Herunterladen Diese Seite drucken

Märklin 6021 Handbuch Seite 4

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 6021:

Werbung

Defi nição dos parâmetros da locomotiva com a Control Unit
1. Requisitos: Montagem como no gráfi co da p. 5. Só se encontra
na via a locomotiva a modifi car.
2. Pressionar em simultâneo as teclas "Stop" e "Go" até piscar
"99" no visor.
3. Carregar a tecla "Stop".
4. Introduzir o endereço da locomotiva "80".
P
5. Manter a ordem de comutação no regulador de marcha. Entre-
tanto pressionar a tecla "Go".
6. A luz da locomotiva pisca lentamente. Caso contrário, repetir a
partir do ponto 2.
7. Introduzir o número de registo para os parâmetros a alterar (=>
Lista no manual da sua locomotiva).
8. Confi rmar a ordem de inversão do sentido de marcha.
9. A lus pisca rapidamente.
10. Introduzir os novos valores (=> Lista no manual da sua locomo-
tiva).
11. Confi rmar a ordem de inversão do sentido de marcha.
12. Luz pisca lentamente (Excepção: reinicialização de com os
valores de fábrica).
13. Defi nição dos parâmetros seguintes a partir de 6 ou terminar
com 14.
14. Concluir o processo pressionando a tecla "Stop". Em seguida
pressionar a tecla "Go".
Só devem ser efectuadas alterações dos parâmetros da locomotiva no
descodifi cador conforme descrito. A Märklin não se responsabiliza por
alterações que se desviem das instruções e provoquem avarias ou danos
no descodifi cador; reparações eventualmente necessárias são acrescidas
de custos.
Ρύθμιση παραμέτρων μηχανής με την βοήθεια της Control Unit
1. Απαραίτητη προϋπόθεση: Συναρμογή, όπως δεικνύεται στο
γράφημα της σελίδας 5. Μόνο η προς ρύθμιση μηχανή πρέπει
να βρίσκεται στην σιδηροτροχιά.
2. Πατάμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Stop" και "Go", μέχρι να
αναβοσβήσει η ένδειξη «99» στην οθόνη.
3. Πατάμε το πλήκτρο "Stop".
4. Εισάγουμε την διεύθυνση της μηχανής «80».
Εισάγουμε την διεύθυνση της μηχανής «80».
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
5. Κρατάμε πατημένο τον ρυθμιστή αλλαγής κατεύθυνσης και
Κρατάμε πατημένο τον ρυθμιστή αλλαγής κατεύθυνσης και
Κρατάμε πατημένο τον ρυθμιστή αλλαγής κατεύθυνσης και
ταυτόχρονα πατάμε το πλήκτρο "Go".
ταυτόχρονα πατάμε το πλήκτρο "Go".
ταυτόχρονα πατάμε το πλήκτρο "Go".
6. Τα φώτα πορείας της μηχανής ανάβουν σταδιακά. Εάν αυτό δεν
Τα φώτα πορείας της μηχανής ανάβουν σταδιακά. Εάν αυτό δεν
Τα φώτα πορείας της μηχανής ανάβουν σταδιακά. Εάν αυτό δεν
Τα φώτα πορείας της μηχανής ανάβουν σταδιακά. Εάν αυτό δεν
Τα φώτα πορείας της μηχανής ανάβουν σταδιακά. Εάν αυτό δεν
συμβεί, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 2.
συμβεί, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 2.
συμβεί, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 2.
συμβεί, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 2.
συμβεί, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία από το βήμα 2.
7. Εισάγουμε την εγγραφή για την αλλαγή /τις αλλαγές της
Εισάγουμε την εγγραφή για την αλλαγή /τις αλλαγές της
Εισάγουμε την εγγραφή για την αλλαγή /τις αλλαγές της
Εισάγουμε την εγγραφή για την αλλαγή /τις αλλαγές της
Εισάγουμε την εγγραφή για την αλλαγή /τις αλλαγές της
παραμέτρου / των παραμέτρων (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο
παραμέτρου / των παραμέτρων (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο
παραμέτρου / των παραμέτρων (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο
παραμέτρου / των παραμέτρων (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο
παραμέτρου / των παραμέτρων (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο
εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας).
εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας).
εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας).
εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας).
εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας).
8. Ενεργοποιούμε την αλλαγή πορείας.
Ενεργοποιούμε την αλλαγή πορείας.
Ενεργοποιούμε την αλλαγή πορείας.
Ενεργοποιούμε την αλλαγή πορείας.
Ενεργοποιούμε την αλλαγή πορείας.
9. Τα φώτα πορείας αναβοσβήνουν γρήγορα.
Τα φώτα πορείας αναβοσβήνουν γρήγορα.
Τα φώτα πορείας αναβοσβήνουν γρήγορα.
Τα φώτα πορείας αναβοσβήνουν γρήγορα.
Τα φώτα πορείας αναβοσβήνουν γρήγορα.
10. Εισάγουμε την νέα τιμή (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο εγχειρίδιο
Εισάγουμε την νέα τιμή (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο εγχειρίδιο
Εισάγουμε την νέα τιμή (βλ. Η λίστα βρίσκεται στο εγχειρίδιο
που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας)
που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής σας)
που συνοδεύει τη συσκευασία της μηχανής
11. Ενεργοποιούμε την αλλαγή κατέυθυνσης.
Ενεργοποιούμε την αλλαγή κατέυθυνσης.
12. Τα φώτα πορείας της μηχανής αναβοσβήνουν σταδιακά
(Εξαιρείται η περίπτωση του εργοστασιακού reset).
13. Εισάγουμε την επόμενη ρύθμιση της παραμέτρου, ξεκινώντας
από το βήμα 6, ή ολοκληρώνουμε με το βήμα 14.
14. Ολοκληρώνουμε την διαδικασία πατώντας το πλήκτρο "Stop".
Ακολούθως, πατάμε το πλήκτρο "Go".
Οι αλλαγές των παραμέτρων του αποκωδικοποιητού της μηχανής
πρέπει να πραγματοποιηθούν μονάχα, όπως αυτές περιγράφονται.
Για αλλαγές, οι οποίες γίνονται καθ'υπέρβαση των ως άνω όρων,
και οι οποίες οδηγούν σε ελαττωματική συμπεριφορά, ή ζημιά του
αποκωδικοποιητού, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία Märklin. Το
κόστος ενδεχόμενων επισκευών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον
κάτοχο.
4
A mozdony paramétereinek beállítása Control Unit segítségével
1. Szükséges előfeltétel: a 5. oldalon található ábra szerinti felépí-
2. Nyomjuk a „Stop" és „Go" gombokat egyidejűleg egészen addig,
3. Nyomjuk meg a „Stop" gombot.
4. Üssük be a 80-as mozdonycímet.
5. Tartsuk a kapcsolási parancsot az irányítón, miközben megny-
6. A mozdony fénye lassan villog. Ha a fény nem villogna, ismétel-
7. Adjuk meg a mozdony megváltoztatni kívánt paraméterének
8. Változtassuk meg a menetirányt.
9. A mozdony fénye gyorsan villog.
10. Adjuk meg az irányítón az új értéket (→ A lista az Ön mozdo-
11. Változtassuk meg a menetirányt.
12. A mozdony fénye lassan villog (újraindítás kivételével).
13. A következő paraméter beállításához ismételje meg a 6-tól a 14.
14. A beállítás folyamatát a „Stop" gomb megnyomásával fejezheti
A mozdony paramétereinek dekóderben történő esetleges meg-
változtatásait csak olyan módon szabad végrehajtani, ahogyan az
a fentiekben leírásra került. Azon változtatásokért, amelyek nem
felelnek meg a fentiekben leírtaknak és azokon túl mennek, és ily-
en módon a dekóder hibás működéséhez vagy meghibásodásához
vezetnek, a Märklin nem vállal felelősséget; az ilyen esetekből
fakadó javításokat díjfi zetés ellenében végzi el.
Nastavitev parametrov lokomotive z napravo Control Unit
1. Pogoj: Sestava kot prikazano na grafi ki na str.5. Na tiru je samo
2. Istočasno pritisnite tipki »Stop« in »Go«, dokler se na zaslonu
3. Pritisnite tipko »Stop«.
4. Vnesite naslov lokomotive »80«.
5. Ohranite preklopni ukaz na pogonskem regulatorju. Med
6. Osvetlitev lokomotive počasi utripa. Sicer je treba postopke
7. Vnesite registrsko številko za parameter, ki ga želite spremeniti
8. Potrdite spremembo smeri vožnje.
9. Lučka hitro utripa.
10. Vnesite novo vrednost (=> Seznam v vaših navodilih za lokomo-
11. Potrdite spremembo smeri vožnje.
σας).
12. Lučka počasi utripa (izjema: ponastavitev na tovarniške vred-
13. Nastavitev naslednjega parametra od 6. ali zaključek s 14.
14. Zaključite postopek s pritiskom na tipko »Stop«. Nato pritisnite
Spremembe parametrov lokomotive v dekoderju smete opraviti samo v
skladu z opisom. Za spremembe, ki presegajo omenjene ter ki imajo za
posledico napa no delovanje ali okvare dekoderja, družba Märklin ne jam i;
eventualno potrebna popravila se opravijo na stroške lastnika.
tés. Csak az a mozdony tartózkodhat a síneken, amely paramé-
tereit meg akarjuk változtatni.
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 99-es szám.
Üssük be a 80-as mozdonycímet.
Üssük be a 80-as mozdonycímet.
H
H
H
H
H
H
Tartsuk a kapcsolási parancsot az irányítón, miközben megny-
Tartsuk a kapcsolási parancsot az irányítón, miközben megny-
omjuk a „Go" gombot.
omjuk a „Go" gombot.
omjuk a „Go" gombot.
A mozdony fénye lassan villog. Ha a fény nem villogna, ismétel-
A mozdony fénye lassan villog. Ha a fény nem villogna, ismétel-
A mozdony fénye lassan villog. Ha a fény nem villogna, ismétel-
A mozdony fénye lassan villog. Ha a fény nem villogna, ismétel-
jük meg a műveletek sorát a 2. lépéstől.
jük meg a műveletek sorát a 2. lépéstől.
jük meg a műveletek sorát a 2. lépéstől.
jük meg a műveletek sorát a 2. lépéstől.
jük meg a műveletek sorát a 2. lépéstől.
Adjuk meg a mozdony megváltoztatni kívánt paraméterének
Adjuk meg a mozdony megváltoztatni kívánt paraméterének
Adjuk meg a mozdony megváltoztatni kívánt paraméterének
Adjuk meg a mozdony megváltoztatni kívánt paraméterének
kódszámát (→ A lista az Ön mozdonyának használati útmu-
kódszámát (→ A lista az Ön mozdonyának használati útmu-
kódszámát (→ A lista az Ön mozdonyának használati útmu-
kódszámát (→ A lista az Ön mozdonyának használati útmu-
kódszámát (→ A lista az Ön mozdonyának használati útmu-
tatójában található).
tatójában található).
tatójában található).
Változtassuk meg a menetirányt.
Változtassuk meg a menetirányt.
Változtassuk meg a menetirányt.
Változtassuk meg a menetirányt.
A mozdony fénye gyorsan villog.
A mozdony fénye gyorsan villog.
Adjuk meg az irányítón az új értéket (→ A lista az Ön mozdo-
Adjuk meg az irányítón az új értéket (→ A lista az Ön mozdo-
nyának használati útmutatójában található).
nyának használati útmutatójában található).
nyának használati útmutatójában található).
pontig terjedően leírt lépéseket.
be. Ezt követően nyomja meg a „Go" gombot.
lokomotiva, za katero želite spremeniti parametre.
ne izpiše »99«.
držanjem pritisnite tipko »Go«.
SLO
SLO
SLO
ponoviti od koraka 2 naprej.
(=> Seznam v vaših navodilih za lokomotivo).
tivo).
nosti).
tipko »Go«.

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für Märklin 6021