporto (Manuale, software di utility) NOTA: Contatta il rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
 • Seite 64 Pulsante di reset Pulsante di accensione/spegnimento Porta ingresso alimentazione (DC-IN) Porta RJ-11 Porta USB 3.0 Porte LAN 1~4...
 • Seite 65: Configurazione In Corso

  2. Quando il LED DSL smette di lampeggiare e rimane fisso potete avviare il processo di configurazione tramite l'installazione guidata (QIS). NOTA: Per maggiori informazioni sulla QIS fate riferimento al manuale utente online reperibile sul sito di supporto ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/...
 • Seite 66: Per Iniziare

  NOTA: Disabilitate il server proxy, le connessioni remote e configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. Per maggiori informazioni fate riferimento al sito di supporto ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 3. Il vostro modem/router xDSL configura automaticamente la modalità DSL Annex, il tipo di connessione ad Internet, i valori VPI/VCI e le modalità...
 • Seite 67 • Come impostazione standard la procedura QIS consente di configurare la connessione DSL. Se volete configurare il DSL-AC68U come router wireless fate riferimento alla sezione Connessione ad Internet del manuale utente reperibile sul sito di supporto ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/ 4.
 • Seite 68: Pakuotės Turinys

  DSL / telefono kabelis (RJ-11 kabelis) Garantijos kortelė Pagalbinis kompaktinis diskas (rankinis, paslaugų programinė įranga) PASTABA: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Sparčioji DSL-AC68U peržiūra Sparčioji DSL-AC68U peržiūra LAN1–4 lemputė 5 GHz šviesiniai indikatoriai DSL lemputė Maitinimo LED Interneto lemputė...
 • Seite 69 Paleidimo iš naujomygtukas Maitinimo mygtukas aitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas RJ-11 prievadas USB 3.0 prievadai LAN1–4 prievadai...
 • Seite 70 1. Įjunkite xDSL modemą-kelvedį ir palaukite kelias minutes, kad atsirastų interneto ryšys. 2. Kai DSL lemputė nustoja mirgėti ir dega nepertraukiamai, galite pradėti DSL sąranką naudodami QIS (sparčiosios interneto sąrankos) vedlį. PASTABA: Daugiau informacijos apie QIS rasite internetiniame naudojimo vadove ASUS pagalbos svetainėje: https://www.asus.com/Networking/ DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 71 DSL-AC68U iestatīšana DSL-AC68U iestatīšana 1. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite http://router.asus.com. 2. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam. NOTE: Pasyvinkite tarpinio serverio nuostatas, surinkite ryšio numerį ir nustatykite TCP / IP nuostatas, kad automatiškai gautumėte IP adresą.
 • Seite 72 Pagal numatytuosius parametrus, QIS vedlys skirtas DSL sąrankai. Jei norite DSL- AC68U sukonfigūruoti kaip belaidžio ryšio kelvedį, žr. skyrių Interneto ryšys, esantį internetiniame naudojimo žinyne ASUS pagalbos svetainėje: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 4. Jei QIS nepavyko aptikti interneto ryšio tipo, ryšio nuostatas sukonfigūruokite rankiniu būdu.
 • Seite 73 DSL / telefono kabelis (RJ-11 kabelis) Atbalsta CD (Manuāli, Garantijos kortelė utilītprogramma) NOTE: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Sparčioji DSL-AC68U peržiūra Sparčioji DSL-AC68U peržiūra LAN1~4 LED 5 GHz šviesiniai indikatoriai DSL LED Maitinimo LED Interneta LED WPS mygtukas USB 3.0 LED...
 • Seite 74 Atiestatīšanas poga Barošanas poga Strāvas (DC-IN) pieslēgvietas RJ-11 pieslēgvieta USB 3.0 pieslēgvietas LAN1~4 pieslēgvietas...
 • Seite 75: Tehniskie Dati

  1. Įjunkite xDSL modemą-kelvedį ir palaukite kelias minutes, kad atsirastų interneto ryšys. 2. Kai DSL lemputė nustoja mirgėti ir dega nepertraukiamai, galite pradėti DSL sąranką naudodami QIS (sparčiosios interneto sąrankos) vedlį. PASTABA: Plašāk par QIS skatiet tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā ASUS atbalsta vietnē: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 76 RT-AC86U iestatīšana RT-AC86U iestatīšana 2. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite http://router.asus.com. 3. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam. PASTABA: Pasyvinkite tarpinio serverio nuostatas, surinkite ryšio numerį ir nustatykite TCP / IP nuostatas, kad automatiškai gautumėte IP adresą.
 • Seite 77 įrenginio nuostatos. • Pagal numatytuosius parametrus, QIS vedlys skirtas DSL sąrankai. Jei norite DSL-AC68U sukonfigūruoti kaip belaidžio ryšio kelvedį, skatiet sadaļu Internet Connection (Interneta savienojums) tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā ASUS atbalsta vietnē: https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 4. Jei QIS nepavyko aptikti interneto ryšio tipo, ryšio nuostatas sukonfigūruokite rankiniu būdu.
 • Seite 78: Innhold I Pakken

  DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantikor Support CD (Veiledning, verktøyprogramvare) MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt for- handleren din. En rask kikk på DSL-AC68U En rask kikk på DSL-AC68U LAN-porter 1–4 5 GHz LED-lampe LED-lampe for DSL Strøm LED...
 • Seite 79 Reset (Nullstill)-knapp Strømknap Strømport (DC) RJ-11-port USB 3.0 -porter LAN-porter 1–4...
 • Seite 80: Spesifikasjoner

  1. Slå på xDSL-modemruteren, og vent noen minutter på Internett-tilkoblingen. 2. Når LED-lampen for DSL slutter å blinke og lyser hele tiden, kan du starte DSL- installasjonsprosessen via QIS-veiviseren (Hurtigoppsett for Internett). MERK: Du finner mer informasjon om QIS i brukerhåndboken på ASUS- støttesiden: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 81: Komme I Gang

  Komme i gang 1. Web-grensesnittet startes automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til http://router.asus.com. 2. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. MERK: Deaktiver innstillingene for proxy og oppringt tilkobling, og sett TCP/IP-innstillingene til å...
 • Seite 82 • Som standard bruker QIS-veiviseren DSL-oppsett. Hvis du vil konfigurere DSL- AC68U som en trådløs ruter, se delen Internettforbindelse i brukerhåndboken på ASUS-støttesiden: https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 4. Hvis QIS ikke kunne registrere Internett-tilkoblingstypen din, må du konfigure tilkoblingsinnstillingene manuelt. 5. Velg et nettverksnavn (SSID) og sikkerhetsnøkkel for den trådløse tilkoblingen.
 • Seite 83: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem Conteúdo da embalagem Router Modem Sem Fios VDSL/ADSL Transformador Cabo de rede (Cabo de rede RJ-45) Guia de consulta rápida Derivador (varia consoante a região) Cabo DSL/telefone (cabo RJ-11) Cartão de Garantia CD de suporte (Manual do Utiliza- dor, software utilitário) NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
 • Seite 84 Botão de reposição Botão de energia Porta de alimentação (Entrada DC) Porta RJ-11 Porta USB 3.0 LED LAN 1 a 4...
 • Seite 85: Instalação

  2. Quando o LED DSL parar de piscar e estiver estático, poderá iniciar o processo de configuração de DSL através do Assistente QIS (Assistente de Configuração Rápida de Internet). NOTA: Para mais detalhes sobre o Guia de Consulta Rápida, consulte o manual do utilizador online no site de suporte da ASUS: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 86: Começar A Utilizar

  NOTA: Desative as definições de proxy, a ligação de acesso telefónico e configure as definições de TCP/IP para obter um endereço IP automatica- mente. Para mais informações, consulte o website: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/de Suporte da ASUS. 3. O modem router xDSL configura automaticamente o modo Anexo DSL, o tipo de ligação à...
 • Seite 87 Por predefinição, o Assistente QIS destina-se à configuração da ligação DSL. Se deseja configurar o DSL-AC68U como router sem fios, consulte a secção Ligação à Internet no manual do utilizador online no site de suporte da ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 88: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania Zawartość opakowania Router bezprzewodowy z Zasilacz modemem VDSL/ADSL Kabel sieciowy (kabel RJ- Instrukcja szybkiego uruchomienia Splitter (zależy od regionu) Kabel DSL/telefoniczny (kabel RJ-11) Karta gwarancyjna Pomocniczy dysk CD (podręcznik, programy narzędziowe) UWAGI: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się...
 • Seite 89 Przycisk Reset Przycisk zasilania Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego) Port RJ-11 Port USB 3.0 Porty sieci LAN1~4...
 • Seite 90: Włączanie Zasilania

  DSL za pomocą kreatora QIS (kreator szybkiej konfiguracji połączenia z Internetem). UWAGA: Bardziej szczegółowe informacje na temat kreatora QIS można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym online w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 91 UWAGA: Wyłącz ustawienia serwera proxy i połączenie telefoniczne oraz wprowadź ustawienia protokołu TCP/IP w celu automatycznego uzyskiwania adresu IP. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS: https://www.asus.com/Network- ing/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Router z modemem xDSL automatycznie skonfiguruje tryb DSL Annex, typ połącze- nia z Internetem oraz wartość...
 • Seite 92 Kreator QIS służy domyślnie do konfiguracji połączenia DSL. W celu skonfigurowania urządzenia DSLAC68U jako routera bezprzewodowego należy zapoznać się z częścią Połączenie z Internetem w podręczniku użytkownika dostępnym online w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS: https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 4. Jeśli kreator QIS nie wykryje typu połączenia z Internetem, ustawienia połączenia należy skonfigurować...
 • Seite 93: Комплект Поставки

  Комплект поставки Комплект поставки Беспроводной роутер с VDSL/ADSL Блок питания модемом Сетевой кабель (RJ-45) Краткое руководство Разветвитель (в зависимости от региона) Телефонный кабель (RJ-11) Гарантийный талон Компакт-диск (руководство пользователя/утилиты) ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый...
 • Seite 94 КНОПКА СБРОСА Кнопка питания Разъем питания Разъем RJ-11 Порт USB 3.0 Порты LAN 1~4...
 • Seite 95 1. Включите роутер и дождитесь подключения к сети Интернет. 2. Когда индикатор DSL перестает мигать можно запустить процесс установки DSL с помощью мастера QIS (Мастер быстрой настройки Интернет). ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о быстрой настройке смотрите в руководстве пользователя на сайте ASUS https://www.asus.com/Networking/ DSLAC68U/HelpDesk/...
 • Seite 96: Первое Включение

  2. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа. ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. Для получения дополнительной информации посетите сайт ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 3. Роутер автоматически конфигурирует режим DSL, тип подключения к сети Интернет...
 • Seite 97 Примечания: • Автоматическое определение типа подключения имеет место при первой настройке роутера или после сброса роутера к настройкам по умолчанию. • По умолчанию, QIS предназначена для настройки DSL. Если нужно настроить роутер в качестве беспроводного маршрутизатора, обратитесь к разделу Подключение к сети Интернет...
 • Seite 98 Conteúdo da embalagem Conteúdo da embalagem Ruter modem fără fir VDSL/ADSL Adaptor de alimentare Reţeaua de cablu (cablu RJ-45) Ghid rapid de pornire Divizor (diferă în funcție de regiune) Cablu telefonic/DSL (cablu RJ-11) Card de garanţie CD (Manual, software utilitar) NOTĂ: Dacă...
 • Seite 99 Buton resetare Buton de alimentare Port de alimentare (intrare c.c.) Port RJ-11 Port USB 3.0 Porturi LAN1~4...
 • Seite 100 2. Atunci când indicatorul LED DSL nu mai iluminează intermitent, ci constant, puteți porni procesul de configurare DSL prin intermediul expertului QIS (Quick Internet Setup - Configurare rapidă Internet). NOTĂ: Pentru mai multe detalii despre QIS, consultaţi manualul de utilizare de pe site-ul de asistenţă ASUS. https://www.asus.com/Networking/DSL- AC68U/HelpDesk/.
 • Seite 101 NOTĂ: Dezactivați setările proxy, conexiunea pe linie comutată și configurați setările TCP/IP pentru a obține automat o adresă IP. Pentru mai multe detalii, consultați site-ul de asistență ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 3. Ruterul modem xDSL configurează automat modul DSL Annex (Anexă DSL), tipul de conexiune la Internet, precum și valoarea VPI/VCI și modurile de...
 • Seite 102 • În mod implicit, expertul QIS este destinat configurării DSL. Dacă doriți să configurați dispozitivul DSL-AC68U drept ruter fără fir consultaţi secţiunea Internet Connection (Conectarea la internet) din manualul de utilizare de pe site-ul de asistenţă ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 103 CD de soporte (Manual, software de utilidad) NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido a su DSL-AC68U Un vistazo rápido a su DSL-AC68U LED LAN 1~4 LED de 5GHz LED DSL LED de alimentación...
 • Seite 104 Botón Restablecer Botón de alimentación Puerto de alimentación (DC-IN) Puerto RJ-11 USB 3.0 Puerto Puertos LAN1~4...
 • Seite 105: Configuración

  DSL a través del Asistente para configuración rápida de Internet (QIS). NOTA: Para obtener más información sobre la Guía de instalación rápida, consulte el manual del usuario en línea en el sitio de asistencia técnica de ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 106 NOTA: Deshabilite la configuración del proxy, la conexión de acceso telefónico a redes y establezca la configuración TCP/IP para obtener una dirección IP automáticamente. Para obtener más detalles, consulte el sitio de soporte técnico de ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLA- C68U/HelpDesk/. 3. Su router/módem xDSL configura automáticamente el modo Anexión DSL, el tipo de conexión a Internet, el valor VPI/VCI y los modos de encapsulado.
 • Seite 107 • De forma predeterminada, el asistente QIS establece la configuración DSL- AC68U. Si desea configurar DSL-AC68U como router inalámbrico, consulte la sección Conexión a internet del manual del usuario en línea en el sitio de asistencia técnica de ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 108: Sadržaj Paketa

  Sadržaj paketa Sadržaj paketa VDSL/ADSL bežični modem ruter Adapter za struju Mrežni kabl (kabl RJ-45) Vodič za brzo korišćenje Razdvajač (razlikuje se od regiona do DSL/telefonski kabl (RJ-11 regiona) kabl) Papiri sa garancijom CD za podršku (Uputstvo za korišćenje, pomoćni program) NAPOMENA: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.
 • Seite 109 Taster za resetovanje Taster za napajanje Port za napajanje (DC-IN) RJ-11 ulaz USB 3.0 port LAN 1~4 ulazi...
 • Seite 110 2. Kada DSL lampica prestane da treperi i postane trajno upaljena, možete da pokrenete proces za DSL podešavanje preko QIS čarobnjaka (čarobnjaka za brzo podešavanje interneta). NAPOMENA: Za više detalja o brzom podešavanju interneta, pogledajte uputstvo za korišćenje na internetu, na ASUS internet prezentaciji za podršku: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 111 2. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup. NAPOMENA: Deaktivirajte proksi podešavanja, dial-up vezu i podesite svoja TCP/IP podešavanja da automatski pribavi IP adresu. Za više detalja, pogledajte ASUS internet prezentaciju za podršku: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Vaš xDSL modem ruter automatski konfiguriše režim za DSL Annex (dodatak), tip internet veze, VPI/VCI vrednost i režime za hermetizaciju.
 • Seite 112 Ukoliko želite da konfigurišete DSLAC68U kao bežični ruter, pogledajte odeljak Internet Connection (Internet konekcija) u uputstvu za korišćenje na internetu, na ASUS internet prezentaciji za podršku: https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 4. Ukoliko QIS (brzo internet podešavanje) ne uspe da detektuje vaš tip internet veze, ručno konfigurišite vaša podešavanja veze.
 • Seite 113: Obsah Balenia

  Obsah balenia Obsah balenia Smerovač bezdrôtovej siete s VDSL/ Sieťový adaptér ADSL modemom Nätverkskabel (kábel RJ-45) Snabbstartguide Rozdeľovač (regionálne sa líši) DSL/telefónny kábel (kábel RJ-11) Garantikort Support-CD (návod, nástroje, softvér) POZNÁMKA: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi. Rýchly pohľad na váš...
 • Seite 114 Tlačidlo na resetovanie Hlavný vypínač Port napájania (DC-IN vstup jednosmerného prúdu) Port RJ-11 Porty USB 3.0 Porty siete LAN 1 až 4...
 • Seite 115: Technické Parametre

  2. Keď LED indikátor DSL prestane blikať a začne svietiť trvalo, môžete začať proces nastavenia DSL pomocou sprievodcu QIS (Sprievodca rýchlym nastavením inter- netu). POZNÁMKA: Viac podrobností o QIS nájdete na on-line používateľskej príručka na stránke technickej podpory ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 116 2. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu. POZNÁMKA: Vypnite nastavenia Proxy, telefonické pripojenie a nastavte nastavenia TCP/IP na automatické získanie adresy IP. Viac podrobností nájdete na lokalite podpory ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSL- AC68U/HelpDesk/. 2. Váš smerovač s xDSL modemom automaticky nakonfiguruje režim DSL Annex, typ internetového pripojenia, hodnotu VPI/VCI a režimy zapuzdrenia.
 • Seite 117 • V rámci predvoľby slúži sprievodca QIS na nastavenie pripojenia DSL. Ak chcete zariadenie DSL-AC68U nakonfigurovať ako smerovač bezdrôtovej siete, pozrite si časť Internetové pripojenie v on-line používateľskej príručke na stránke technickej podpory ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 118: Vsebina Paketa

  Vsebina paketa Vsebina paketa Brezžični VDSL/ADSL modemski Napajalnik usmerjevalnik Omrežni kabel (kabel RJ-45) Vodnik za hitri zagon Razdelilnik (odvisno od regije) DSL/telefonski kabel (kabel RJ-11) Garancijski list CD za podporo (Priročnik, programska oprema pripomočkov) OPOMBA: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca.
 • Seite 119 Gumb za ponastavitev Gumb za vklop/izklop Vhod za napajanje (DC-IN) Vrata RJ-11 Vrata USB 3.0 Vrata LAN 1–4...
 • Seite 120: Tehnični Podatki

  2. Ko lučka za DSL neha utripati in sveti neprekinjeno, lahko zaženete postopek namestitve DSL prek čarovnika za hitro namestitev interneta (Quick Internet Setup (QIS) Wizard). OPOMBA: Dodatne informacije o funkciji QIS najdete v spletnem uporabniškem priročniku na spletnem mestu s podporo družbe ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 121 2. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop. OPOMBA: Onemogočite nastavitve strežnika proxy ter klicno povezavo in nastavite nastavitve TCP/IP, da samodejno pridobite naslov IP. Več informacij poiščite na spletni strani za podporo ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Vaš modemski usmerjevalnik xDSL samodejno konfigurira način priključka DSL, vrsto internetne povezave ter vrednosti VPI/VCI in način enkapsuliranja.
 • Seite 122 Privzeto je čarovnik za hitro namestitev interneta za namestitev DSL. Če želite DSLAC68U konfigurirati kot brezžični usmerjevalnik, Oglejte si poglavje Internet Connection (Internetna povezava) v spletnem uporabniškem priročniku na spletnem mestu s podporo družbe ASUS: https://www.asus.com/Networking/ DSLAC68U/ HelpDesk/. 4. Če funkcija hitre namestitve interneta ne zazna vrste vaše internetne povezave, nastavitve za povezavo konfigurirajte ročno.
 • Seite 123: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll Trådlös VDSL/ADSL-modemrouter Eladapter Nätverkskabel (kabel RJ-45) Snabbstartguide Splitter (varierar med region) DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantikort Support-CD (Bruksanvisning, hjälpprogramvara) OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din router En snabbtitt på din router LAN 1~4 LED 5 GHz-LED DSL-LED...
 • Seite 124 Återställningsknapp Strömknapp Strömuttag (DC-IN) RJ-11-port USB 3.0 portar LAN1 ~ 4-portar...
 • Seite 125 1. Slå på xDSL-modemroutern och vänta några minuter på anslutning till internet. 2. När DSL-LED slutar blinka och lyser med fast sken kan du starta installationsprocessen för DSL via QIS Wizard (Guiden Snabb internetinställning). OBS! För mer information om QIS, se bruksanvinsningen online på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 126: Komma Igång

  2. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. OBS! Inaktivera proxyinställningar, uppringd anslutning och ställ in dina TCP/IP-inställningar för att automatiskt erhålla IP-adress. Mer information finns på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/Networking/DSL- AC68U/HelpDesk/. 3. Din xDSL-modemrouter konfigurerar automatiskt läget DSL Annex, typ av internetanslutning samt VPI/VCI-värde och inkapslingslägen.
 • Seite 127 återställs till standardinställningarna. • Som standard är QIS för DSL-installation. Om du vill konfigurera DSL-AC68U som en trådlös router, se avsnittet Internet Connection (Internetanslutning) i bruksanvisningen online på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 128: Paket Içeriği

  Paket içeriği Paket içeriği VDSL/ADSL Kablosuz Modem Güç adaptörü Yönlendirici Ağ kablosu (RJ-45 kablosu) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bölücü (bölgeye göre türü değişir) DSL/telefon kablosu (RJ-11 kablosu) Garanti kartı Support CD (Kılavuz, yardımcı yazılım) NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.
 • Seite 129 Sýfýrla düðmesi Güç düğmesi Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası RJ-11 bağlantı noktası USB 3.0 bağlantı noktası LAN1~4 bağlantı noktaları...
 • Seite 130: Teknik Özellikler

  2. DSL LED’i yanıp sönmeyi kesip sabit biçimde yanmaya başladığında, DSL ayarı işlemini QIS Wizard (QIS Sihirbazı) (Quick Internet Setup Wizard - Hızlı Internet Ayarı Sihirbazı) aracılığıyla başlatabilirsiniz. NOT: QIS konusunda daha fazla ayrıntı için ASUS destek sitesindeki çevrimiçi kullanım kılavuzuna başvurun: https://www.asus.com/Network- ing/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 131 NOT: Vekil sunucu ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı devre dışı bırakın ve TCP/ IP ayarlarını, bir IP adresi otomatik olarak alınacak şekilde yapın. Daha fazla ayrıntı için lütfen ASUS Destek sitesine başvurun: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. xDSL modem yönlendiriciniz, DSL Eki modunu, Internet bağlantısı türünü ve VPI/VCI değeri ile kapsama modlarını...
 • Seite 132 ISS bağlantı türünüzün otomatik olarak algılanması gerçekleşir. • Varsayılan olarak, QIS Wizard (QIS Sihirbazı) DSL ayarı içindir. DSL-AC68U aygıtını kablosuz yönlendirici olarak yapılandırmak isterseniz, ASUS destek sitesindeki çevrimiçi kullanım kılavuzunda bulunan Internet Connection (Internet Bağlantısı) kısmına başvurun: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 133 До комплекту входять До комплекту входять Бездротовий маршрутизатор Адаптер живлення модему VDSL/ADSL Мережевий кабель (кабель RJ-45) Керівництво для початку експлуатації Розподільник (модель залежить DSL/телефонний кабель (кабель від регіону) RJ-11) Підставка Компакт-диск підтримки (Вручну, ПЗ утиліти) ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться...
 • Seite 134 Кнопка “Скинути” Кнопка Power (Живлення) Порт живлення (входу постійного струму) Порт RJ-11 Порт USB 3.0 Порти LAN 1~4...
 • Seite 135 підключення до Інтернет. 2. Коли світлодіод DSL перестає спалахувати і світиться постійно, можна почати процес налаштування DSL через Помічника Швидкого налаштування з Інтернет. ПРИМІТКА: Докладніше про QIS (швидке налаштування Інтернету) читайте в онлайн-версії інструкції з експлуатації на сайті підтримки ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 136 доступу. ПРИМІТКА: Вимкніть налаштування проксі, підключення діал-ап і встановіть налаштування ТСР/ІР, щоб автоматично отримати ІР-адресу. Детальніше про це – на https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/ сайті підтримки ASUS. 3. Маршрутизатор модема xDSL автоматично конфігурує режим DSL An- nex, тип Інтернет-підключення і значення VPI/VCI та режимів інкапсуляції.
 • Seite 137 вперше конфігурували маршрутизатор модему xDSL або коли ваш пристрій скинено на налаштування за замовчанням. • За замовчанням Помічник Швидкого налаштування з Інтернет призначений для налаштування DSL. Якщо ви бажаєте конфігурувати DSL-AC68U як бездротовий маршрутизатор, перегляньте розділ Інтернет-з’єднання в онлайн-версії інструкції з експлуатації на сайті підтримки ASUS: https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/.
 • Seite 138: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Seite 139: Prohibition Of Co-Location

  CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Seite 140 Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
 • Seite 141 Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation’s level.
 • Seite 142 üzerinde belirtilmiştir. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 1F., No. 15, LIDE RD., BEITOU DIST, TAIPEI City 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S.
 • Seite 143 (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80). Частота, режим і максимальна випромінювана потужність для України: 2412–2472 МГц: 19,98 дБм; 5180–5240 МГц: 19,98 дБм, 5260–5320 МГц: 19,98  дБм; 5500–5670 МГц: 19,98 дБм, Пристрій призначено для використання тільки у приміщенні. https://certificates.asus.website/wl/ ...
 • Seite 144: Networks Global Hotline Information

  Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri...
 • Seite 145 Networks Global Hotline Information Networks Global Hotline Information Area Country/ Region Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 ( Non-Toll Free ) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand...
 • Seite 146 Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • • For more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support/...
 • Seite 147: Simplified Eu Declaration Of Conformity

  ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted.
 • Seite 148 С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk_Declaration/. Декларация за съответствие за Директива за екодизайна 2009/125/ЕО...
 • Seite 149: Pojednostavljena Eu Izjava O Sukladnosti

  Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Izjava o sukladnosti za direktivu o ekodizajnu 2009/125/EZ Provedeno je testiranje zahtjeva na ekodizajn u skladu s (EC) No 1275/2008 i (EU) No 801/2013.
 • Seite 150 Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Prohlášení o shodě se směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES Bylo provedeno testování požadavků na ekodesign podle směrnic (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013. Když...
 • Seite 151 CE statement Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Vastavuse kinnitus ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ Ökodisaini erinõuetele vastavust testiti kooskõlas määruste (EÜ) nr 1275/2008 ja (EÜ) nr 801/2013 nõuetega.
 • Seite 152: Egyszerűsített Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat

  Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Megfelelőségi nyilatkozat a környezettudatos tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvhez A környezettudatos tervezés követelményeit illetően tesztelést végeztünk az (EK) 1275/2008 és (EU) 801/2013 előírásai szerint.
 • Seite 153 Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Atbilstības paziņojums ekodizaina Direktīvai Nr. 2009/125/EK Veikta ekodizaina prasību pārbaude saskaņā...
 • Seite 154: Supaprastinta Es Atitikties Deklaracija

  Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB atitikties deklaracija Atliktas ekologinio projektavimo reikalavimų pagal (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 atitikimo patikrinimas.
 • Seite 155: Uproszczona Deklaracja Zgodności Ue

  Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Deklaracja zgodności dotycząca dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE Przeprowadzono testy pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1275/2008 i (UE) Nr 801/2013.
 • Seite 156 ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Declarația de conformitate pentru Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE Testarea pentru cerințele de proiectare ecologică...
 • Seite 157 ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Deklaracija o saglasnosti za Ekodizajn direktivu 2009/125/EC Testiranje za eko-dizajn zahteve u skladu sa (EC) Br 1275/2008 i (EU) Br 801/2013 je obavljeno. Kada je ovaj uređaj u režimu za stanje pripravnosti mreže, njegov I/O i mrežni interfejs su u režimu za spavanje i možda neće...
 • Seite 158 ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES Testiranje glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo v skladu z (ES) št.
 • Seite 159 Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Vyhlásenie o zhode podľa smernice o ekodizajne č. 2009/125/ES Bolo vykonané...
 • Seite 160 CE statement Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk_Declaration/ adresinde bulunabilir. 2009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım yönergesi için Uygunluk Bildirimi (EC) No 1275/2008 ve (EU) No 801/2013 uyarınca çevreye duyarlı tasarım gereksinimlerine yönelik test işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • Seite 161 ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført.
 • Seite 162: Vereenvoudigde Eu-Conformiteitsverklaring

  ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd.
 • Seite 163: Déclaration Simplifiée De Conformité De L'ue

  ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE) Test de la conformité...
 • Seite 164: Yksinkertaistettu Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu.
 • Seite 165: Vereinfachte Eu-Konformitätserklärung

  Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU- Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_ Declaration/. Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt.
 • Seite 166 Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διε θυνση https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk_Declaration/. Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ...
 • Seite 167: Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

  ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC I test per i requisiti eco-design (EC) N.
 • Seite 168 ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal.
 • Seite 169 A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº...
 • Seite 170 Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/Networking/ DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.
 • Seite 171: Förenklad Eu-Försäkran Om Överensstämmelse

  ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte...

Inhaltsverzeichnis