Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
6 6
6Veiligheidsinstructies
6 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.
6 Het douchesysteem mag alleen voor het wassen,
hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging
worden gebruikt.
6 Grote drukverschillen tussen de kouden warm wa-
teraansluitingen dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

• Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan
vervolgens monteren en controleren.
• Wanneer problemen optreden bij doorloopgeisers of
wanneer een grotere waterdoorvoer gewenst is, kan
de EcoSmart
(doorstroombegrenzer) die achter de
®
perlator is gemonteerd, makkelijk verwijderd worden.
Technische6gegevens
Armatuur6standaard6met6EcoSmart
(doorstroombegrenzer)
Werkdruk: max.
Aanbevolen werkdruk:
Getest bij:
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water:
Aanbevolen warm water temp.:
Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en
thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de
uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt.
Nederlands
Symboolbeschrijving
6
®
max. 1 MPa
0,1 – 0,5 MPa
1,6 MPa
max. 80°C
65°C
Montage6zie6blz.632
Gebruik geen zuurhoudende silicone!
Maten6(zie blz. 31)
Doorstroomdiagram6
(zie blz. 31)
met EcoSmart
®
zonder EcoSmart
®
Service6onderdelen6(zie blz. 35)
Toebehoren
montagesleutel (58085000) behoort niet tot
het leveringspakket
Kit behoort niet tot het leveringspakket
Bediening6(zie blz. 34)
Reinigen6zie bijgevoegde brochure.
Keurmerk6(zie blz. 36)
7

Werbung

loading