Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DSL-AC68U:

Werbung

DSL-AC68U
Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL
Modem Router
Quick Start Guide
WEU15295 / Second Edition / March 2019
WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 1
2019/3/6 17:20:16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus DSL-AC68U

 • Seite 1 DSL-AC68U Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL Modem Router Quick Start Guide WEU15295 / Second Edition / March 2019 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 1 2019/3/6 17:20:16...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Package contents ............... 3 A quick look at your router ............. 3 Setting up ..................5 Powering up ................. 5 Getting started ................6 Networks Global Hotline Information ......68 This QSG contains these languages: English Ελληνικά Dansk Italiano Nederlands Norsk...
 • Seite 3: Package Contents

  Package contents VDSL/ADSL Wireless Modem Router Power adapter Network cable (RJ-45 cable) Quick Start Guide Splitter (varies with region) DSL/phone cable (RJ-11 cable) Warranty card Support CD (User Manual/ Utilities) NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your router LAN 1~4 LED 5 GHz LED...
 • Seite 4 Reset button Power button DC-IN jack RJ-11 port USB 3.0 port LAN 1~4 ports WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 4 2019/3/6 17:20:16...
 • Seite 5: Setting Up

  2. When DSL LED stops flashing and lights constantly, you can start the DSL setup process via the QIS Wizard (Quick Internet Setup Wizard). NOTE: For more details on QIS, refer to the online user manual on ASUS support site: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 5...
 • Seite 6: Getting Started

  NOTE: Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. For more details, please refer to the ASUS Support site: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/ 3. Your xDSL modem router automatically configures the DSL Annex mode, Internet connection type, and VPI/VCI value and encapsulation modes.
 • Seite 7 • By default, the QIS Wizard is for DSL setup. If you want to configure DSL-AC68U as a wireless router, refer to the section Internet Connection in the online user manual on ASUS support site: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/ 4. If QIS failed to detect your Internet connection type, manually configure your connection settings.
 • Seite 8: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold VDSL/ADSL trådløs modemrouter Strømadapter Netværkskabel (RJ- 45-kabel) Kvikstartguide Fordeler (varierer efter region) DSL/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantibevis Support-cd (brugsanvisning, softwareprogram) BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af dele- ne mangler eller er beskadiget. Et hurtigt kik på din router LAN 1~4 LED Indikator for 5 GHz DSL-LED...
 • Seite 9 Nulstillingsknap Tænd/sluk-knap Strøm (DC-IN) porte RJ-11-port USB 3.0 porte LAN1~4 porte WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 9 2019/3/6 17:20:17...
 • Seite 10: Specifikationer

  2. Når DSL-lampen holder op med at blinke og lyser konstant, kan du begynde at konfigurere DSL via QIS-guiden (hurtig internetopsætning). BEMÆRK: For yderligere oplysninger vedrørende QIS, henvises der til online-brugervejledningen på ASUS’s support-webside: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 10 2019/3/6 17:20:18...
 • Seite 11: Kom Godt I Gang

  Kom godt i gang 1. Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. 2. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. BEMÆRK: Deaktiver proxy-indstillingeren, opkaldsforbindelsen og angiv TCP/IP-indstillingerne, for at hente en IP-adresse automatisk.
 • Seite 12 • Som standard er QIS-guiden beregnet til indstilling af DSL. Hvis du vil konfigurere DSL-AC68U som en trådløs router, der henvises til afsnittet Internetforbindelse i online-brugervejledning på ASUS's support-webside: https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/. 4. Hvis QIS-guiden ikke kunne registrere din internetforbindelsestype, skal du konfigurere forbindelsesindstillingerne manuelt.
 • Seite 13: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking Draadloze VDSL-/ADSL-modemrouter Voedingsadapter Netwerkkabel (RJ-45 cable) Beknopte handleiding Splitter (afhankelijk van de DSL-/telefoonkabel (RJ-11-kabel) woonplaats) Voetstuk Ondersteuningscd (Handleiding, hulpprogramma) OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snelle blik op uw router LED LAN1~4 5 GHz LED DSL LED...
 • Seite 14 Reset button Power button Voedingsaansluiting (DC-IN) RJ-11 poort USB 3.0-poorten Poorten LAN1~4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 14 2019/3/6 17:20:19...
 • Seite 15: Specificaties

  2. Wanneer de DSL-LED stopt met knipperen en constant oplicht, kunt u het DSL- installatieproces starten via de QIS-wizard (Wizard Snelle internetinstelling). OPMERKING: Voor meer details over QIS, kunt u de online handleiding raadplegen op de ASUS-ondersteuningssite: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 15...
 • Seite 16 Schakel uw kabel/DSL-modem in. OPMERKING: Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP-instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen. Raadpleeg de ASUS-ondersteuningswebsite voor meer informatie: https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Uw xDSL-modemrouter configureert automatisch de DSL Annex-modus, het internetverbindingstype en de VPI/VCI-waarde en inkapselingsmodi.
 • Seite 17 • De QIS-wizard is standaard voorzien voor de DSL-instelling. Als u DSL-AC68U wilt configureren als draadloze router, raadpleeg het hoofdstuk Internetverbinding in de online handleiding op de ASUS-ondersteuningssite: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 4. Als QIS uw type internetverbinding niet kan detecteren, dient u de verbindingsinstellingen handmatig te configureren.
 • Seite 18: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte Modem-routeur Wi-Fi VDSL/ADSL Adaptateur secteur Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide Séparateur (varie en fonction du pays d'achat) Câble téléphonique (RJ-11) Carte de garantie CD de support (Manuel + utilitaires) REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.
 • Seite 19 Bouton de réinitialisation Bouton d'alimentation Connecteur d'alimentation (CC) Port RJ-11 Port USB 3.0 Ports réseau local (LAN) 1 à 4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 19 2019/3/6 17:20:20...
 • Seite 20: Configuration

  DSL via l'assistant de configuration internet. REMARQUE : Pour plus de détails sur l'assistant de configuration internet, consultez le manuel de l'utilisateur en ligne sur le site de support ASUS à l'adresse suivante : https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 20...
 • Seite 21: Prise En Main

  Prise en main 1. L'interface de gestion du modem-routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez http://router.asus.com dans la barre d'adresse. 2. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au modem-routeur.
 • Seite 22 • Par défaut, l'assistant de configuration internet permet de configurer une ligne DSL. Si vous souhaitez configurer votre modem-routeur DSL-AC68U en tant que simple routeur Wi- Fi, consultez la section Connexion internet du manuel de l'utilisateur en ligne sur le site de support ASUS à l'adresse suivante : https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/ 4.
 • Seite 23: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö Langaton VDSL/ADSL-modeemireititin Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45-kaapeli) Pikaopas Jakaja (tyyppi vaihtelee eri alueilla) DSL/puhelinkaapeli (RJ-11-kaapeli) Takuukortti Tuki-CD (Käyttöopas, apuohjelmaohjelmisto) HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Katsaus sovellukseen LAN 1~4 LED 5 GHz LED DSL-LED -valo Virran LED-valo Internet-LED WPS-painike...
 • Seite 24 Nollauspainike Virtapainike Virtakaapelin liitäntä (DC-IN) RJ-11 –portti USB 3,0 -portit LAN1~4-portit WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 24 2019/3/6 17:20:21...
 • Seite 25 Käynnistys 1. Käynnistä xDSL-modeemireititin ja odota muutama minuutti internet-yhteyttä. 2. Kun DSL LED lakkaa vilkkumista ja palaa tasaisesti, voit käynnistää DSL- asetusprosessin ohjatulla QIS-asetuksella (Ohjattu pika-internet-asetus). HUOMAA: Katso lisätietoja Internet-pika-asetuksesta (QIS) online-kyttöop- paasta ASUS-tukisivustolla: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 25 2019/3/6 17:20:21...
 • Seite 26 DSL-AC68U :n asettaminen 1. Graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web-selai- men. Jollei se käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen http://router.asus.com. 2. Aseta reitittimen salasana estääksesi valtuuttamattoman käytön. HUOMAA: Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja ASUS-tukisivustolta:...
 • Seite 27 • ISP-yhteystyypin automaattinen tunnistaminen suoritetaan, kun määrität xDSL-modeemireitittimen ensimmäistä kertaa, tai kun laite nollataan oletusasetuksiinsa. • Ohjattu QIS-asetus on oletuksena DSL-asetus. Jos haluat määrittää DSL-AC68U:n langattomaksi reitittimeksi, katso lisätietoja kohteesta Internet Connection (Internet-yhteys) online-käyttoppaasta ASUS-tukisivustolla: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/. 4. Jos QIS ei pysty tunnistamaan internet-yhteystyyppiä, määritä yhteysasetukset manuaalisesti. 5. Määritä verkkonimi (SSID) ja suojausavain langattomalle yhteydellesi. Napsauta Apply (Käytä), kun valmis.
 • Seite 28: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt VDSL/ADSL-WLAN-Modem-Router Netzteil Netzwerkkabel (RJ-45-Kabel) Schnellstartanleitung Splitter (variiert je nach Region) DSL-/Telefonkabel (RJ-11-Kabel) Garantiekarte Support-CD (Benutzerhandbuch/ Dienstprogramme) HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Ihr Router auf einen Blick LAN-LEDs 1~4 5 GHz LED DSL-LED Betriebs-LED Internet-LED...
 • Seite 29 Reset-Taste Ein-/Austaste Netzanschluss (DC-IN) RJ-11 Anschluss USB 3.0-Anschluss LAN-Anschlüsse 1~4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 29 2019/3/6 17:20:22...
 • Seite 30: Einrichtung

  1. Schalten Sie Ihren xDSL-Modem-Router ein und warten Sie einige Minuten auf die Herstellung der Internetverbindung. 2. Wenn die DSL-LED aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet, können Sie mit der DSL-Einrichtung über den QIS-Assistenten (Quick Internet Setup) beginnen. HINWEIS: Weitere Einzelheiten zu Quick Internet Setup (QIS) entnehmen Sie bitte dem Online-Benutzerhandbuch auf der ASUS Support-Webseite: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 30 2019/3/6 17:20:22...
 • Seite 31: Erste Schritte

  HINWEIS: Deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen, die Einwahlverbindung und richten Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen zum automatischen Beziehen einer IP-Adresse ein. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der ASUS Support-Webseite: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 3. Ihr xDSL-Modem-Router konfiguriert DSL-Annex-Modus, Internetverbindungstyp, VPI/VCI-Wert und Verkapselungsmodi automatisch. Geben Sie die von Ihrem Internetanbieter bezogenen Internetkonto- Informationen ein.
 • Seite 32 Konfiguration Ihres xDSL-Modem-Routers oder bei Rücksetzung Ihres Gerätes auf seine Standardeinstellungen. • Standardmäßig dient der QIS-Assistent der DSL-Einrichtung. Falls Sie den DSL-AC68U als WLAN-Router konfigurieren möchten, beachten Sie bitte den Abschnitt Internetverbindung im Online-Benutzerhandbuch auf der ASUS Support-Webseite: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 4. Falls QIS Ihren Internetverbindungstyp nicht erkennen kann, konfigurieren Sie Ihre Verbindungseinstellungen bitte manuell. 5. Weisen Sie Ihrer WLAN-Verbindung einen WLAN-Namen (SSID) und einen Sicherheitsschlüssel zu.
 • Seite 33: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής Μετασχηματιστής ισχύος VDSL/ADSL Καλωδιακού δικτύου (καλώδιο Οδηγός Γρήγορης Έναρξης RJ-45) Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την Καλώδιο DSL/τηλεφώνου περιοχή) (καλώδιο RJ-11) κάρτα εγγύησης CD Υποστήριξης (Εγχειρίδιο, βοηθητικό λογισμικό) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε...
 • Seite 34 Κουμπί επαναφοράς Κουμπί επαναφοράς Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN) Θύρα RJ-11 USB 3,0 Θύρες Θύρες LAN1~4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 34 2019/3/6 17:20:23...
 • Seite 35: Εγκατάσταση

  2. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED DSL σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά, μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης DSL μέσω του οδηγού QIS (Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης Internet). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το QIS, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 35 2019/3/6 17:20:23...
 • Seite 36 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/ IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. 3. Το μόντεμ δρομολογητής xDSL διαμορφώνει αυτόματα τη λειτουργία...
 • Seite 37 διαμορφώνετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση DSL-AC68U. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-AC68U ως ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Internet Connection (Σύνδεση στο διαδίκτυο) στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 38: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Modem Router VDSL/ADSL Wireless Adattatore di alimentazione Cavo di rete (RJ-45) Guida rapida Filtro splitter (varia a seconda della regione) Cavo telefonico/DSL (RJ-11) Certificato di garanzia CD di supporto (Manuale, software di utility) NOTA: Contatta il rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
 • Seite 39 Pulsante di reset Pulsante di accensione/spegnimento Porta ingresso alimentazione (DC-IN) Porta RJ-11 Porta USB 3.0 Porte LAN 1~4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 39 2019/3/6 17:20:24...
 • Seite 40: Configurazione In Corso

  2. Quando il LED DSL smette di lampeggiare e rimane fisso potete avviare il processo di configurazione tramite l'installazione guidata (QIS). NOTA: Per maggiori informazioni sulla QIS fate riferimento al manuale utente online reperibile sul sito di supporto ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/ WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 40...
 • Seite 41: Per Iniziare

  NOTA: Disabilitate il server proxy, le connessioni remote e configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. Per maggiori informazioni fate riferimento al sito di supporto ASUS: https://www.asus.com/ Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ 3. Il vostro modem/router xDSL configura automaticamente la modalità DSL Annex, il tipo di connessione ad Internet, i valori VPI/VCI e le modalità...
 • Seite 42 • Come impostazione standard la procedura QIS consente di configurare la connessione DSL. Se volete configurare il DSL-AC68U come router wireless fate riferimento alla sezione Connessione ad Internet del manuale utente reperibile sul sito di supporto ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/ 4.
 • Seite 43: Innhold I Pakken

  Splitter (varierer etter område) DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantikor Support CD (Veiledning, verktøyprogramvare) MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt for- handleren din. En rask kikk på DSL-AC68U LAN-porter 1–4 5 GHz LED-lampe LED-lampe for DSL Strøm LED LED-lampe for Internett WPS-knapp LED-lampe for USB 3.0...
 • Seite 44 Reset (Nullstill)-knapp Strømknap Strømport (DC) RJ-11-port USB 3.0 -porter LAN-porter 1–4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 44 2019/3/6 17:20:25...
 • Seite 45: Spesifikasjoner

  1. Slå på xDSL-modemruteren, og vent noen minutter på Internett-tilkoblingen. 2. Når LED-lampen for DSL slutter å blinke og lyser hele tiden, kan du starte DSL- installasjonsprosessen via QIS-veiviseren (Hurtigoppsett for Internett). MERK: Du finner mer informasjon om QIS i brukerhåndboken på ASUS- støttesiden: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 45...
 • Seite 46: Komme I Gang

  Komme i gang 1. Web-grensesnittet startes automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til http://router.asus.com. 2. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. MERK: Deaktiver innstillingene for proxy og oppringt tilkobling, og sett TCP/IP-innstillingene til å...
 • Seite 47 • Som standard bruker QIS-veiviseren DSL-oppsett. Hvis du vil konfigurere DSL- AC68U som en trådløs ruter, se delen Internettforbindelse i brukerhåndboken på ASUS-støttesiden: https://www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/. 4. Hvis QIS ikke kunne registrere Internett-tilkoblingstypen din, må du konfigure tilkoblingsinnstillingene manuelt. 5. Velg et nettverksnavn (SSID) og sikkerhetsnøkkel for den trådløse tilkoblingen.
 • Seite 48: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem Router Modem Sem Fios VDSL/ADSL Transformador Cabo de rede (Cabo de rede RJ-45) Guia de consulta rápida Derivador (varia consoante a região) Cabo DSL/telefone (cabo RJ-11) Cartão de Garantia CD de suporte (Manual do Utiliza- dor, software utilitário) NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
 • Seite 49 Botão de reposição Botão de energia Porta de alimentação (Entrada DC) Porta RJ-11 Porta USB 3.0 LED LAN 1 a 4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 49 2019/3/6 17:20:27...
 • Seite 50: Instalação

  DSL através do Assistente QIS (Assistente de Configuração Rápida de Internet). NOTA: Para mais detalhes sobre o Guia de Consulta Rápida, consulte o manual do utilizador online no site de suporte da ASUS: https://www.asus. com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 50 2019/3/6 17:20:27...
 • Seite 51: Começar A Utilizar

  NOTA: Desative as definições de proxy, a ligação de acesso telefónico e configure as definições de TCP/IP para obter um endereço IP automatica- mente. Para mais informações, consulte o website: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/HelpDesk/de Suporte da ASUS. 3. O modem router xDSL configura automaticamente o modo Anexo DSL, o tipo de ligação à...
 • Seite 52 • Por predefinição, o Assistente QIS destina-se à configuração da ligação DSL. Se deseja configurar o DSL-AC68U como router sem fios, consulte a secção Ligação à Internet no manual do utilizador online no site de suporte da ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/. 4. Se o Assistente QIS não conseguir detetar o seu tipo de ligação à Internet, configure manualmente as definições de ligação.
 • Seite 53: Contenido Del Paquete

  CD de soporte (Manual, software de utilidad) NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido a su DSL-AC68U LED LAN 1~4 LED de 5GHz LED DSL LED de alimentación LED Internet Botón WPS...
 • Seite 54 Botón Restablecer Botón de alimentación Puerto de alimentación (DC-IN) Puerto RJ-11 USB 3.0 Puerto Puertos LAN1~4 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 54 2019/3/6 17:20:28...
 • Seite 55: Configuración

  DSL a través del Asistente para configura- ción rápida de Internet (QIS). NOTA: Para obtener más información sobre la Guía de instalación rápida, consulte el manual del usuario en línea en el sitio de asistencia técnica de ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/. WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 55 2019/3/6 17:20:28...
 • Seite 56 NOTA: Deshabilite la configuración del proxy, la conexión de acceso telefónico a redes y establezca la configuración TCP/IP para obtener una dirección IP automáticamente. Para obtener más detalles, consulte el sitio de soporte técnico de ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLA- C68U/HelpDesk/. 3. Su router/módem xDSL configura automáticamente el modo Anexión DSL, el tipo de conexión a Internet, el valor VPI/VCI y los modos de encapsulado.
 • Seite 57 • De forma predeterminada, el asistente QIS establece la configuración DSL- AC68U. Si desea configurar DSL-AC68U como router inalámbrico, consulte la sección Conexión a internet del manual del usuario en línea en el sitio de asistencia técnica de ASUS: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 58: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Trådlös VDSL/ADSL-modemrouter Eladapter Nätverkskabel (kabel RJ-45) Snabbstartguide Splitter (varierar med region) DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) Garantikort Support-CD (Bruksanvisning, hjälpprogramvara) OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din router LAN 1~4 LED 5 GHz-LED DSL-LED Strömlampa Internet-LED...
 • Seite 59 Återställningsknapp Strömknapp Strömuttag (DC-IN) RJ-11-port USB 3.0 portar LAN1 ~ 4-portar WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 59 2019/3/6 17:20:29...
 • Seite 60 1. Slå på xDSL-modemroutern och vänta några minuter på anslutning till internet. 2. När DSL-LED slutar blinka och lyser med fast sken kan du starta installationsprocessen för DSL via QIS Wizard (Guiden Snabb internetinställning). OBS! För mer information om QIS, se bruksanvinsningen online på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk/.
 • Seite 61: Komma Igång

  2. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. OBS! Inaktivera proxyinställningar, uppringd anslutning och ställ in dina TCP/IP-inställningar för att automatiskt erhålla IP-adress. Mer information finns på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/Networking/DSL- AC68U/HelpDesk/. 3. Din xDSL-modemrouter konfigurerar automatiskt läget DSL Annex, typ av internetanslutning samt VPI/VCI-värde och inkapslingslägen.
 • Seite 62 återställs till standardinställningarna. • Som standard är QIS för DSL-installation. Om du vill konfigurera DSL-AC68U som en trådlös router, se avsnittet Internet Connection (Internetanslutning) i bruksanvisningen online på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/ Networking/DSL-AC68U/ HelpDesk/. 4. Om QIS inte kunde detektera din typ av internetanslutning ska du konfigurera anslutningsinställningarna manuellt.
 • Seite 63: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Seite 64: Prohibition Of Co-Location

  CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Seite 65: Informations Concernant L'exposition Aux Fréquences Radio (Rf)

  Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
 • Seite 66 Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation’s level.
 • Seite 67 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. distributors in Tel./FAX No.:...
 • Seite 68: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 68 2019/3/6 17:20:30...
 • Seite 69 Networks Global Hotline Information Region Country/ Area Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 ( Non-Toll Free ) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201...
 • Seite 70 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • F or more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support/ WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 70 2019/3/6 17:20:30...
 • Seite 71: Simplified Eu Declaration Of Conformity

  Simplified EU Declaration of Conformity ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk/ Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted.
 • Seite 72 Danish CE statement Forenklet EU-overensstemmelseserklæringen ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Overensstemmelseserklæring for miljøvenligt design i direktiv 2009/125/EC Vedrørende testkrav af øko-design i henhold til (EC) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er blevet gennemført. Når enheden er på netværk-standby, er dens I/O og netværksgrænseflade i dvale, og vil muligvis ikke virke ordentligt. For at aktivere enheden, skal du trykke på trådløs til/fra, LED til/fra, nulstil eller WPS-knappen. Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Alle driftsfunktioner: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
 • Seite 73: Vereenvoudigde Eu-Conformiteitsverklaring

  Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Conformiteitsverklaring voor Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG Testen van vereisten van ecodesign overeenkomstig (EG) nr. 1275/2008 en (EU) nr. 801/2013 zijn uitgevoerd.
 • Seite 74: Déclaration Simplifiée De Conformité De L'ue

  Déclaration simplifiée de conformité de l’UE ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Déclaration de conformité (Directive sur l'écoconception 2009/125/CE) Test de la conformité aux exigences d'écoconception selon [CE 1275/2008] et [UE 801/2013]. Lorsque l'appareil est en mode Networked Standby, son panneau d'E/S et son interface réseau sont en mode veille et peuvent ne pas fonctionner correctement.
 • Seite 75: Yksinkertaistettu Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Finnish CE statement Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Ekologisen suunnittelun direktiivin 2009/125/EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Testaus (EY) N:o 1275/2008:n ja (EU) N:o 801/2013:n mukaisista ekologisista suunnitteluvaatimuksista on suoritettu. Kun laite on verkossa valmiustilassa, sen I/O- ja verkkoliittymä ovat lepotilassa eivätkä ne ehkä toimi oikein. Herättääksesi laitteen, paina Wi-Fi päälle/pois -, LED päälle/pois -, nollaa- tai WPS-painiketta. Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 20 cm. Kaikki käyttötilat: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.98 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.88 dBm...
 • Seite 76: Vereinfachte Eu-Konformitätserklärung

  German CE statement Vereinfachte EU-Konformitätserklärung ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU- Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_ Declaration/. Konformitätserklärung für Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC Die Überprüfung der Ökodesign-Anforderungen nach (EC) Nr. 1275/2008 und (EU) Nr. 801/2013 wurde durchgeführt. Wenn sich das Gerät im Netzwerkbereitschaftsmodus befindet, werden die E/A- und Netzwerkschnittstellen in den Ruhezustand versetzt und arbeiten nicht wie gewöhnlich. Um das Gerät aufzuwecken, drücken Sie die WLAN Ein/Aus-, LED Ein/Aus-, Reset- oder WPS-Taste. Dieses Gerät erfüllt die EU-Strahlenbelastungsgrenzwerte, die für ein unbeaufsichtigtes Umfeld festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem...
 • Seite 77 Greek CE statement Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/ HelpDesk_Declaration/. Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία Ecodesign (Οικολογικός σχεδιασμός) 2009/125/ΕΚ Έχει διενεργηθεί δοκιμή για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 και (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονή δικτύου, η διασύνδεση I/O και δικτύου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Wi-Fi, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας LED, επαναφοράς ή το πλήκτρο WPS. Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματός σας. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.98 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.88 dBm...
 • Seite 78: Dichiarazione Di Conformità Ue Semplificata

  ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Dichiarazione di conformità con la direttiva Ecodesign 2009/125/EC I test per i requisiti eco-design (EC) N. 1275/2008 e (EU) N. 801/2013 sono stati eseguiti. Quando il dispositivo si trova nella modalità...
 • Seite 79 Norwegian CE statement Forenklet EU-samsvarserklæring ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på https:// www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Samsvarserklæring for direktiv om miljøvennlig design 2009/125/EF Testing for miljøutformingskrav i henhold til (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 er utført. Når enheten er i nettverksventemodus, er I/O- og nettverksgrensesnittet i hvilemodus og fungerer kanskje ikke som det skal. Trykk Wi-Fi på/av-, LED på/av-, tilbakestill- eller WPS-knappen for å vekke enheten. Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Alle operasjonsmoduser: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
 • Seite 80 CE statement Declaração de conformidade simplificada da UE A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Declaração de conformidade para a Diretiva Conceção Ecológica 2009/125/CE Foram realizados testes de requisitos de conceção ecológica de acordo com o Nº 1275/2008 (CE) e Nº 801/2013 (UE). Quando o dispositivo se encontra no modo de espera em rede, a interface de E/S e de rede encontram-se no modo de suspensão e poderão não funcionar corretamente. Para ativar o dispositivo, prima o botão para...
 • Seite 81 Declaración de conformidad simplificada para la UE Por el presente documento, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/Networking/ DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE. Declaración de conformidad para la directiva de ecodiseño 2009/125/CE Se han realizado pruebas para cumplir los requisitos de ecodiseño conforme a las directivas (CE) nº 1275/2008 y...
 • Seite 82: Förenklad Eu-Försäkran Om Överensstämmelse

  Swedish CE statement Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www. asus.com/Networking/DSLAC68U/HelpDesk_Declaration/. Försäkran om överensstämmelse för Ecodesign-direktivet 2009/125/EC Test för ekodesingkrav i enlighet med (EC) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 har utförts. När enheten är i standby-läge för nätverk, är gränssnitten för I/O och nätverk försatta i viloläge och fungerar kanske inte ordentligt. För att väcka enheten, tryck på knappen för att slå på/stänga av Wi-Fi , slå på/stänga av LED, återställa eller WPS-knappen. Denna utrustning uppfyller EU:s strålningexponeringsgräns för en okontrollerad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 20 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp. Alla funktionslägen: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvens, läge och maximalt överförd ström i EU anges nedan: 2412-2472MHz (802.11n HT20 6.5 Mbps): 19.98 dBm 5180-5240MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 22.88 dBm 5260-5320MHz (802.11n HT40 13.5 Mbps): 23.84 dBm...
 • Seite 83 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 83 2019/3/6 17:20:32...
 • Seite 84 WEU15295_DSL-AC68U_QSG_172x144mm_V2.indb 84 2019/3/6 17:20:32...

Inhaltsverzeichnis