Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita AT638A Betriebsanleitung
Makita AT638A Betriebsanleitung

Makita AT638A Betriebsanleitung

Drucklufthefter
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AT638A:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 63
Narrow Crown Stapler
EN
Zszywacz pneumatyczny
PL
Tűzőgép keskeny U-kapcsokhoz HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Sponkovačka s úzkou korunou
SK
Sponkovačka na úzké spony
CS
Степлер для вузьких скоб
UK
Capsator cu cap alungit
RO
Drucklufthefter
DE
WARNING: Please read the instructions and warnings for this tool carefully before use. Failure to
do so could lead to serious injury.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z tego narzędzia należy zapoznać się z instrukcjami i
ostrzeżeniami. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt használatba venné a szerszámot, figyelmesen olvassa el az arra
vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket. Ennek elmulasztása súlyos sérüléshez vezethet.
VAROVANIE: Pred použitím si starostlivo prečítajte pokyny a varovania pre toto náradie. V opač-
nom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
VAROVÁNÍ: Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a varování týkající se tohoto nářadí. Pokud
tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням цього інструмента уважно прочитайте інструкції та
попередження щодо нього. Недотримання цієї вимоги може призвести до серйозних травм.
AVERTIZARE: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și avertizările pentru această maşină înainte de utili-
zare. În caz contrar, există pericol de vătămări corporale grave.
WARNUNG: Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnungen für dieses Werkzeug vor Gebrauch aufmerksam
durch. Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
AT638A
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
5
13
22
30
38
46
55
63

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AT638A

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  AVERTIZARE: Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și avertizările pentru această maşină înainte de utili- zare. În caz contrar, există pericol de vătămări corporale grave. WARNUNG: Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnungen für dieses Werkzeug vor Gebrauch aufmerksam durch. Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. AT638A...
 • Seite 2 Fig.5 Fig.1 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Seite 3 (3)(4) Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Seite 4 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19 Fig.23 Fig.20 Fig.24...
 • Seite 5: Instruction Manual

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: AT638A Air pressure 0.49 - 0.83 MPa (4.9 - 8.3 bar) Staple length 13 mm - 38 mm Staple capacity 100 pcs. Minimum hose diameter 6.5 mm Pneumatic tool oil ISO VG32 or equivalent Dimensions (L x W x H)
 • Seite 6: Ec Declaration Of Conformity

  Do not discard the instruction manual. WARNING: The vibration emission during 10. Do not use a tool if the tool has been damaged. actual use of the power tool can differ from the Be careful when handling fasteners, especially declared value(s) depending on the ways in which when loading and unloading, as the fasteners the tool is used especially what kind of workpiece have sharp points which could cause injury.
 • Seite 7 Be careful with tools without workpiece con- If the operator experiences symptoms such as tact as they can be fired unintentionally and persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, injure operator and/or bystander. aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, do not ignore these warning signs. The Ensure tool is always safely engaged on the operator should consult a qualified health profes- workpiece and cannot slip.
 • Seite 8 When using pneumatic tools, do not exceed lated wear. Wipe off all dust from the parts. the maximum operating pressure ps max. Ask Makita authorized service center for peri- 10. Pneumatic tools should only be powered odical inspection of the tool.
 • Seite 9: Parts Description

  Follow local regulations when disposing of the Selecting air hose tool. SAVE THESE INSTRUCTIONS. CAUTION: Low air output of the compressor, or a long or smaller diameter air hose in relation WARNING: DO NOT let comfort or familiarity to the stapling frequency may cause a decrease in with product (gained from repeated use) replace the driving capability of the tool.
 • Seite 10: Functional Description

  FUNCTIONAL ASSEMBLY DESCRIPTION CAUTION: Before carrying out any work on the tool, always release the trigger and discon- CAUTION: Before adjusting or checking func- nect the air hose from the tool. tion on the tool, always release the trigger and CAUTION: Load the same type, size and disconnect the air hose from the tool.
 • Seite 11 Contact actuation OPERATION CAUTION: Make sure all safety systems are in working order before operation. Selecting the operation mode Pull the trigger first and then place the contact element against the workpiece. CAUTION: Always make sure that the actua- ► Fig.19 tion mode selector is properly set to the position Empty indicator for the desired stapling mode before stapling.
 • Seite 12: Optional Accessories

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES...
 • Seite 13: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: AT638A Ciśnienie powietrza 0,49–0,83 MPa (4,9–8,3 bar) Długość zszywki 13–38 mm Pojemność magazynka 100 sztuk Minimalna średnica węża 6,5 mm Olej do narzędzi pneumatycznych ISO VG32 lub odpowiednik Wymiary (dług. x szer. x wys.)
 • Seite 14: Deklaracja Zgodności We

  Wszystkie części ciała, w tym ręce i nogi, OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane podczas należy trzymać z daleka od kierunku wbijania. rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą Należy też upewnić się, że element złączny się różnić od wartości deklarowanej w zależności od nie przebije obrabianego elementu w sposób sposobu użytkowania narzędzia, a w szczególności od grożący uszkodzeniem ciała.
 • Seite 15 W trakcie pracy należy zwracać uwagę na to, Należy korzystać z właściwych źródeł zasilania czy elementy złączne poprawnie przebijają zgodnie z instrukcją obsługi. materiał i nie mogą odbić się/zostać niepo- Nie należy używać narzędzia na poruszających prawnie wystrzelone w stronę operatora oraz/ się...
 • Seite 16 Aby uniknąć urazów naprężeniowych, operator Zagrożenia związane z hałasem nie powinien sięgać narzędziem na zbyt dużą Narażenie na wysoki poziom hałasu bez ochronni- odległość ani używać nadmiernej siły. Ponadto ków słuchu może spowodować trwałą utratę słuchu operator powinien odpocząć, gdy poczuje oraz inne problemy, takie jak szumy uszne (dzwo- zmęczenie.
 • Seite 17 Makita. W celu zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu konserwacje i naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- Podnosząc narzędzie, przenosząc je pomiędzy nych firmy Makita. obszarami pracy i pozycjami lub chodząc, nie Narzędzie należy zutylizować...
 • Seite 18: Opis Części

  Przewody dostarczające powietrze charakteryzują się OPIS CZĘŚCI minimalnym ciśnieniem roboczym wynoszącym 1,03 MPa (10,3 bar) lub 150 procent maksymalnego ciśnie- ► Rys.1: 1. Spust 2. Adapter noska (końcówka kon- nia wytwarzanego przez układ, w zależności od tego, taktowa) 3. Zaczep 4. Magazynek co jest wyższe.
 • Seite 19 Odpylacz powietrzny Wymiary zszywek W narzędziu można używać wyłącznie przedstawionych PRZESTROGA: Nie należy kierować wylotu poniżej elementów złącznych. odpylacza powietrznego na inne osoby. Nie należy również zbliżać dłoni ani stóp do wylotu Zszywki typu 18 ► Rys.11 odpylacza. Przypadkowe naciśnięcie przycisku odpylacza powietrznego może spowodować...
 • Seite 20: Konserwacja

  Sprawdzanie prawidłowego Usuwanie zablokowanych zszywek działania przed rozpoczęciem pracy PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do usu- Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy sprawdzić wania zablokowanych zszywek zawsze należy następujące elementy. zablokować spust oraz odłączyć wąż. — Upewnić się, że narzędzie nie uruchamia PRZESTROGA: Nigdy nie używać odkształco- się...
 • Seite 21: Akcesoria Opcjonalne

  BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę-...
 • Seite 22: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: AT638A Légnyomás 0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 bar) U-kapocs hossza 13 mm – 38 mm U-kapocskapacitás 100 db Minimális tömlőátmérő 6,5 mm Pneumatikus szerszámolaj ISO VG32 vagy azzal egyenértékű Méretek (H x SZ x M) 230 mm x 75 mm x 251 mm Nettó...
 • Seite 23: Biztonsági Figyelmeztetés

  Erősen tartsa a szerszámot, és készüljön fel FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo- arra, hogy a szerszám visszarúg. csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a meg- A kötőelem-belövőt csak hozzáértő személyek adott értéktől a használat módjától, különösen a használhatják. feldolgozott munkadarab fajtájától függően. Ne módosítsa a kötőelem-belövő...
 • Seite 24 Ha véletlenül egy másik kötőelem fejére lövi be a szeget vagy kapcsot, vagy görcsbe talál a fában, a kötőelem elhajlik, vagy a szerszámban elakadás fog kialakulni. A kötőelem elrepülhet és eltalálhat valakit, vagy maga a szerszám is veszélyesen reagálhat. A kötőelem belövését kellő...
 • Seite 25 Ha zsibbadást, bizsergést, fájdalmat tapasztal, A szerszám nem használható robbanásveszé- lyes környezetben, és nem szabad, hogy elekt- vagy ujjainak vagy kezének bőre elfehéredik, romos árammal érintkezzen. kérje ki egészségügyi szakérő tanácsát a tevé- kenységgel kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy vannak-e sérülés esetén veszélyt jelentő...
 • Seite 26: A Szerszám Részei

  MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdeké- látás nyomása túllépi a szerszám névleges nyomását. Ennek ben a karbantartást és a javításokat a Makita elmulasztása a szerszám üzemeltetője vagy a közelben hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, tartózkodó személyek komoly sérüléséhez vezethet.
 • Seite 27: A Működés Leírása

  Kenés Légfúvó ► Ábra3 VIGYÁZAT: Soha ne irányítsa senkire a légfúvó A maximális teljesítmény biztosítása érdekében sze- kivezető nyílását. Mindig tartsa távol kezeit és reljen fel egy levegő-előkészítő szerelvényt (olajozó, lábait a kivezető nyílástól. Személyi sérülésekhez szabályozó, légszűrő) minél közelebb a szerszámhoz. vezethet, ha véletlenül megnyomja a légfúvó...
 • Seite 28 — Győződjön meg róla, hogy a szerszám pusztán Az U-kapcsok eltávolítása az érintkező elem munkadarabra helyezésével (a gázgomb meghúzása nélkül) nem működik. Az U-kapcsok eltávolításához haladjon végig az „A — Győződjön meg róla, hogy egyszeri szekvenciális tűzőgép betöltése” szakaszban található lépéseken működtetés esetén a szerszám nem működik, fordított sorrendben.
 • Seite 29: Opcionális Kiegészítők

  Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést használja. okozhatnak. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, U-kapcsok keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • U-kapcsok Kezelje óvatosan az U-kapocs szalagokat és azok • Légtömlő dobozait. Ha az U-kapocs szalagokkal durván bánik, •...
 • Seite 30: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: AT638A Tlak vzduchu 0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 bar) Dĺžka sponky 13 mm – 38 mm Kapacita sponiek 100 ks. Minimálny priemer hadičky 6,5 mm Olej pre pneumatické náradie ISO VG32 alebo ekvivalentná norma Rozmery (D x Š...
 • Seite 31: Bezpečnostné Varovania

  Pri používaní náradia majte na pamäti, že upí- VAROVANIE: Emisie vibrácií sa môžu počas nací prvok môže zlyhať a spôsobiť zranenie. skutočného používania elektrického nástroja odli- Náradie držte pevne a buďte pripravení stlmiť šovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti spätný...
 • Seite 32 Ak upínací prvok omylom naskrutkujete na iný alebo ak upínací prvok naskrutkujete na uzol v dreve, môže dôjsť k ohnutiu upínacieho prvku alebo k zaseknutiu nástroja. Môže dôjsť k odhodeniu upínacieho prvku, pričom upínací prvok môže niekoho zasiahnuť alebo nástroj samotný...
 • Seite 33 Pri práci v chladnom prostredí používajte teplý V neznámom prostredí pracujte mimoriadne opatrne. Môžu sa tu vyskytovať skryté riziká, odev a majte teplé a suché ruky. akými sú elektrické či iné vedenia. Ak pocítite meravosť, brnenie, bolesť alebo blednutie pokožky prstov či rúk, vyhľadajte Toto náradie nie je určené...
 • Seite 34: Popis Súčastí

  BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by sa mali vykonať v autorizovanom servisnom POZOR: Nízky prietok vzduchu na výstupe z stredisku Makita, vždy použitím náhradných kompresora, dlhá hadica alebo hadica s menším dielov Makita. priemerom vo vzťahu k frekvencii nastreľovania V prípade likvidácie náradia postupujte podľa sponiek, môže zapríčiniť...
 • Seite 35: Opis Funkcií

  Hadice na prívod vzduchu sú dimenzované na mini- Odfukovač prachu málny pracovný tlak s hodnotou 1,03 MPa (10,3 bar) alebo 150 percent hodnoty maximálneho tlaku vytvára- POZOR: ného systémom podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia. Výstupný otvor odfukovača prachu na nikoho nemierte.
 • Seite 36 Minimum Kontrola správnosti funkcie pred ► Obr.13: (1) 1,25 mm (2) 13 mm (3) 3,5 mm použitím (4) 1,05 mm Vyberanie sponiek Pred prácou vždy skontrolujte nasledujúce body. — Zaistite, aby sa náradie nespustilo bezprostredne po pripojení vzduchovej hadice. Ak chcete sponky odstrániť, vykonajte postup „Plnenia sponkovačky“...
 • Seite 37: Voliteľné Príslušenstvo

  časti „Odstraňovanie sponiek“. Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné ÚDRŽBA diely značky Makita. POZOR: Pred pokusom o vykonanie akejkoľ- VOLITEĽNÉ...
 • Seite 38: Návod K Obsluze

  ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: AT638A Tlak vzduchu 0,49–0,83 MPa (4,9–8,3 baru) Délka spony 13 mm – 38 mm Kapacita zásobníku 100 kusů Minimální průměr hadice 6,5 mm Olej pro pneumatické nářadí ISO VG32 nebo odpovídající Rozměry (D × Š × V) 230 mm ×...
 • Seite 39: Prohlášení Es O Shodě

  12. Vždy před použitím zkontrolujte nářadí, zda Prohlášení ES o shodě nemá poškozené, nesprávně zapojené nebo opotřebované části. Pouze pro evropské země 13. Nepřeceňujte vlastní schopnosti. Nářadí pou- Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto žívejte pouze na bezpečném pracovním místě. návodu k obsluze.
 • Seite 40 Při práci s nářadím by měla obsluha zaujmout Za zhodnocení rizik hrozících jiným osobám je odpovědná obsluha. vhodnou ergonomickou polohu. Udržujte bez- pečné postavení a vyvarujte se nepřirozených Při práci s nářadím bez kontaktu obrobku a nestabilních poloh. dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož může dojít k jejich nechtěnému vystřelení...
 • Seite 41 Nikdy nedržte pneumatické nářadí při přená- V prašném prostředí směrujte výfukový otvor tak, aby co nejméně vířil prach. šení za hadici. Pokud v pracovní oblasti dochází k uvolňování Nikdy pneumatické nářadí netahejte za hadici. prachu nebo jiných předmětů, snažte se je co Při práci s pneumatickým nářadím nepřekra- nejvíce omezit v zájmu snížení...
 • Seite 42: Popis Součástí

  V rámci zachování BEZPEČNOSTI a obsluhy nebo osob v okolí. SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba a opravy svěřeny autorizovaným servisním Výběr vzduchové hadice střediskům Makita používajícím vždy náhradní díly Makita. UPOZORNĚNÍ: Nízký výkon kompresoru, Při likvidaci se řiďte lokálními předpisy.
 • Seite 43: Popis Funkcí

  POPIS FUNKCÍ SESTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním či kont- Před prováděním jakékoli rolou funkčnosti nářadí vždy vraťte spoušť zpět a práce na nářadí vždy vraťte spoušť zpět a odpojte odpojte vzduchovou hadici od nářadí. vzduchovou hadici od nářadí. UPOZORNĚNÍ: Pokud vkládáte do zásobníku Nastavení...
 • Seite 44: Práce S Nářadím

  Připojení vzduchové hadice Jednosekvenční chod ► Obr.16: 1. Vzduchová přípojka 2. Vzduchová Kontaktní prvek přiložte k obrobku a pak plně stiskněte objímka spoušť. Vzduchovou objímku hadice navlečte na vzduchovou Po nastřelení uvolněte kontaktní prvek a poté uvolněte přípojku sponkovačky. Zkontrolujte, zda vzduchová spoušť.
 • Seite 45: Volitelné Příslušenství

  či odření. K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí...
 • Seite 46: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: AT638A Тиск повітря 0,49—0,83 МПа (4,9—8,3 бар) Довжина скоби 13—38 мм Кількість скоб 100 шт. Мінімальний діаметр шланга 6,5 мм Олива для пневматичних інструментів ISO VG32 або аналог Розміри (Д х Ш х В) 230 мм...
 • Seite 47 експлуатувати інструмент, здійснювати ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов його технічне обслуговування, заміняти використання вібрація під час фактичної його приладдя або працювати поруч із ним. роботи електроінструмента може відрізня- Недотримання цієї вимоги може призвести тися від заявленого значення вібрації; осо- до отримання серйозних травм. бливо...
 • Seite 48 Ризики відлітання частин Застосовуйте належні засоби для захисту органів слуху. Від’єднуйте кріпильний інструмент від елек- тромережі, коли виймаєте кріпильні вироби, Використовуйте правильне енер- виконуєте налаштування, усуваєте затис- гоживлення, як зазначено в інструкції з кання або заміняєте приладдя. експлуатації. Під час експлуатації інструмента будьте Не...
 • Seite 49 Тривале використання інструмента може У разі викидів пилу чи інших об’єктів у робо- чій зоні максимально скоротіть викиди для призвести до травмування внаслідок хронічного напруження через віддачу того, щоб зменшити небезпеку для здоров’я інструмента. та ризик травми. Для запобігання травми від багаторазового Небезпека...
 • Seite 50 Щоб забезпечити БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ виробу, його ремонт та технічне обслуго- вування повинні виконувати авторизовані Не тримайте палець на курку, коли берете сервісні центри Makita і лише із використан- інструмент, пересуваєтесь між робочими ням запасних частин виробництва компанії місцями або положеннями та коли ходите, Makita.
 • Seite 51: Опис Деталей

  Використовуйте якомога ширший та коротший пові- ОПИС ДЕТАЛЕЙ тряний шланг для забезпечення тривалого та ефек- тивного прошивання скобами. ► Рис.1: 1. Курок 2. Захисний адаптер (контактний Якщо повітряний тиск дорівнює 0,49 МПa (4,9 бар), елемент) 3. Гак 4. Магазин рекомендується використовувати повітряний шланг із...
 • Seite 52: Опис Роботи

  ОПИС РОБОТИ УВАГА: Після використання повітродувки продуктив- ність інструмента тимчасово зменшиться. У такому разі зачекайте, поки тиск повітря відновиться. ОБЕРЕЖНО: Перш ніж налаштовувати або УВАГА: У разі використання повітродувки одразу перевіряти роботу інструмента, завжди відпу- після змащування зробіть тестове розпилювання. скайте...
 • Seite 53 Приєднування повітряного Одиночне послідовне шланга спрацювання ► Рис.16: 1. Повітряний штуцер 2. Отвір повітря- Прикладіть контактний елемент до робочої деталі, ного шланга після чого натисніть на курок до упору. Вставте гніздо повітряного шланга в повітряний шту- Після прошивання скобою відпустіть контактний цер...
 • Seite 54: Технічне Обслуговування

  до перешкод під час подачі скоб. обладнання рекомендовано використову- Не зберігайте скоби в дуже вологих або спекотних вати з інструментом Makita, зазначеним у цій місцях або під прямим сонячним промінням. інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- Технічне...
 • Seite 55 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: AT638A Presiunea aerului 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Lungimea capselor 13 mm - 38 mm Capacitatea capselor 100 pcs. Diametrul minim al furtunului 6,5 mm Ulei pentru unelte pneumatice ISO VG32 sau echivalent Dimensiuni (L x l x Î)
 • Seite 56: Declaraţie De Conformitate Ce

  Atunci când utilizați maşina, fiţi conștienți de AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul faptul că dispozitivul de fixare ar putea devia și utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de provoca o vătămare corporală. valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de Țineți ferm maşina și fiţi pregătiţi să...
 • Seite 57 Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie pen- Nu grăbiţi operaţiunea şi nu forţaţi maşina. tru a vă proteja ochii contra rănirii atunci când Manipulaţi maşina cu atenţie. utilizaţi unelte electrice. Ochelarii trebuie să Aveţi grijă să vă menţineţi un echilibru stabil fie în conformitate cu ANSI Z87.1 în S.U.A., EN atunci când folosiţi mașina.
 • Seite 58 Operaţi și întrețineţi maşina conform recoman- Pericole referitoare la accesorii și consumabile dărilor din aceste instrucțiuni, pentru a preveni Decuplați alimentarea cu energie a maşinii, o creștere inutilă a nivelului de zgomot. cum ar fi o baterie cu aer sau gaz, după caz, Luaţi măsuri de reducere a zgomotului, de înainte de schimbarea/înlocuirea accesoriilor, cum ar fi contactul piesei de prelucrat sau de...
 • Seite 59: Descriere Componente

  Makita. tate de acţionare prin contact Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsului, întreţinerea şi reparaţiile trebuie executate de centre de service Makita auto- rizate, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Respectaţi reglementările locale atunci când Nu vă sprijiniți degetul pe butonul declanşator aruncați maşina.
 • Seite 60 Compresorul de aer trebuie să fie conform cerinţelor DESCRIEREA FUNCŢIILOR EN60335-2-34. Selectaţi un compresor cu o presiune şi o evacuare a aerului ample pentru a asigura o operaţie rentabilă. ATENŢIE: Înainte de a ajusta sau verifica funcția Graficul reprezintă relaţia dintre frecvenţa de capsare, pe maşină, readuceţi întotdeauna butonul declanşator presiunea aplicabilă...
 • Seite 61 ASAMBLARE OPERAREA ATENŢIE: ATENŢIE: Înainte de a efectua orice lucrări pe Asiguraţi-vă că toate sistemele de maşină, readuceţi întotdeauna butonul declanşator în siguranţă sunt funcţionale înainte de utilizare. poziţie şi deconectaţi furtunul de aer de la maşină. Selectarea modului de operare ATENŢIE: Încărcaţi capse de acelaşi tip, mărime şi de lungime uniformă...
 • Seite 62: Accesorii Opţionale

  ÎNTREŢINERE Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, ATENŢIE: folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Înainte de a încerca să efectuaţi lucrări de inspecţie sau întreţinere, readuceţi...
 • Seite 63: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: AT638A Luftdruck 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Länge der Heftklammern 13 mm - 38 mm Heftklammerkapazität 100 Stück Minimaler Schlauchdurchmesser 6,5 mm Druckluftwerkzeugöl ISO VG32 oder gleichwertiges Öl Abmessungen (L × B × H)
 • Seite 64: Eg-Konformitätserklärung

  Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff, WARNUNG: Die Vibrationsemission während der und richten Sie sich darauf ein, Rückstoß tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je abzufangen. nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und spe- Nur technisch versierte Bediener sollten das ziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von Eintreibgerät benutzen.
 • Seite 65: Betriebsanleitung

  Tragen Sie stets eine Schutzbrille, Gehen Sie stets davon aus, dass sich um Ihre Augen bei Verwendung von Befestigungsmittel im Werkzeug befinden. Elektrowerkzeugen vor Verletzung zu schüt- Arbeiten Sie nicht überhastet, und verwen- zen. Die Brille muss den Vorschriften ANSI den Sie das Werkzeug nicht mit zu hohem Z87.1 in den USA, EN 166 in Europa oder AS/ Kraftaufwand.
 • Seite 66 Um RSI-Syndrom zu vermeiden, sollte sich Gefahren durch Lärm der Bediener nicht übernehmen oder übermä- Ungeschützte Einwirkung von hohen ßige Kraft anwenden. Darüber hinaus sollte Geräuschpegeln kann permanente, behin- der Bediener eine Pause einlegen, wenn er dernde Gehörschädigung und andere Müdigkeit verspürt.
 • Seite 67 Verschleiß zu mini- Kontaktauslösungsvermögen mieren. Wischen Sie sämtlichen Staub von den Teilen ab. Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig bei einem autorisierten Makita-Servicecenter überprüfen. Um die SICHERHEIT und die Legen Sie Ihren Finger nicht auf den Auslöser, ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu wenn Sie das Werkzeug aufheben, sich zwi- gewährleisten, dürfen Reparatur- und...
 • Seite 68: Bezeichnung Der Teile

  Verwenden Sie einen möglichst dicken und kurzen BEZEICHNUNG DER Druckluftschlauch, um kontinuierlichen, effizienten Heftbetrieb zu gewährleisten. TEILE Bei einem Luftdruck von 0,49 MPa (4,9 bar) wird ein Druckluftschlauch mit einem Innendurchmesser von ► Abb.1: 1. Auslöser 2. Mundstückadapter über 6,5 mm und einer Länge von unter 20 m empfoh- (Kontaktelement) 3.
 • Seite 69: Betrieb

  Drücken Sie den Hebel, und öffnen Sie die Aufhänger Schiebetür des Magazins. ► Abb.8: 1. Hebel 2. Schiebetür VORSICHT: Hängen Sie das Werkzeug auf Führen Sie einen Heftklammerstreifen vollständig keinen Fall an hoch gelegenen Stellen oder an in die Öffnung des Magazins ein. einer potentiell instabilen Fläche auf.
 • Seite 70: Wartung

  Wählen der Betriebsart Leeranzeige Wenn die restliche Anzahl von Heftklammern VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem im Magazin gering wird, wechselt die Farbe der Heften stets, dass der Auslösemoduswähler Leeranzeige zu Rot. Laden Sie Heftklammern nach, korrekt auf die Position für den gewünschten wenn die Leeranzeige rot wird.
 • Seite 71: Wartung Von Kompressor, Druckluftsatz Und Druckluftschlauch

  Gegenständen in Berührung kommen, die eine Beschädigung oder Abrieb des Schlauchs verursachen können. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder...
 • Seite 72 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan AT638A-AT8-1604 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190326...

Inhaltsverzeichnis