Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

HAA2850
DIGITAL ACCESS CONTROL KEYPAD
DIGITALE DEURBEVEILIGING
DIGICODE NUMÉRIQUE
TECLADO DIGITAL
DIGITALES CODESCHLOSS
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
3
14
 
26
 
37
 
48
 

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman HAA2850

 • Seite 1 HAA2850 DIGITAL ACCESS CONTROL KEYPAD DIGITALE DEURBEVEILIGING DIGICODE NUMÉRIQUE TECLADO DIGITAL DIGITALES CODESCHLOSS USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING   NOTICE D’EMPLOI   MANUAL DEL USUARIO   BEDIENUNGSANLEITUNG  ...
 • Seite 2 HAA2850 Rev. 03 re 1 26.02.2010 ©Velleman nv...
 • Seite 3: Safety Instructions

  Be very careful, touching live wires can cause life-threatening electroshocks. General Guidelines Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual. • Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
 • Seite 4: Overview And Use

  HAA2850 Rev. 03 Overview and use Refer to the illustrations on page 2 of this manual. front A red LED: lights up when output 2 is activated. B amber LED: status indicator, synchronized with internal buzzer. C green LED: lights up when output 1 is activated.
 • Seite 5 HAA2850 Rev. 03 user code 1. Programming location 80. door remains open alarm: an alarm is generated when the door remains open longer than the allowed preset door-open time. Set between 1 and 999 seconds, programming location 9. Note1: inter-lock control [b] is grounded (-) as long as the sensor switch is open.
 • Seite 6: Installation

  HAA2850 Rev. 03 after the last key press. 6.2 QUASI: the keypad backlight is off and switches to full brightness when a key is touched. It switches off 10 seconds after the last key press. 6.3 OFF: backlight disabled. Installation •...
 • Seite 7 HAA2850 Rev. 03 Note 2: always ground the GND (-) terminal of the keypad to earth to avoid Electro-Static Discharges. Note 3: always connect the DOOR SENS [d] to ground (-) when not in use. o stand-alone system with inhibited authorization code •...
 • Seite 8 HAA2850 Rev. 03 o inter-lock system with 2 keypads 12-24V AC/DC power supply output type: N.C. (fail-safe) or (not incl.) N.O. (fail-secure) egress pushbutton to open egress pushbutton to open door door 1 electric lock 1 L2 electric lock 2...
 • Seite 9: Installation Hints

  HAA2850 Rev. 03 Installation hints Key active terminal • The key-active output switches to ground (-) for 10s whenever a key is touched. It can be used to turn a LED lamp and/or a small (low power) buzzer on, or to trigger a CCTV camera to start recording.
 • Seite 10: Programming Options

  HAA2850 Rev. 03 Programming options The default master code is 0000. Personalize this code as soon as possible to increase system security. First time entering programming mode. Use the master code 0000 to enter programming mode for the first time.
 • Seite 11 HAA2850 Rev. 03 Keypad settings after 10 successive wrong codes the keypad locks for 30s (default) after 10 successive wrong codes, the duress output [f] switches to ground attempts after 5 to 10 successive wrong codes the keypad locks 5~10 for 15min –...
 • Seite 12: Programming Hints

  HAA2850 Rev. 03 Programming hints single-user vs. multi-user mode • In single-user mode every output can be controlled by only one 4-digit user code. User codes are stored in memory location . Default -confirmation is not required after entering the user code (auto- entry mode).
 • Seite 13: Technical Specifications

  © COPYRIGHT NOTICE This manual is copyrighted. The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.
 • Seite 14: Gebruikershandleiding

  Wees voorzichtig bij de installatie: raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te vermijden. Algemene richtlijnen ® Raadpleeg de Velleman service- en kwaliteitsgarantie achteraan de handleiding. • Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
 • Seite 15 HAA2850 Rev. 03 • behuizing in gegoten metaal • meer dan 100 miljoen codes mogelijk • te gebruiken als autonome deurbeveiliging of in combinatie met meerdere toetsenborden • automatische of handmatige invoer van de code • geschikt voor inbouw in muur of paaltje Omschrijving Raadpleeg de figuur op pagina 2 van deze handleiding.
 • Seite 16 Waarden: Ic max.: 100 mA, Vc max.: 24 VDC. 5h 12-24V AC/DC: voedingsaansluiting. Sluit aan op een voeding van 12 tot 24 V AC of DC. De HAA2850 detecteert automatisch een 12V- of een 24V-voeding. Sluit een DC- voeding volgens de aangeduide polariteit; keer de polariteit om bij gebruik van een AC-voeding.
 • Seite 17 HAA2850 Rev. 03 gesloten droog relaiscontact van 1 A) is programmeerbaar in schakelmodus (start/stop) of in timermodus (1 tot 999 seconden). 5k EG IN (EGRESS INPUT): Een normaal open ingang voor aansluiting van een of meer uitgangsknoppen (niet meegeleverd). De uitgangsknop stuurt na het ingeven van de gebruikerscode uitgang 1 aan.
 • Seite 18 HAA2850 Rev. 03 o Autonoom gebruik voeding van 12 tot 24 V AC of DC (niet meegeleverd) uitgang N.C. (fail-safe) N.O. (fail-secure) elektrisch deurslot uitgangsknop (N.O.) (niet meegeleverd) diode 1N4004 (zie Opmerking extra uitgangsknop (niet meegeleverd) in parallel Opmerking 1: De diode neutraliseert EMF en beschermt het circuit tegen beschadiging.
 • Seite 19 HAA2850 Rev. 03 o Autonoom gebruik met blokkeercode • Sluit O/P 1 INHIB aan uitgang 2. Waarschuwing 1: Let er op dat iedereen het gebouw heeft verlaten alvorens de digitale deurbeveiliging te blokkeren. Waarschuwing 2: Bewaar de blokkeercode op een geheime plaats.
 • Seite 20 HAA2850 Rev. 03 o interlockopstelling met twee toetsenborden voeding van 12 tot 24 V AC of uitgang: N.C. (fail-safe) of N.O. DC (niet meegeleverd) (fail-secure) uitgangsknop voor deur 1 P2 uitgangsknop voor deur 2 elektrisch slot 1 L2 elektrisch slot 2...
 • Seite 21 HAA2850 Rev. 03 Enkele tips bij de installatie Actieve terminal • De actieve uitgang schakelt gedurende 10 seconden naar de massa (-) van zodra een toets wordt ingedrukt. Gebruik deze uitgang voor het inschakelen van een led, een zoemer of een CCTV-camera.
 • Seite 22 HAA2850 Rev. 03 Programmering De standaard hoofdcode is 0000. Kies een persoonlijke code om de veiligheid te verhogen. Eerste gebruik Geef hoofdcode 0000 in om het instelmenu weer te geven. Instellen van de gebruikersmodus Instellen van de single gebruikersmodus, wissen van alle opgeslagen data en herstarten van het systeem.
 • Seite 23 HAA2850 Rev. 03 Instellen van het toetsenbord Na invoer van 10 opeenvolgende verkeerde codes blokkeert het toetsenbord gedurende 30 seconden. Na invoer van 10 opeenvolgende verkeerde codes schakelt de gedwongen uitgang [f] naar de massa. Na invoer van 5 tot 10 opeenvolgende verkeerde...
 • Seite 24 HAA2850 Rev. 03 Tips bij het programmeren Single vs. multi-user gebruikersmodus • De uitgangen in single gebruikersmodus worden aangestuurd door een enkele 4-digit gebruikerscode. De gebruikerscodes worden in geheugenbank bewaard. Standaard hoeft u na invoer van de code niet op te drukken (automatische invoer).
 • Seite 25: Technische Specificaties

  125 x 79 x 54 mm gewicht 520 g Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu.
 • Seite 26: Notice D'emploi

  Être prudent lors de l’installation : toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels. Directives générales ® Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman en fin de notice. • Se familiariser avec le fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser.
 • Seite 27 HAA2850 Rev. 03 • à utiliser comme digicode autonome ou dans une configuration multi- accès • saisie du code automatique ou manuelle • possibilité d'encastrement mural ou montage sur potelet Description Se reporter aux illustrations à la page 2 de cette notice.
 • Seite 28 HAA2850 Rev. 03 qui est immédiatement enclenchée lors de l’ouverture de la porte sans code d’utilisateur valide ou sans bouton d’ouverture déportée [k]. Désactivation avec le code d’utilisateur 1, code de programmation 80. Alarme lors de porte ouverte : Alarme lorsque la porte reste ouverte pendant un délai supérieur à...
 • Seite 29: Installation

  HAA2850 Rev. 03 6 Cavalier retro-éclairage 6.1 FULL : Rétro-éclairage tamisé lorsque le digicode se trouve en mode veille. Luminosité maximale dès l’actionnement d’une touche. Retour à un rétro-éclairage tamisé 10 secondes après le dernier actionnement d’une touche. 6.2 QUASI : Rétro-éclairage désactivé lorsque le digicode se trouve en mode veille.
 • Seite 30 HAA2850 Rev. 03 Remarque 1 : La diode protège le digicode en neutralisant le champ électromagnétique. Monter la diode directement sur les bornes de la gâche et en parallèle aux bornes d’alimentation. La diode n’est pas nécessaire pour une gâche à alimentation CA.
 • Seite 31 HAA2850 Rev. 03 o Configuration multi-accès à 2 digicodes 12 alimentation 12 à 24 V type de sortie : NF (fail-safe) CA/CC (non incluse) ou NO (fail-secure) bouton d’ouverture porte 1 P2 bouton d’ouverture porte 2 gâche électrique 1 L2 gâche électrique 2...
 • Seite 32 HAA2850 Rev. 03 Quelques conseils d’installation La borne de sortie active • La borne KEY ACT est activée à la masse (-) pendant 10 secondes dès l’actionnement d’une touche. Utiliser cette borne pour activer une DEL, un ronfleur ou une caméra de vidéosurveillance.
 • Seite 33: Configuration Des Sorties

  HAA2850 Rev. 03 Programmation Le code maître d’usine est 0000. Programmer un code personnalisé afin d’augmenter la sécurité du digicode. Première programmation du code maître Taper le code maître d’usine 0000 pour entrer en mode de programmation. Sélection du mode d’utilisateur Sélection du mode mono-utilisateur, de toutes les données...
 • Seite 34 HAA2850 Rev. 03 Configuration du clavier Blocage du clavier pendant 30 s après 10 tentatives (par défaut). Activation à la masse de la sortie sous contrainte [f] après 10 tentatives. tentatives Blocage du clavier pendant 15 min après 5 à 10 5 ~ 10 tentatives.
 • Seite 35 HAA2850 Rev. 03 Quelques conseils de programmation Mode mono-utilisateur vs mode multi-utilisateur • Mode mono-utilisateur : Chaque sortie est activée par un seul code d’utilisateur 4 termes. Les codes sont stockés dans les emplacements de mémoire . Il n’est pas nécessaire d’enfoncer pour confirmer la saisie du code (mode de saisie automatique).
 • Seite 36: Spécifications Techniques

  être modifiées sans notification préalable. © DROITS D’AUTEUR SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé...
 • Seite 37: Manual Del Usuario

  Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. ¡Gracias por haber comprado el HAA2850! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.
 • Seite 38 HAA2850 Rev. 03 teclados • introducción automática o manual del código • apto para un empotramiento mural o una fijación a un palo Descripción Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario panel frontal A LED rojo: se ilumina si la salida 2 está activada.
 • Seite 39 Valores: Ic máx.: 100 mA, Vc máx.: 24 VCC. 5h 12-24V AC/DC : Conexión de alimentación de 12 a 24 V CA o CC. El HAA2850 detecta automáticamente una tensión de 12 ó 24 V. Conecte una alimentación CC según las indicaciones de polaridad; invierta la polaridad al conectar una alimentación AC.
 • Seite 40: Instalación

  HAA2850 Rev. 03 de usuario antes de que se haya transcurrido el tiempo programado. Es posible conectar varios botones de salida en paralelo. Nota: Deje libre esta entrada si no la utiliza. Puente para la retroiluminación 6.1 FULL: La retroiluminación está atenuada si no se utiliza el teclado.
 • Seite 41 HAA2850 Rev. 03 Nota 1: El diodo protege el teclado digital al neutralizar campos electromagnéticos. Instale el diodo lo más cerca posible de la cerradura y en paralelo a los bornes de alimentación. No se necesita el diodo para una cerradura con alimentación CA.
 • Seite 42 HAA2850 Rev. 03 Nota 2: Ponga la salida 2 en el modo de conmutación (arranque/parada) (código de programación 51). o Configuración multiacceso con 2 teclados digitales 12 alimentación de 12 a 24 V tipo de salida: NC (fail-safe) o CA/CC (no incl.) NA (fail-secure) botón «...
 • Seite 43 HAA2850 Rev. 03 Algunos consejos de instalación El borne de salida activo • El borne KEY ACT está conectado a la masa (-) durante 10 segundos en cuanto pulse una tecla. Utilice este borne para activar un LED, un zumbador o una cámara de vigilancia.
 • Seite 44 HAA2850 Rev. 03 Programación El código maestro de fábrica es 0000. Programe un código personal para aumentar la seguridad del teclado digital. Primera programación del código maestro Introduzca el código maestro de fábrica es 0000 para entrar en el modo de programación.
 • Seite 45 HAA2850 Rev. 03 Configurar el teclado El teclado se bloquea durante 30 s después de haber introducido 10 códigos incorrectos (por defecto). La salida forzada [f] conmuta a la masa después de haber introducido 10 códigos incorrectos. El teclado se bloquea durante 15 min. después de intentos haber introducido de 5 a 10 códigos incorrectos.
 • Seite 46 HAA2850 Rev. 03 Nota: Pulse y espere 10 s después de una introducción incorrecta. Algunos consejos de programación Modo monousuario versus modo multiusuario • Modo monousuario: Cada salida está activada por un solo código de usuario de 4 caracteres. Los códigos se guardan en las posiciones de memoria .
 • Seite 47: Especificaciones

  Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. © DERECHOS DE AUTOR Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
 • Seite 48: Sicherheitshinweise

  Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde. Wir bedanken uns für den Kauf des HAA2850! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
 • Seite 49 HAA2850 Rev. 03 Eigenschaften • Tastatur mit beleuchteten Metalltasten • Frontplatte aus rostfreiem Stahl, 1.5mm • vandalensicher, wetterfest • druckgegossenes Metallgehäuse • über 100 Million Codes möglich • kann als eigenständige Tastatur oder in Kombination mit mehreren Tastaturen verwendet werden •...
 • Seite 50 5h 12-24V AC/DC: Netzanschluss. Verbinden Sie mit einer Stromversorgung von 12 bis 24 V AC oder DC. Das HAA2850 detektiert automatisch eine 12V- oder eine 24V- Stromversorgung. Verbinden Sie eine DC-Stromversorgung gemäß der angezeigten Polarität; kehren Sie die Polarität bei Anwendung einer AC- Stromversorgung um.
 • Seite 51 HAA2850 Rev. 03 geöffnet werden) und einen NC-Ausgang für ein Schloss mit Fail-Safe- System (bei Stromausfall kann die Tür geöffnet werden). Das Relais ist im Start/Stopp-Modus oder im Timermodus (1 bis 999 Sekunden) programmierbar. 5j OUTPUT 2: Ausgang 2. Zusätzlicher Ausgang: wird über Benutzercode 2 aktiviert. Dieser Ausgang ist ideal für Sicherungssysteme oder einen automatischen...
 • Seite 52 HAA2850 Rev. 03 o Autonome Anwendung Stromversorgung von 12 bis 24 V AC oder DC (nicht mitgeliefert) Ausgang N.C. (fail-safe) N.O. (fail-secure) elektrisches Türschloss Ausgangstaste (N.O.) (nicht mitgeliefert) Diode 1N4004 (siehe Bemerkung 1) zusätzliche Ausgangstaste (nicht mitgeliefert) in parallel Bemerkung 1: Die Diode neutralisiert EMF und schützt den vor Beschädigungen.
 • Seite 53 HAA2850 Rev. 03 o Autonome Verwendung mit Verriegelungscode • Verbinden Sie O/P 1 INHIB mit Ausgang 2. Warnung 1: Beachten Sie, dass jedermann das Gebäude verlassen hat, ehe Sie das digitale Türschloss verriegeln. Warnung 2: Bewahren Sie den Verriegelungscode an einem geheimen Ort auf.
 • Seite 54 HAA2850 Rev. 03 o Interlock-System mit zwei Tastaturen Stromversorgung von 12 bis Ausgang: N.C. (fail-safe) oder 24 V AC oder DC (nicht N.O. (fail-secure) mitgeliefert) Ausgangstaste für Tür 1 P2 Ausgangstaste für Tür 2 elektrisches Schloss 1 L2 elektrisches Schloss 2 Türsensor 1...
 • Seite 55 HAA2850 Rev. 03 Einige Hinweise bei der Installation Aktiver Anschluss • Der aktive Ausgang schaltet während 10 Sekunden auf Masse (-) um sobald eine Taste gedrückt wird. Verwenden Sie diesen Ausgang zum Einschalten einer LED, eines Summers oder einer CCTV-Kamera.
 • Seite 56: Erste Anwendung

  HAA2850 Rev. 03 Programmierung Der Standard Mastercode ist 0000. Wählen Sie einen persönlichen Code um die Sicherheit zu erhöhen. Erste Anwendung Geben Sie Mastercode 0000 ein, um das Einstellmenü anzuzeigen. Den Benutzermodus einstellen Den Einzelbenutzermodus einstellen, alle gespeicherten Daten löschen und das System wieder starten.
 • Seite 57: Die Tastatur Einstellen

  HAA2850 Rev. 03 Die Tastatur einstellen Nach Eingabe von 10 aufeinander folgenden falschen Codes blockiert die Tastatur während 30 Sekunden. Nach Eingabe von 10 aufeinander folgenden falschen Codes schaltet der forcierte Ausgang [f] auf Masse um. Nach Eingabe von 5 bis 10 aufeinander folgenden Versuche falschen Codes blockiert die Tastatur während 15...
 • Seite 58: Hinweise Beim Programmieren

  HAA2850 Rev. 03 Hinweise beim Programmieren Einzelbenutzer- gegenüber Mehrbenutzermodus • Die Ausgänge im Einzelbenutzermodus werden über einen einzigen 4- stelligen Benutzercode gesteuert. Die Benutzercodes werden im Speicherort gespeichert. Standard brauchen Sie nach Eingabe des Codes nicht auf zu drücken (automatische Eingabe).
 • Seite 59: Technische Daten

  Gewicht 520 g Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 • Seite 60 • Articles to be repaired must be delivered to Velleman® Service and Quality Warranty your Velleman® dealer, solidly packed Velleman® has over 35 years of experience in (preferably in the original packaging), and be the electronics world and distributes its completed with the original receipt of purchase products in more than 85 countries.
 • Seite 61 Velleman® l’appareil (la période de garantie sera réduite à Velleman® jouit d’une expérience de plus de 6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ; 35 ans dans le monde de l’électronique avec - tout dommage à l’appareil qui résulte d’une une distribution dans plus de 85 pays.
 • Seite 62 100% der Kaufsumme im Falle eines une tierce personne sans l’autorisation explicite Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder de SA Velleman® ; - frais de transport de et Lieferung, oder Sie bekommen ein vers Velleman® si l’appareil n’est plus couvert Ersatzprodukt im Werte von 50% der sous la garantie.
 • Seite 63 (véase las - se calcula gastos de transporte de y a condiciones de garantía). Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía. Condiciones generales referentes a la • Cualquier reparación se efectuará por el lugar garantía sobre productos de venta al...

Inhaltsverzeichnis