Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

HAA9523S
SELF-CONTAINED DIGITAL ACCESS CONTROL KEYPAD
ONAFHANKELIJK DIGITAAL TOETSENBORD
DIGICODE NUMÉRIQUE AUTONOME
CONTROL DE ACCESO DIGITAL INDEPENDIENTE
DIGITALE UNABHÄNGIGE TASTATUR
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
2
19
35
51
67

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman HAA9523S

 • Seite 1 HAA9523S SELF-CONTAINED DIGITAL ACCESS CONTROL KEYPAD ONAFHANKELIJK DIGITAAL TOETSENBORD DIGICODE NUMÉRIQUE AUTONOME CONTROL DE ACCESO DIGITAL INDEPENDIENTE DIGITALE UNABHÄNGIGE TASTATUR USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D’EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG...
 • Seite 2: Introduction & Features

  If in doubt, contact your local waste disposal authorities. Thank you for buying the HAA9523S! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.
 • Seite 3 HAA9523S THE TERMINAL BLOCK • OUTPUT 1 5A dry relay contacts, recommended for door strike controls. Normally Open (N.O.) and Normally Closed (N.C.) outputs are available. Use N.O. output for fail-secure locking device and N.C. output for fail-safe locking device.
 • Seite 4 HAA9523S The anode of the auxiliary red LED is connected to the +5V internally. It turns on with the cathode (wire 7) connected to (-) ground. • KEYPAD ACTIVE OUTPUT OR ALARM OUTPUT (8) An NPN transistor open collector output with max. rating of 100mA sink and 24VDC. It is selectable to give Keypad Active Output or Alarm Output via the K or A jumper.
 • Seite 5 HAA9523S ** The output activation beep can be enabled or disabled through programming options at location 82. 4. Reset master code If you have forgotten the master code, you can reset it. For the master code, do not use a combination that is already taken for a user code.
 • Seite 6 HAA9523S Locations Entry of codes Validation Comments 4 digits, fixed Personal master code and super user code 4 digits, fixed User code 1 for output 1 with duress code function 4 digits, fixed User code 2 for output 2 4 digits, fixed User code 3 for output 3 2.
 • Seite 7 HAA9523S Locations Code of functions Validation Comments Door forced-open alarm is enabled Door forced-open alarm is disabled G) Output activation announcer – Installer programming Locations Code of functions Validation Comments 1-second notifying beep is given to notify the person outside to open the door when the output relay is activated with a user code or egress button.
 • Seite 8 HAA9523S The HAA9523S has been factory-set in single user mode with as master code. Single user mode (command code: 8900) Each output can only be operated by one user code. The user code must be 4 digits long. There are 10 000 possible code combinations.
 • Seite 9 8. Programming and Use of the Keypad – Operation Examples A) Programming procedures a. Your HAA9523S is programmed from the keypad. All programmed information is stored in the non-volatile memory. b. Set the keypad into programming mode first with the master code and press to validate.
 • Seite 10 HAA9523S Single user mode* 3289 stored as new personal master code and super user code 8321 stored as user code1 with duress code function for output 1 6854 stored as user code 2 for output 2 9270 stored as user code 3 for output 3...
 • Seite 11 Output 2 stops e. Try and enter some random false codes to test the safety. The HAA9523S will consider 4 digits as one code and generate 5 beeps for each unsuccessful code entry. The keypad will lock itself during 15 minutes after 10 successive false codes.
 • Seite 12 HAA9523S Output 1 set to momentary mode, 1 second Output 2 set to start / stop mode Output 3 set to start / stop mode Keypad set to lock during 15 minutes after 10 successive false codes Exit programming mode. All above data stored and...
 • Seite 13 Output 1 starts Output 1 stops g. Try and enter some random false codes to test the safety. The HAA9523S generates 5 beeps for each unsuccessful code entry. The keypad will lock itself during 15 minutes after 10 successive false codes.
 • Seite 14: Technical Specifications

  HAA9523S 3. Continue deleting desired codes. 4. Exit the programming mode by pressing . 7. Technical Specifications • Operation Voltage 12V-24V AC/DC, no jumper required for voltage selection • Operation Modes a) Single user mode, auto or manual code entry...
 • Seite 15 HAA9523S the lock power terminals in order to absorb the back EMF and to prevent it from damaging the keypad. The 1N4004 is not required if the electric lock is AC-operated. • To avoid electrostatic discharges, always ground the (-) terminal of the keypad to earth.
 • Seite 16 4. Basic wirings of an interlock system using 1 keypads and an interlock controller power supply (fig. 5) This application uses one HAA9523S and a power supply with interlock controller. The power supply provides power for the whole system, including both electric locks and the keypad.
 • Seite 17 HAA9523S The tamper switch is N.C. while the keypad is secured on the gang box. To prevent sabotage, connect these terminals in series with a N.C. 24-hour protection zone of an alarm if required. (B) Door sens (fig. 7) With the help of a N.C. door position sensor (usually a...
 • Seite 18 It can also drive a relay to give full function of N.C. and N.O. outputs. For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.
 • Seite 19: Gebruikershandleiding

  De HAA9523S is een onafhankelijk en betrouwbaar beveiligingstoetsenbord aan een zacht prijsje en kan gebruikt worden in zowel woningen als bedrijven. Dit toetsenbord is compatibel met vrijwel elk elektronisch slot in beveiligingssystemen, automatische schakelingen en machines.
 • Seite 20 HAA9523S • DOOR SENS (INGANG VAN DE DEURSENSOR) Een N.C.-ingangsterminal aangesloten op de (-) aarding. Samen met een N.C. magnetische deurschakelaar zal het systeem de stand van de deur bepalen en volgende functies geven: 1. Automatische deurvergrendeling Het systeem vergrendelt automatisch de deur na het ingeven van een geldige code vóór het einde van de programmeertijd voor uitgang 1.
 • Seite 21 HAA9523S Supplementaire relaisuitgang met 1A N.O. en N.C. droge contacten sie met gebruikerscode 2 worden aangestuurd. Ideaal voor het aansturen van veiligheidssystemen en automatische machines. Het relais kan worden geprogrammeerd in start-stopmodus (schakeling) of timermodus van 1 tot 999 seconden.
 • Seite 22 HAA9523S 5. De master code van de fabrikant – Belangrijke opmerking Bij de eerste programmering gebruikt u best 0000 als master code. Programmeer nadien een nieuwe master code. 6. Programmeren van het toetsenbord – Hoofdtabel A) Gebruik de master code van de fabrikant om in de programmeermodus te komen – Enkel bij de eerste...
 • Seite 23 HAA9523S 10 gebruikerscodes in groep 3 voor 0 tot 9 4 tot 8 cijfers uitgang 3 D) Configuratie van de uitgangsmodi – Installatieprogrammering Locatie Tijdsduur Bevestiging Commentaar 1 tot 999s Uitgang 1 momentmodus van 1 tot 999 seconden Uitgang 1 in start-stopmodus (schakeling)
 • Seite 24 Bevestiging Commentaar Verlaat de programmeermodus en keer terug naar de normale werkmodus. 7. Selecteren van de single of multi-usermodus Uw HAA9523S werd ingesteld op single gebruikersmodus met als master code. Single gebruikersmodus (code: 8900) Elke uitgang kan slechts door één gebruikerscode bediend worden. De gebruikerscode moet 4 digits bevatten. Er zijn zo’n 10 000 mogelijke combinaties.
 • Seite 25 HAA9523S beiden hetzelfde aantal digits bevatten wanneer het toetsenbord in automatische code-invoer is geprogrammeerd. Druk niet op na het invoeren van de gebruikerscode in automatische code-invoer. Defaultwaarden Default Commentaar Default Commentaar Uitgang 1 in momentmodus van 1 Pieptoon uitgangsrelais ingeschakeld...
 • Seite 26 8. Het toetsenbord programmeren en gebruiken – Voorbeeld A) Procedures a. De programmering van uw HAA9523S gebeurt volledig vanaf het toetsenbord. Alle geprogrammeerde waarden worden in het niet-vluchtige geheugen opgeslagen. b. Plaats het toetsenbord eerst in de programmeermodus met behulp van de master code en druk op te bevestigen.
 • Seite 27 HAA9523S Toetsenbord ingesteld om, na 10 foute codes, gedurende 15 minuten te blokkeren Verlaten van de programmeermodus. Alle data hierboven werd opgeslagen en klaar voor gebruik OPMERKING: * U hoeft de code 8900 niet in te geven indien het toetsenbord zich al in de single gebruikersmodus bevindt.
 • Seite 28 HAA9523S e. Geef opzettelijk enkele foute codes in om het systeem te testen. De HAA9523S beschouwt 4 digits als één enkele code en genereert 5 pieptonen voor elke foute code-invoer. Het toetsenbord blokkeert zichzelf gedurende 15 minuten na 10 foute codes. Het toetsenbord kan tijdens deze periode worden teruggesteld met de master code.
 • Seite 29 HAA9523S OPMERKING: * U hoeft de code 8901 niet in te geven indien het toetsenbord zich al in de single gebruikersmodus bevindt. Wis een verkeerde invoer met of wacht 10 seconden en robeer opnieuw. 3. Het toetsenbord gebruiken – De ingegeven data hierboven en andere default functies worden als voorbeeld genomen a.
 • Seite 30: Technische Specificaties

  Uitgang 1 start Uitgang 1 stopt g. Geef opzettelijk enkele foute codes in om het systeem te testen. De HAA9523S beschouwt 4 digits als één enkele code en genereert 5 pieptonen voor elke foute code-invoer. Het toetsenbord blokkeert zichzelf gedurende 15 minuten na 10 foute codes. Het toetsenbord kan tijdens deze periode worden teruggesteld met de master code.
 • Seite 31 HAA9523S 12V-24V AC/DC, geen jumper nodig voor selectie van de spanning • Gebruikersmodi a) Single gebruikersmodus, auto of manuele code-invoer b) Multi-user gebruikersmodus: 100 gebruikerscodes voor uitgang 1 (gebruiker 00-99), auto of manuele code- invoer 10 gebruikerscodes voor uitgang 2 (gebruiker 0-9), auto of manuele code-...
 • Seite 32 Stel uitgang 3 in start-stopmodus (programmeeroptie 61) voor on-offaansturing. De rode led licht op wanneer u het slot uitschakelt. • De groen gele kabel is de gemeenschappelijke aarding en dient om de HAA9523S met het toetsenbord van het alarmsysteem te verbinden.
 • Seite 33 HAA9523S • Verbind de magnetische sensors op deur 1 en 2. • Zolang deur 1 geopend is, zal deur 2 gesloten blijven en omgekeerd. • Gebruik de N.O. relaisuitgang voor een slot in arbeidsstroom en de N.C. uitgang voor een slot in ruststroom.
 • Seite 34 Uitgang 3 is een opencollectoruitgang voor bijkomende functies en kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een toetsenbord in of uit te schakelen. Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Seite 35 été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur. Le HAA9523S est un digicode autonome qui assurera la sécurité d’un immeuble commercial ou résidentiel à un prix abordable. Ce digicode est compatible avec quasiment n’importe quel système de verrouillage électronique et s’utilise comme dispositif de contrôle de systèmes de sécurité...
 • Seite 36 HAA9523S • DOOR SENS (ENTRÉE POUR LE CAPTEUR DE PORTE) Raccorder un contact d’entrée N.C. à la masse (-). Avec un interrupteur de porte électromagnétique N.C., le système captera la position de la porte et donnera les instructions suivantes : 1.
 • Seite 37 HAA9523S Sortie de relais auxiliaire à contacts 1A N.O. et N.C. commandée par le code d’utilisateur 2. Conseillée pour la commande de systèmes de sécurité. Le relais peut être programmé soit en mode marche/arrêt (commutation), soit en mode minuté de 1 à 999 secondes.
 • Seite 38 HAA9523S 5. Le code maître d’usine – Remarque importante Le code maître « 0000 » sera utilisé lors de la toute première programmation. Programmez toutefois un nouveau code maître afin d’écraser l’ancien code maître et de garantir la sécurité. 6. Programmation du clavier – Tableau sommaire A) Utilisation du code maître d’usine dans la programmation –...
 • Seite 39 HAA9523S 10 codes d’utilisateur dans groupe 2 0 à 9 4 à 8 chiffres pour sortie 2 10 codes d’utilisateur dans groupe 3 0 à 9 4 à 8 chiffres pour sortie 3 D) Configuration des modes de sorties – Programmation d’installation Emplacement Délai...
 • Seite 40 Sortie du mode de programmation et retour au service normal 7. Sélection du mode simple utilisateur ou multiutilisateur Le HAA9523S est configuré d’usine en mode utilisateur simple avec code maître Mode utilisateur simple (code : 8900) Chaque sortie ne peut être actionnée qu’avec un seul code d’utilisateur de 4 chiffres (10 000 combinaisons possibles).
 • Seite 41 HAA9523S REMARQUE : Configurer le clavier en mode entrée de code manuelle en programmant l’option 0 à l’emplacement 82 si nécessaire. Mode multiutilisateur (code : 8901) Sortie 1 peut être actionnée par 100 codes, tandis que les sorties 2 et 3 peuvent être actionnées par 10 codes, chaque code comportant de 4 à...
 • Seite 42 8. Programmation et utilisation du clavier – Exemples d’utilisation A) Procédure de programmation a. Votre HAA9523S est entièrement programmé à partir du clavier frontal. Toutes les données sont sauvegardées dans une mémoire non volatile. b. Instaurer d’abord le mode de programmation à l’aide du code maître et enfoncer pour valider la sélection.
 • Seite 43 HAA9523S 6854 mémorisé comme code d’utilisateur 2 pour sortie 2 9270 mémorisé comme code d’utilisateur 3 pour sortie 3 Sortie 1 configurée comme mode momentané, 1 seconde Sortie 2 configurée comme mode marche/arrêt Sortie 3 configurée comme mode marche/arrêt Verrouillage du clavier pendant 15 minutes après 10 entrées de code erronées...
 • Seite 44 Sortie 1 est enclenchée Sortie 2 est déclenchée e. Entrer quelques codes erronés afin de vérifier la fiabilité. Le HAA9523S identifiera 4 chiffres comme un code et produira 5 bips sonores pour chaque entrée valide de code. Le clavier sera verrouillé pendant 15 minutes après 10 entrées de code erronées.
 • Seite 45 HAA9523S Sortie 1 configurée comme mode momentané, 1 seconde Sortie 2 configurée comme mode marche/arrêt Sortie 3 configurée comme mode marche/arrêt Verrouillage du clavier pendant 15 minutes après 10 entrées de code erronées Quitter la programmation. Les données sont sauvegardées et prêtes à l’emploi REMARQUE : * Il n’est pas nécessaire de taper le code d’utilisateur simple 8901 lorsque le clavier se...
 • Seite 46 Sortie 1 est enclenchée Sortie 1 est déclenchée g. Entrer quelques codes erronés afin de vérifier la fiabilité. Le HAA9523S produira 5 bips sonores pour chaque entrée valide de code. Le clavier sera verrouillé pendant 15 minutes après 10 entrées de code erronées.
 • Seite 47: Spécifications Techniques

  HAA9523S Pour effacer l’utilisateur 2 du groupe 3, enfoncer 3. Continuer à effacer les codes souhaités. 4. Quitter le mode de programmation enfonçant . 7. Spécifications techniques • Tension de service 12V-24V CA/CC, ne nécessite pas de cavalier pour la sélection de tension •...
 • Seite 48 éviter l’accès non autorisé. Paramétrer sortie 3 en mode marche/arrêt (option 61) pour une commande on/off. Le voyant à DEL rouge s’allume lorsque le service de la gâche s’arrête. • Le câble jaune vert est une masse commune pour le raccordement du HAA9523S et le clavier du système d’alarme.
 • Seite 49 HAA9523S Utiliser une connexion croisée pour raccorder les bornes « interlock control output » et « output 1 disable » entre le clavier et le contrôleur. Établir une masse commune entre le clavier et l’alimentation afin de créer une piste d’alimentation.
 • Seite 50 Elle peut également alimenter un relais. Pour plus d’information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
 • Seite 51: Manual Del Usuario

  El HAA9523S es un teclado digital y autónomo que asegura la seguridad de un edificio comercial o residencial a precia razonable. Este teclado es compatible con casi cualquier sistema de bloqueo electrónico y se utiliza como aparato de control en sistemas de seguridad y máquinas.
 • Seite 52 HAA9523S • DOOR SENS (ENTRADA PARA EL SENSOR DE PUERTA) Conecte un contacto de entrada N.C. a la masa (-). Con un conmutador electromagnético de puerta N.C., el sistema determinará la posición de la puerta y dará las instrucciones siguientes: 1.
 • Seite 53 HAA9523S • SALIDA 3 (12) Un transistor NPN con colector abierto ideal para controlar sistemas de seguridad. Es posible programar la salida, bien en el modo arranque/parada (conmutación), bien en el modo temporizador de 1 a 999 segundos. Conmuta a la masa (-) al activarse.
 • Seite 54 HAA9523S Al programar el teclado por primera vez, utilice el código maestro « 0000 ». Después, programe un nuevo código maestro. 6. Programar el teclado – Resumen A) Usar el código maestro para entrar en el modo de programación – sólo para la primera programación introducir el código...
 • Seite 55 HAA9523S 10 códigos de usuario en grupo 2 para De 0 a 9 De 4 a 8 cifras la salida 2 10 códigos de usuario en grupo 3 para De 0 a 9 De 4 a 8 cifras la salida 3 D) Configurar los modos de salida –...
 • Seite 56 HAA9523S Bip sonoro desactivado y reemplazado por 2 breves bips sonoros si se ha introducido un código de usuario válido H) Modo de introducir el código de usuario (automático o manual) – Programación de instalación Posición Código Confirmación Comentario Introducción automática del código. No es necesario pulsar después de la introducción.
 • Seite 57 HAA9523S Nota: Seleccione el modo de introducción manual del código al programar la opción 0 en la posición 82 si fuera necesario. Modo ‘multiusuario’ (código: 8901) Es posible controlar salida 1 con 100 códigos, mientras que las salidas 2 y 3 pueden ser manejados por 10 códigos.
 • Seite 58 8. Programar y utilizar el teclado – Ejemplos de uso A) Procedimiento de programación a. El HAA9523S se programa completamente desde el teclado frontal. Todos los datos se guardan en una memoria no volátil. b. Primero, entre en el modo de programación con el código maestro y pulse para confirmar.
 • Seite 59 HAA9523S 8321 guardado como código de usuario 1 con función ‘duress’ para la salida 1 6854 guardado como código de usuario 2 para la salida 2 9270 guardado como nuevo código de usuario 3 para la salida 3 Salida 1 ajustada como modo momentáneo, 1 segundo...
 • Seite 60 Salida 1 se activa Salida 2 se desactiva e. Introduzca algunos códigos incorrectos para controlar la fiabilidad. El HAA9523S identificará 4 cifras como un código y emitirá 5 bips sonoros para cada introducción válida del código. El teclado se bloqueará durante 15 minutos después de haber introducido 10 códigos incorrectos. Reinicialice el teclado durante el bloqueo con el código maestro.
 • Seite 61 HAA9523S Salida 1 ajustada como modo momentáneo, 1 segundo Salida 2 ajustada como modo arranque/parada Salida 3 ajustada como modo arranque/parada Bloqueo del teclado durante 15 minutos después de haber introducido 10 códigos incorrectos Salirse de la programación. Todos los datos se han guardados y están listos para ser utilizados...
 • Seite 62 Salida 1 se activa Salida 1 se desactiva g. Introduzca algunos códigos incorrectos para controlar la fiabilidad. El HAA9523S emitirá 5 bips sonoros para cada introducción válida del código. El teclado se bloqueará durante 15 minutos después de haber introducido 10 códigos incorrectos. Reinicialice el teclado durante el bloqueo con el código maestro.
 • Seite 63: Especificaciones

  HAA9523S Para borrar el usuario 2 del grupo 3, pulse 3. Sigue borrando los códigos deseados. 4. Sálgase del modo de programación al pulsar . 7. Especificaciones • Tensión de funcionamiento 12V-24V CA/CC, no necesita un jumper para seleccionar la tensión •...
 • Seite 64 Ponga salida 3 en el modo arranque/parada (opción 61) para un mando ON/OFF. El LED rojo se ilumina al desactivar la cerradura. • El cable amarillo/verde es una masa común para conectar el HAA9523S y el teclado del sistema de alarma.
 • Seite 65 HAA9523S • Utilice el teclado para abrir la puerta 1 desde el exterior. • Abra puerta 2 A desde el exterior con el botón ‘egress’ mientras puerta 1 está bloqueada. • Abra puerta 1 desde el interior con el botón ‘egress’ y abra puerta 2 con el botón ‘egress’ 2.
 • Seite 66 La salida 3 es una salida con colector abierto para funciones suplementarias. Utilice esta salida para activar o desactivar un teclado o un sistema de alarma, etc. También puede alimentar un relé. Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
 • Seite 67: Einführung & Eigenschaften

  Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde. Wir bedanken uns für den Kauf der HAA9523S! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
 • Seite 68 HAA9523S Schließen Sie eine 12V-24V AC/DC Stromversorgung an. Die (-) Klemme und GND (Masse, Kabel 15) sind gemeinschaftliche Erdungspunkte. Sie brauchen keine Brücke für den ganzen Bereich der Eingangsspannung. Verbinden Sie die Gleichspannung mit (+) und (-); Es gibt keinen Unterschied für die Wechselspannung.
 • Seite 69 HAA9523S • AUSGANG 2 (9-10-11) Zusätzlicher Relaisausgang mit 1A N.O. und N.C. trockenen Kontakten, die mit Benutzercode 2 angesteuert werden. Ideal für die Ansteuerung von Sicherheitssystemen und automatischen Maschinen. Das Relais kann im Start/Stopp-Modus (Schaltung) oder Timer-Modus von 1 bis 999 Sekunden programmiert werden.
 • Seite 70: Die Werkseinstellung Des Mastercodes - Wichtige Bemerkung

  HAA9523S 5. Die Tastatur befindet sich jetzt im Programmiermodus und kann die neuen Daten nun empfangen. 6. Sollten Sie den alten Mastercode vergessen haben, geben Sie einen neuen, 4-stelligen Mastercode auf Position 0 ein. 7. Geben Sie die neuen Daten ein (siehe Punkt B) des nachfolgendem Teils “DIE TASTATUR PROGRAMMIEREN”.
 • Seite 71 HAA9523S Position Benutzer Eingabe Bestätigung Bemerkung Persönlicher Mastercode und 4 bis 8 Ziffern Superbenutzercode 100 Benutzercodes in Gruppe 1 für 00 bis 99 4 bis 8 Ziffern Ausgang 1 mit Duress-Code 10 Benutzercodes in Gruppe 2 für 0 bis 9...
 • Seite 72: Auswahl Der Einzelbenutzer- Oder Mehrbenutzermodus

  HAA9523S und, dass, das Ausgangsrelais mit einem Benutzercode oder Egress-Taster aktiviert ist. Ideal für ein geräuschloses Schloss wie z.B. ein magnetisches Schloss. Beep ausgeschaltet und von 2 kurzen Beeps bei richtiger Eingabe ersetzt. H) Eingabemodus des Benutzercodes (automatisch oder manuell) – Installationsprogrammierung...
 • Seite 73 HAA9523S ANMERKING: Falls erforderlich, stellen Sie die manuelle Code-Eingabe ein, indem Sie die Programmieroption 0 auf Position 82 programmieren. Mehrbenutzermodus (Code: 8901) Aisgang 1 wird von 100 individuellen Codes bedient während Ausgang 2 und 3 von 10 individuellen Codes bedient werden können. Der Benutzercode umfasst 4 bis 8 Ziffern. Es gibt etwa 100 Millionen mögliche Kombinationen.
 • Seite 74: Die Tastatur Programmieren Und Verwenden - Beispiel

  8. Die Tastatur programmieren und verwenden – Beispiel A) Verfahren a. Die Programmierung der HAA9523S geschieht völlig über die Tastatur. Alle programmierten Werte werden im nichtflüchtigen Speicher gespeichert. b. Stellen Sie die Tastatur zuerst mit dem Mastercode auf Programmiermodus und drücken Sie um zu bestätigen.
 • Seite 75 HAA9523S Einzelbenutzermodus * 3289 als neuer persönlicher Mastercode und Superbenutzcode gespeichert 8321 als Benutzercode 1 mit Duress-Funktion für Ausgang 1 gespeichert 6854 als Benutzercode 2 für Ausgang 2 gespeichert 9270 als Benutzercode 3 für Ausgang 3 gespeichert Ausgang 1 als Momentmodus, 1 Sekunde, eingestellt...
 • Seite 76 Ausgang 1 startet Ausgang 2 stoppt l. Geben Sie absichtlich einige falschen Codes ein, um das System zu prüfen. Die HAA9523S betrachtet 4 Ziffern als nur ein Code und es ertönen 5 Beeps für jede falsche Code-Eingabe. Die Tastatur wird für 15 Minuten nach 10 falschen Codes verriegelt.
 • Seite 77 HAA9523S 33221 als Benutzercode 3 in Gruppe 1 mit Duress- Funktion gespeichert 6854 als Benutzercode 1 in Gruppe 2 gespeichert 54321 als Benutzercode 2 in Gruppe 2 gespeichert 9270 als Benutzercode 1 in Gruppe 3 gespeichert Ausgang 1 als Momentmodus, 1 Sekunde,...
 • Seite 78 Ausgang 1 startet Ausgang 1 stoppt g. Geben Sie absichtlich einige falschen Codes ein, um das System zu prüfen. Die HAA9523S betrachtet 4 Ziffern als nur ein Code und es ertönen 5 Beeps für jede falsche Code-Eingabe. Die Tastatur wird für 15 Minuten nach 10 falschen Codes verriegelt.
 • Seite 79: Kontakte Relaisausgang

  HAA9523S Tastatur befindet sich im Programmiermodus 2. Geben Sie die Benutzernummer ein (00~99 für Ausgang 1; 0~9 für Ausgänge 2 und 3) und drücken Sie auf um einen Benutzercode zu löschen. Um Benutzer 05 in Gruppe 1 zu löschen, drücken Sie Um Benutzer 3 in Gruppe 2 zu löschen, drücken...
 • Seite 80: Anwendungsbeispiele

  Alarmsystems zu verbinden. 3. Basisverdrahtung eines Schleusensystems mit zwei Tastaturen (siehe Abb. 4) Das Schleusensystem erfordert 2 Türen mit zwei Controllern. Dieses Beispiel verwendet 2 x HAA9523S mit einem einfachen gekreuzten Anschluss zwischen den Klemmen “output 1 disable” und “interlock control output”...
 • Seite 81: Anwendungsbeispiele Für Nebengebäuden

  4. Basisverdrahtung eines Schleusensystems mit 1 Tastatur und einer Stromversorgung für den Controller (siehe Abb. 5) Diese Anwendung verwendet nur 1 HAA9523S und eine Stromversorgung für den Controller. Die Stromversorgung versorgt den ganzen Kreis, beide elektrische Schlösser und die Tastatur mit Strom. Sorgen Sie dafür, dass der Gesamtverbrauch des Kreises die max.
 • Seite 82 (F) Ausgang 3 (weiß/rote Kabel) (siehe Abb. 12) Ausgang 3 ist ein Open-Kollektor-Ausgang für zusätzliche Funktionen und kann verwendet werden, um z.B. eine Tastatur ein- oder auszuschalten. Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. v2 15/11/2013...
 • Seite 83 Velleman®. disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par • Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix solidly packed (preferably in the original packaging), and be d’achat.
 • Seite 84 - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®; - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía. • Cualquier artìculo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®.

Inhaltsverzeichnis