Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita AT450H Bedienungsanleitung

Makita AT450H Bedienungsanleitung

Schmalklammer-drucklufthefter
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AT450H:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 33
Narrow Crown Stapler
GB
Степлер для вузьких скоб
UA
Zszywacz
PL
Capsator cu cap alungit
RO
Schmalklammer-Drucklufthefter
DE
Tűzőgép keskeny U-kapcsokhoz
HU
Sponkovačka s úzkou korunou
SK
Sponkovačka na úzké spony
CZ
AT450H
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AT450H

 • Seite 1 INSTRUCTION MANUAL Степлер для вузьких скоб ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Zszywacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Capsator cu cap alungit MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Schmalklammer-Drucklufthefter BEDIENUNGSANLEITUNG Tűzőgép keskeny U-kapcsokhoz HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Sponkovačka s úzkou korunou NÁVOD NA OBSLUHU Sponkovačka na úzké spony NÁVOD K OBSLUZE AT450H...
 • Seite 2 009590 004294 009589 009601 009594 009180 009597 009591 009595 009592 009660 009593...
 • Seite 3 009661 009663 009662 009598 009596 009604 009599 009600 009602 004317...
 • Seite 4: Specifications

  22-1. Drain cock 7-1. Screw 12-2. Contact element 7-2. Hook 13-1. Trigger SPECIFICATIONS Model AT450H Air pressure 1.28 - 2.26 MPa (12.8 - 22.6 bar) Applicable staples 25 mm - 50 mm Staple capacity 84 pcs. (1 strip), max. 105 pcs.
 • Seite 5 WARNING: It is an employer's responsibility to Makita Corporation responsible enforce the use of safety eye protection equipment manufacturer declare that the following Makita by the tool operators and by other persons in the machine(s): immediate working area. Designation of Machine:...
 • Seite 6 fasten the trigger. Do not operate a tool if any Never point the tool toward yourself or anyone • portion of the tool operating controls is inoperable, whether it contains fasteners or not. disconnected, altered, or not working properly. Do not rush the job or force the tool. Handle the •...
 • Seite 7: Installation

  Keep the tool in tip-top condition. Lubricate moving parts to prevent rusting and minimize friction-related wear. Wipe off all dust L/min from the parts. Ask Makita authorized service center for periodical • inspection of the tool. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, •...
 • Seite 8: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION ASSEMBLY CAUTION: CAUTION: Always disconnect the hose before adjusting or Always disconnect the hose before carrying out • • checking function on the tool. any work on the tool. Adjusting depth of stapling Loading stapler CAUTION: CAUTION: Always disconnect the hose before adjusting the Always disconnect the hose before loading the •...
 • Seite 9: Maintenance

  Direction of exhaust air Fig.13 Pull the trigger first and then place the contact Fig.17 element against the workpiece. The direction of exhaust air can be changed 360 No. (1) method is for intermittent stapling, when • degrees of angle by turning the exhaust cover with a you wish to drive a staple carefully and very hand.
 • Seite 10: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Staples • Air hoses • Safety goggles •...
 • Seite 11: Технічні Характеристики

  12-2. Контактний елемент 22-1. Зливний кран 7-2. Скоба 13-1. Курок ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель AT450H Тиск повітря 1,28 - 2,26 MПа (12,8 - 22,6 бар) Відповідні скоби 25 мм - 50 мм Функціональні можливості скоб 84 шт. (1 стрічка), макс. 105 шт.
 • Seite 12 Індивідуальні засоби захисту Степлер для вузьких скоб Завжди надягайте захисні окуляри, щоб • № моделі / тип: AT450H захистити очі від пилу або від поранення є серійним виробництвом та цвяхами/скобами. Відповідає таким Європейським Директивам: УВАГА: Роботодавець несе відповідальність 2006/42/EC за...
 • Seite 13 Під час використання інструмента поблизу не повітряний тиск на нижче значення • повинні знаходитися діти та сторонні особи. рекомендованого припустимого тиску. Неуважність може призвести до втрати Використовуйте інструмент із найменшим • контролю. необхідним для виконання роботи тиском, щоб Дбайте про належне освітлення робочого місця. уникнути...
 • Seite 14 частин риштуванням, сходами, драбинами чи інструменту. подібними конструкціями, напр. даховими Звертайтеся до авторизованого сервісного • сходинками; центру Makita з метою проведення періодичної − при збиванні коробок або ящиків; перевірки інструмента. − при скріпленні транспортних систем Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ...
 • Seite 15 ВСТАНОВЛЕННЯ Змащування Перед використанням та після нього змащуйте Вибір компресора інструмент пневматичним мастилом, наносячи дві або три краплі мастила у повітряний штуцер. Для забезпечення необхідного змащування інструмент л/хв. слід запустити пару разів після нанесення пневматичного мастила. Fig.4 (разів/хв.) Частота вбивання цвяхів 009603 Повітряний...
 • Seite 16 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Перед регулюванням або перевіркою Перед проведенням будь-яких робіт на • • функціонування інструмента необхідно інструменті необхідно обов’язково від’єднувати обов’язково від’єднати шланг. шланг. Регулювання глибини прошивання Заряджання скоб скобами ОБЕРЕЖНО: Перед заряджанням інструменту та ОБЕРЕЖНО: •...
 • Seite 17: Технічне Обслуговування

  ЗАСТОСУВАННЯ Ділянка виробу, прошита скобами, може • деформуватись або зазнати пошкоджень за багатьох умов, за яких відбувається ОБЕРЕЖНО: прошивання, навіть якщо тримати прилад під Перед початком роботи слід переконатися, що • відповідним кутом. Перед початком роботи всі системи безпеки працюють нормально. безпосередньо...
 • Seite 18: Додаткове Приладдя

  Технічне обслуговування степлера стандартні запчастини "Макіта". Перед початком роботи слід переконатися, що всі ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ системи безпеки працюють нормально та провести перевірку на предмет наявності ослаблених гвинтів. ОБЕРЕЖНО: Затягніть всі гвинти повинні відповідним чином При від'єднаному інструменті щодня проводьте Це оснащення або приладдя рекомендовано •...
 • Seite 19 22-1. Kurek spustowy 7-1. Śruba 12-2. Końcówka stykowa 7-2. Hak 13-1. Spust SPECYFIAKCJE Model AT450H Ciśnienie powietrza 1,28 - 2,26 MPa (12,8 - 22,6 bara) Dozwolone zszywki 25 mm - 50 mm Poj. zasobnika zszywek 84 szt. (1 pasek), maks. 105 szt.
 • Seite 20 Makita: zabezpieczenia oczu przed pyłem i obrażeniami Opis maszyny: spowodowanymi gwoździami/zszywkami. Zszywacz OSTRZEŻENIE: Obowiązkiem pracodawcy jest Nr modelu/Typ: AT450H nakazanie stosowania środków ochrony oczu są produkowane seryjnie oraz przez operatorów narzędzi i inne osoby pracujące Jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 21 Należy przestrzegać miejscowych przepisów Do zasilania tego narzędzia wolno stosować • • regulujących poziom hałasu. niektórych wyłącznie sprężone powietrze. Jeśli użyje się do okolicznościach, do ograniczania emisji hałasu tego gazu z butli (dwutlenku węgla, tlenu, azotu, należy korzystać z osłon, okiennic, itp. wodoru, itd.) lub gazu palnego (propanu, wodoru, Urządzenia zabezpieczające acetylenu, itd.) narzędzie eksploduje powodując...
 • Seite 22 009603 Sprężarka musi spełniać wymagania normy EN60335- serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem 2-34. oryginalnych części zamiennych Makita. Aby praca była efektywna, wybierz sprężarkę, która ZACHOWAĆ INSTRUKCJE. wytwarza wystarczającą ilość powietrza o właściwym ciśnieniu. Na wykresie widzimy zależność pomiędzy...
 • Seite 23: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA częstotliwością wbijania zszywek, ciśnieniem roboczym i wydajnością sprężarki. Jeśli np. chce się wbijać zszywki z prędkością 60 razy UWAGA: na minutę z ciśnieniem 1,77 MPa (17,7 bar), potrzebna Wąż należy odłączać zawsze przed przystąpieniem • będzie sprężarka dająca 40 litrów powietrza na minutę. do regulacji lub sprawdzania narzędzia.
 • Seite 24 Ładowanie zszywek Sposób (1) stosuje się przy „jednorazowym” • wbijaniu, gdy chce się wbić zszywkę bardzo UWAGA: dokładnie. Wąż należy odłączać zawsze przed przystąpieniem Sposób (2) stosuje się podczas wbijania ciągłego. • do ładowania lub wyjmowania zszywek. UWAGA: Nigdy nie używać zniekształconych zszywek ani •...
 • Seite 25: Akcesoria Opcjonalne

  Centra Serwisowe Makita, wolno używać benzyny, benzenu, • wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub AKCESORIA OPCJONALNE pęknięcia. Konserwacja zszywacza UWAGA: Przed pracą należy zawsze sprawdzić ogólny stan Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i •...
 • Seite 26 19-2. Parte superioară de contact 7-2. Agăţătoare 13-1. Declanşator 22-1. Robinet de drenaj SPECIFICAŢII Model AT450H Presiunea aerului 1,28 - 2,26 MPa (12,8 - 22,6 bari) Capse aplicabile 25 mm - 50 mm Capacitate capse 84 buc. (1 bandă), max. 105 buc.
 • Seite 27 Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie pentru a • Declaraţie de conformitate CE vă proteja ochii de praf sau de rănirea cu vreun element de fixare. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, AVERTISMENT: Este responsabilitatea declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): angajatorului să impună utilizarea echipamentului Denumirea utilajului: de protecţie a ochilor de către operatorii maşinii şi...
 • Seite 28 Aceasta trebuie să funcţioneze numai când se Siguranţa de funcţionare execută ambele acţiuni. Testaţi cu privire la Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna condiţia • posibila funcţionare defectuoasă, fără elemente de generală a maşinii şi dacă nu are şuruburi slăbite. fixare şi cu dispozitivul de împingere în poziţie Strângeţi-le cum trebuie.
 • Seite 29 întreţinerea şi reparaţiile trebuie (ori/min) Frecvenţă de batere de cuie executate de centre de service Makita autorizate, 009603 folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Compresorul de aer trebuie să fie conform cerinţelor EN60335-2-34. PĂSTRAŢI ACESTE Selectaţi un compresor care să aibă o presiune şi un INSTRUCŢIUNI.
 • Seite 30: Descriere Funcţională

  Alegerea furtunului de aer comprimat DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Fig.3 Utilizaţi un furtun de aer rezistent la presiune înaltă. ATENŢIE: Utilizaţi un furtun de aer cât mai larg şi mai scurt posibil Deconectaţi întotdeauna furtunul înainte de a regla • pentru a asigura o operaţiune de capsare continuă şi sau a verifica funcţionarea uneltei.
 • Seite 31 Nu folosiţi capse sau benzi de capse deformate. În • ATENŢIE: caz contrar, alimentarea cu capse nu se face Cu toate acestea, atunci când unealta este reglată • corespunzător. poziţia „Capsare intermitentă”, Utilizaţi doar capsele specificate în acest manual. • DECLANŞATORUL ÎNTR-O POZIŢIE...
 • Seite 32: Accesorii Opţionale

  În caz reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Întreţinerea capsatorului de schimb Makita. Înainte de utilizare, verificaţi întotdeauna condiţia ACCESORII OPŢIONALE...
 • Seite 33: Technische Daten

  22-1. Ablasshahn 7-1. Schraube 12-2. Kontaktfuß 7-2. Haken 13-1. Schalter TECHNISCHE DATEN Modell AT450H Luftdruck 1,28 - 2,26 MPa (12,8 - 22,6 bar) Verwendbare Klammern 25 mm - 50 mm Fassungsvermögen an Klammern 84 Stk. (1 Streifen), max. 105 Stk.
 • Seite 34 Tragen Sie zum Schutz Ihrer Augen vor Staub und Schmalklammer-Drucklufthefter • Verletzungen durch Klammern stets eine Nummer / Typ des Modells: AT450H Schutzbrille. in Serienfertigung hergestellt wird und WARNUNG: Es ist Pflicht des Arbeitgebers, das Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: Tragen von Schutzbrillen beim Bediener und allen 2006/42/EC anderen...
 • Seite 35 entzünden können. Luftdruckbereichs ein. Halten Sie Kinder und Umstehende auf Abstand, Betreiben Sie das Werkzeug mit dem niedrigsten • • wenn Sie das Werkzeug betreiben. Ablenkung für die Anwendung erforderlichen Druck, um kann zu Kontrollverlust führen. unnötig hohe Geräuschpegel, erhöhten Verschleiß Beleuchten Sie den Arbeitsbereich ausreichend.
 • Seite 36 Reparatur- elektrische Schläge, Gaslecks, Explosionen usw. Wartungsarbeiten ausschließlich von autorisierten zu vermeiden. Makita-Servicecentern durchgeführt werden, und Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht für das es sollten ausschließlich Original-Ersatzteile von • Befestigen von Elektrokabeln. Das Werkzeug Makita verwendet werden. eignet...
 • Seite 37 INSTALLATION Schmierung Ölen Sie das Werkzeug mit Druckluftwerkzeug-Öl vor Auswahl Kompressor und nach der Verwendung, indem Sie 2 bis 3 Tropfen in Druckluftanschluss geben. Für eine ordnungsgemäße Schmierung muss das Werkzeug L/min nach Einbringen Druckluftwerkzeug-Öls mehrere Male ausgelöst werden. Abb.4 (Mal/min) Nagelfrequenz 009603...
 • Seite 38: Funktionsbeschreibung

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG MONTAGE ACHTUNG: ACHTUNG: Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie das Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie • • Werkzeug einstellen oder dessen Funktionen Arbeiten am Werkzeug ausführen. überprüfen. Laden von Klammern Einstellen der Eintreibtiefe ACHTUNG: ACHTUNG: Trennen Sie stets den Schlauch ab, bevor Sie •...
 • Seite 39: Wartung

  ARBEIT Ursachen haben und auch bei richtiger Haltung des Werkzeugs auftreten. Probieren Sie vor Beginn der eigentlichen Arbeiten einige Teststücke ACHTUNG: aus. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass • Abb.16 alle Sicherheitssysteme in gutem Betriebszustand Wenn die Klammerarbeiten exakt ausgeführt werden sind.
 • Seite 40 Inspektion vor, um sicherzustellen, dass sich ACHTUNG: Kontaktfuß Auslöser ungehindert bewegen. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, falls der Kontaktfuß Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • oder der Auslöser klemmt oder blockiert. beschrieben ist, empfehlen folgende Entwässern des Werkzeugs Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden.
 • Seite 41: Részletes Leírás

  22-1. Leeresztő 7-1. Csavar 12-2. Érintkező elem 7-2. Övtartó 13-1. Kioldókapcsoló RÉSZLETES LEÍRÁS Modell AT450H Légnyomás 1,28 - 2,26 MPa (12,8 - 22,6 bar) Használható U-kapcsok 25 mm - 50 mm U-kapocs kapacitás 84 db. (1 szalag), max. 105 db.
 • Seite 42 Csak európai országokra vonatkozóan Személyi védőfelszerelés EK Megfelelőségi nyilatkozat Mindig viseljen védőszemüveget a por elleni • védelem érdekében és a kötőelemek okozta Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős sérülések megelőzésére. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita FIGYELEM: munkáltatónak kell gép(ek):...
 • Seite 43 Biztonsági eszközök Mindig távolítsa el a légtömlőt és az összes • A használat előtt ellenőrizze, hogy minden rögzítőt: • biztonsági rendszer működőképes állapotban van. − ha őrizetlenül hagyja; A szerszámnak nem szabad működésbe lépnie − bármilyen karbantartás vagy javítás előtt, csak a kioldókapcsoló...
 • Seite 44 • a szerszám rendszeres ellenőriztetése érdekében. termék BIZTONSÁGÁNAK és • MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a karbantartást és a javításokat a Makita hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. (db/min) Szegezési frekvencia 009603 ŐRIZZE MEG EZEKET AZ A légsűrítőnek meg kell felelnie az EN60335-2-34 UTASÍTÁSOKAT.
 • Seite 45: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS üzemeltetőjének vagy a közeli személyeknek komoly sérüléséhez vezethet. Légtömlő kiválasztása VIGYÁZAT: Mindig válassza le a tömlőt, mielőtt ellenőriz vagy Fig.3 • beállít valamilyen funkciót a szerszámon. Magasnyomású légtömlőt használjon. Olyan nagy és rövid légtömlőt használjon, amilyet csak A tűzési mélység beállítása lehetséges, hogy biztosítani...
 • Seite 46 Az U-kapcsok betöltése Fig.13 Először meg kell húzni a kioldókapcsolót, és VIGYÁZAT: ezután helyezni érintkező elemet Mindig válassza le a tömlőt, mielőtt betárazza a munkadarabra. • szerszámot, vagy eltávolítja az U-kapcsokat. Az (1) módszer a szakaszos tűzéshez való, • Ne használjon eldeformálódott U-kapcsokat, vagy amikor óvatosan és nagyon pontosan kíván •...
 • Seite 47: Opcionális Kiegészítők

  Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van elem vagy a kioldókapcsoló szorul vagy beragad. szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, A szerszám leeresztése keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Fig.20 U-kapcsok • Vegye le a tömlőt a szerszámról. Tegye a szerszámot Légtömlők •...
 • Seite 48: Technické Údaje

  7-1. Šrauba (Skrutka) 12-2. Dotýkajúci sa prvok 7-2. Hák 13-1. Spúšť TECHNICKÉ ÚDAJE Model AT450H Tlak vzduchu 1,28 - 2,26 Mpa (12,8 - 22,6 barov) Použiteľné skoby 25 mm - 50 mm Kapacita skôb 84 ks (1 pás), max. 105 ks.
 • Seite 49 Osobné ochranné prostriedky Vždy používajte ochranné okuliare, aby ste Európskeho spoločenstva • chránili svoje oči pred prachom a upínacími Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prvkami. prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky VÝSTRAHA: Zamestnávateľ je zodpovedný za Makita: zabezpečenie používania prostriedkov na ochranu Označenie zariadenia:...
 • Seite 50 Bezpečnostné zariadenia − pred prenesením náradia na nové miesto. Pred prácou skontrolujte, či sú všetky Používajte jedine olej určený pre pneumatické • • bezpečnostné systémy funkčné. Toto náradie sa náradia, ktorý je uvedený v tomto návode. nesmie používať tak, že sa poťahuje len vypínač Prevádzková...
 • Seite 51 SPOĽAHLIVOSŤ • BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by sa mali vykonať v autorizovanom servisnom stredisku Makita, vždy s použitím náhradných dielov Makita. (krát / min) Frekvencia nastreľovania 009603 TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Vzduchový kompresor musí spĺňať požiadavky normy EN60335-2-34.
 • Seite 52: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE za dôsledok vážne poranenie obsluhy náradia alebo osôb nachádzajúcich sa okolo. Voľba vzduchovej hadice POZOR: Pred nastavovaním alebo kontrolou fungovania Fig.3 • náradia vždy odpojte hadicu. Používajte vzduchové hadice odolné voči vysokým tlakom. Nastavenie hĺbky nastreľovania skôb Používajte čo najväčšiu a čo najkratšiu hadicu, aby ste zabezpečili nepretržitú...
 • Seite 53 Nabitie sponkovačky veľmi opatrne a veľmi presne. Spôsob č. 2 je určený pre spojité nastreľovanie POZOR: skôb. Pred nabitím náradia alebo pred vyberaním skôb • POZOR: vždy odpojte hadicu. Nepoužívajte deformované skoby ani pásy skôb. Predsa len však, pokiaľ je náradie nastavené na •...
 • Seite 54: Voliteľné Príslušenstvo

  ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými POZOR: strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Pred vykonávaním kontroly alebo údržby vždy • Makita. odpojte od náradia vzduchovú hadicu. Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič...
 • Seite 55 22-1. Odvodňovací kohout 7-1. Šroub 12-2. Kontaktní prvek 7-2. Hák 13-1. Spoušť TECHNICKÉ ÚDAJE Model AT450H Tlak vzduchu 1,28 - 2,26 MPa (12,8 - 22,6 barů) Použitelné spony 25 mm - 50 mm Kapacita zásobníku 84 kusů (1 pás), max. 105 kusů.
 • Seite 56 či zraněním spojovacím materiálem. UPOZORNĚNÍ: vynucení používání Společnost Makita Corporation jako odpovědný bezpečnostních ochranných brýlí obsluhou nářadí výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: či jinými osobami v bezprostřední blízkosti Popis zařízení: pracoviště odpovídá zaměstnavatel. Sponkovačka na úzké spony Pouze Austrálie a Nový Zéland č.
 • Seite 57 Nehrajte si s kontaktním prvkem: zabraňuje Jestliže na nářadí zpozorujete chybnou funkci • • náhodnému spuštění, a proto musí zůstat na nebo něco neobvyklého, okamžitě přerušte práci. místě a nesmí být odejmut. Velmi nebezpečné je Nesprávně fungující nářadí nesmí být používáno. také...
 • Seite 58 BEZPEČNOSTI • SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba a opravy svěřeny autorizovaným servisním střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Makita. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. VAROVÁNÍ: (počet/min) Frekvence přibíjení 009603 NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti Vzduchový kompresor musí vyhovovat požadavkům výrobku...
 • Seite 59: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Nepoužívejte deformované spony ani sponky v • bloku. V opačném případě dojde k chybnému podávání spon. POZOR: Vždy používejte spony určené v tomto návodu k • Před seřizováním či kontrolou funkce nářadí vždy • obsluze. V opačném případě dojde k chybnému odpojte hadici.
 • Seite 60 Odstranění zaseknutých sponek POZOR: Při nastavení nářadí do režimu „přerušovaného • VAROVÁNÍ: nastřelování“ SE SPOUŠTÍ V NAMÁČKNUTÉ Před vyjmutím spon vždy odpojte hadici. • POZICI však může dojít k neočekávanému Ze zásobníku vyjměte spony. (Viz část „Vyjmutí spon“.) nastřelení, jestliže se kontaktní prvek vlivem odrazu dostane do opětovného kontaktu s dílcem Fig.18 či jinou plochou.
 • Seite 61: Volitelné Příslušenství

  Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Seite 64 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884804D979...

Inhaltsverzeichnis