Svenska; Česky - IKEA ANSLUTA Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

SVENSKA

Installation av fjärrkontroll
Innan du kan använda din fjärrkontroll
behöver du göra en engångsinställning för
att koppla samman fjärrkontrollen med
belysningen.
1 Tryck in och håll kvar "sändarknappen"
tills kontrollampan blinkar.
2 Tryck in och håll kvar "avknappen" tills
kontrollampan slutar blinka.
3 När kontrollampan lyser stadigt är din
fjärrkontroll klar att använda.
4 Nu kan du använda din fjärrkontroll för
att tända och släcka dina lampor.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR
FRAMTIDA BRUK.
Teknisk data för ANSLUTA fjärrkontroll
Frekvensband: 433.00 - 434.790 MHz
Driftsfrekvens: 433.92 MHz
Antal kanaler: 1
Sändningseffekt: Max. 8 mW
Driftsläge: Simplex
Uppfyller IDA-standarder DA106634
12
ČESKY
NASTAVENÍ OVLADAČE:
Než budete moci své dálkové ovládání
používat, budete muset nejdříve dokončit
jednorázový instalační proces spárování
dálkového ovládání se světly.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
"Transmitter", dokud kontrolka bliká.
2 Stiskněte a podržte tlačítko "Off", dokud
kontrolka nepřestane blikat.
3 Pokud kontrolka svítí trvale, dálkové
ovládání je připraveno k použití.
4 Nyní můžete dálkové ovládání používat k
rozsvěcení a zhasínání světel.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Technická data dálkového
ovládání ANSLUTA:
Frekvence: 433.00 - 434.790 MHz.
Provozní frekvence: 433.92 MHz.
Počet kanálů: 1.
Výkon přenosu: Max. 8 mW.
Provozní režim: Simplex.
Splňuje standardy IDA DA106634
13

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für IKEA ANSLUTA

Inhaltsverzeichnis